woensdag 23 januari 2008

Breath Of Life (Levensadem)

3e boek is een reis
Regelmatig krijg ik de vraag, 'Marja, waar gaat het 3e boek over?' Een nuttige vraag, want zo word ik ertoe gedwongen een accuraat en kort antwoord te geven. 'Het gaat over het leven.
Als mensen zijn we gemaakt naar het evenbeeld van God. We zijn een uniek geschapen drie-eenheid: geest, ziel en lichaam, en toch een geheel. In mijn nieuwe boek neem ik de lezer mee op reis naar ons aardse begin en de oorsprong van ons menselijk bestaan. Ik vouw het goddelijk ontwerp voor de schepping van een mens als het ware open. Noem het maar een kijk op ons bijbels dna.
Breath of Life wordt alweer het 3e boek in de Tien Geboden Serie, uitgegeven door Tate Publishing. Dit boek verschilt in vorm van de voorgaande boeken, het is een kleine roman geworden. Ik geloof persoonlijk dat de vorm het gebruik van het boek niet zal limiteren. Het kan zeker gebruikt worden in kleine groep studies, evenals de andere boeken. De officiele uitgiftedatum is nog niet bekend, maar het is zeker iets om naar uit te kijken.

dinsdag 15 januari 2008

Iets Nieuws

Klaar voor verfrissing?
Het begin van een nieuw jaar is altijd een mooi moment voor verfrissing. Een mooi moment om eens na te gaan hoe het gesteld is met je werk, je gezin, je vriendschappen, je wensen en zeker ook je wandel met God. Is het hier en daar een beetje stoffig geworden? In de Bijbel kunnen we lezen hoe God zo nu en dan verfrissing aanbood aan het volk Israel. Zij hadden het, net als wij, nodig! Hij leerde ze een simpele les: kijk niet achterom, kijk vooruit. In Jesaja 43:18-19 kunnen we Zijn woorden nalezen,
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het-heb je het nog niet gemerkt?
Ik weet niet of je nog goede voornemens hebt gemaakt voor dit nieuwe jaar, ik weet wel hoe we het nieuwe jaar in kunnen gaan: vooruitkijkend in verwachting dat er nieuwe dingen gaan gebeuren. Blijf niet stilstaan bij de gebeurtenissen uit het verleden, maar kijk uit naar de nieuwe dingen die God in je leven wil doen. Misschien heb je een zuiverend vuur nodig, of een frisse wind of stromen van levend water, wat het ook is: kijk er naar uit!

woensdag 2 januari 2008

Ons Motto voor 2008

Zonder Mij kun je niets doen
Een pittige waarschuwing in simpele bewoordingen van de Meester zelf. Jezus sprak tegen z'n volgelingen en riep ze op om toch vooral met Hem verbonden te blijven, zeker als ze productief wilden zijn. Als volgelingen van Jezus mogen we ernaar verlangen in Zijn voetsporen te treden. Ja, Jezus zei zelf dat we de dingen moeten doen die Hij deed en meer dan dat! In onze ijverigheid kan het echter wel eens gebeuren dat we gaan vertrouwen op ons eigen inzicht, op onze eigen kennis en misschien zelfs gaan werken op de automatische piloot. We bidden dat zoiets nooit zal gebeuren in ons werk voor Hem. We willen ons er ten volle van bewust zijn dat we niets kunnen doen zonder Zijn hulp, Zijn leiding en Zijn lessen. Die wetenschap maakt ons eenvoudigweg totaal afhankelijk van Hem. Jezus legde Zijn en onze positie duidelijk uit in Johannes 15:5
Zonder Mij kun je niets doen
Dat is geen negatieve uitspraak, maar een positieve belofte. Het is alles waar we in vertrouwen en op hopen. Zo'n uitspraak bezegelt onze verbondenheid en vriendschap met Hem. In 2008 willen we er steeds weer aan herinnerd worden dat we leven, bewegen en bestaan in Jezus Christus alleen! We willen er steeds weer aan herinnerd worden dat kennis, opleiding en positie niet belangrijk zijn in het Koninkrijk. Verbonden blijven met de Bron van alle leven, dat is belangrijk!