woensdag 23 januari 2008

Breath Of Life (Levensadem)

3e boek is een reis
Regelmatig krijg ik de vraag, 'Marja, waar gaat het 3e boek over?' Een nuttige vraag, want zo word ik ertoe gedwongen een accuraat en kort antwoord te geven. 'Het gaat over het leven.
Als mensen zijn we gemaakt naar het evenbeeld van God. We zijn een uniek geschapen drie-eenheid: geest, ziel en lichaam, en toch een geheel. In mijn nieuwe boek neem ik de lezer mee op reis naar ons aardse begin en de oorsprong van ons menselijk bestaan. Ik vouw het goddelijk ontwerp voor de schepping van een mens als het ware open. Noem het maar een kijk op ons bijbels dna.
Breath of Life wordt alweer het 3e boek in de Tien Geboden Serie, uitgegeven door Tate Publishing. Dit boek verschilt in vorm van de voorgaande boeken, het is een kleine roman geworden. Ik geloof persoonlijk dat de vorm het gebruik van het boek niet zal limiteren. Het kan zeker gebruikt worden in kleine groep studies, evenals de andere boeken. De officiele uitgiftedatum is nog niet bekend, maar het is zeker iets om naar uit te kijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen