donderdag 28 augustus 2014

Vrucht van de Geest (8)

Door de eeuwen heen hebben mensen van allerlei religieuze stromingen hun best gedaan herkenbaar te zijn, uiterlijk herkenbaar. Denk maar eens aan het dragen van hoedjes, hoofddoeken, toga's, pijen, kruisjes en kralen. Helaas zegt de buitenkant niets over de binnenkant, en dat is nu juist de plek waar God graag werken wil.

Wat Gods Geest in ons wil voortbrengen is heel mooi: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). In deze blogserie zijn we toegekomen aan geloof, en dan niet de versie van 'ik geloof het wel', maar de versie van 'ik wéét het'.

Geloof dat we als geschenk van God ontvangen en dat vrucht moet gaan dragen in ons leven, is niet het geloof van onze ouders, kerk of vrienden, maar dat is bovennatuurlijk geloof van God! Wat geloof is en doet, wordt omschreven in Hebreeën 11:1,

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien (Nieuwe Bijbel Vertaling)

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (Herziene Staten Vertaling)

Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat (Groot Nieuws Bijbel)

Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien (Het Boek)

Amen, dat wil ik, daaraan wil ik herkenbaar zijn! Jij ook?

zaterdag 16 augustus 2014

Vrucht van de Geest (7)

The prodigal son returns / Ken Corbett Art
Persoonlijk vind ik het erg nuttig en verfrissend om zo stap voor stap stil te staan bij de vrucht die de Heilige Geest in ons leven wil voortbrengen. Hopelijk hebben jullie er ook wat aan en zie je hoe we deze dingen niet kunnen forceren of aanleren: het is bovennatuurlijk karakter van God zelf!

Wat de Heilige Geest in ons wil voortbrengen is heel mooi: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Vandaag wil ik stilstaan bij goedheid.

Ha, da's een mooie... goedheid. Je kent vast wel goede mensen, en misschien geloven die niet eens allemaal in God! De een is nou eenmaal wat vriendelijker en vrijgeviger dan de ander. Goed doen, dat leren we van onze ouders misschien, of op school, of uit een of ander filosofisch boek. Wordt dat hier bedoeld? Nee, over die goedheid (vriendelijkheid, deugd, welwillendheid, rechtschapenheid, barmhartigheid, gunst, beminnelijkheid, gedienstigheid, goedgunstigheid, hartelijkheid, minzaamheid, toeschietelijkheid, voorkomendheid) gaat het hier niet.

Het gaat hier over een goedheid als goddelijke vrucht en dat gaat veel verder dan een positieve menselijke eigenschap. Het gaat hier over goedheid zoals te lezen valt in Lucas 6:35, Heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Zo, dat zet de Here Jezus weer eens even treffend neer hè? Vooral dat laatste vind ik een 'eye opener'... God is goed voor ondankbare en kwaadwillige mensen. Daar wil ik nog wel eens een dominee over horen preken....

Goed zijn voor ondankbare mensen, als dat lukt weten we zeker dat Zijn karakter door ons zichtbaar wordt!

zaterdag 9 augustus 2014

Vrucht van de Geest (6)

De vrucht van Gods Geest in ons leven, wat een prachtig iets. Die vrucht bestaat niet uit dingetjes die we voor God of in Zijn naam kunnen doen, die vrucht is de vorming van Zijn karakter in ons. Meer van Jezus, minder van onszelf...

Het gaat er niet om waar wij wel of niet goed in zijn, maar wat Zijn Heilige Geest in ons wil voortbrengen, en dat is heel mooi: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Laten we eens stil staan bij vriendelijkheid. In het Engels staat er kindness, in het Grieks chrēstotēs. Als we de Bijbel er op nazoeken blijkt ook weer dat het hier niet over een alledaagse vriendelijkheid gaat, een knikje naar de buren of een aardig woord tegen je collega. Die dingen zijn goed en zeker te prijzen, maar de vrucht die God in ons wil voortbrengen is vriendelijkheid van de bovenste plank, om het zo maar te zeggen.

Wat denk je van de situatie zoals de apostel Paulus die in 1 Corintiërs 4:12-13 schetst? Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk... Vriendelijk zijn als je beledigd wordt, een leuke oefening voor deze week! Kan de Heilige Geest door je heen werken, krijgt Hij ruimte, of ben je Hem meestal voor?

Bovennatuurlijke vriendelijkheid, dat gaat tegen alle regels van politieke correctheid in. Dat is vriendelijk zijn als je er geen zin in hebt en er geen reden toe ziet, dat is vriendelijkheid als het je niet uitkomt. Jezus legt het zo uit: Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is (Matteus 5:46-47).

Dat kan alleen met de hulp van de Heilige Geest!


zaterdag 2 augustus 2014

Vrucht van de Geest (5)

In gesprekken over de de vrucht die God in ons leven wil voortbrengen, hoor ik mensen weleens zeggen: 'Ja, ja, vriendelijkheid en goedheid, dat zie ik wel in mezelf. Maar geduld? Nee, dat is niet mijn sterkste kant'.

Nee, misschien niet mijn of jouw sterke kant, maar wel die van God! De goddelijke vrucht in ons leven is namelijk niet een menselijke eigenschap, maar bovennatuurlijk karakter van de Here Jezus. Het gaat er niet om waar wij wel of niet goed in zijn, maar wat Zijn Heilige Geest in ons wil voortbrengen, en dat is heel mooi: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Geduld. Bovennatuurlijk geduld; dat is niet zomaar even geduld als het ons uitkomt, als we er zin in hebben of er zelf beter van worden. Dat is niet ons geduld met degenen die we liefhebben (je kind, je partner, je hondje) Nee, dat is geduld met ALLE mensen! Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben (1 Thessalonicenzen 5:14).

Au! Met iedereen geduld hebben. Dat kunnen we nooit op eigen kracht, dat is werk van Hem in ons. God is geduldig. Absurd geduldig als je het mij vraagt... gelukkig maar.

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat... Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is (2 Petrus 3:9 en 15).