vrijdag 29 december 2006

Ga de wereld in

Geduld was het sleutelwoord in 2006
Terugkijkend op 2006 kunnen we wel zeggen dat het een productief jaar is geweest. Tijdens het werken aan onze opdracht hebben we geleerd om trouw te zijn, geduldig en volhardend. Een naam verwerven in de uitgeverswereld is niet makkelijk. Serieus genomen worden in het Christelijke wereldje is nog moeilijker. Maar de Heer heeft het werk van onze handen echt gezegend. We kijken uit naar een spannend jaar 2007 waarin we verwachten verdere groei te mogen zien in de vrucht van ons werk.
De uitgifte van de eerste twee boeken in de Tien Geboden Serie was het hoogtepunt van dit jaar. Een wonder als je bedenkt dat niet veel schrijvers twee boeken per jaar uit kunnen of mogen geven. Dankzij het internet zijn de boeken wereldwijd beschikbaar. We hebben ze op zien duikelen in China, Japan, Finland en nog veel meer landen. Maar dat is nog niet alles. Het eerste boek zal binnenkort als audioboek beschikbaar komen. Ik heb het voorlezen en de opnames van Sacred Sabbath zojuist beeindigd en Tate Out Loud zal de productie en marketing verzorgen.
Verder hebben we zoveel mogelijk gebruik willen maken van het internet en daarom hebben we deze blog ontworpen. Het is een simpele en goedkope manier om lezers overal ter wereld te informeren over de boeken en te vertellen over de bijbel. Wat een voorrecht om te mogen werken, wonen en reizen op verschillende continenten. Wat een voorrecht om een boodschapper van het Goede Nieuws te mogen zijn!

dinsdag 26 december 2006

Levenswoord

Kerst Meditatie
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
(Johannes 1:1-5)

donderdag 21 december 2006

Kerstfeest nader belicht

Was de belofte van vrede op aarde een foutje?
Geloof het of niet; als je deze week kerstfeest viert doe je dat ter herdenking aan de geboorte van Jezus, de Zoon van de levende God. Zijn komst op aarde heeft de wereld voor altijd veranderd; reden waarom we het nu, 2000 jaar later, nog steeds vieren. Jezus kwam naar de aarde voor een reden, niet zo zeer als staaltje van Goddelijke macht maar meer als boodschapper van vrede. God zat er natuurlijk achter met een plan zoals we kunnen lezen in Colossenzen 1:20

God heeft alles door Hem [dat is Jezus] en voor Hem met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis.

Wow, God heeft alles op aarde en alles in de hemel met Zichzelf willen verzoenen, door Jezus. Dat is de vrede die God in gedachten heeft. Geen vredesverdrag, geen machtiging of ondertekening, maar de wonderbaarlijke geboorte van Zijn Zoon onder de mensen. God verlangt naar verzoening. Hij verlangt naar een geestelijke relatie met elk mens persoonlijk. Dat is de reden waarom we geschapen zijn met een leegte, een leegte die nooit door menselijke liefde opgevuld kan worden. Geen enkele menselijke relatie zal ooit genoeg zijn, zal ooit perfect zijn. Als menselijke relaties perfect waren, zou nooit iemand op zoek gaan naar God, we zouden Hem niet nodig hebben. We weten allemaal dat dat niet de werkelijkheid is, we hebben God nodig, of je dat nou toe wilt geven of niet.
Zonde heeft ons verwijderd van God sinds Adam en Eva, gelukkig had God een plan om alles op aarde en alles in de hemel terug te brengen naar Hem. De vrede waarover we in de kerstliedjes zingen is daarom niet de afwezigheid van oorlog, maar de verzoening tussen God en mensen door Jezus, de Messias. Vier je kerst zonder verder na te denken of besluit je te geloven in het vredesplan van God?

Als je meer wilt lezen over de relatie tussen mens en de Schepper, bestel dan een exemplaar van Respectfully Yours via je internet boekhandel.

donderdag 14 december 2006

God's liefde voor de mensheid

Over geestelijke verbondenheid
In mijn nieuwste boek Respectfully Yours schrijf ik over relaties; geestelijke en natuurlijke relaties. Een van de meest bijzondere aspecten van het Christendom is wel God's liefde voor de mensheid. God, de Heerser en Schepper van het universum, wil een persoonlijke relatie met ieder mens. Ik dacht altijd dat dat een bespottelijke gedachte was, verzonnen door mensen die eenzaam waren. Nu weet ik dat het de waarheid is. Ik heb ontdekt dat de spirituele relatie met onze Schepper er al is eer we geboren zijn! Het zit in het pakket zogezegd. We zijn gerelateerd aan Christus zonder het te weten. Waar haal ik dat vandaan? Kijk maar eens in Johannes 1:3

Alle dingen zijn door het Woord [dat is Jezus] ontstaan en zonder dit is geen ding ontstaan dat ontstaan is.
Nou, die woorden hebben me destijds wel even aan het denken gezet. Onze relatie met Jezus is er al voor we geboren zijn, of we het nou willen of niet. Zonder Hem zouden we niet kunnen bestaan. Het is aan ons of we dat geloven en accepteren. Ik begrijp nu veel beter waarom de mens, ieder op zijn of haar eigen manier, op zoek is naar de 'zin van het bestaan'. Het is niets anders dan erachter proberen te komen wat de verbinding is die we voelen, de onzichtbare navelstreng. Helaas rennen velen tijdens die zoektocht vaak verder van de Schepper weg in plaats van dichter naar Hem toe. Gelukkig zijn er positieve woorden van Jezus voor iedereen die nog onderweg is: zoekt en je zal vinden!

donderdag 7 december 2006

Slechts een voorproefje

Een belofte van lang leven en welzijn
Volgens de bijbel heeft het enorme voordelen een kind van de hemelse Vader te zijn; ja, er wordt zelfs eeuwig leven beloofd. God's liefde voor de mensheid is onmeetbaar, onbegrijpelijk en ongekend. Er zijn eigenlijk geen woorden om het uit te drukken, vandaar de term eeuwig leven, dat is wel zo'n beetje het beste dat God je geven kan. Hij is tenslotte de enige die patent op eeuwig leven heeft! De meest bekende bijbeltekst hierover is Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Kinderen zijn van je aardse ouders is een ander verhaal. Soms kunnen we niet wachten om het ouderlijk huis te verlaten. Menselijke liefde is niet zo puur als Gods liefde. Maar al te vaak falen we in onze relaties, doen we anderen verdriet of stellen we teleur, soms zelfs zonder het te weten. Is het mogelijk andere mensen (ja, ook je ouders) op dezelfde manier lief te hebben als God ons liefheeft? Hij belooft ons eeuwig leven in ruil voor ons geloof in Jezus maar Hij belooft ons tevens een lang leven en welzijn voor het respecteren van onze ouders. Dat zijn twee verschillende dingen. Zijn belofte voor ons leven hier op aarde is slechts een voorproefje van wat ons echt te wachten staat!