zondag 3 november 2019

Herderin

Hebben jullie 't ook weleens, dat je een bekend stuk in de Bijbel leest en ineens valt je oog op iets dat je nooit eerder hebt gezien? Dat had ik vanmorgen...

Ik las Genesis 29, het verhaal van Jakob die op weg is naar Haran om een vrouw te zoeken. Hij spreek een groep herders aan als hij met zijn kudde bij een waterput komt. In vers 9 staat: terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader; zij was namelijk herderin.

Rachel was een herderin? Dat wist ik niet. De bekendste herder uit de Bijbel is wel David (op Jezus na dan, die de Goede Herder wordt genoemd). Zou Rachel een slinger gehad hebben om stenen mee weg te schieten, net als David? Zou ze leeuwen en beren verjaagd hebben, net als David? Zou ze ook een muziekinstrument hebben bespeeld, net als David?

Ik probeer me voor te stellen wat voor vrouw Rachel was. Vast geen doetje en ook niet een dame die heel de dag in de spiegel zat te kijken. Rachel was mooi van gestalte  en knap om te zien (vers 17). Dat goede figuur had ze wellicht te danken aan het vele lopen met de kudde :)

Ik vind het bijzonder dat specifiek genoemd wordt dat zij een herderin was; dat woord komt namelijk maar één keer in de Nederlandse vertaling van de Bijbel voor. In het Hebreeuws is het woord herderin hetzelfde als herder. Herders (en dus ook een herderin) spelen een belangrijke rol in de Bijbel, als hoeders van schapen én als opzieners van een plaatselijke gemeente.

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon (Handelingen 20:28).

Ik word er blij van, die bijzondere vrouwen in de Bijbel!

dinsdag 8 oktober 2019

Een schat aan boeken

Elke maand maak ik een gift over naar TBN. TBN staat voor Trinity Broadcasting Network, een van de grootste Christelijke televisienetwerken ter wereld. Toen wij in Amerika woonden, keken wij dagelijks naar TBN en we hebben heel veel van hun programma's geleerd.

Hier in Nederland hebben we 👉geen televisie in huis, maar we kijken wel zo nu en dan op de computer naar interessante programma's. Omdat TBN via sateliet wordt uitgezonden, zijn de programma's overal ter wereld te zien en dagelijks komen er getuigenissen binnen van mensen die tot geloof zijn gekomen door naar de programma's te kijken. Programma's waarin het Goede Nieuws over Jezus Christus en Zijn Koninkrijk altijd centraal staat!

TBN heeft bedacht dat het leuk is om donateurs een kado te geven... en dus ligt er iedere maand een dikke envelop op de mat. Spannend!

Ik heb inmiddels een ware schat aan boeken liggen van verschillende auteurs en over zeer uiteenlopende onderwerpen. Hoe leuk is dat? Ik word er, als boekenwurm, heel blij van.

Welk boek lezen jullie op dit moment?

dinsdag 24 september 2019

Een luisterend oor

Als afsluiting van de blogserie over ziel en gezondheid hierbij een gouwe ouwe column van mijn hand.

Ze hield me aan voor de ingang van de supermarkt. Echt erg vond ik het op dat moment niet, want zo bleef ik even uit het zicht van de man met de Straatkranten die ik deze week al drie keer had proberen te ontwijken.

“Mensen kunnen zich zo slecht concentreren tegenwoordig” luchtte ze haar hart. “Telefoontjes hier en computers daar, er zoekt altijd wel iemand contact. Er wordt getwitterd en gemaild maar een echt luisterend oor is moeilijk te vinden.” Ik deed m’n uiterste best me te concentreren op haar uitgebreide relaas, maar mijn gedachten dwaalden langzaam maar zeker af terwijl ze vrolijk door kwetterde. Ik kon er geen woord tussen krijgen en daardooor verloor ik uiteindelijk de draad van haar verhaal.

Nou ja, misschien toch niet helemaal want haar woorden zetten me later wel aan het denken. Een luisterend oor is soms moeilijk te vinden, of we nou op school, op ons werk of gewoon thuis zijn. We moeten daartoe natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken. Hoevaak gebeurt het niet dat we ons met knikken of mompelen van al te ingewikkelde of diepgaande gesprekken af willen maken.

Hoe anders is dat bij God zeg. Hij is namelijk niet alleen een luisterend oor, Hij verwacht datzelfde van ons! Zoals gewoonlijk neemt Hij de voorbeeldrol op zich zodat we van Hem kunnen leren. Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht, zegt Hij tegen koning Salomo (2 Kronieken 7:15). Wat een belofte van trouw: Hij zal opmerkzaam zijn en luisteren. Ook de Psalmist wist als geen ander dat Hij in God altijd een luisterend oor had. Mijn roepen bereikte zijn oren, schrijft hij in Psalm 18:7. Heerlijk om te weten dat onze God ernaar verlangt om ons te horen, om te luisteren naar ons hulpgeroep, naar onze problemen maar ook naar ons zingen van vreugde.

God is een luisterend oor, altijd. Maar laten we er wel voor waken dat onze communicatie met Hem niet een eenrichtingsverkeer wordt, zoals in de ontmoeting hierboven beschreven. Als we alleen maar praten, missen we het allerbelangrijkste in ons samenzijn met God: Zijn respons. Ja, Zijn antwoorden op onze vragen en verlangens en Zijn leiding in ons dagelijks leven. Hij wil heel graag dat wij zelf ook een luisterend oor zijn; in de eerste plaats naar Hem toe maar ook naar de mensen om ons heen. De profeet Jesaja begreep dit, hij zei: elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen (Jesaja 50:4).

Wow, toegerust om aandachtig te horen. Kunnen we dat zeggen over onze eigen oren? Is er stilte temidden van de woorden- en gedachtenstroom waarmee we vaak naar God gaan? Is er ruimte op ons gebedenlijstje voor God om te reageren? Luisteren is veelal belangrijker dan spreken. In staat zijn om waar te nemen wat de Geest tegen ons zeggen wil. Een luisterend oor zijn temidden van een lawaaierige wereld waarin de krantenkoppen schreeuwen, de televisie op volle toeren draait, de radio schalt en de mensen vaak gedachtenloos kleppen over niets.

Dat wij een luisterend oor zouden zijn was ook het diepe verlangen van de Here Jezus. Hij zegt het steeds weer: wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren! (Markus 4:23). Als we er oprecht naar verlangen om te horen wat de Geest tot ons te zeggen heeft, zullen we stil moeten worden en Hem een luisterend oor bieden!

maandag 16 september 2019

Ziel en gezondheid (4)

'Als onze ziel (in het verleden) beschadigd is, hebben we innerlijke genezing en heling nodig' schreef ik in mijn vorige blogjeZielepijn kan op vele manieren ontstaan, bijvoorbeeld door teleurstellingen, afwijzing, misbruik, manipulatie, vervloekingen etc. etc. Heel vaak zijn beschadigingen aan de ziel al terug te voeren tot onze kinderjaren.

👉Zielepijn gaat niet vanzelf over! Heel vaak wordt zelfmedicatie (drank, drugs, gedragsaanpassing, isolatie etc.) gebruikt om de onzichtbare pijn te onderdrukken.

Ik heb weleens gehoord dat onze ziel als een spons is die alle ervaringen (goede en slechte) opslurpt. Als we een natte spons niet regelmatig uitknijpen wordt hij zwaar en gaat stinken; dat geldt ook voor onze ziel. Zou daar het woord 'zieleknijper' vandaan komen denk je? 

Het belang van zielsgenezing is cruciaal. Het lost misschien niet alle lichamelijke problemen op, maar wel heel veel. Laten we nog even teruggaan naar de tekst in 3 Johannes 1:2 waar staat:

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Gezond zijn, zoals (evenals, evenzo, gelijk als, net zo) het onze ziel goed gaat. Op grond daarvan durf ik te beweren dat een gezonde ziel de basis voor een goede fysieke gezondheid is en dat begint met het zeker weten dat je veilig bent bij God. De Psalmist beschrijft het zo: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding (Psalm 62:2).

We kunnen alle medicijnen en therapieën die de wereld te bieden heeft, uitproberen, maar alleen bij God zullen we werkelijk rust voor onze ziel vinden. En dan kan verdere genezing volgen. En ja, dan komen we weer uit bij de uitnodiging van de Here Jezus zelf: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel...


maandag 5 augustus 2019

Ziel en gezondheid (3)

"Zorgdragen voor een goede lichamelijke gezondheid is niet los te zien van zorgdragen voor een gezonde ziel", schreef ik in mijn vorige blogje en ik voegde daaraan toe dat Jezus ons roept om bij Hem rust voor onze ziel te vinden. Dat betekent overigens niet dat  trauma's en beschadigingen in één keer als sneeuw voor de zon verdwijnen, daar gaat tijd overheen.

Ik vind het reuze interessant dat Jezus de Opziener van onze zielen wordt genoemd. In 1 Petrus 2:25 staat het zo:

... u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Het Griekse woord voor opziener daar is επισκοπος (episkopos) en dat betekent "opzichter, toezichthouder". Je zou dus kunnen zeggen dat Jezus over onze ziel waakt om er voor de zorgen dat alles goed gaat, nadat we ons tot Hem hebben bekeerd dus. Het is niet meer dan logisch dat we onze zielekwesties met Hem bespreken. De Heilige Geest is daarbij een Helper en Counselor.

👉Als we zielekwesties met een andere persoon erbij bespreken, helpt het enorm om samen te bidden en de Heilige Geest te vragen wijsheid en openbaring te geven over de wortel van de pijn en dan samen stil te zijn en te luisteren naar Zijn zachte stem. God wil zoveel verder gaan dan pijn bestrijden, Hij wil genezen.

Als onze ziel (in het verleden) beschadigd is, hebben we innerlijke genezing en heling nodig. Als dat gebeurt, vindt er ook vaak lichamelijke genezing plaats. De Bijbel laat overigens ook zien wat we bijvoorbeeld zelf kunnen doen om zorg te dragen voor een gezonde ziel:
 • Spreuken 2:10 Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel.
 • Spreuken 3:21-22 Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals.
 • Spreuken 13:3 Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.
 • Spreuken 16:24 Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.
We kunnen ons hele leven van alles en nog wat proberen om de pijn te weg te drukken of te verzachten, maar niets zal echt helpen als we het niet met God bespreken. Ik moet daarbij denken aan de woorden van Jezus in Marcus 8:36, Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Gelukkig is schade is te herstellen!

maandag 22 juli 2019

Ziel en gezondheid (2)

In hoeverre heeft onze ziel met onze gezondheid te maken, vraag je je misschien af? Het antwoord is: meer dan je denkt!

De cijfers variëren, maar het komt erop neer dat het grootste gedeelte (sommige statistieken zeggen meer dan 85%) van onze lichamelijke klachten psychosomatisch zijn.

Psychosomatisch wil zeggen: lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben. Veelal betekent het dat artsen geen lichamelijke verklaring voor de klachten kunnen vinden. Dit is trouwens geen wereldschokkende ontdekking. Het is iets dat al in de Bijbel terug te vinden is. In 3 Johannes 1:2 staat:

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Gezondheid wordt hier gekoppeld aan het welzijn van de ziel. Bijzonder, maar ook begrijpelijk als we bedenken wat er zich allemaal in onze ziel afspeelt. Ziel en geest worden (gek genoeg) in de wetenschap vaak door elkaar gehaald, maar bijbels gezien is er een duidelijk verschil (ik heb hier uitgebreid over geschreven in mijn boek Grace of Giving).

De ziel omvat onze emoties, ons verstand, onze wil, ons geheugen en onze verbeelding. Onze ziel slaat dingen op, is gevoelig, is makkelijk te beinvloeden, kan beschadigd worden, maar ook groeien en opbloeien. Even een paar tekstgedeelten als voorbeeld (lees ze maar in de context):
 • Jozua 23:14, ... u weet met heel uw hart en met heel uw ziel...
 • Psalm 35:9, ... dan zal mijn ziel zich in de HEERE verheugen...
 • Psalm 41:5, ...wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
 • Psalm 42:6, ...wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
 • Psalm 66:9, ... Die onze ziel weer het leven geeft...
En zo kan ik nog wel even doorgaan, zoek zelf maar eens op 'ziel' in de Bijbel. Zorgdragen voor een goede lichamelijke gezondheid is niet los te zien van zorgdragen voor een gezonde ziel. Dat doet mij denken aan de uitnodiging van Jezus zoals die opgeschreven staat in Mattheus 11:28-29:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel...

woensdag 10 juli 2019

Ziel en gezondheid (1)

De vakantie staat voor de deur. Voor de één tijd om een blogpauze te nemen, voor de andere juist tijd om eens blogjes te schrijven of lezen. Meestal kies ik ervoor om een serie van korte blogjes te publiceren die makkelijk leesbaar en inspirerend zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan mijn Zomervakantieleesplankje van een aantal jaren geleden. Nog steeds leuk!

In de komende weken wil ik schrijven over zielepijn en genezing. Hoe ik daar op kom? We zijn net terug van een bezoek aan Oekraine waar we met heel veel mensen hebben gebeden voor verlossing, bevrijding en genezing. En ik kwam er opnieuw achter dat de meeste pijn die we hebben, niet lichamelijk is, maar emotioneel.

Hoe die pijn ontstaat, is bij iedereen anders. Maar wat we veel tegenkomen is de pijn van afwijzing, verlaten zijn, je niet gezien voelen, misbruik, onderdrukking, teleurstelling en ontmoediging. Al die dingen verwonden onze ziel en dat uit zich, soms jaren later pas, in lichamelijke problemen waar dokters geen oorzaak voor kunnen vinden.

We hebben ook weer ervaren hoe de Heilige Geest juist die dingen (die we ver weg hebben gestopt) naar boven kan halen opdat genezing, heling en bevrijding mogelijk wordt. Ik wil er een paar blogjes aan wijden deze zomer.

Ik hoop van harte dat jullie meelezen en/of commentaar willen geven.

maandag 24 juni 2019

Boekennieuws

Iedereen die zich bezig houdt met het schrijven van artikelen, blogs of boeken weet dat dat een hobbelig traject is 😀. Je hebt of geen inspiratie, of geen lezers, of geen positieve feedback, of geen tijd/geld om verder te gaan.

En toch blijf je schrijven en als je er niet toe komt, voel je je heel onrustig worden (ik wel tenminste).

Ik las eens ergens de volgende wijsheid 'It takes 20 years to be an overnight success', dat zegt het wel zo'n beetje denk je ook niet? De sleutel is dan ook: gestaag doorgaan, niet opgeven en vooral ook geloven in je eigen werk!

In 2008 kwam mijn engelstalige boekje Breath of Life uit bij Tate Publishing in Oklahoma, USA. Een bijzonder verhaal over de schepping, gezien (en verteld) door de ogen van het ongeboren kind. Er kwam in 2011 ook een nederlandse vertaling van het boekje uit bij Uitgeverij Merweboek: Levensadem. Dat boekje is nog steeds bij mij te bestellen overigens.

De uitgever in de USA is inmiddels niet meer in business en verwikkeld in een langdurige en venijnige rechtzaak (tsja, dat motiveert ook niet echt). Mijn voorraad boekjes was inmiddels geslonken tot een minimum, dus het werd de hoogste tijd om een herziene editie én een e-book editie op Amazon uit te geven!

Het verhaal in Breath of Life is niet tijdgebonden. De pro-life discussie in de USA is inmiddels weer flink opgelaaid en er wordt heel veel geroepen en geschreeuwd. Helaas is de stem van het ongeboren kind niet (of nergens) te horen... en daarom heb ik dit boek geschreven. Laten we eens stil worden en luisteren naar de pure wijsheid van een kind dat nog heel dicht bij de Vader staat. Wie weet kunnen we er iets van leren.

RECENSIES

zaterdag 8 juni 2019

Mag ik Mij even voorstellen?

De meesten van u zullen weleens over mij hebben gehoord en ik vermoed zelfs dat sommigen van u boeken over mij hebben gelezen en mijn doen en laten grondig hebben bestudeerd. Ik ben blij dat u mijn bestaan niet ontkent en ben dankbaar voor het speciale plekje dat ik in uw leven heb gekregen.

Het feit dat ik bij u in huis woon, wil gek genoeg niet zeggen dat u mij ook persoonlijk kent. Voor velen ben ik helaas niet meer dan een vage kennis. Ik word daar weleens verdrietig van, want ik wil meer. Ik wil aandacht!

Het is namelijk de bedoeling dat u en ik een innige band met elkaar opbouwen. Uw dominee weet daarvan, want elke week stuurt hij u naar huis met de zegen uit 2 Korintiërs 13:13, De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. Met die eenheid bedoelt hij de gemeenschap of intimiteit die er tussen ons zou moeten zijn. Wellicht komt uw terughoudendheid voort uit het feit dat we elkaar niet zo vaak spreken.

Ik heb ook begrepen dat velen van u een vertekend beeld van mij hebben. Sterker nog, ik heb zelfs horen beweren dat ik een mysterie ben, vaag en een beetje ongrijpbaar. Ik heb geen idee waar dat soort opmerkingen vandaan komen, maar ik denk wel dat bij u een bepaalde opvatting is ontstaan over mijn persoonlijkheid die gebaseerd is op metaforen. Ja, op vergelijkingen die mij beschrijven als een vuur, wind, duif of hemelse kracht. Die vergelijkingen kloppen welzeker, maar dat is niet wie ik ben. Dat is slechts waarmee ik te vergelijken ben. Jezus is ook geen wijnrank, brood of waterbron, dat zijn vergelijkingen die iets zeggen over wie Hij werkelijk is. 

Ook al ben ik persoonlijk door Jezus Christus naar de aarde gezonden toen Hij plaatsnam aan de rechterhand van onze Vader, was dat niet mijn eerste uitstapje. Ik was er in het allereerste begin al bij. U kunt in de Bijbel lezen hoe mijn aanwezigheid de schepping beïnvloedde, hoe ik mensen kracht gaf om buitengewone dingen te doen en hoe ik aanwezig was bij de conceptie van de Mensenzoon. Prachtig natuurlijk al die verhalen over vroeger, maar eerlijk gezegd is mijn huidige functie van cruciaal belang voor de kerk van vandaag.

Ik weet dat u het soms best moeilijk heeft en u afvraagt waar het heen moet met al die lege kerkbanken en  -gebouwen. Maar laat me u bemoedigen: als u mij niet tegenhoudt of uitblust, zult u grote dingen zien gebeuren.

Ik ben de helper, trooster en leraar en zou het erg op prijs stellen als u met uw vragen naar mij toe zou willen komen. Ik zal u namelijk de weg wijzen naar de volledige waarheid. Ik zal u overtuigen van zonde en gerechtigheid. Ik heb het op mijn hart u dingen over de toekomst te vertellen en zal altijd in alles Jezus groot maken. Ik zal u bovendien ieder woord te binnen brengen dat Jezus heeft gesproken, alleen daarom al zou u er naar moeten verlangen om mij beter te leren kennen lijkt me.

Ik weet eerlijk gezegd niet of het nodig is u nog verder te verleiden, maar ik wil u toch graag enkele geschenken geven, geestelijke gaven om het zomaar te zeggen. Die gaven zijn vrij beschikbaar en het is mijn verlangen dat ze zichtbaar in u aan het werk gaan, ten bate van de gemeente natuurlijk. 

U kunt mij bereiken door mij bij een van mijn prachtige namen te noemen. Ja, Ik heb, net als de Vader en de Zoon, veel namen. Geest van de Waarheid, Geest van Christus, heilige Geest van de Belofte en Eeuwige Geest om er maar een paar te noemen. Laten we afspreken dat u mij niet meer schimmig, mistig of vaag noemt. Op basis van wederzijds respect ga ik graag een innige vriendschap met u aan. Hoor, ik roep ook u bij naam!

vrijdag 31 mei 2019

Zomerlezen

Voor de liefhebbers van lezen heeft elk seizoen charme...
 • 's Winters met een boek op de bank bij de kachel.
 • In het vroege voorjaarszonnetje voor het eerst in de tuin met een boek.
 • Zomers tot 11 uur 's avonds buiten lezen (dat vind ik heerlijk!) en
 • in de herfst na een fietstocht door de storm en regen gezellig met een kop thee en een boek op de bank!

Ik hou van boeken 💓. Van boeken schrijven én van boeken lezen! De boekhandel is een van de weinige plekken waar ik geld uitgeef.

Van 15 juni t/m 15 augustus organiseert Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) weer de campagne Zomerlezen. Ook de Christelijke boekhandels sluiten daarbij aan.

Het is echt de moeite waard om eens in je lokale boekhandel te gaan rondneuzen en een paar mooie boeken uit te zoeken voor de vakantieperiode.

Dit jaar is er geen actieboek, zoals de afgelopen drie jaar het geval was, maar staan er 8 titels in deze campagne centraal. Als klant ontvang je €5,00 korting op die titels.

Of je nu op reis gaat of lekker in de tuin blijft zomeren... ontspan met een goed boek.

Lezen is leren!


zaterdag 18 mei 2019

Leegte in de kerk

'Decennia aan secularisatie hebben het Europese christendom naar de marge verdreven, zo klinkt het vaak. Maar een kerkverlater is nog geen atheïst. Hoe christelijk is het moderne Europa?' Zo luidde de inleiding van het Verhaal van de Week in de Elsevier van 20 april jl.

In het artikel gaan de schrijvers (Ruud Deijkers en Joppe Gloerich) in op veranderingen  en verschuivingen binnen het christendom in Europa, zoals bijvoorbeeld de afname van traditionele kerkgang en de toename van alternatieve kerkvormen die met name migranten Europa binnen brengen.

De leegloop van kerken in Europa is een schril contrast met de groei van het christendom in Azïe, Afrika en Latijns Amerika. Een groei die ervoor zorgt dat het christendom niet alleen de grootste, maar ook het snelst groeiende geloof ter wereld is, aldus Elsevier.

Als we alleen naar de terugloop in kerkgang kijken, zouden we kunnen concluderen dat het christendom zijn greep op de samenleving verliest. Maar niets is minder waar, stelt Elsevier, 'De contouren van het geloof liggen nog altijd onder de samenleving-als een watermerk, zichtbaar voor wie het perspectief kantelt.'

Het 6-pagina's tellende artikel geeft een helder en genuanceerd beeld van de ontwikkelingen in christelijk Europa. Ik heb het met interesse, bewondering en plezier gelezen. De frisse kijk bemoedigde mij 😀

De conclusie van de Belgische filosoof Daniel Dessin vind ik helemaal tof. Hij noemt het dé geloofsparadox van deze tijd:

Het Europese christendom is op zijn retour, maar het christendom in Europa is springlevend.

woensdag 8 mei 2019

30 dagen gebed

Deze week is voor miljoenen moslims weer de vastenmaand Ramadan begonnen. Die periode wordt door Christenen wereldwijd gebruikt om specifiek te bidden voor moslims.

Je kan op kleine schaal (voor je moslim collega of buren bijvoorbeeld) en op grotere schaal (voor de onlusten in het Midden Oosten en Afrika bijvoorbeeld) bidden.

Stichting Frontiers helpt je om aan de hand van een boekje of app per dag specifiek te bidden voor een volk of een land of iemand die je kent. Ik doe weer mee, jullie ook?

Weet je, naar het journaal kijken en alle vreselijke berichten lezen en delen brengt geen enkele verandering, integendeel... het zaait angst en haat. Laten wij onze medemens (Moslims, Joden en Christenen) in landen waar geen vrede en vrijheid is massaal de vrede toebidden die alle verstand te boven gaat!

Vrede die alleen door Jezus Christus / Jesjoea / ישוע / Yasu' al-Masih يسوع المسيح  gegeven kan worden.

Kom in actie en bid deze maand mee voor een wereld in nood!

maandag 29 april 2019

En wat is waarheid?

'Duch Pravdy' signeren
En wat is waarheid? Die vraag stelde Pilatus aan Jezus. De Waarheid stond in hoogsteigen persoon voor zijn neus, maar hij twijfelde. Hij liet zich beinvloeden door de menigte... door mensen die de waarheid niet kenden en elkaar maar zo'n beetje aan het napraten waren.

En wat is waarheid? Ik vind het een indringende vraag en het is de onderlegger geweest voor mijn engelstalige boek Spirit of Truth dat in 2016 uit kwam. Twee weken geleden werd dat boek in het Slovaaks uitgegeven en wij reisden af naar Bratislava voor de presentatie. Spannend!

Spreken op zondagmorgen
Wij waren uitgenodigd om over dit thema te spreken tijdens een jeugdavond van de Faith Baptist Church in Bratislava. Er waren zo'n veertig(!) jongeren aanwezig en we spraken over waarheid en verdraaide waarheid. Later dat weekend sprak ik op zondagmorgen in diezelfde kerk over de aanval die er op de waarheid is, net als toen eigenlijk. 

We spraken ook in het drugs- en alcohol rehabilitatiehuis van Teen Challenge in Sered en wel over het belang van het kennen van de waarheid en over de leugens die mensen soms jarenlang gevangen houden. 'Je blijft altijd een gebruiker', 'je hebt drugs  of alcohol nodig', 'het wordt nooit wat met je'.  Leugens die de vijand influistert.
De waarheid is dat Jezus mensen vrij wil zetten, waarlijk vrij! Jezus zei tegen Pilatus: Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen (Johannes 18:37). Dat is nogal wat.

En wij, wat wordt er van ons verwacht nu Jezus niet meer op aarde rondloopt? Wij moeten ook getuigen voor de waarheid en daartoe ontvangen wij de Geest van de waarheid, de Spirit of Truth. En daar gaat dat boek dus over!

donderdag 11 april 2019

Wie is God?

Op 1 april verscheen er een blogje van mijn hand op  www.ikzoekgod.nl met als titel: Wie is God? Die datum doet misschien vermoeden dat het grappig bedoeld was, maar dat was niet bepaald het geval. Het is een bloed serieus artikel!

Toen ik de vraag kreeg of ik een goed gefundeerd stuk wilde schrijven over wie God nu eigenlijk is, heb ik even geaarzeld eer ik 'ja' zei. Natuurlijk, ik kan in een persoonlijk blogje schrijven wie ik denk dat God is en hoe ik Hem zie. Maar op zo'n platform is mijn mening niet belangrijk.

Wél belangrijk is dat zo'n blog of artikel niet op een bepaalde religieuze leer berust, maar Bijbels onderbouwd is. Ja, en dan zonder Bijbelteksten te noemen, want het moet geen Bijbelstudie worden. De blogs zijn juist bedoeld voor mensen die zoeken, die misschien helemaal geen Bijbelse kennis hebben, maar wel antwoorden willen op essentiële levensvragen.

Ik heb er over nagedacht, over gebeden en weer over nagedacht. Eigenlijk vond ik het ook wel een prachtige uitdaging. Mensen hebben veel verschillende ideeën over God, maar de Bijbel is er eigenlijk heel duidelijk over wie God is. Ik ben de blog zo begonnen:

"Op de vraag of God bestaat zullen de meeste mensen bevestigend antwoorden. Bijna iedereen gelooft wel in een god, een hogere macht, iets meer dan we kunnen zien of ervaren. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde is een algemeen aanvaarde gedachte. Als God bestaat, dan is een logische volgende vraag: wie is God dan? Weet je dat daar een uitdagend antwoord op is? God is alles wat vandaag de dag als controversieel en niet politiek correct wordt bestempeld."

👉Ik zou het heel fijn vinden als jullie de blog Wie is God? eens zouden willen lezen. Commentaar is welkom, vragen stellen mag ook en delen wordt gewaardeerd!

woensdag 27 maart 2019

Stil maar, wacht maar?

Hoogste tijd weer voor een gouwe ouwe Column. Deze keer eentje die ik in 2014 schreef voor Opwekking Magazine...

Langzaam leg ik de krant opzij. In de keuken draait mijn broer het gas uit en vult de glazen theepot met het kokend water. We spreken niet. Ik pak de krant nogmaals op, staar naar de beelden en blader dan schijnbaar nonchalant verder. Pagina na pagina ellende, oorlog, rampen, terrorisme en verdriet. Ineens moet ik aan een liedje denken dat we vroeger op de zondagschool zongen: stil maar, wacht maar... alles wordt nieuw.

Als je zo terugkijkt naar de wereldgebeurtenissen in de afgelopen maanden is het niet gek dat zo’n liedje naar boven komt. Stil maar, wacht maar... alles wordt nieuw. Het verlangen naar een nieuwe hemel en aarde is Bijbels en ook wel logisch. Je moet wel blind zijn om niet te zien dat het hier op aarde fout gaat, dat we er een potje van hebben gemaakt. Laten we het liedje nog maar eens inzetten; op naar de nieuwe hemel en aarde, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Toch vind ik het eerlijk gezegd ook wel enigszins rare woorden; stil maar, wacht maar. Je moet er toch niet aan denken dat de christenen in Irak, Syrie, Egype, Pakistan of waar dan ook zouden horen dat wij zulke liedjes zingen terwijl we lekker wegdutten in onze kerkbanken, slechts opgeschrikt door het orgel of de aanbiddingsband die er nog een laatste deuntje uitpersen. Je moet er toch niet aan denken dat we tijdens het gezellig samenzijn in de koffiekamer braaf wachten op de nieuwe hemel en aarde en daarbij vergeten dat de wereld om ons heen nog door draait. Dat er een schreeuw om hulp opklinkt uit de natiën: help ons!

Je moet er toch niet aan denken dat wij voldaan onderuit gezakt in onze keurige gebouwen worden aangetroffen als de Here Jezus terugkomt. ‘Oh, hallo Heer, daar bent u dan eindelijk, het heeft wel lang geduurd hoor. Dat wachten werden we wel een beetje beu, we hadden eerlijk gezegd gehoopt dat het geloof iets meer avontuur zou brengen.’

Stil maar wacht maar... een vriendelijk bedoelde bemoediging om ons toch vooral niet te bezorgd te maken. Ja natuurlijk, we kijken uit naar een nieuwe toekomst, we kijken uit naar een tijd waarin er geen tranen en geen pijn meer zullen zijn. Maar het is niet de bedoeling dat we ons al wachtend verschansen binnen de veilige muren van christelijk Nederland. Het is niet de bedoeling dat we tijdens dat wachten niets doen! Jezus heeft duidelijk  aangegeven wat er moet gebeuren: Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen (Matteus 24:14).

We kunnen fatsoenlijk wachten tot we een ons wegen, maar alles wordt niet nieuw als het evangelie niet wordt verkondigd. En die verkondiging is niet de taak van een dominee, dat is een taak van ons allemaal, dagelijks! In persoonlijke gesprekken en dankzij moderne techniek kan dat tegenwoordig ook op talloze andere manieren: via internet, blogs, websites, forums, sateliet televisie, films, boeken en audiospelers. We zullen creatief en inventief moeten zijn en steeds nieuwe manieren bedenken om het goede nieuws over de aarde te verspreiden. We moeten daarin groot denken en klein beginnen. Zo deed God het ook: Hij had de hele wereld lief en zond één mens, Zijn Zoon.

Wij kunnen ons over het leed van de hele wereld druk maken en vervolgens lijdzaam afwachten tot er nieuws komt. Of we kunnen er voor kiezen om in actie te komen. Iedereen kan iets doen, iedereen kan ergens bij betrokken zijn, in wijk, dorp, stad, of land. We hoeven daar geen cursus voor te volgen, we hebben alles wat nodig is om er op uit te gaan.

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest (1 Korintiers 1:4-7).