dinsdag 19 maart 2024

Lange termijn projecten

Lange termijn projecten, misschien niet zo populair in een tijd waarin alles vlug, vlug moet en resultaten snel te meten moeten zijn.

Een lange adem, hebben we die nog?

Ik zie zo vaak om me heen gebeuren dat mensen enthousiast ergens aan beginnen; een eigen zaakje, een boek, een blog, een sport, een dieet, een initiatief... En nog geen half jaar later hoor je er niets meer over. De overstap naar iets anders is inmiddels al lang gemaakt.

Doorzettingsvermogen, trainen we dat nog? Iets beginnen is niet zo moeilijk, maar iets afmaken, dat is een heel ander verhaal. Ik heb het ervaren met de engelstalige boekenserie die ik in 2004(!) begon te schrijven. Afgelopen november, bijna 20 jaar later, voltooide ik die serie met het tiende en laatste boek: No other gods.

Was het altijd makkelijk om door te gaan? Nee, zeker niet. Ik heb lange perioden van ontmoediging gehad. Perioden waarin ik niet meer wist of ik het wel 'goed' deed.

Kwamen er geen andere interessante dingen op mijn pad? Ja hoor, genoeg. Maar ik wist gewoon dat ik deze boekenserie moest afmaken, hoe dan ook.

Ik voel me wel een beetje zoals die dame op de foto hierboven. 'Been through hell and high water, but I made it.'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lezen mensen in Nederland die engelstalige boeken dan ook? Ja hoor. Ik vroeg een aantal van hen om een korte recensie te schrijven. In het nederlands, dat dan weer wel 😊...

No other gods is een met lichte toon geschreven boek over wat een zwaar onderwerp zou kunnen zijn. Het benadrukt het dienen van de ene ware God en Zijn liefde voor de mens t.o.v. andere goden. Het is een reis door de bijbel met het benoemen van Gods eigenschappen die heilzaam zijn voor de mens.

De schrijfster schildert tegelijkertijd ook de observaties over andere godsdiensten en goden die ze tijdens haar reizen over de wereld gemaakt heeft. Een interessant en aanbevelingswaardig boek.

[Willeke E. van Bloois]

Jouw boek heeft mij wel aan het denken gezet hoor. Sowieso had ik er nooit zo goed over nagedacht, dat er wel andere goden zijn. Heel goed om eens na te denken over welke ‘goden’ je in je leven hebt naast God, veel zijn er onbewust, maar door jouw boek worden mijn ogen geopend. En super leuk dat je elk hoofdstuk begint met een stukje over jullie reizen, leest fijn.

[Teske de Vos]

Ondanks dat het in het Engels is, leest het heel lekker weg. Het is zeker inspirerend. Erg blij mee!

[Colinda Keesmaat]

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

GEBOD

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

BOEK

No other gods

KERNWAARDE

Loyaliteit

Wij zijn loyaal aan God en laten ons niet afleiden door de dingen van deze wereld

woensdag 6 maart 2024

Ben je een schatzoeker?

Sensatiezoekers, waarheidszoekers, gelukzoekers... je kunt ze overal vinden. Hoe zit het eigenlijk met schatzoekers?

Er was een tijd dat mijn man en ik de hele wereld rondreisden. Ik werd helemaal blij van het verzamelen van stenen en schelpen. Ik vulde mijn rugzak met zulke schatten en klaagde dan vervolgens dat hij te zwaar was om te dragen 😏

Meestal gooide ik mijn schatten weer weg, waardoor mijn last lichter werd en ik besefte dat het leven onderweg zo wel makkelijker was.

Ja ja, ik weet wat de Bijbel zegt over het bewaren van te veel spullen: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen (Matteüs 6:19-20).

Hoe verzamelen we eigenlijk schatten voor ons in de hemel? En waarom zouden we dat doen? De hemel is toch vol kostbaarheden zeker? Interessante vragen waar ik nog eens over na ga denken, want ik weet eigenlijk niet precies wat hier nou bedoeld wordt.

Eén ding weet ik wel: God is niet tegen schatten. Jezus is Gods grootste schat en Hij heeft Hem naar de aarde gestuurd om onder de mensen te leven. Hij deelde Zijn grootste schat met ons. En ik heb al wel ontdekt dat God wil dat we schatzoekers zijn, ja echt!

De Bijbel zegt over Jezus: In Hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen (Kolossenzen 2:3). Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan die waarheid niet echt bevatten. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in Jezus, wow! Wat kunnen we nog veel van Hem leren.

In een wereld waar wijsheid en kennis zijn gedegradeerd tot niets meer dan valse voorwendselen en holle frasen, wil ik een schatzoeker zijn voor de wijsheid van boven! Simpelweg omdat aardse schatten hun waarde zullen verliezen en zullen verdwijnen, maar wijsheid zal voor altijd blijven bestaan.

↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠

GEBOD

Gij zult niet begeren

BOEK

My Neighbor's House

KERNWAARDE

Wijsheid

We begeren niet de dingen van deze wereld, maar zoeken naar geestelijke deugden zoals wijsheid.

woensdag 14 februari 2024

Hoe groot is liefde?

Heerlijk hoor, alle Valentijnsberichtjes die ik op social media voorbij zie komen. Hartjes, kadootjes en natuurlijk veel rood en roze.

Waarom niet eens een blauw of groen hart, denk ik weleens. Laten we onze uitingen eens wat minder beperken. Liefde is immers oneidig groot. En tegelijkertijd weet ik, menselijke liefde is beperkt, is niet onfeilbaar en zeker niet betrouwbaar.

Juist ook op Valentijnsdag hebben mensen verdriet omdat ze de liefde van hun leven nog niet hebben ontmoet of juist omdat die liefde vertrokken is. Er is verdriet om ontrouw, echtscheidingen en verlies door dood en ziekte. Niet alles is rozengeur en maneschijn, dat weten we allemaal wel.

Ondanks teleurstellingen staat liefde centraal in onze levens. Een mens is gemaakt om lief te hebben en liefde te ontvangen. Ja, om geliefd te zijn. Laten we eerlijk zijn, zonder liefde kan de mensheid niet  blijven bestaan.

Toen ik nog geen Christen was, vroeg ik me af waarom mensen soms tegen me zeiden: 'God houdt van je, Jezus houdt van je.' Wat doet dat er toe? Waarom is dat zo belangrijk?

Inmiddels weet ik dat! God is liefde en omdat Hij eeuwig, betrouwbaar en goed is, is Zijn liefde dat ook. Zijn liefde is de kern van ons bestaan. Je geliefd weten door God, ondanks je fouten, ondanks je onhebbelijkheden, ondanks je angsten en falen... dat is het uitgangspunt voor alles!

God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. [dit kun je lezen in de Bijbel, in 1 Johannes 4:9-10].

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Ik schreef ook eens een blogje over geloof, hoop en liefde, dat kun je HIER lezen.

zondag 21 januari 2024

Reizen, God en religies

Vorige week plaatste ik twee pagina's uit hoofdstuk één van mijn nieuwe boek 'No other gods' op Facebook. Waarom?

In de eerste plaats om potentiële lezers voorzichtig kennis te laten maken met mijn niet zo ingewikkelde schrijfsels 😁 Ten tweede om potentiële lezers een voorproefje te geven van de reis die ze zullen afleggen als ze dat boek lezen.

Elk hoofdstuk in 'No other gods' begint met een herinnering aan mijn eigen reiservaringen uit de afgelopen decennia. India, Thailand, Egypte, Peru en Bolivia... elk land met zijn eigen specifieke cultuur en religie(s).

En dan is er de Bijbel, een boek waarin heel veel reisverhalen te vinden zijn. Reizen van de oude Israëlieten door vijandige landen bijvoorbeeld, elk met zijn eigen specifieke cultuur en religie(s).

In 'No other gods' heb ik reisverhalen verweven tot een verhaal over God, de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël. ‘Een warm verhaal over de waarheid’, zoals iemand het op FB noemde.

Ik zeg niets negatiefs over andere culturen en religies in dat boek, maar... ik zeg veel positiefs over onze God!

👉En dan nu de uitslag van de giveaway die ik vorige week plaatste. Ik heb jullie opmerkingen verzameld op FB, Instagram en andere sociale media. De winnaar is: Colinda.

Zij heeft inmiddels een gratis exemplaar van 'No other gods' gekregen en ik hoop dat het boek ook haar zal bemoedigen en inspireren in haar geloofswandel. We zijn tenslotte allemaal op reis, nietwaar?!

dinsdag 16 januari 2024

Giveaway van mijn nieuwste boek 'No other gods'

We zitten alweer op de helft van januari. Het lijkt lang geleden dat mijn nieuwe Engelstalige boek uit kwam, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.

Het is wel hoogste tijd voor een giveaway!  Hopelijk staat het op jouw verlanglijstje voor 2024 om meer boeken te lezen 😁. Misschien wel een engelstalig boek (ik daag je uit).

'No other gods' is het tiende en laatste boek in een serie (alle boeken zijn afzonderlijk te lezen) over de Tien Geboden in de 21e eeuw en is gebaseerd op het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ betekent zoveel meer dan wegblijven van afgoden. Het is een oproep tot trouw aan de God van Israël en Hem te eren als de allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde. Het is ook een oproep om niet onwetend te zijn over de destructieve invloed van overheden en machten, demonen en goden, valse religieuze praktijken en krachten van de duisternis.

In het boek roep ik de lezer op om op te staan en terug te eisen wat de vijand van ons heeft gestolen. Om het ons doel maken te leven zoals God het heeft bedoeld: gezegend, bemoedigd, dankbaar en inspirerend voor de generaties na ons.

👉Hoe doe je mee aan deze winactie? Like dit bericht als je het op sociale media ziet. Laat een reactie achter als je kunt en deel het bericht! Ja, dat is het. Ik doe jouw naam in de hoge hoed en dit weekend vraag ik mijn man om een winnaar te trekken.

No other gods is in eenvoudig Engels geschreven, iedereen met een middelbare schoolopleiding kan het begrijpen en met de hulp van de Heilige Geest (je Leraar) al helemaal!

zaterdag 6 januari 2024

Mijn #oneword for 2024

Ergens begin december kreeg ik tijdens het schrijven in mijn journal het gevoel dat mijn #oneword voor 2024 EXPAND (uitbreiden, verruimen, vergroten) zou worden.

Ja, uitbreiden zoals in het gebed van Jabez. Hij was degene die tot de God van Israël bad: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet,  zodat het mij geen smart brengt... En dan zegt de Bijbel: En God liet komen wat hij gevraagd had (Dat kun je lezen in 1 Kronieken 4:10). Uitbreiden zal het zijn.

Maar ook uitbreiden/verruimen zoals in Psalm 119:32 (NBG): Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart. Want u verruimt mijn begrip, staat er vanuit het Engels vertaald. Ik vind het geweldig dat vers 32 het laatste vers is van de vierde strofe van die psalm. Het is het gedeelte van Psalm 119 dat de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet vertegenwoordigt. Die letter is (dalet) ד wat 'deur' betekent.

Of ik nu tot God bid om mijn gebied, mijn begrip of beiden uit te breiden, het belangrijkste is dat Hij Degene is die deuren opent. Deuren voor mijn geest, mijn werk, mijn bediening en mijn dromen.

Ik hou van het idee van uitbreiding, zolang het maar niet mijn taille of gewicht is 😁. Ik hou van het idee dat ik samen met God ergens aan mag werken. Misschien laat Hij mij meer zien, misschien wijst Hij me waar we heen gaan!

Heb jij een specifiek woord voor 2024? Ik hoor het graag.

zaterdag 23 december 2023

God van alle vertroosting

Er gaat niets boven het comfort en de vertroosting die een baby ervaart in de armen van zijn moeder. Vrede, veiligheid, warmte en liefde, wat er ook rondom gebeurt.

Jezus in de armen van Zijn moeder Maria waar Hij de vertroosting ontving die Hij zelf aan de mensheid kwam geven. Dat is waar ik aan denk als ik al die kerststalletjes zie, de zogenaamde  'nativity scenes.'

Als ik om me heen kijk in de wereld, zie ik zoveel behoefte aan vertroosting. Nee, niet de troost die we denken te vinden door voor de tv te hangen met een zak chips, maar vertroosting in de zin van opbeuring, verlichting en bemoediging.

Er is zoveel lijden, zoveel eenzaamheid en pijn. Er heerst chaos en wanorde. Om eerlijk te zijn, zou ik niet weten wat ik moest doen of waar ik heen zou kunnen als ik mijn Jezus niet had die mij vertroosting en vreugde brengt... ongeacht wat er om mij heen gebeurt.

👉De Bijbel zegt dat God de bron van alle vertroosting is (2 Korintiërs 1:3), dus waarom zouden mensen niet naar Hem toesnellen? Hij geeft vrede in chaos, troost in pijn en liefde wanneer alles verloren lijkt. Waarom zouden mensen de baby in de kribbe, de wonderbare raadsman, de vredevorst niet willen leren kennen?

Hij is de hoop van de natiën en Hij wil je hart genezen. Jezus kan en zal elke storm kalmeren!

🎇Ik wens jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

maandag 11 december 2023

Werkelijkheid versus waarheid

Het heeft even geduurd, maar ik heb mijn NLT (New Living Translation) Inspire Bijbel van voor tot achteren uit gelezen. Wat een heerlijke vertaling is dat zeg, ik heb er echt van genoten en geniet er nog steeds van!

Momenteel ben ik de Profetische boeken opnieuw aan het lezen. Juist ook omdat er zoveel in de wereld gebeurt wat al duizenden jaren geleden voorzegd is.

Het valt me steeds weer op hoe radicaal anders we Gods Woord tegenover onze dagelijkse werkelijkheid kunnen zetten. 👉We hebben met de Bijbel een effectief wapen in onze handen om de dagelijkse strijd tegen teleurstellingen, pijn, ziekte, angsten en zorgen aan te gaan.

We kunnen in een verschrikkelijke storm zitten (de werkelijkheid) maar toch de vrede van God ervaren (de waarheid). We kunnen onzeker zijn over beslsissingen die we moeten nemen (de werkelijkheid) maar toch zekerheid en vertrouwen in Hem vinden. We kunnen ons zorgen maken over een situatie (de werkelijkheid) maar rust bij Jezus vinden (de waarheid).

De krantenkoppen schreeuwen moord en brand, maar Gods Woord vertroost en geeft leven. Voor veel mensen is de krant hun werkelijkheid, ze kunnen de berichtgeving nergens anders aan toetsen. Ik ben blij en dankbaar dat Gods Woord mijn referentiekader is. In het licht van Zijn Waarheid is mijn werkelijkheid slechts van voorbijgaande aard.

zondag 19 november 2023

Kracht en liefde

Kennen jullie Opwekking 488, De kracht van Uw liefde? Een mooi lied dat spreekt over een wonderlijke combinatie: kracht én liefde.

In de wereld kennen we kracht en haat, een gevaarlijke combinatie. Tsja, haat op zichzelf is al gevaarlijk genoeg. Maar zoals we om ons heen in de wereld zien, is haat gecombineerd met macht en kracht heel gevaarlijk.

Hoe anders is de combinatie die de Bijbel gebruikt: kracht en liefde!

Ik hou van de manier waarop de psalmist het zegt: Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde (Psalm 59:17). Hij zingt over Gods macht (en kracht in vers 18) en over Zijn goedertierenheid (liefde).

Kracht/macht en liefde gaan heel goed samen, bij God tenminste. In feite beschrijven ze Zijn karakter, ze beschrijven wie Hij is. Psalm 117:2 zegt het zo: Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, de trouw van de HEERE is voor eeuwig. 👉Ik hou van dat idee, Zijn goedertierenheid (liefde) voor ons is machtig.

Als we vooruitspringen naar het Nieuwe Testament, ontdekken we dat de apostel Paulus ook een boodschap voor ons heeft, namelijk dat er kracht voor nodig is om Gods liefde te begrijpen. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.  (Efeziërs 3:19-20).

De Bijbel laat ons zien dat kracht en liefde een goddelijke combinatie (en ervaring) vormt waar we niet zonder kunnen leven. Hij geeft het aan ons, zoals we kunnen lezen in 2 Timotheüs 1:7:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Ik vraag me af: zijn wij mensen van kracht en liefde?

maandag 30 oktober 2023

Wat voor blogjes lezen jullie graag?

Ik kwam er vandaag achter dat het bijna zeven weken geleden is 😳 dat ik een nederlandstalige blog heb geschreven (of gelezen)... oeps.

Die blogpauze was niet echt gepland, maar wel nodig denk ik. Het was gewoon te druk om er eens even echt voor te gaan zitten. En tsja, wie zegt dat je persé wekelijks een blog moet schrijven?

Ik ben bezig met het afronden van mijn tiende (en laatste) engelstalige boek in de serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Degenen onder jullie die weleens een boek hebben geschreven, weten dat die laatste loodjes echt zwaar wegen.

Daarnaast is er een Italiaanse editie van mijn boek My Neighbor's House verschenen. Dat boekje gaat echt over de ware schat die we na zouden moeten jagen in ons leven, een schat die kostbaarder is dan goud of edelstenen. Die schat is wijsheid zelf.

We zijn ook veel op pad geweest voor onze stichting Traveling Light en we hebben voor het einde van het jaar nog een aantal reizen op het programma staan, onder andere naar Italië en Moldavië.

En, zoals wel vaker, loop ik rond met ideeën voor een nieuwe videoserie, ditmaal over het belang van stille tijd. Wendy Born heeft daar al eens een mooi boekje over geschreven en ook al diverse blogjes aan gewijd. Ik merk dat het voor heel veel mensen lastig is om echt tijd met God door te brengen, terwijl dat juist zo verscrhikkelijk belangrijk is.

👉 Misschien goed om gelijk weer eens even aandacht te vragen voor mijn videoserie 'How to stay positive in a negative world?'

Boeken, videos, podcasts, columns, blogs... ik werk er graag aan. Wel of niet bloggen is dan ook niet echt een  dilemma  voor mij.  In de loop der jaren heb ik meer dan 700 nederlandstalige Frisse Kijk blog posts geschreven die goed waren voor een kwart miljoen views. Zolang er lezers zijn, is elke post die de wereld in gaat de moeite waard.

Schrijven is mijn grote liefde. Tijd is mijn grootste belemmering... Ik werk namelijk ook nog eens 4 dagen in de week als zzp-er en daardoor vallen mijn goede schrijfvoornemens weleens in het water 💦

Mijn vraag aan jullie is eigenlijk: 'Wat voor blogjes lezen jullie graag?'

woensdag 13 september 2023

Slangen en duiven

Ben je er ooit op uit gestuurd om een bepaalde taak uit te voeren?

Misschien moest je loten verkopen, een groep mensen bijeenbrengen om vrijwilligerswerk te doen, iemand bezoeken om een boodschap over te brengen, of naar het buitenland gaan om Jezus te prediken.

Uitzenden

Hoe het ook zij, zo'n 'uitzending' gaat vaak gepaard met wensen en  waarschuwingen (wees voorzichtig, kom zo snel mogelijk terug) en natuurlijk veel advies. Toen Jezus Zijn twaalf discipelen uitzond, zei Hij dit:

Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo slim als slangen, en zo onschuldig als duiven [Matteüs 10:16].

Het één of het ander

Excuseer mij, Heer? Wilt U dat ik ben als een slang en als een duif? Ik denk niet dat dat goed samen gaat. Het is het een of het ander, toch? Je bent slim of dom, extravert of introvert, luid of stil, onvriendelijk of lief. Oh, wat houden we ervan om labels aan alles te hangen en mensen in hokjes te stoppen. We realiseren ons niet eens hoeveel we onszelf beperken als we dat doen.

Perfect voorbeeld

God is anders. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk en Hij zou God niet zijn als Hij zelf niet het perfecte voorbeeld had gegeven. Jezus is het Lam van God en de Leeuw van Juda. Ja, zowel het lam als de leeuw. Jezus toonde zowel teder medeleven als felle boosheid. Hij is zowel de rechter als de redder.

We hebben de neiging om alleen die kant van God te accepteren die we het meest waarderen en de rest te negeren. Maar laten we niet vergeten: God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig. Ja, God houdt van de zondaar, maar haat de zonde. Ja, God vergeeft, maar Hij corrigeert en disciplineert ook.

Puur in een corrupte wereld

Als Jezus zegt dat we zo slim moeten zijn als slangen en onschuldig als duiven, vraagt Hij niet om het onmogelijke. Hij wil dat we puur zijn in een corrupte wereld. Hij wil dat wij vastberaden zijn en toch afhankelijk van Hem. Hij wil we uitgesproken en toch diplomatiek zijn. Hij geeft ons zowel moed als zachtmoedigheid, zowel kracht als liefde, zowel alertheid als rust.

In Hem zullen we het perfecte evenwicht kunnen vinden en bewaren. In Hem zullen we spreken als dat nodig is en zwijgen wanneer Hij dat vraagt.

woensdag 30 augustus 2023

Gods aanwezigheid, een ontsnapping aan de chaos

Voortdurend lawaai

Ben je weleens in een hele drukke stad geweest waar het verkeer voortdurend voorbij vliegt, waar de trottoirs overvol zijn en waar voortdurend lawaai is?

Ik ben samen met mijn man in veel van dergelijke steden over de hele wereld geweest. Van New York tot Calcutta, van Mexico-Stad tot Caïro en van Kuala Lumpur tot Santiago de Chili.

Verandering van omgeving

Om aan de chaos te ontsnappen gingen we vaak een kerk binnen, zelfs in de tijd dat we niet echt op zoek waren naar God. De verandering van omgeving en sfeer als we een kerk of kathedraal binnenstapten was vaak dramatisch. Slechts één stap bracht ons van totale chaos naar serene stilte. Wonderlijk.

Koninkrijkssfeer

Ik heb eens ergens gelezen dat de architecten en bouwers van veel oude kerken en kathedralen doelbewust een Koninkrijkssfeer wilden creëren (in schril contrast met de buitenwereld) waar de vrede van God heerste en waar schoonheid en kunst de norm waren. Een beetje zoals in Bijbelse tijden toen David schreef:

Heer, het huis waar U woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft.

Dit kun je vinden in Psalm 26;8. Sommige vertalingen zeggen: de tempel, de woning, de tabernakel waar U woont. Ik weet niet wat David in gedachten had, er was toen nog geen tempel. Een heiligdom, een tabernakel... het maakt niet echt uit hoe we het ons voorstellen; het is de plaats waar Zijn glorie is, waar Zijn aanwezigheid woont (verblijft).

Ons lichaam, onze verantwoordelijkheid

Vandaag dacht ik erover na hoe gezegend we zijn om in een tijd en tijdperk te leven waarin Gods aanwezigheid altijd bij ons is... tenminste, als je in Jezus gelooft. Ons lichaam is dan een huis van God (een tempel) waar de Heilige Geest woont. We dragen Hem in ons, waar we ook gaan (1 Korintiërs 6:19). We hoeven niet tot zondag te wachten om Hem te ontmoeten 😁

Dit voorrecht geeft ons ook verantwoordelijkheid. We moeten goed voor onze tempel zorgen, omdat we van God zijn en niet langer van onszelf.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

👉In mijn boek 'In My Name' bespreek ik de aanwezigheid van God uitgebreider!

zaterdag 22 juli 2023

Kan het ook eens gewoon goed zijn?

Vanmorgen zaten we lekker tussen de wapperende was buiten te ontbijten terwijl ik mijn man wees op de weelderig bloeiende tomatenplanten 🍅🍃 in onze tuin. Mijn vroege morgenronde wandelen zat er al op en er stond vandaag niets op de agenda. Niets!

We dronken uitgebreid koffie en evalueerden de afgelopen week. Wat een heerlijk begin van de dag. Het gesprek kwam op de maak- en meetbare wereld waarin we leven. Neem nou het weer... te nat, te droog, te koud, te warm, te wisselvallig. Pfff, het is blijkbaar nooit gewoon goed, bedacht ik me.

Te dik, te dun, te groot, te klein, te verlegen, te druk, te rustig, te langzaam, te weet ik veel wat. Blijkbaar is het nooit eens gewoon goed. Waarom moet alles altijd vergeleken worden met iets wat beter, mooier, groter, meer begerenswaardig is?

Door dat te doen, ben je nooit tevreden, ben je nooit content met hoe de dingen zijn. Je wilt altijd iets anders, iets beters, iets duurders, iets groters. Wat een waanzin eigenlijk. Waarom niet 'gewoon' dankbaar zijn? 👉Waarom niet gewoon genieten van wat elke nieuwe dag te bieden heeft?

Ik zou zeggen, laat je niet gek maken door hoe het zou moeten zijn, hoe het beter zou kunnen of door hoe je je het had voorgesteld. De dag nemen zoals ie komt en dankbaar durven en kunnen zijn, dat is toch eigenlijk een grote rijkdom?

Ik moest zo denken aan wat er in de Bijbel staat, in Kolossenzen 2:7,

Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid.

zaterdag 1 juli 2023

Bronvermelding

Vakantietijd, dus... de hoogste tijd voor een column die ik schreef voor Opwekking Magazine.

✦✦✦✦✦✦✦✦

Als je statistieken, cijfers, een tekst of citaat aanhaalt, is het belangrijk de bron te vermelden zodat de lezer of toehoorder weet waar de informatie vandaan komt. Dat klinkt misschien logisch in de oren van een oudere generatie, maar vandaag de dag zien we toch wel dat informatie heel makkelijk en snel zonder bronvermelding en -toetsing wordt gedeeld.

Via social media worden plaatjes, spreuken en berichten de wereld in gegooid. Vervolgens duikt de meute er als hongerige wolven op. Delen, sharen, liken, linken en kopiëren, wie draait zijn of haar hand daar nog voor om?

Een bron is echter zoveel meer dan de plek waar iemand informatie vandaan haalt, zoveel meer dan het origineel. Een bron is de oorsprong van iets en dan bedoel ik niet alleen water. Als we de Bijbel erop naslaan kunnen we lezen dat er bijvoorbeeld een bron van angst bestaat, maar ook bronnen van ruzie, blijdschap, tranen, wijsheid, kracht en droefheid.

Je zou kunnen zeggen dat er zoete en bittere bronnen bestaan, bronnen van dood en van leven! In Spreuken 10:11 staat zo mooi: De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen. Met onze mond, onze woorden putten we uit de bron van ons hart.

In de Bijbel worden aardrijkskundige aanduidingen ook vaak gekoppeld aan een waterbron, dat was immers de plek waar mensen elkaar konden ontmoeten. De Bijbel spreekt onder andere over de bron aan de weg naar Sur, de bron van de wateren van Neftoah, de bron Rogel, de bron Harod en de bron van Bethlehem.

Die waterbronnen waren van levensbelang in een droog en dor land. Daarnaast erkende men toen ook het bestaan van een geestelijke bron. David schreef in Psalm 36:10, Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.

De bron van het leven, de oorsprong van ons bestaan, ligt bij God. De hele schepping dankt het leven aan Hem alleen. 👉Het is zo belangrijk dat we in een goddeloze wereld aan de juiste bronvermelding doen door God, de Schepper van hemel en aarde, alle eer te geven die Hem toekomt.

Als we dat verzaken, laten we ons in met andere theorieën en ideologieën. Ook dat is niets nieuws. In Jeremia 2:13 wordt dat een dubbel kwaad genoemd: Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. Een bak is geen bron!

Laten we dicht bij de ware bron blijven en daar uit putten, juist nu er zoveel informatie op ons afkomt. Hij is de echte bron van wijsheid en alleen bij Hem is werkelijk leven.

Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven (Johannes 4;14).

donderdag 22 juni 2023

Het belang van luisteren (5)

Vader God roept jou en mij vandaag op om te luisteren, net zoals Salomo duizenden jaren geleden zijn kinderen opriep om te luisteren.

Elke keer als ik 'Luister' in het boek Spreuken lees, is dat wat ik doe. Ik stop met lezen en ik luister. Ik wacht voordat ik verder lees en breng mijn geest tot rust.

Oh, we hebben zo vaak de neiging (ik in elk geval wel) om te snel te lezen, om ons als het ware door de bladzijden heen te haasten. Nou, met het boek Spreuken kan dat niet. Laten we eens kijken naar Spreuken 8;6-7, de Wijsheid roept...

Luister, ik heb een belangrijke boodschap voor u, ik spreek over eerlijke zaken. Mijn mond spreekt alleen maar waarheid, ik verafschuw leugens. Uit alles wat ik zeg, spreekt oprechtheid en niets gemeens of verkeerds.

Wijsheid, Jezus Christus, de wijsheid van God, roept ons op om te luisteren. Hij wil eerlijke zaken, belangrijke dingen met ons delen. Wat heerlijk, wat spannend! Ik fluister een kort gebed, als een ademzucht, voordat ik verder ga... Heilige Geest, praat tegen me!

We zouden alle 31 hoofdstukken van het boek Spreuken op deze manier kunnen doornemen om nog meer voordelen van luisteren te ontdekken, om onze oren nog beter af te stemmen op wijsheid. Maar je snapt het punt dat ik wil maken.

👉De waarde van luisteren is net zo groot als de waarde van lezen. Laten we beiden oefenen!

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij (Spreuken 16:20).