zaterdag 15 september 2018

Erkenning is goede impuls

Coby Poelman voor de Sanders Law Library
Als blogger/schrijver hoop je allemaal wel dat je werk gewaardeerd wordt, dat je artikelen gelezen worden en dat je op een dag misschien een boek kan uitgeven. Erkenning is heel bemoedigend en zeker een impuls om door te gaan!

Misschien heeft nog nooit iemand wat leuks gezegd over je werk, misschien sta je elke week in het nieuws... ik weet het niet. Maar wat ik wel weet: geef niet op! Ga door en bovenal: bemoedig onderweg anderen!

Van de week las ik een bijzonder bericht op de blog van collega schrijfster en dichteres Coby Poelman. Zij was te gast op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voor de onthulling van een kunstwerk waarin haar gedicht 'Diploma - uitreiking' verwerkt is in neon letters en aangebracht op de wand in de  Sanders Law Library.

Wijlen kunstenaar Toni Burgering verwerkte haar gedicht op deze sprekende wijze. Coby heeft al aardig wat gedichtenbundels op haar naam staan, maar dit is toch wel een heel bijzondere eer voor haar werk. Coby, we zijn trots op je, van harte gefeliciteerd met deze erkenning!


Wat mijn eigen werk betreft zijn er ook weer leuke dingen te melden. Mijn nieuwste engelstalige boek 'In My Name' werd finalist in de 2018 Reader's Favorite Awards in de categorie Christian - Devotion & Bible study. Geen prijs dus, maar toch erkenning, met name in de USA dan.


Eerder dit jaar werd mijn boek 'Grace of Giving' uitgegeven in het Slovaaks. Inmiddels heeft de uitgever besloten de hele boekenreeks te vertalen en uit te geven, in elk geval de zeven boeken die ik heb geschreven en dan nog drie te gaan :)

Momenteel werk ik samen met vertaler/editor Martin Podolak aan de Slovaakse versie van 'Spirit of Truth'. Afgelopen week kreeg ik een flyer waarop de serie-in-wording gepresenteerd wordt. Wat bijzonder he? Ik ben heel blij en dankbaar voor deze erkenning en het helpt mij zeker om weer verder te schrijven.


En, hebben jullie nog nieuws te melden of heb je een werk-in-wording?

woensdag 22 augustus 2018

Frisse Bijbelstudies voor groepen

De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. De scholen zijn in sommige delen van het land alweer begonnen en langzaam maar zeker keert het 'gewone' leven weer terug. Nou ja, voor zover er een 'gewoon'  leven bestaat, denk ik dan.

Wat wij als 'gewoon' beschouwen kan elders in de wereld iets heel bijzonders zijn: 3x per dag eten op tafel, een nieuwe fiets, feestjes...

Maar over die 'gewone' dingen gaat deze blog niet, alhoewel ik daar wel graag over schrijf, bijvoorbeeld in de columns die iedere maand in Opwekking Magazine worden gepubliceerd. Mijn onderwerpen komen altijd uit het dagelijks leven, uit de gesprekken die ik voer en de ontmoetingen die plaatsvinden.

👉Er is eerder dit jaar een derde bloemlezing van die columns uitgekomen, Frisse Kijk 3.

In die bundel komen weer 12 onderwerpen aan de orde, waar je zomaar mee te maken kunt krijgen. Onderwerpen die zich lenen om er de Bijbel op na te slaan en zelf op onderzoek uit te gaan. Alleen, tijdens je stille tijd, of met elkaar in een groep of kring.

Een aantal onderwerpen zijn: Vrees, vrijheid, onkruid, lijden en het Koninkrijk van God. Elk hoofdstuk is voorzien van
 • 10 studie- en gesprekspunten
 • een praktische toepassing
 • heel veel ruimte om te schrijven!

Ben je op zoek naar een verfrissend en verdiepend boekje dat goed bruikbaar is voor zelfstudie én groepsgebruik... overweeg dan eens om het nieuwe seizoen met een Frisse Kijk te starten!

Het boekje kost 12.50 en is te bestellen bij de christelijke boekhandels, online en via mij natuurlijk.

maandag 13 augustus 2018

Wachten op de wederkomst (5)

Mijn vorige blogje eindigde ik met de vraag 'is Zijn terugkomst iets om naar uit te zien of niet?'

De Bijbel is er duidelijk over dat de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde omringd zal worden door allerlei gebeurtenissen die wereldwijd waarneembaar zijn; van oorlogen tot natuurrampen tot tekenen aan de hemel tot de verharding van mensenharten (verkoeling van liefde).

Poeh, niet iets om halsreikend naar uit te kijken, denk ik dan. Toch is ook in de Bijbel te lezen dat het goed is naar Zijn terugkomst uit te kijken, en ons niet te laten afleiden door de gebeurtenissen eromheen. In Titus 2:11-13 wordt gesproken over het geluk waarop wij hopen, namelijk de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder ​Jezus​ ​Christus.

Maar wat doen we in die tussentijd? 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw' zongen we vroeger. Een mooi liedje natuurlijk, maar ik ben er inmiddels wel achtergekomen dat het niet zo Bijbels is. We worden namelijk niet opgeroepen om in die tussentijd passief af te wachten (wees eerlijk, dat kunnen we gewoonweg niet maken temidden van een wereld in nood).

Nee, we worden opgeroepen om juist actief te zijn (dat schreef ik ook al in deel 3). We kunnen dat eenvoudigweg terug lezen in het boek Handelingen (de titel alleen al). Dat boek begint namelijk zo: Het eerste ​boek​ heb ik gemaakt, o ​Theofilus, over alles wat ​Jezus​ begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de ​Heilige​ Geest​ aan de ​apostelen, die Hij ​uitgekozen​ had, opdrachten had gegeven.

Is het werk dat Jezus kwam doen dan niet af? Hij riep toch aan het kruis 'het is volbracht'? Dat klopt, Hij heeft de zonden van de hele mensheid vergeven. We kunnen leven zonder schuld en schaamte. Maar tijdens Zijn leven op aarde begon Hij ook allerlei dingen te doen (mensen genezen, bevrijden, herstellen etc.) en te onderwijzen (over het Koninkrijk, over de Heilige Geest etc.) En daarin mogen wij nu nog steeds verder gaan... tot Hij terugkomt. 👉Daar hebben we de gaven van de Geest voor gekregen!

In 1 Korintiërs 1:5-7 staat het duidelijk uitgelegd, wellicht beter dan ik ooit kan doen:
Door hem [Jezus] bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over ​Christus​ bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

zaterdag 28 juli 2018

Wachten op de Wederkomst (4)

In mijn vorige blogje schreef ik 'Jezus kwam naar de aarde om de mensheid alle zonden te vergeven en Hij ging weer weg. Hij stuurde vervolgens de Heilige Geest die mensen overtuigt van zonde én gerechtigheid. In die tijd leven wij nu...'

Jezus keerde terug naar de Vader, de Heilige Geest is nu bij ons om ons te helpen, in de volle waarheid te leiden en te onderwijzen en dat is genoeg reden om vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien! 👉Maar, wie zegt nu dat Jezus terug al komen, waar komt dat idee vandaan?

Ten eerste sprak Jezus er zelf over in Zijn zeer indrukwekkende rede over het einde van alle dingen. Je kunt dat lezen in Matteüs 24. Ik licht de verzen 29 en 30 er even uit:

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 

Tsjonge, wat een evenement zal dat zijn zeg. Ik vind het best moeilijk om me daar een voorstelling bij te maken, maar ik geloof dat het zo zal gebeuren. De leerlingen van Jezus (in die tijd) waren getuigen van alles wat Hij zei. Ja, zelfs van zijn afscheid... In Handelingen 1:9-11 lezen we het volgende:

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.

Nogmaals die belofte dat Hij terug zal komen, nu door engelen (Gods boodschappers) uitgesproken. Of je dat wel of niet gelooft is aan jou. Maar ik heb een vraag: is Zijn terugkomst iets om naar uit te zien of niet?

dinsdag 17 juli 2018

Wachten op de Wederkomst (3)

"Nadenken over de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde, begint eigenlijk met nadenken over de eerste keer dat Hij kwam" schreef ik in mijn vorige blogje. Jezus werd naar de aarde gezonden met een bijzondere missie. In Johannes 3:17 staat: Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden.

Hij voltooide die missie in Zijn 33e levensjaar. 'Vergeef het hun Vader', riep Hij aan het kruis 'want zij weten niet wat zij doen' en daarna 'het is volbracht.' Is Zijn missie geslaagd, vraag je je misschien af. Er is zoveel pijn en ellende en geweld, hoezo is de wereld gered?

Misschien is het beter te zeggen dat Jezus redding van de ondergang aanbiedt, aan ieder mens! Hij wacht op onze respons. Het is helaas zo dat nog niet iedereen dat kan of wil geloven.

Toch is het de wens van God dat alle mensen tot inkeer komen en geweld en zonde de rug toe keren. In die zin gaat de missie nog door. Vlak voor Jezus terug zou gaan naar de Hemel zei Hij iets bijzonders tegen zijn leerlingen: Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan jullie helper, de ​heilige​ Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben (Johannes 16:7). Het is beter voor jullie dat Ik wegga, staat er in een andere vertaling.

Beter? Hoezo beter? Kan er iets beter zijn dan Jezus dichtbij je te hebben?

Ja dus, in elk geval zolang we hier nog op aarde leven! Jezus beloofde dat de Heilige Geest in en op gelovigen zou komen. Waarom? Om de missie verder uit te voeren! De helper komt om alles duidelijk te maken. Hij maakt duidelijk wat zonde is: dat mensen niet in mij willen geloven. Hij maakt duidelijk wat Gods goedheid is: dat ik naar de Vader ga. (Daarom zullen jullie mij dus niet meer zien.) En hij maakt duidelijk wat het oordeel is: dat Satan, de heerser van deze wereld, gestraft wordt (Johannes 16:8-11).

Jezus kwam naar de aarde om de mensheid alle zonden te vergeven en Hij ging weer weg. Hij stuurde vervolgens de Heilige Geest die mensen overtuigt van zonde én gerechtigheid. In die tijd leven wij nu... Het lijkt me wel duidelijk dat er nog veel moet gebeuren voor Jezus terugkomt, denken jullie ook niet?

zaterdag 30 juni 2018

Wachten op de wederkomst (2)

'Komt Hij wel terug?' Zomaar een vraag van een collega blogger. Nou ja, zomaar... het is best een indringende vraag die ook nog eens een 'hot topic' raakt. De wederkomst, of terugkomst, van Jezus naar de aarde.

Nadenken over de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde, begint eigenlijk met nadenken over de eerste keer dat Hij kwam. Want ook die eerste komst naar de aarde was en is een omstreden onderwerp van discussie.

Dat Jezus 2000 jaar geleden in Israel leefde staat vast, daar zijn honderen ooggetuigenverslagen van. De boeken van Matteus, Markus, Lukas en Johannes geven een uitgebreid verslag van het leven van Jezus op aarde; de woorden die Hij sprak, de dingen die Hij deed. Als we zouden ontkennen dat deze man werkelijk geleefd heeft, zouden we een stuk geschiedenis ontkennen.

Nee, de controversie zit 'm niet in Zijn leven, maar in Zijn afkomst. Jezus kwam naar de aarde als mens (werd zelfs als baby geboren), maar Hij was (en is) de Zoon van God. Sommigen van zijn tijdsgenoten geloofden dat wel, anderen niet.

Nathaniël wist het zeker:
'Rabbi, u bent de ​Zoon van God, u bent de ​koning​ van Israël!’ zei Natanaël. (Johannes 1:49)

Paulus was in Syrië en stak zijn overtuiging niet onder stoelen of banken:
Hij bleef enkele dagen bij de ​leerlingen​ in ​Damascus​ en ging onmiddellijk in de ​synagogen​ verkondigen dat ​Jezus​ de ​Zoon van God​ is. (Handelingen 9:20)

De meeste Joden echter vonden het idee dat Jezus de Zoon van God zou zijn, een zondige gedachte:
De ​Joden​ zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de ​Zoon van God​ heeft genoemd.’ (Johannes 19:7)

Ook vandaag de dag is die discussie er nog steeds in de grote wereldgodsdiensten. Binnen het Judaisme en de Islam bijvoorbeeld geloven de meesten niet dat de Jezus die op aarde leefde, de Zoon van God is. Zij erkennen niet de eerste komst en dus ook niet de terugkomst zoals dat in de Bijbel staat geschreven. Jezus was een goede leraar, een profeet, maar niet de beloofde Messias (gezalfde).

Het is heel mooi om te zien dat vandaag de dag tien en tienduizenden Joden en Moslims wel tot de conclusie komen dat Jezus de Zoon van God is. 

Om dus iets van de voorzegde wederkomst te kunnen begrijpen, is het wel belangrijk Zijn eerste komst te erkennen. Dat is logisch toch? Om de tijd waarin wij leven te kunnen begrijpen en vol goede moed en hoop de toekomst tegemoet te kunnen zien, is het van cruciaal belang te geloven in Jezus Christus (Christus betekent 'gezalfde). In dat geloof ligt namelijk een belangrijke sleutel:

Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5)


maandag 11 juni 2018

Wachten op de wederkomst (1)

Een tijdje geleden vroeg ik jullie om interessante onderwerpen aan te dragen voor een nieuwe blogserie. Met de vakantie in het vooruitzicht vind ik het leuk om aan een nieuwe serie te beginnen.

Het wordt dan namelijk soms zo stil in bloggerland, terwijl sommige mensen juist tijd hebben of nemen om te lezen.

Aritha schreef "Ik zou eigenlijk zo graag een frisse Bijbelstudie willen lezen over 'Komt Hij wel terug?' Het duurt zo lang, wat te doen terwijl wij wachten etc. Een serie bemoedigende frisse blogs over dat onderwerp voor de tijd van nu, voor de christen van nu."

Nou, eerlijk gezegd heb ik daar best even over na moeten denken. Ik ben geen expert als het gaat over de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde. Er zijn hele wijze mensen die daar dikke boeken over hebben geschreven.

Een fris blogje met korte meditaties, dat is toch weer even wat anders. En dan ook nog bemoedigend... je daagt me wel uit Aritha :)

Maar ik denk wel dat dit een heel mooi onderwerp is om een frisse (eenvoudige) blik op te werpen. Ik wil het wel proberen.

Ik heb daar jullie commentaar wel bij nodig. Lezen jullie mee?

woensdag 30 mei 2018

Zit schrijven in de familie?

Vorig week werd weer een blogje van mij gepubliceerd op www.ikzoekgod.nl. Ik krijg steeds een onderwerp toegestuurd om over te schrijven. Persoonlijk vind ik dit erg prettig, want dan kan ik beter focussen en dwaal ik dus niet af 


Poeh, nog best moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen, zonder partij te kiezen. Maar goed, ik denk dat het een mooie blog is geworden; zeker ook om te delen!

Blogjes schrijven is inmiddels wel een uit de hand gelopen hobby geworden 😏Ik doe het al sinds 2006. Gelukkig heb ik ook de discipline op kunnen brengen om weer een Engelstalig boek te schrijven: In My Name kwam op 1 mei uit. Daarover vertel ik binnenkort nog wat meer op deze blog.

A.s. vrijdagavond organiseer ik samen met mijn jongere broer Jan P. en neef Elmer een Meet & Greet op de hooizolder van Landwinkel de Fruitheerlijkheid in Papendrecht.

We hebben alledrie in de afgelopen maanden gewerkt aan een productie: een roman, een mini-cd en een Engelstalig boek. Drie totaal verschillende dingen, maar superleuk om met elkaar te vieren dat we iets af hebben gemaakt. Hopelijk kunnen we tijdens deze avond ook anderen inspireren.

Er verscheen vorige week een leuk interview over ons in de krant. 'Een grandioos familieportret' noemde een lezer het op FB.

👉Hebben jullie gezins- of familieleden waarin je je talenten terug ziet komen? Schrijven, dichten, fotograferen, muziek maken etc.

Ik ben benieuwd.

woensdag 23 mei 2018

Bijbellezen, nadenken, schrijven, praten

Vinden jullie het ook zo heerlijk om je gedachten aan papier toe te vertrouwen? Ik ben een echte 'boekjes' freak. Je kan mij heel blij maken met aantekenboekjes, schriften en journals! Ik heb hele stapels liggen die wachten op mijn pennevrucht.

Uiteraard gebruik ik de computer om boeken, blogs en columns te schrijven. Maar toch begint het vaak met gedachten, ideeën en gebeden die ik (ouderwets) aan papier toevertrouw. Ik doe dat overigens op verschillende manieren:
 • Persoonlijk journal, waarin ik mijn gedachten en gebeden aan God toevertrouw
 • Aantekeningen journal, waarin ik aantekeningen en gedachten naar aanleiding van preken/lezingen opschrijf
 • Gebeden journal, waarin ik impressies en proclamaties opschrijf die we tijdens gebedsavonden ontvangen.
Herkennen jullie jezelf daarin of verwerk je je gedachten op een andere manier?

Het derde deel in de Frisse Kijk serie is een mooie en praktische combinatie van Bijbelstudie, persoonlijke overdenking, journaling, discussie en niet te vergeten toepassing. De onderwerpen lenen zich prima voor zelfstudie én gebruik in kringen en Bijbelstudiegroepen.

Neem nou zo'n hoofdstuk over het 'Koninkrijk', dat levert prachtige en diepgaande gesprekken én nieuwe inzichten op!

Mocht je op zoek zijn naar een pittig en fris boek voor je kring voor het komende seizoen, denk dan eens aan Frisse Kijk. Ze zijn te verkrijgen bij je plaatselijke christelijke boekhandel en online. De prijs is 12,50 euro.

Opwekking Magazine recenseerde: "... een vrolijk, prikkelend en praktisch werkboek!"

Als je meerdere exemplaren wilt bestellen, kun je dat beter via mij doen, dan krijg je namelijk korting!
Mail me even op meijers.marja(at) gmail.com.

dinsdag 15 mei 2018

Het allerbeste nieuws

Wij zijn net weer terug van een reis door midden en oost Europa namens onze stichting Traveling Light. Ik heb dan altijd weer aardig wat werk om alle e-mails en post door te nemen en mijn blogjes te schrijven. Vandaar nu een gouwe ouwe column zoals die enkele jaren geleden in Opwekking Magazine verscheen:

Ze groeien drastisch in aantal. Je kunt ze in elk dorp en in iedere stad tegenkomen. Ze geven hun opinie ongevraagd en hunkeren samen in groepjes. Angst en onzekerheid regeert hun leven en ze trekken daarin dagelijks veel medemensen mee. Ik heb het over mensen die dag in dag uit aan de televisie gekluisterd zitten, de krant van voor naar achter lezen en zich laten leiden door al het slechte nieuws dat de media ononderbroken uitbraakt. Helaas heb ik het dan ook over Christenen. Christenen die vergeten zijn dat wij het het goede nieuws moeten verkondigen in plaats van het slechte nieuws herhalen.

Ja sorry hoor, maar dit moet mij nu eens echt van het hart 💗. Hoe is het mogelijk dat er Christenen zijn die niets liever willen dan vertellen wat er allemaal op het nieuws is geweest en in de kranten staat. Christenen die willen praten over de kritieke toestand in sommige kerken, alsof het Christendom hier een afgedane zaak is. En mocht er dan nog tijd worden genomen om met elkaar te bidden, dan gaan ze God vertellen wat er allemaal gebeurt in de wereld, alsof Hij dat niet weet! Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel Christenen zijn die zich laten beheersen door het slechte nieuws?

Ik zeg hiermee niet dat die al die wereldgebeurtenissen niet waar zijn, maar ik zeg hiermee wel dat wij de opdracht hebben gekregen om het goede nieuws te verspreiden. Daarmee treden wij in de voetsporen van onze Here Jezus; Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal (Matteus 9:35). Ook destijds was er genoeg slecht nieuws te vertellen, waren er enorm veel dingen om je zorgen over te maken. Politiek en economisch gezien ging alles ook niet bepaald altijd naar wens.

Maar Jezus koos er voor rond te gaan en het goede nieuws te vertellen, ook al wilde de mensen Hem regelmatig overhalen om over politiek of maatschappelijke problematiek te praten.  Hij ging zelfs zover om te zeggen dat:  Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen (Matteus 24:14). Hij had daarmee een groot werk voor ogen dat Hij onmogelijk alleen kon doen. Hij stond immers op het punt om terug naar te gaan naar de Vader, naar Zijn plaats aan de rechterhand van God.

Het is niet meer dan logisch dat Hij na Zijn opstanding die opdracht aan Zijn volgelingen meegaf: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend (Markus 16:15). Dat kunnen we heel ingewikkeld maken, maar in feite komt het er op neer dat we de juiste keuze moeten maken als we met andere mensen praten: 👉 herhalen we het slechte nieuws of brengen we het goede nieuws? En dat goede nieuws is niet een uit ons hoofd geleerd regeltje of riedeltje, geen cliché en geen preek. Het is geen terechtwijzing en geen veroordeling.

Het goede nieuws dat wij allemaal aan iemand anders kunnen vertellen is dat Jezus de Messias is, dat het Koninkrijk nabij en in ons is, dat Jezus is gekomen om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Dat Hij gekomen is om onderdrukten hun vrijheid te geven en zieken te genezen. Het goede nieuws is dat Hij de zonde van de mensheid op zich nam toen Hij gekruisigd werd en daarmee schonk Hij vergeving aan jou en mij. En weet je wat momenteel het allerbeste nieuws is? Dat er elke dag, over de hele wereld, duizenden en duizenden mensen uit iedere stam en natie zijn die dat gaan erkennen. Hallelujah!

woensdag 25 april 2018

Bloggers en gedichten

Met enige regelmaat zet ik bepaalde blogjes in de spotlight, gewoon omdat het zo leuk is om te zien hoe bloggers hun schrijftalenten gebruiken. Ik beloofde aan blogger en dichteres Coby Poelman-Duisterwinkel om eens wat dichtblogjes aandacht te geven. Bij deze.

Coby Poelman-Duisterwinkel is dichteres, ze heeft al aardig wat bundels op haar naam staan. Maar ze is ook fanatiek blogster, ze onderhoudt een hele reeks :) Ik lees regelmatig mee op haar gedichtenblog. Haar gedichten zijn kort en spitsvondig (vind ik) en ze toveren vrijwel altijd een glimlach van herkenning op mijn gezicht. 

Coby combineert haar gedichten vaak met mooie foto's en schilderijen van andere kunstenaars, een creatieve manier van samenwerken.

Ook Hilly Nicolay is geen onbekende in de blogwereld. Op haar blog Dichtwoorden van toen en nu hoopt zij herkenbare beelden te schetsen in haar gedichten. Het leven zelf is haar inspiratiebron. Het leuke van dit soort gedichtenblogs is, dat je er heerlijk doorheen kunt 'bladeren' als het ware om inspiratie op te doen of even weg te dromen.

En ja, dan hebben we ook nog onze fotograaf en polder-poëet/profeet Anton Verweij. Op zijn blog God is in de stilte is een enorme hoeveelheid prachtige sfeerfoto's te vinden die soms worden vergezeld van poëzie en losse gedachten. Zijn foto's zijn ook weleens te vinden op de gedichtenblog van Coby.

Zelf schrijf ik zo nu en dan ook een gedicht of doe mee met een wedstrijd. Onder het label GEDICHTEN kun je een aantal werkjes van mijn hand vinden.

woensdag 18 april 2018

Blogging buzz en uitslag giveaway!

Blognieuwtjes zijn er altijd en ik deel ze graag. Lezen jullie mee?

Al jaren volg ik de blog 1-minute Bible Love Notes van Gail Burton Purath. Mooie blogjes over allerlei onderwerpen, maar altijd met de Bijbel centraal. De blogjes zijn kort (daar hou ik van!) en to-the-point. 

Sinds vorig jaar is er ook een nederlandse versie van deze mooie blog: Dutchbiblelovenotes  Echt de moeite waard om te lezen en er kunnen nog wel wat volgers bij hoor!

De meesten van jullie zijn wel bekend met de Christelijke Webloggers, maar wisten jullie dat er nog steeds nieuwe bloggers bijkomen? Het mooie van deze blog is dat alle bloggers zich daar kunnen voorstellen en dat je ook per onderwerp naar een blog kunt zoeken. Stel dat je iets wilt lezen over boeken schrijven of gezin of koken... Wendy heeft de blogs goed en overzichtelijk ingedeeld. Er is ook een bijbehorende Facebookpagina.

En dan nu de uitslag van de giveaway die ik vorige week op mijn blog plaatste: Maartje Willems wint een exemplaar van Frisse Kijk 3! Gefeliciteerd. Mail me even je adres, dan stuur ik het boek naar je toe.

Van een aantal bloggers kreeg ik onderwerpen aangedragen... dank jullie wel. Ik ga er over nadenken of ik ze voor blogseries kan gebruiken.

Geniet van deze mooie voorjaarsweek!

maandag 9 april 2018

Giveaway time!

Om te vieren dat mijn nieuwste boek Frisse Kijk 3 nu bij alle christelijke boekhandels verkrijgbaar is, geef ik een gesigneerd exemplaar weg.

Als je op zoek bent naar een heerlijk verfrissend werkboek over God, geloof en de Bijbel... dan mag je Frisse Kijk 3 niet missen.

Geen saaie Bijbelstudies dus (bestaan die eigenlijk wel?), maar aan de hand van twaalf uiteenlopende onderwerpen zelf (met de hulp van de Heilige Geest natuurlijk) lezen en leren wat de Bijbel zegt over ons leven vandaag. De onderwerpen worden gepresenteerd aan de hand van columns die ik in de loop van de jaren schreef en die gepubliceerd werden in Opwekking Magazine.

Om er maar eens een paar te noemen:
 • Zijn we allemaal zondaars?
 • Wat is het Koninkrijk?
 • Is het leven lijden?
 • Wat doe jij met de Pinksteren?
 • Altijd maar die angst...
Elk hoofdstuk heeft tien studie- en gesprekspunten waardoor je de onderwerpen ook heel goed in groepjes kunt behandelen. Frisse Kijk 3 noem ik een werkboek omdat er voldoende ruimte is om te schrijven en journallen en omdat elk hoofdstuk eindigt met een praktische toepassing. Het blijft niet bij theorie...

Je maakt kans op een gratis exemplaar door een reactie achter te laten (hier of op FB/Twitter). 

Mijn vraag aan jou is dan: over welk onderwerp zou je weleens een frisse Bijbelstudie willen lezen?

Dit bericht delen is fijn natuurlijk. Volgende week trek ik een naam en dan hoor je of je gewonnen hebt!


Oh ja, er staan ook weer mooie kleurenfoto's in Frisse Kijk 3! Dat alleen al maakt het lezen een reis.

vrijdag 30 maart 2018

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Deze week verscheen een blogje van mijn hand op www.ikzoekgod.nl met als titel 'Waarom laat God zich niet zien?'

Een vraag die iedereen misschien weleens heeft gesteld in zijn/haar leven. Misschien onlangs nog... bij het zien van de zoveelste ramp of bij weer een overlijden als gevolg van kanker. Waarom grijpt God niet in? Waarom zien we niet meer van Zijn macht?

Dit weekend wordt over de hele wereld weer Pasen gevierd. Het lijden, sterven én opstaan van Jezus Christus staat daarbij centraal. Jezus overwon de dood, het graf kon Hem niet tegenhouden. De opstanding is het bewijs dat Jezus leeft. Hij verstopte zich niet, Hij liet zich zien aan honderden ooggetuigen.

God laat zich nog steeds zien, soms op bovennatuurlijke wijze door wonderen en tekenen. Soms heel gewoon door mensen heen. 'Ik zag God in naastenliefde, geduld en vergeving',  schrijf ik in het artikel. 'Ik zag God in radicaal veranderde levens van verslaafden, daklozen en criminelen.' Hij laat zich wel degelijk zien, maar we moeten vragen of Hij onze ogen wil openen voor de waarheid.

Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig (Romeinen 5:10).

dinsdag 13 maart 2018

Bloggers, boeken en Bijbelstudies

Deze week ben ik te gast op de blog van Ilse Verschoor (geen familie overigens). Bloggers onderling, dat is gezellig!

Ilse schrijft op haar blog Uit mijn keukentje over eten, geloof en vduurzaamheid.  Je kunt er tal van recepten, tuintips en DIY's vinden. Echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Ze zet deze maand een aantal collega bloggers in de spotlight, een mooie manier om elkaar wat beter te leren kennen. Wisten jullie dat je mij voor cheeskecake wakker mag maken? Klik hier voor 'Meet the Blogger'.

Afgelopen weekend waren wij in Bratislava voor de presentatie van de Slovaakse editie van mijn boek Grace of Giving. Het was echt heel leuk! We hebben het oude stadscentrum bezocht en kasteel Devin aan de Donau.

We bezochten uiteraard ook het drugs- en alcoholrehabilitatiecentrum van Teen Challenge in Sered. We hadden een kostbare tijd met de mannen in het programma en hebben met en voor elkaar gebeden. Met onze stichting Traveling Light ondersteunen we dit programma al jaren.

De boekpresentatie vond plaats in Klup Pod Lampou. Er stond een grote rode stoel op het podium voor de talk show die was georganiseerd. Mijn vertaalster Zuzana Uhlároá, die het boek inmiddels ook goed kent, stelde de vragen. 

Het boeken signeren was natuurlijk ook hartstikke leuk. Verder hebben we nog een radio interview gegeven en een interkerkelijke discussieavond over het onderwerp 'geven' geleid.

Ik ben inmiddels met de uitgever in gesprek over een volgend boek dat ze willen vertalen en uitgeven!

Op eigen bodem blijf ik ook actief hoor. Frisse Kijk 3 is uit en te bestellen via chr. boekhandel Sjaloom of www.marjameijers.com

Op papendrecht.net verscheen ook een aankondiging van het nieuwe werkboek. Zoek je iets voor kring of kleine groep? Frisse Kijk 3 gaat dieper in op twaalf uiteenlopende onderwerpen uit het dagelijks leven. Het zijn wel studies waarbij je zelf moet nadenken :)

Ik ben nieuwsgierig, hebben jullie voorkeur voor bepaalde Bijbelstudieboekjes?