woensdag 29 juli 2020

Schrijverijen

In mijn blogje van 17 april jl. schreef ik dat dit het meest productieve jaar ooit zou worden, simpelweg omdat ik weiger het slachtoffer te worden van de spelletjes van de dief (nou ja, noem het maar spelletjes) die niets liever wil dan dat wij werkloos en passief toekijken hoe de wereld door draait.

Ik weet waartoe de Heer mij geroepen heeft, en dat is om Zijn betrouwbaar mondstuk (faithful mouthpiece) te zijn, ongeacht de omstandigheden. Ik las vanmorgen Psalm 57:2 in mijn NLT, daar staat: I cry out to God Most High, to God who will fulfill his purpose for me.

Daar word ik blij van...He will fulfill His purpose for me. Hij zal Zijn doel voor mij vervullen. Geen twijfel mogelijk. Hij zal het doen. Pfff, relax.

Maar goed, 2020. Op 1 mei kwam mijn nieuwe engelstalige boek True Worshipers uit. Er kwam in diezelfde maand ook een Russische editie van mijn boek In My Name uit en binnenkort komt van datzelfde boek ook een Italiaanse editie uit, die via CLC zal worden gedistribueerd.

Eerder deze week kreeg ik bericht dat In My Name ook als finalist geëindigd is in de 2020 International Book Awards, georganiseerd door American Book Fest. Daar merk je in Nederland weinig van, maar in de USA is dat toch een mooie opkikker en bemoediging.

Tijd voor een Nederlands boek Marja, denken jullie misschien. Ik heb een langzaam begin gemaakt met Frisse Kijk 4, maar dat ligt weer even stil doordat we met een verbouwing bezig zijn en het ook druk is op mijn werk.

Hoe dan ook, ik zie het nog steeds rooskleurig in, mede door die bemoedigende woorden uit Psalm 57!
Hoe zit het met jullie schrijverijen?

donderdag 16 juli 2020

Machtsspel

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij
(Handelingen 17:28)

'In Him we live, and move, and have our being...' Een van mijn favoriete Bijbelteksten. Wat een diepte in een paar woorden! 'Hem' is Jezus Christus zelf.

Het grootste deel van mijn leven (nou ja, tot nu toe) wist of begreep ik dit niet. Ik ging er vanuit dat ikzelf de baas was over mijn leven en mijn toekomst. Ik had één leven om te leven en wilde er het beste van maken. Niets mis mee natuurlijk, maar zonder degene die het leven geeft, zijn zulke doelen niet haalbaar 😉 dat weet ik nu!

Hoe goed en verheven onze bedoelingen ook zijn om iets moois van het leven te maken, we zullen tegenstand ondervinden. Zolang we degene die het universum in Zijn handen houdt niet erkennen, zullen we tegen obstakels aan blijven botsen in ons beperkt wereldje.

In mijn vorige blog schreef ik over het wrede slagveld waarin we ons bevinden, of we het nu leuk vinden of niet. We zien iedere dag hoe een enorm machtsspel wordt gespeeld in onze wereld. Politieke leiders, landen, organisaties ... ze handelen allemaal alsof de wereld zou ophouden te functioneren als zij er niet meer zouden zijn. Wat een arrogantie en misvatting.

De waarheid is: de hele wereld bestaat vanwege Jezus, het hele universum wordt ondersteund door Hem en door Zijn krachtige Woord. Dat is onze basis, dat is onze hoop voor vandaag en de toekomst. De wereld kan afbrokkelen, maar het Woord staat voor altijd. Ik hou ervan hoe het staat geschreven in Hebreeën 1:3,

Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. 

👉Lees het Woord, niet de wereld!

zaterdag 4 juli 2020

Een complot van alle tijden

Een complot is een conspiratie, een samenzwering of samenspanning. We worden tegenwoordig overspoelt met zogenaamde complottheorieën en minstens evenveel waarschuwingen om die vooral toch maar niet serieus te nemen omdat ze meestal in de categorie 'nepnieuws' vallen ... Tenminste, dat wordt ons verteld.

Hoe meer informatie we tot onze beschikking hebben, hoe moeilijker het wordt om al die verhalen op waarheid te filteren. Het lijkt erop dat tegelijk met elk onthuld geheim een ​​nieuw geheim opkomt. Het is een wreed slagveld waarin we ons bevinden, of we het nu leuk vinden of niet, of we complottheorieën volgen of niet.

👉Mag ik erop wijzen dat de Bijbel duidelijk spreekt over complotten en samenspanningen? De vraag daarbij is niet of een samenspanning waar of onwaar is, maar eerder waarom die bestaat. Laten we eens kijken naar een van de meest intrigerende vragen in de Bijbel, zoals te vinden in Psalm 2: 1,

Waarom komen de volken in opstand, smeden zij plannen zonder een kans van slagen?

Het zou een vraag kunnen zijn die ook vandaag door veel mensen wordt gesteld. WAAROM komen landen en volkeren in opstand? Waarom worden plannen gesmeed? Waarom kunnen we niet met elkaar in vrede leven? Waarom al deze opschudding? David beantwoordt de vraag in vers 2: De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde.

Koningen nemen hun posities in, vorsten en leiders spannen samen tegen Adonai, tegen God en tegen de Messias (Messias betekent gezalfde) ... Op de een of andere manier ontving David het inzicht, dat al het geweld, de oorlogen en de opschudding van natien in feite opstandige acties tegen God waren. Ik schreef in een van mijn vorige blogs: uiteindelijk is dit allemaal een strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, tussen God en satan. Het zou gevaarlijk onwetend zijn om dit te ontkennen, simpelweg omdat het zich elke dag voor onze ogen afspeelt!

Ja, er is een samenspanning, een complot, om alles wat waar, verheven, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk, eervol, deugdzaam en loffelijk is  omver te werpen. Ja, er was, is en zal een complot zijn tegen Jezus en waar Hij voor staat: liefde, genade, rechtvaardigheid, vrede, vergeving, zuiverheid en vreugde. De vroege gelovigen erkenden het: Ja, ze hebben samengespannen in deze stad tegen uw heilige dienaar Jezus, die u gezalfd hebt: Herodes en Pontius Pilatus, de heidense volken en het volk van Israël (Handelingen 4:27).

Onlangs zag ik een foto van een persoon in een grote demonstratie. Hij hield een bord omhoog waarop stond: 'Als Jezus terugkomt, dood hem dan opnieuw'. De pure haat tegen de Zoon van God (die rondging om goed te doen en allen die ziek en onderdrukt waren te genezen) speelt zich af op persoonlijk én op wereldniveau. Ja, er is een enorme samenzwering, het valt eigenlijk niet te ontkennen.

En wat zou onze reactie dan moeten zijn? Ik denk dat we kunnen bidden zoals de vroege gelovigen dat deden (Handelingen 4: 29-30): Nu bidden wij u, Heer, zie toch hoe ze ons bedreigen en help uw dienaars uw boodschap met alle vrijmoedigheid te verkondigen. Strek uw hand uit zodat er genezingen en wonderen en grootse dingen gebeuren door de naam van Jezus, uw heilige dienaar.

vrijdag 26 juni 2020

Als je één ding zou mogen vragen...

Als je één ding aan God zou mogen vragen, wat zou het dan zijn? Herstel van gezondheid of financiën? Vrede in je land of in je hart? Familieleden die zich tot God keren? Het antwoord op die vraag is waarschijnlijk voor iedereen verschillend.

Lang geleden stelde God koning Salomo die vraag en de koning antwoordde: 'Geef mij wijsheid en kennis, opdat ik Uw volk kan leiden'. En zo werd koning Salomo de wijste man die ooit had geleefd en God voegde daar rijkdom, bezittingen en eer aan toe zoals geen enkele andere koning ooit had (je kunt dat verbazingwekkende verhaal lezen in 2 Kronieken 1).

Gezondheid is belangrijk, maar dat geldt ook voor vrede en wijsheid. Ik las Psalm 19 in mijn New Living Translation en ik zag dat God eigenlijk alles wat we nodig hebben, aanbiedt in Zijn Woord. Kijk eens naar de verzen 8 en 9 (HB vertaling):
  • De wet van de Heer is feilloos en goed; zij verandert ons leven. Veranderen op eigen kracht lukt me niet, maar met behulp van de Bijbel lukt dat wel.
  • De woorden van de Heer zijn altijd betrouwbaar; zij geven wijsheid aan de onwetende. Ja, alstublieft, dat wil ik ontvangen.
  • Het bevel van de Heer is een vreugde voor ons hart. Ik weet dat de vreugde van de Heer mijn kracht zal zijn, ik heb het nodig.
  • Het gebod van de Heer is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht. Ik wil dit echt hebben in een steeds veranderende wereld waarin dwaasheid hoogtij viert.
Wat een rijkdommen in Gods Woord: wetten, woorden, bevelen en geboden. 👉Eerlijk toegeven, we zijn niet bepaald dol op zulke termen; maar ze zijn gevuld met geestelijke rijkdom. Ik ontdekte dat zelf toen ik aan mijn schrijfreis begon.

Toen ik aan de boekenreeks over de Tien Geboden begon te werken, kreeg ik een totaal ander perspectief op Gods wetten en voorschriften. Het zijn geen beperkingen, integendeel, ze bieden geweldige kansen om ons leven te veranderen, om wijs te worden, om vreugde te ontvangen en om ons duidelijk inzicht te geven daar waar we dat nodig hebben!

woensdag 17 juni 2020

Niets nieuws onder de zon...

Met het heviger worden van de eeuwenoude strijd tussen goed en kwaad, tussen duisternis en licht, zou je je af kunnen vragen of we wel enige invloed hebben op de wereldgebeurtenissen. Hoe kunnen onze stemmen worden gehoord? Hoe kunnen onze (re)acties waardevol zijn?

Enkele duizenden jaren geleden verzuchtte de filosoof en prediker: De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Niets is werkelijk nieuw (Prediker 1: 9). Nou, ik zou wel gek zijn om hem tegen te spreken. Over het algemeen leren we niet van het verleden en blijven we dus in herhaling vallen. Ik durf zelfs te beweren dat we als mensheid het verleden, als het ons zo uitkomt, liever willen vergeten en vervolgens pretenderen dat iedere huidige gebeurtenis een nieuwe kwestie is.

Ik las onlangs de psalmen  9, 10, 11 en 12. David roept het uit tot God over de toename van goddeloosheid en chaos in zijn tijd. In Psalm 11: 3 kunnen we lezen dat hij de volgende vraag stelt:

👉Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?

In mijn Engelse Bijbel staat: the foundations of law and order have collapsed (de grondslag voor de openbare orde is ingestort). Tsjonge, het lijkt wel over vandaag te gaan. Wat een geweldige vraag trouwens! Wat kunnen we als gelovigen doen? Hoe moeten we reageren? Wat wilt u, Heer, dat we doen in een tijd als deze?

Ik geloof dat gebed het antwoord is. En dan bedoel ik specifiek gebed! Persoonlijk denk ik niet dat bidden 'dat alles weer normaal wordt' effectief zal zijn. Er staan veel ​​grotere dingen op het spel dan ons persoonlijk comfort. Onthoud dit: Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens; de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen (Efeziërs 6:12). [Klinkt als een scene uit StarWars, toch?]

Als we echt gaan beseffen dat we ons niet in een natuurlijke strijd tussen mensen bevinden, maar in een geestelijke strijd tussen machten en krachten, dan kunnen we onze gebeden specifiek toespitsen en God en Zijn engelen vragen om voor ons te vechten. We zouden kunnen bidden dat:
  • het kwaadaardige complot zal worden blootgelegd (en daardoor aan kracht verliest)
  • de waarheid zal worden onthuld
  • misleiding zal worden vervangen door onderscheidingsvermogen, en
  • liefde onze taal zal zijn
Ik geloof echt dat specifieke gebeden een wapen zijn op het wereldtoneel. Ze helpen sowieso om frustratie over de huidige crisis tegen te gaan.

maandag 8 juni 2020

Massaal afgeleid

Ik herinner me nog dat ik jaren geleden mijn neefjes en nichtjes uitnodigde om naar de film te gaan, het was een Star Wars film. Ik ben vergeten welke. In die epische filmserie wordt de strijd tussen goed en kwaad uitgevochten. Uiteraard ontbreekt daarbij een messias-achtige hoofdpersoon niet.

De strijd tussen goed en kwaad en de tussenkomst van een verlosser is blijkbaar een geliefd thema, want we zien het terugkomen in onnoemelijk veel films en boeken. Maar nog veel meer dan dat, we zien het voor onze ogen gebeuren, iedere dag.

Al het rumoer in de wereld... het gaat ten diepste helemaal niet over zwart of wit, maar over goed en kwaad, over duisternis en licht. De strijd die we soms in het klein ervaren (ruzies, tegenstrijdige berichten, verwarring, boosheid, angst) speelt zich af op een veel grotere schaal: het wereldtoneel. 👉Geloof en ongeloof, slavernij en vrijheid, leugen en waarheid, haat en liefde... ze zijn in gevecht en we ervaren de gevolgen daarvan dagelijks.

Ik moet denken aan de woorden van Jezus: Wie niet met Mij is, die is tegen Mij (Mattheüs 12:30).

Ja, uiteindelijk gaat het, net als in de films, om keuzes. Bij wie hoor je? Bij het kwade of het goede? Niet kiezen is ook kiezen zegt Jezus. We worden massaal afgeleid om te 'kiezen' voor zwart of wit of wat anders. Maar de echte vraag is: Heb je voor God gekozen? Kies je voor de waanzin van de wereld of de vrede van God?

We hebben niet meer haat, wraak en scheiding nodig. We hebben Zijn genade, vergeving en overweldigende liefde nodig!

Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven! (Deuteronomium 30:19)

maandag 1 juni 2020

Leven als pelgrims

Een paar dagen geleden kwam de gedachte bij me op dat we allemaal pelgrims in deze wereld zijn, op doorreis.

Ik heb zelf over de hele wereld gereisd en het heeft me altijd verbaasd hoe gemakkelijk het is om je overal thuis te voelen. Als er eten is en een kussen om mijn hoofd op te laten rusten, dan ben ik blij.

In zekere zin zou het het leven een stuk eenvoudiger maken als we flexibel zouden zijn. De Bijbel zegt:

Wij horen immers niet in deze wereld thuis; wij kijken uit naar de toekomstige stad (Hebreeën 13:14).

Deze wereld is niet ons vaste thuis. Waarom doen we dan alsof het wel zo is? We willen alles wat gebeurt controleren, maar we kunnen het niet. We worden onrustig als de dingen worden geschud, we voelen ons ongemakkelijk als de dingen veranderen, we hebben behoefte te verdedigen wat we denken te bezitten ...

Dat is natuurlijk allemaal begrijpelijk. We willen stabiliteit, veiligheid en vrede. Als er onrust in de wereld is, voelen we het in ons hart, we voelen het in onze ziel. Het is alsof je van binnen bloedt. Het doet pijn omdat we niet kunnen voorkomen dat de wereld maar door draait en draait.

Als we toch eens konden leren om te leven als pelgrims. Ik bedoel daarmee niet dakloos of zonder bezittingen; maar voort kunnen gaan, ondanks omstandigheden. Uitkijken naar verrassingen die om de volgende hoek op ons wachten.

We kunnen een les van Abraham leren. Door geloof vestigde hij zijn thuis in het beloofde land. Toch leefde hij als een vreemdeling in het land. Hebreeën 11:10 zegt: Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering, waarvan God Zelf de architect en bouwer is.

Ja uiteraard, we moeten voor deze wereld zorgen. Het is onze opdracht om de aarde te onderwerpen en te cultiveren en haar middelen gelijkmatig te verdelen. Maar we moeten ook uitkijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar elke traan zal worden weggewist, waar geen dood meer zal zijn, geen verdriet, rouw of pijn (Openbaring 21: 1-4).

Laten we ons tijdens de reis focussen op de zaken die echt belangrijk zijn!

woensdag 20 mei 2020

Waak over je hart

Eergisteren kwam er een gedachte bij me op. Nou ja, eigenlijk een Bijbelvers.

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Je kunt dat vinden in Spreuken 4:23. 'Behoed uw hart boven al wat te bewaren is', staat er in de NBG vertaling en in het Engels staat er 'above all else, guard your heart.' Boven al (above all else), wat vind ik deze woorden intrigerend. Boven alles, boven alle andere dingen. Waarom? 👉Omdat een besmet hart resulteert in een besmet leven.

Als we boosheid, haat, bitterheid, teleurstelling, ontmoediging, angst of bezorgdheid in ons hart toelaten, zal dit de bron van ons leven besmetten. Het zal dan niet lang duren eer er, bij wijze van spreken, besmet water uit onze mond komt.

Als we boosheid binnenlaten, worden we een boos iemand. Als we zorgen binnenlaten, worden we een bezorgd iemand. Als we angst binnenlaten, worden we een angstig iemand. Het is eigenlijk niet heel ingewikkeld.

💓Hartbewaking, dat is iets om deze dagen eens over te mediteren.

Jezus zei: Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij (Johannes 14: 1). Laat niet ... nogmaals, zeer intrigerende woorden. Niemand of niets heeft het recht om ons hart te verontrusten, wij zijn degenen die het laten gebeuren. Jezus zegt, laat het niet gebeuren. We moeten daarom ons hart bewaken, beschermen zeg maar.

Misschien denk je: 'Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Marja.' Ja, het gaat niet vanzelf dus. Persoonlijk spreek ik tegen negatieve invloeden die proberen in mijn hart te komen. Ga weg, in Jezus' naam. Ik maak me geen zorgen, ik ben niet van streek, ik ben niet bitter, want ik vertrouw op God en Zijn vrede ondersteunt mij.

Naast het spreken tegen negatieve invloeden, vul ik mijn hart met het Woord van God, niet met de woorden van de wereld. De keuze is aan jou.

Hartbewaking. Het is geestelijke strijd op het meest fundamentele niveau.

woensdag 13 mei 2020

En, verwachting 2020 bijgesteld?

Aan het begin van dit jaar ontving ik in gebed mijn #oneword voor 2020, en dat was EXPECTATION oftewel 'verwachting'. Ik schreef er een blogje over. Hoe bijzonder om dat nu, zo halverwege mei, terug te lezen.

Omstandigheden zijn veranderd, de wereld is een gekkenhuis, leugens, manipulatie en intimidatie vieren hoogtij. Dat alles heeft op iedereen een verschillende uitwerking: angst, frustratie, verdriet en boosheid wisselen elkaar af. 

Maar weet je, mijn #oneword voor 2020 is niet veranderd. 👉Ik geloof dat ik het van God kreeg... bijvoorbaat, zeg maar.

Ik verwacht niets van wat de wereld mij te bieden heeft. Alles is immers tijdelijk en onbetrouwbaar (ijdelheid en najagen van de wind, noemde de prediker het). Ik verwacht des te meer van God. Zijn trouw en liefde zijn niet veranderd, Zijn beloften staan nog steeds. Ik moest vanmorgen denken aan de woorden die de apostel Paulus vanuit de gevangenis in Rome schreef:

Ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met verzadigd zijn als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft (Filippenzen 4:11-13).

Zo, denk ik dan, daar kunnen we vandaag de dag nog wat van leren.

dinsdag 5 mei 2020

Woelige wereld

Vorige week ontving ik een berichtje van mijn vertaalster in Noord-Italië. Kort nadat de overheid daar beperkingen had opgelegd, verloor ze haar baan. 'Mag ik nog een boek voor je vertalen', schreef ze,' dan heb ik wat nuttigs te doen.'

Ik stelde voor om Spirit of Truth te vertalen, waarop ze antwoordde: 'Tsjonge, dat hebben we nodig.' En dus is ze nu met vertalen begonnen. Toen ik het boek uit mijn boekenkast pakte, viel mijn oog op de ondertitel... bijna alsof het voor het eerst was dat ik het zag, terwijl het boek al 4 jaar geleden uitkwam:

Finding certainty and standing firm in a troubled world.

Zekerheid vinden en stevig staan ​​in een woelige (onrustige) wereld. Een woelige wereld? Toen, in 2016? Je maakt toch een grapje zeker? Het leven was één grote picknick. Nou nee, dat niet dus. 2016 was een jaar vol rampen, van dodelijke aardbevingen, terreuraanslagen, levensbedreigende droogtes, verwoestende stormen tot onophoudelijke oorlogen. Velen dachten dat het einde nabij was. Maar we zijn er nog steeds...

2020 kent tot nu toe ook de nodige uitdagingen. We leven nog steeds met z'n allen in diezelfde woelige wereld. Een wereld waarin we proberen alles te begrijpen en, wie weet, de waarheid in dat alles hopen te vinden. Over vier jaar staan ​​we weer voor nieuwe uitdagingen op deze aarde, die geen gebrek aan problemen kent. 👉We kunnen er maar beter aan wennen.

Jezus zei: In deze wereld zult u het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33). U zult ... dus, laten we niet proberen te ontsnappen, laten we proberen de uitdagingen het hoofd te bieden.

Ik denk dat dit de kunst van het geloof is ... vrede ervaren in vijandige tijden, je veilig voelen ondanks verschrikkingen en vreugde ontvangen temidden van verdriet.

Samen met Jezus kunnen we de wereld overwinnen. Waarom zou je Zijn uitgestrekte hand weigeren?
We kunnen nergen anders heen.

zondag 26 april 2020

Aanbidding begint waar afgoderij eindigt

In januari 2019 begon ik met het schrijven van het achtste deel in mijn engelstalige boekenserie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Ditmaal over het 2e gebod: Gij zult u geen gesneden beeld maken... je weet wel.

Ik heb er meer dan een jaar over gedaan om het manuscript af te maken, maar uiteindelijk is het dan toch zover (yeah!): TRUE WORSHIPERS is verkrijgbaar bij Amazon en via mijn website.

Ik heb het altijd een vreemd gebod (verbod?) gevonden. Geen gesneden beelden? We hebben toch huizen, musea, kasteeltuinen en kerken vol met beelden?  Moeten we dan weer een beeldenstorm organiseren en alles kapot maken? Nee, dat kan nooit de bedoeling zijn.

In Exodus 20:4 (HSV) staat: U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Ja zeg, en onze foto's en selfies dan? Maar in vers 5 gaat het verder: U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Het moge duidelijk zijn dat we vers 4 en 5 niet uit elkaar moeten halen. Het vervaardigen van beelden en die aanbidden... daar gaat het fout.

In mijn nieuwe boek TRUE WORSHIPERS ga ik in op een stukje geschiedenis en bijbelse context omtrent dit tweede gebod. Maar, nog meer ga ik in op de geestelijke betekenis die er achter die woorden zit. Het is duidelijk dat we geen afgoden moeten aanbidden, maar hoe aanbidden we God dan wel? En dan heb ik het niet over liedjes zingen...

In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw zei Jezus het volgende: De tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in ​geest​ en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is ​Geest​ en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in ​geest​ en waarheid (Johannes 4:23-24). De Vader is op zoek naar aanbidders, naar mensen die Hem in geest en waarheid aanbidden. Hoe zou dat eruit zien? Ik geloof dat aanbidding begint waar afgoderij eindigt en dat begin ligt in het hart van elke gelovige.

👉Als je graag e-books leest, hij staat op Amazon.nl voor maar $2.75. Bestellen kan HIER.
De publicatie van de paperback staat gepland voor 1 mei a.s. en je kan het boek bestellen via mijn website: www.marjameijers.com 

vrijdag 17 april 2020

De dief en de Gever

Toen mijn broers en ik jong waren, kochten mijn ouders een platenspeler. Nou ja, niet precies zoals op deze foto, maar het was wel ergens halverwege de jaren zestig. Op onze knieën zaten we voor de speaker en luisterden we keer op keer naar dezelfde bijbelverhalen.

👉Er was altijd iemand in de problemen, er was altijd een vijand en er was altijd een uitweg!

Ik hou nog steeds van de bijbelverhalen. En in zekere zin heb ik het kinderlijke geloof behouden ... Bij God zijn alle dingen mogelijk! De afgelopen weken heb ik veel nagedacht, gemediteerd op het Woord en God gevraagd naar de huidige gebeurtenissen in onze wereld.

Ik werd herinnerd aan de woorden van Jezus, zoals te vinden in Johannes 10:10, De ​dief​ komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.

Ik hou van dat vers! Het spreekt duidelijk over de problemen, de vijand die we hebben. De Bijbel noemt hem een ​​dief, de duivel of satan. Maar het spreekt ook duidelijk over de uitweg, Jezus Zelf. Ik weet dat er tal van theorieën, ideeën en verklaringen zijn over wat er momenteel in de wereld gebeurt. Sommige zijn ronduit onzin, sommige zijn best interessant. Vanuit bijbels oogpunt geloof ik echter echt dat de dingen vrij eenvoudig zijn.

De dief is aan het werk. Hij steelt de vreugde en vrede van mensen, hij doodt mensen en hij vernietigt onze samenlevingen en economieën. We zien het overal om ons heen gebeuren. Het heeft geen zin God, de Chinezen of de president van je land de schuld te geven. De dief is op wereldschaal aan het werk. Laat het geen verrassing zijn, Jezus kondigde het al aan. Maar Hij stopte daar niet met Zijn toespraak... Hij is ook aan het werk!

We hebben net Pasen gevierd. Jezus kwam om ons leven te geven. Niet zomaar een leven, maar een leven in al zijn volheid, in overvloed. Dat leven is beschikbaar voor iedereen die in Hem gelooft en dat leven verandert niet omdat de vijand rondgaat als een briesende leeuw.

Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken; maar ik heb besloten dat 2020 niet het jaar zal worden van corona, annuleringen, verlies, gebrek, angst, zorgen, twijfel of wat dan ook. NEE! Het wordt het meest creatieve en productieve jaar dat ik tot nu toe heb gehad. Ik weiger het slachtoffer te zijn van de spelletjes van de dief. Ik zegevier in Christus. Met mijn God spring ik over muren!

woensdag 8 april 2020

Passie voor Pasen

Ik heb een gouwe ouwe column voor jullie opgedoken, eentje die ik in 2012 schreef voor Opwekking magazine...

Jarenlang verbleven wij tijdens de lijdensweken, voorafgaande aan Pasen, in Zuid Californië. De overwegend katholieke bevolking daar, afkomstig uit allerlei verschillende Latijns Amerikaanse landen, beschouwt Pasen als het belangrijkste christelijke feest van het jaar. De katholieken hebben een, soms schrikaanjagende, passie voor het lijden en sterven van Jezus en gaan geen enkele mogelijkheid uit de weg om dat op dramatische wijze uit te beelden.

In de weken voorafgaand aan Pasen worden er processies georganiseerd; lange optochten waarin treurende mensen langzaam voortgaan door de straten. Meestal wordt er een kruis meegedragen op de schouders van de wandelaars. Er wordt gehuild, geroepen en geweend, men leeft het lijden mee, tot in het diepst van de ziel.  Over het algemeen wordt er ook gevast en eerbiedig stilgestaan bij elke druppel bloed die Jezus verloor voor de vergeving van onze zonden.

In Nederland zijn we over het algemeen wat nuchterder en beperken we de voorbereiding van Pasen meestal tot het kopen van chocolade paaseieren, paasbrood, en een leuk paasboeketje voor op de ontbijttafel. Paashazen en –kuikens in alle soorten, maten en materialen staren ons met volijke ogen vanuit de winkelschappen aan. Twee extreme scenario’s zou je zeggen. Soms vraag ik me wel eens af hoe we van paaslam tot paashaas zijn gekomen, hoe we door die gezellige, zoete beestenboel aan het denken kunnen worden gezet over Jezus’ lijden?

Het paaslam, zoals dat beschreven wordt in de oude Joodse wetten, is eigenlijk het enige dier dat echt bij Pasen thuishoort. In het Oude Testament komen we de instructies betreffende het paaslam al tegen, U mag geen gezuurd brood gebruiken als u Mij iets offert en niets van het vlees van het Paaslam mag tot de volgende morgen blijven liggen (Exodus 34:25, Het Boek). Dat paaslam was de voorloper van het lam dat werd geslacht voor de totale verzoening van al onze zonden, een beeld van Jezus Christus.

Dat paaslam, of pesachlam zoals er in de NBV staat, was geen chocolaatje of suikerbrood, maar het dierbare lichaam van onze Here Jezus Christus die bereid was zich als een lam ter slachting te laten leiden uit liefde voor ons. Hij deed dat om de straf die wij verdienen op zich te nemen, een onbegrijpelijke daad. Een daad die we niet kunnen eren door allerlei zogenaamde paasartikelen te kopen. Een extra paaseditie van de krant, een paasaanbieding bij de Gamma of paasbrunch op de hei... het valt in het niet bij de daad die de hele wereld heeft veranderd.

Ik zeg niet dat we ook hier in Nederland met een kruis door de straten moeten gaan marcheren, ik wil alleen maar oproepen om serieus de tijd te nemen om bij Zijn lijden, sterven en opstanding stil te staan. Om iets van Zijn passie te kunnen begrijpen moeten we ons inleven, dat lukt niet door nog maar eens een paaseitje uit de schaal te nemen.

Het paaslam heeft een rijke symbolische betekenis die niet alleen op het lijden is gericht, maar ook op de overwinning. Voor het Joodse volk was dat de uittocht uit Egypte, het einde van slavernij. Voor ons is dat het wonder van de opstanding, de triomf van nieuw leven. Luister maar eens naar de engelen, de engelen in de hemel, duizend maal duizenden, zij roepen met luide stem: Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank (Openbaring 5:12).

Wow, daar spreekt ontzag uit, dankbaarheid en overgave. Die lofzang gaat zoveel verder dan onze poging een paassfeer te creëren. Die lofzang verlegt de aandacht van paashazen en –kuikens naar het paaslam: Jezus Christus. Hij is niet dood, Hij is opgestaan!

Fijne Pasen.

woensdag 1 april 2020

Goede tijden, slechte tijden

Het is bijzonder om te zien dat iedere keer als zich een ramp, drama, of crisis voordoet, er 'geleerden' opstaan die roepen of het wel dan niet een straf van God was, het einde der tijden al dan niet nabij is en dat Jezus spoedig terug komt. 

Met het verstrijken van de tijd wordt het dan vervolgens weer even stil op het strijdtoneel van de doemscenariodenkers, profetieën, samenzweringstheorieën en complotten. Tot de volgende catastrofale gebeurtenis uiteraard... dan durft men blijkbaar weer.

Wat ik vaak mis in dat soort berichten, die ik tot mijn ergernis vaak voorbij zie komen in Christelijke Facebook groepen en forums, is enige vorm van liefde, genade en hoop. Maar goed, ieder zijn ding.

Als we de geschiedenis van de mensheid bekijken, valt op dat er altijd goede en slechte tijden geweest zijn. Tijden van oorlog en vrede, van honger en overvloed. Ja, magere en vette jaren, zeg maar. De wereld verging niet, het leven werd weer opgepakt. Meestal vol nieuwe energie, vertrouwen en veel goede voornemens.

In slechte tijden zie je vrijwel altijd een massaal zoeken naar God, terwijl we in goede tijden sterk het idee hebben het allemaal zelf wel te kunnen. Ik weet eigenlijk niet of daarin een gezonde balans te vinden is, misschien is het wel juist die curve die ons in leven houdt, de ups en downs, de bergen en de dalen, de periodes van geweldige creativiteit en innovatie en de tijden van laksheid en consumeren.

Ieder mensenleven kent tijden van vreugde en verdriet, van bloei en verdorren, van loslaten en opnieuw beginnen en eigenlijk zien we dat op grote schaal ook gebeuren, Ons land, onze economie, onze aarde... steeds is er die curve, laten we het seizoenen noemen...

👉Wat die terugkomst van Jezus betreft. Hij zegt er zelf over:

Het beste wat je dus kunt doen, is altijd klaar zijn. Want Ik kom op een moment dat niemand Mij verwacht (Lukas 12:40).

Ik heb mij vaak afgevraagd wat voor soort 'moment' dat zal zijn. Een moment dat niemand Hem verwacht. Tsja, waar blijven de 'geleerden' dan met al hun gespeculeer en bangmakerij. We weten het dus niet. Ik denk dat de sleutel 'm hierin zit dat we altijd klaar moeten zijn om God te ontmoeten. Dan leef je relaxed, wat er ook gebeurt!

Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de enige, door wie de mensen gered kunnen worden (Handelingen 4:12).

zondag 22 maart 2020

Bang om dood te gaan

Eigenllijk heb ik helemaal geen zin om erover te bloggen... Maar vandaag bedacht ik me iets dat ik toch wel met jullie wil delen. Hopelijk zet het weer aan tot nadenken.

Vandaag bedacht ik me dat achter de massale angst voor het Coronavirus ten diepste de angst zit om dood te gaan. Ik kan niks anders bedenken. Jullie wel?

Ja, laten we het even nuchter bekijken. Wat is het ergste dat je kan overkomen als je het virus hebt? Dat je eraan sterft. De aan hysterie grenzende angst is dus eigenlijk de angst om te sterven.

Die eenvoudige conclusie deed me vervolgens denken aan een nummer van blues gitarist Albert King: 'Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die.' Een nummer geschreven door Loretta Lynn, als ik het goed heb.

Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil sterven. Hoe waar is dat! Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar als Christen heb je, als het goed is, geen angst voor de dood. In Romeinen 14:8 staat: Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

De cruciale vraag hier is: ben je van Hem of niet?

De apostel Paulus ging nog verder en schreef: Voor mij is leven Christus en sterven winst (Filippenzen 1:21). Poeh, dat gaat ver. Ik wil graag nog een tijd hier blijven hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik wil ook kunnen bluffen zoals Paulus dat deed, eenvoudigweg omdat ik mijn leven aan Jezus heb overgegeven.

Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'
[Johannes 11:25-26]

👉Ik schreef trouwens eens een blogje over de HEMEL

En, oh ja, hieronder het nummer van Albert King