maandag 5 augustus 2019

Ziel en gezondheid (3)

"Zorgdragen voor een goede lichamelijke gezondheid is niet los te zien van zorgdragen voor een gezonde ziel", schreef ik in mijn vorige blogje en ik voegde daaraan toe dat Jezus ons roept om bij Hem rust voor onze ziel te vinden. Dat betekent overigens niet dat  trauma's en beschadigingen in één keer als sneeuw voor de zon verdwijnen, daar gaat tijd overheen.

Ik vind het reuze interessant dat Jezus de Opziener van onze zielen wordt genoemd. In 1 Petrus 2:25 staat het zo:

... u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

Het Griekse woord voor opziener daar is επισκοπος (episkopos) en dat betekent "opzichter, toezichthouder". Je zou dus kunnen zeggen dat Jezus over onze ziel waakt om er voor de zorgen dat alles goed gaat, nadat we ons tot Hem hebben bekeerd dus. Het is niet meer dan logisch dat we onze zielekwesties met Hem bespreken. De Heilige Geest is daarbij een Helper en Counselor.

👉Als we zielekwesties met een andere persoon erbij bespreken, helpt het enorm om samen te bidden en de Heilige Geest te vragen wijsheid en openbaring te geven over de wortel van de pijn en dan samen stil te zijn en te luisteren naar Zijn zachte stem. God wil zoveel verder gaan dan pijn bestrijden, Hij wil genezen.

Als onze ziel (in het verleden) beschadigd is, hebben we innerlijke genezing en heling nodig. Als dat gebeurt, vindt er ook vaak lichamelijke genezing plaats. De Bijbel laat overigens ook zien wat we bijvoorbeeld zelf kunnen doen om zorg te dragen voor een gezonde ziel:
 • Spreuken 2:10 Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel.
 • Spreuken 3:21-22 Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals.
 • Spreuken 13:3 Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.
 • Spreuken 16:24 Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.
We kunnen ons hele leven van alles en nog wat proberen om de pijn te weg te drukken of te verzachten, maar niets zal echt helpen als we het niet met God bespreken. Ik moet daarbij denken aan de woorden van Jezus in Marcus 8:36, Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Gelukkig is schade is te herstellen!

maandag 22 juli 2019

Ziel en gezondheid (2)

In hoeverre heeft onze ziel met onze gezondheid te maken, vraag je je misschien af? Het antwoord is: meer dan je denkt!

De cijfers variëren, maar het komt erop neer dat het grootste gedeelte (sommige statistieken zeggen meer dan 85%) van onze lichamelijke klachten psychosomatisch zijn.

Psychosomatisch wil zeggen: lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben. Veelal betekent het dat artsen geen lichamelijke verklaring voor de klachten kunnen vinden. Dit is trouwens geen wereldschokkende ontdekking. Het is iets dat al in de Bijbel terug te vinden is. In 3 Johannes 1:2 staat:

Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.

Gezondheid wordt hier gekoppeld aan het welzijn van de ziel. Bijzonder, maar ook begrijpelijk als we bedenken wat er zich allemaal in onze ziel afspeelt. Ziel en geest worden (gek genoeg) in de wetenschap vaak door elkaar gehaald, maar bijbels gezien is er een duidelijk verschil (ik heb hier uitgebreid over geschreven in mijn boek Grace of Giving).

De ziel omvat onze emoties, ons verstand, onze wil, ons geheugen en onze verbeelding. Onze ziel slaat dingen op, is gevoelig, is makkelijk te beinvloeden, kan beschadigd worden, maar ook groeien en opbloeien. Even een paar tekstgedeelten als voorbeeld (lees ze maar in de context):
 • Jozua 23:14, ... u weet met heel uw hart en met heel uw ziel...
 • Psalm 35:9, ... dan zal mijn ziel zich in de HEERE verheugen...
 • Psalm 41:5, ...wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
 • Psalm 42:6, ...wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
 • Psalm 66:9, ... Die onze ziel weer het leven geeft...
En zo kan ik nog wel even doorgaan, zoek zelf maar eens op 'ziel' in de Bijbel. Zorgdragen voor een goede lichamelijke gezondheid is niet los te zien van zorgdragen voor een gezonde ziel. Dat doet mij denken aan de uitnodiging van Jezus zoals die opgeschreven staat in Mattheus 11:28-29:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel...

woensdag 10 juli 2019

Ziel en gezondheid (1)

De vakantie staat voor de deur. Voor de één tijd om een blogpauze te nemen, voor de andere juist tijd om eens blogjes te schrijven of lezen. Meestal kies ik ervoor om een serie van korte blogjes te publiceren die makkelijk leesbaar en inspirerend zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan mijn Zomervakantieleesplankje van een aantal jaren geleden. Nog steeds leuk!

In de komende weken wil ik schrijven over zielepijn en genezing. Hoe ik daar op kom? We zijn net terug van een bezoek aan Oekraine waar we met heel veel mensen hebben gebeden voor verlossing, bevrijding en genezing. En ik kwam er opnieuw achter dat de meeste pijn die we hebben, niet lichamelijk is, maar emotioneel.

Hoe die pijn ontstaat, is bij iedereen anders. Maar wat we veel tegenkomen is de pijn van afwijzing, verlaten zijn, je niet gezien voelen, misbruik, onderdrukking, teleurstelling en ontmoediging. Al die dingen verwonden onze ziel en dat uit zich, soms jaren later pas, in lichamelijke problemen waar dokters geen oorzaak voor kunnen vinden.

We hebben ook weer ervaren hoe de Heilige Geest juist die dingen (die we ver weg hebben gestopt) naar boven kan halen opdat genezing, heling en bevrijding mogelijk wordt. Ik wil er een paar blogjes aan wijden deze zomer.

Ik hoop van harte dat jullie meelezen en/of commentaar willen geven.

maandag 24 juni 2019

Boekennieuws

Iedereen die zich bezig houdt met het schrijven van artikelen, blogs of boeken weet dat dat een hobbelig traject is 😀. Je hebt of geen inspiratie, of geen lezers, of geen positieve feedback, of geen tijd/geld om verder te gaan.

En toch blijf je schrijven en als je er niet toe komt, voel je je heel onrustig worden (ik wel tenminste).

Ik las eens ergens de volgende wijsheid 'It takes 20 years to be an overnight success', dat zegt het wel zo'n beetje denk je ook niet? De sleutel is dan ook: gestaag doorgaan, niet opgeven en vooral ook geloven in je eigen werk!

In 2008 kwam mijn engelstalige boekje Breath of Life uit bij Tate Publishing in Oklahoma, USA. Een bijzonder verhaal over de schepping, gezien (en verteld) door de ogen van het ongeboren kind. Er kwam in 2011 ook een nederlandse vertaling van het boekje uit bij Uitgeverij Merweboek: Levensadem. Dat boekje is nog steeds bij mij te bestellen overigens.

De uitgever in de USA is inmiddels niet meer in business en verwikkeld in een langdurige en venijnige rechtzaak (tsja, dat motiveert ook niet echt). Mijn voorraad boekjes was inmiddels geslonken tot een minimum, dus het werd de hoogste tijd om een herziene editie én een e-book editie op Amazon uit te geven!

Het verhaal in Breath of Life is niet tijdgebonden. De pro-life discussie in de USA is inmiddels weer flink opgelaaid en er wordt heel veel geroepen en geschreeuwd. Helaas is de stem van het ongeboren kind niet (of nergens) te horen... en daarom heb ik dit boek geschreven. Laten we eens stil worden en luisteren naar de pure wijsheid van een kind dat nog heel dicht bij de Vader staat. Wie weet kunnen we er iets van leren.

RECENSIES

zaterdag 8 juni 2019

Mag ik Mij even voorstellen?

De meesten van u zullen weleens over mij hebben gehoord en ik vermoed zelfs dat sommigen van u boeken over mij hebben gelezen en mijn doen en laten grondig hebben bestudeerd. Ik ben blij dat u mijn bestaan niet ontkent en ben dankbaar voor het speciale plekje dat ik in uw leven heb gekregen.

Het feit dat ik bij u in huis woon, wil gek genoeg niet zeggen dat u mij ook persoonlijk kent. Voor velen ben ik helaas niet meer dan een vage kennis. Ik word daar weleens verdrietig van, want ik wil meer. Ik wil aandacht!

Het is namelijk de bedoeling dat u en ik een innige band met elkaar opbouwen. Uw dominee weet daarvan, want elke week stuurt hij u naar huis met de zegen uit 2 Korintiërs 13:13, De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. Met die eenheid bedoelt hij de gemeenschap of intimiteit die er tussen ons zou moeten zijn. Wellicht komt uw terughoudendheid voort uit het feit dat we elkaar niet zo vaak spreken.

Ik heb ook begrepen dat velen van u een vertekend beeld van mij hebben. Sterker nog, ik heb zelfs horen beweren dat ik een mysterie ben, vaag en een beetje ongrijpbaar. Ik heb geen idee waar dat soort opmerkingen vandaan komen, maar ik denk wel dat bij u een bepaalde opvatting is ontstaan over mijn persoonlijkheid die gebaseerd is op metaforen. Ja, op vergelijkingen die mij beschrijven als een vuur, wind, duif of hemelse kracht. Die vergelijkingen kloppen welzeker, maar dat is niet wie ik ben. Dat is slechts waarmee ik te vergelijken ben. Jezus is ook geen wijnrank, brood of waterbron, dat zijn vergelijkingen die iets zeggen over wie Hij werkelijk is. 

Ook al ben ik persoonlijk door Jezus Christus naar de aarde gezonden toen Hij plaatsnam aan de rechterhand van onze Vader, was dat niet mijn eerste uitstapje. Ik was er in het allereerste begin al bij. U kunt in de Bijbel lezen hoe mijn aanwezigheid de schepping beïnvloedde, hoe ik mensen kracht gaf om buitengewone dingen te doen en hoe ik aanwezig was bij de conceptie van de Mensenzoon. Prachtig natuurlijk al die verhalen over vroeger, maar eerlijk gezegd is mijn huidige functie van cruciaal belang voor de kerk van vandaag.

Ik weet dat u het soms best moeilijk heeft en u afvraagt waar het heen moet met al die lege kerkbanken en  -gebouwen. Maar laat me u bemoedigen: als u mij niet tegenhoudt of uitblust, zult u grote dingen zien gebeuren.

Ik ben de helper, trooster en leraar en zou het erg op prijs stellen als u met uw vragen naar mij toe zou willen komen. Ik zal u namelijk de weg wijzen naar de volledige waarheid. Ik zal u overtuigen van zonde en gerechtigheid. Ik heb het op mijn hart u dingen over de toekomst te vertellen en zal altijd in alles Jezus groot maken. Ik zal u bovendien ieder woord te binnen brengen dat Jezus heeft gesproken, alleen daarom al zou u er naar moeten verlangen om mij beter te leren kennen lijkt me.

Ik weet eerlijk gezegd niet of het nodig is u nog verder te verleiden, maar ik wil u toch graag enkele geschenken geven, geestelijke gaven om het zomaar te zeggen. Die gaven zijn vrij beschikbaar en het is mijn verlangen dat ze zichtbaar in u aan het werk gaan, ten bate van de gemeente natuurlijk. 

U kunt mij bereiken door mij bij een van mijn prachtige namen te noemen. Ja, Ik heb, net als de Vader en de Zoon, veel namen. Geest van de Waarheid, Geest van Christus, heilige Geest van de Belofte en Eeuwige Geest om er maar een paar te noemen. Laten we afspreken dat u mij niet meer schimmig, mistig of vaag noemt. Op basis van wederzijds respect ga ik graag een innige vriendschap met u aan. Hoor, ik roep ook u bij naam!

vrijdag 31 mei 2019

Zomerlezen

Voor de liefhebbers van lezen heeft elk seizoen charme...
 • 's Winters met een boek op de bank bij de kachel.
 • In het vroege voorjaarszonnetje voor het eerst in de tuin met een boek.
 • Zomers tot 11 uur 's avonds buiten lezen (dat vind ik heerlijk!) en
 • in de herfst na een fietstocht door de storm en regen gezellig met een kop thee en een boek op de bank!

Ik hou van boeken 💓. Van boeken schrijven én van boeken lezen! De boekhandel is een van de weinige plekken waar ik geld uitgeef.

Van 15 juni t/m 15 augustus organiseert Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) weer de campagne Zomerlezen. Ook de Christelijke boekhandels sluiten daarbij aan.

Het is echt de moeite waard om eens in je lokale boekhandel te gaan rondneuzen en een paar mooie boeken uit te zoeken voor de vakantieperiode.

Dit jaar is er geen actieboek, zoals de afgelopen drie jaar het geval was, maar staan er 8 titels in deze campagne centraal. Als klant ontvang je €5,00 korting op die titels.

Of je nu op reis gaat of lekker in de tuin blijft zomeren... ontspan met een goed boek.

Lezen is leren!


zaterdag 18 mei 2019

Leegte in de kerk

'Decennia aan secularisatie hebben het Europese christendom naar de marge verdreven, zo klinkt het vaak. Maar een kerkverlater is nog geen atheïst. Hoe christelijk is het moderne Europa?' Zo luidde de inleiding van het Verhaal van de Week in de Elsevier van 20 april jl.

In het artikel gaan de schrijvers (Ruud Deijkers en Joppe Gloerich) in op veranderingen  en verschuivingen binnen het christendom in Europa, zoals bijvoorbeeld de afname van traditionele kerkgang en de toename van alternatieve kerkvormen die met name migranten Europa binnen brengen.

De leegloop van kerken in Europa is een schril contrast met de groei van het christendom in Azïe, Afrika en Latijns Amerika. Een groei die ervoor zorgt dat het christendom niet alleen de grootste, maar ook het snelst groeiende geloof ter wereld is, aldus Elsevier.

Als we alleen naar de terugloop in kerkgang kijken, zouden we kunnen concluderen dat het christendom zijn greep op de samenleving verliest. Maar niets is minder waar, stelt Elsevier, 'De contouren van het geloof liggen nog altijd onder de samenleving-als een watermerk, zichtbaar voor wie het perspectief kantelt.'

Het 6-pagina's tellende artikel geeft een helder en genuanceerd beeld van de ontwikkelingen in christelijk Europa. Ik heb het met interesse, bewondering en plezier gelezen. De frisse kijk bemoedigde mij 😀

De conclusie van de Belgische filosoof Daniel Dessin vind ik helemaal tof. Hij noemt het dé geloofsparadox van deze tijd:

Het Europese christendom is op zijn retour, maar het christendom in Europa is springlevend.

woensdag 8 mei 2019

30 dagen gebed

Deze week is voor miljoenen moslims weer de vastenmaand Ramadan begonnen. Die periode wordt door Christenen wereldwijd gebruikt om specifiek te bidden voor moslims.

Je kan op kleine schaal (voor je moslim collega of buren bijvoorbeeld) en op grotere schaal (voor de onlusten in het Midden Oosten en Afrika bijvoorbeeld) bidden.

Stichting Frontiers helpt je om aan de hand van een boekje of app per dag specifiek te bidden voor een volk of een land of iemand die je kent. Ik doe weer mee, jullie ook?

Weet je, naar het journaal kijken en alle vreselijke berichten lezen en delen brengt geen enkele verandering, integendeel... het zaait angst en haat. Laten wij onze medemens (Moslims, Joden en Christenen) in landen waar geen vrede en vrijheid is massaal de vrede toebidden die alle verstand te boven gaat!

Vrede die alleen door Jezus Christus / Jesjoea / ישוע / Yasu' al-Masih يسوع المسيح  gegeven kan worden.

Kom in actie en bid deze maand mee voor een wereld in nood!

maandag 29 april 2019

En wat is waarheid?

'Duch Pravdy' signeren
En wat is waarheid? Die vraag stelde Pilatus aan Jezus. De Waarheid stond in hoogsteigen persoon voor zijn neus, maar hij twijfelde. Hij liet zich beinvloeden door de menigte... door mensen die de waarheid niet kenden en elkaar maar zo'n beetje aan het napraten waren.

En wat is waarheid? Ik vind het een indringende vraag en het is de onderlegger geweest voor mijn engelstalige boek Spirit of Truth dat in 2016 uit kwam. Twee weken geleden werd dat boek in het Slovaaks uitgegeven en wij reisden af naar Bratislava voor de presentatie. Spannend!

Spreken op zondagmorgen
Wij waren uitgenodigd om over dit thema te spreken tijdens een jeugdavond van de Faith Baptist Church in Bratislava. Er waren zo'n veertig(!) jongeren aanwezig en we spraken over waarheid en verdraaide waarheid. Later dat weekend sprak ik op zondagmorgen in diezelfde kerk over de aanval die er op de waarheid is, net als toen eigenlijk. 

We spraken ook in het drugs- en alcohol rehabilitatiehuis van Teen Challenge in Sered en wel over het belang van het kennen van de waarheid en over de leugens die mensen soms jarenlang gevangen houden. 'Je blijft altijd een gebruiker', 'je hebt drugs  of alcohol nodig', 'het wordt nooit wat met je'.  Leugens die de vijand influistert.
De waarheid is dat Jezus mensen vrij wil zetten, waarlijk vrij! Jezus zei tegen Pilatus: Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen (Johannes 18:37). Dat is nogal wat.

En wij, wat wordt er van ons verwacht nu Jezus niet meer op aarde rondloopt? Wij moeten ook getuigen voor de waarheid en daartoe ontvangen wij de Geest van de waarheid, de Spirit of Truth. En daar gaat dat boek dus over!

donderdag 11 april 2019

Wie is God?

Op 1 april verscheen er een blogje van mijn hand op  www.ikzoekgod.nl met als titel: Wie is God? Die datum doet misschien vermoeden dat het grappig bedoeld was, maar dat was niet bepaald het geval. Het is een bloed serieus artikel!

Toen ik de vraag kreeg of ik een goed gefundeerd stuk wilde schrijven over wie God nu eigenlijk is, heb ik even geaarzeld eer ik 'ja' zei. Natuurlijk, ik kan in een persoonlijk blogje schrijven wie ik denk dat God is en hoe ik Hem zie. Maar op zo'n platform is mijn mening niet belangrijk.

Wél belangrijk is dat zo'n blog of artikel niet op een bepaalde religieuze leer berust, maar Bijbels onderbouwd is. Ja, en dan zonder Bijbelteksten te noemen, want het moet geen Bijbelstudie worden. De blogs zijn juist bedoeld voor mensen die zoeken, die misschien helemaal geen Bijbelse kennis hebben, maar wel antwoorden willen op essentiële levensvragen.

Ik heb er over nagedacht, over gebeden en weer over nagedacht. Eigenlijk vond ik het ook wel een prachtige uitdaging. Mensen hebben veel verschillende ideeën over God, maar de Bijbel is er eigenlijk heel duidelijk over wie God is. Ik ben de blog zo begonnen:

"Op de vraag of God bestaat zullen de meeste mensen bevestigend antwoorden. Bijna iedereen gelooft wel in een god, een hogere macht, iets meer dan we kunnen zien of ervaren. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde is een algemeen aanvaarde gedachte. Als God bestaat, dan is een logische volgende vraag: wie is God dan? Weet je dat daar een uitdagend antwoord op is? God is alles wat vandaag de dag als controversieel en niet politiek correct wordt bestempeld."

👉Ik zou het heel fijn vinden als jullie de blog Wie is God? eens zouden willen lezen. Commentaar is welkom, vragen stellen mag ook en delen wordt gewaardeerd!

woensdag 27 maart 2019

Stil maar, wacht maar?

Hoogste tijd weer voor een gouwe ouwe Column. Deze keer eentje die ik in 2014 schreef voor Opwekking Magazine...

Langzaam leg ik de krant opzij. In de keuken draait mijn broer het gas uit en vult de glazen theepot met het kokend water. We spreken niet. Ik pak de krant nogmaals op, staar naar de beelden en blader dan schijnbaar nonchalant verder. Pagina na pagina ellende, oorlog, rampen, terrorisme en verdriet. Ineens moet ik aan een liedje denken dat we vroeger op de zondagschool zongen: stil maar, wacht maar... alles wordt nieuw.

Als je zo terugkijkt naar de wereldgebeurtenissen in de afgelopen maanden is het niet gek dat zo’n liedje naar boven komt. Stil maar, wacht maar... alles wordt nieuw. Het verlangen naar een nieuwe hemel en aarde is Bijbels en ook wel logisch. Je moet wel blind zijn om niet te zien dat het hier op aarde fout gaat, dat we er een potje van hebben gemaakt. Laten we het liedje nog maar eens inzetten; op naar de nieuwe hemel en aarde, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Toch vind ik het eerlijk gezegd ook wel enigszins rare woorden; stil maar, wacht maar. Je moet er toch niet aan denken dat de christenen in Irak, Syrie, Egype, Pakistan of waar dan ook zouden horen dat wij zulke liedjes zingen terwijl we lekker wegdutten in onze kerkbanken, slechts opgeschrikt door het orgel of de aanbiddingsband die er nog een laatste deuntje uitpersen. Je moet er toch niet aan denken dat we tijdens het gezellig samenzijn in de koffiekamer braaf wachten op de nieuwe hemel en aarde en daarbij vergeten dat de wereld om ons heen nog door draait. Dat er een schreeuw om hulp opklinkt uit de natiën: help ons!

Je moet er toch niet aan denken dat wij voldaan onderuit gezakt in onze keurige gebouwen worden aangetroffen als de Here Jezus terugkomt. ‘Oh, hallo Heer, daar bent u dan eindelijk, het heeft wel lang geduurd hoor. Dat wachten werden we wel een beetje beu, we hadden eerlijk gezegd gehoopt dat het geloof iets meer avontuur zou brengen.’

Stil maar wacht maar... een vriendelijk bedoelde bemoediging om ons toch vooral niet te bezorgd te maken. Ja natuurlijk, we kijken uit naar een nieuwe toekomst, we kijken uit naar een tijd waarin er geen tranen en geen pijn meer zullen zijn. Maar het is niet de bedoeling dat we ons al wachtend verschansen binnen de veilige muren van christelijk Nederland. Het is niet de bedoeling dat we tijdens dat wachten niets doen! Jezus heeft duidelijk  aangegeven wat er moet gebeuren: Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen (Matteus 24:14).

We kunnen fatsoenlijk wachten tot we een ons wegen, maar alles wordt niet nieuw als het evangelie niet wordt verkondigd. En die verkondiging is niet de taak van een dominee, dat is een taak van ons allemaal, dagelijks! In persoonlijke gesprekken en dankzij moderne techniek kan dat tegenwoordig ook op talloze andere manieren: via internet, blogs, websites, forums, sateliet televisie, films, boeken en audiospelers. We zullen creatief en inventief moeten zijn en steeds nieuwe manieren bedenken om het goede nieuws over de aarde te verspreiden. We moeten daarin groot denken en klein beginnen. Zo deed God het ook: Hij had de hele wereld lief en zond één mens, Zijn Zoon.

Wij kunnen ons over het leed van de hele wereld druk maken en vervolgens lijdzaam afwachten tot er nieuws komt. Of we kunnen er voor kiezen om in actie te komen. Iedereen kan iets doen, iedereen kan ergens bij betrokken zijn, in wijk, dorp, stad, of land. We hoeven daar geen cursus voor te volgen, we hebben alles wat nodig is om er op uit te gaan.

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest (1 Korintiers 1:4-7).

maandag 18 maart 2019

Boek & blog nieuwtjes

Het lijkt enorm lang geleden (dit jaar 15 jaar!) dat ik begon met het schrijven van mijn engelstalige boekenserie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Een serie die gebaseerd is op Romeinen 13:10 waar staat 'liefde is de vervulling van de wet.' Ik ben inmiddels met het achtste deeltje bezig.

Dus, schrijvers onder jullie... geef niet op, ga gewoon door!

Ondertussen zijn enkele van mijn boeken ook in verschillende talen uitgebracht en dat gaat nog steeds door. Zo kwam in december een Europese editie van 'Grace of Giving' in het Farsi uit. Dat is de taal die Iraniërs spreken. Het boek is te koop via de bookshop van 222 Publications.

Dus als je Iraanse Christenen kent, is dit misschien een leuk kadoidee!


In april gaan wij naar Bratislava voor de presentatie van 'Spirit of Truth' in het Slovaaks. We zijn uitgenodigd om op verschillende plaatsen over dat boek te spreken en dialoog aan te gaan, onder andere in de Baptistenkerk in Bratislava, in de David Wilkerson Chapel in Sered en tijdens een jeugdavond.

Er zal ook een radioprogramma worden opgenomen.

Ik ben ontzettend dankbaar voor de mogelijkheid om waardevolle levenslessen uit de Bijbel via boeken en spreekbeurten te mogen delen. Ik bid dat het woord in vruchtbare grond zal vallen!


Afgelopen maanden zijn er ook weer een aantal kringen aan de slag gegaan met Frisse Kijk 3. Misschien wil je ook wel een leesgroep beginnen waarin je dagelijkse onderwerpen in het licht van de Bijbel leert te zien.

Frisse Kijk 3 kost 12,50 euro en is te koop bij je Christelijke boekhandel. Er staan 12 uiteenlopende onderwerpen in het boek.


De Week van het Christelijke Boek 2019 vindt plaats van 20 t/m 30 maart a.s. Het actieboek voor deze week werd geschreven door Marianne Grandia. Bij aankoop van tenminste € 12,50 aan boeken ontvang je daarvan een gratis exemplaar.

Dus... koop een Frisse Kijk 3 bij je chr. boekhandel en ontvang het actieboek van Marianne Grandia op de koop toe!


Wisten jullie trouwens dat er een nieuwe Christelijke bloggersclub is? Heel handig als je op zoek bent naar een mooi en bemoedigend blogje. Er is een duidelijk overzicht van blogs en je kunt jouw blog ook aanmelden. Een mooie manier om elkaars werk beter te leren kennen.

maandag 25 februari 2019

God, een mysterie geopenbaard (7)

'Jezus bracht die mysterieuze grote God ineens heel dichtbij' schreef ik in mijn vorige blogje. Hij bracht Hem niet alleen dichtbij, Hij maakte ook verzoening (herstelde relatie) mogelijk. We zijn aanbeland bij Colossenzen 1 vers 20:

Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

Het heeft mij bijna veertig jaar van mijn leven gekost om te begrijpen wat dit betekent en ik vraag me serieus af of ik het nu wel ten volle kan bevatten. Iedereen kan een gezonde, goede, levendige relatie hebben met God, de Schepper van het hele universum. Zonde, schuld en schaamte hoeven niet langer in de weg te staan. Jezus heeft de weg vrijgemaakt en God's hart aan ons geopenbaard.

Ik zou nog veel meer blogjes kunnen schrijven over deze (en nog veel meer) prachtige waarheden in de Colossenzen brief, maar eigenlijk was het doel van deze serie God (die vaak een mysterie wordt genoemd) bekend te maken. God is geen vage energie of kracht, Hij wil zich aan ieder mens bekend maken. God is zichtbaar geworden in Jezus Christus. 

Hartelijk dank allemaal voor het meelezen en het achterlaten van commentaar. Ik eindig deze serie met de woorden uit Kolossenzen 2:2,
Ik bid God dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat Hij u tenslotte heeft bekendgemaakt, is Christus zelf.

dinsdag 5 februari 2019

God, een mysterie geopenbaard (6)

Genieten jullie ook zo van deze serie waarin we steeds meer te weten komen over wie Jezus Christus is en wel aan de hand van het Bijbelgedeelte in Colossenzen 1:15-20? Het is geweldig wat we al hebben gelezen tot nu toe:
 • In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden,
 • Hij was er al voordat God aan de schepping begon
 • Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en het onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regereringen en andere authoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer.
 • Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem.
 • Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste.
En het gaat nog verder! Laten we eens kijken naar vers 19:

Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen

In de Herziene Statenvertaling staat: Want het heeft de Vader behaagd dat  in Hem [Jezus] heel de volheid wonen zou. Al zouden we niets van God snappen, al was Hij te wonderlijk voor ons begrijpen... we kunnen naar het leven van Jezus kijken (👉de evangeliën lezen!) om er achter te komen wie God werkelijk is. Jezus kwam naar de aarde en leefde onder de mensen. Hij bracht die mysterieuze grote God ineens heel dichtbij.

Ja, Immanuël... Hij is werkelijk 'God met ons'.

dinsdag 8 januari 2019

God, een mysterie geopenbaard (5)

'Jezus was er altijd al, Hij is de eeuwige God, en alles heeft zijn bestaan te danken aan Hem' schreef ik in mijn vorige blogje.

Ik doelde daarmee op het gedeelte in de brief aan de Colossenzen dat we in deze blogserie onder de loep nemen, een gedeelte dat gaat over de superioriteit van Christus.

Laten we eens kijken naar Colossenzen 1:18, daar staat geschreven:

Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste.

Wow, zoveel openbaring over wie Hij is in één zin, geweldig! Jezus Christus is het hoofd van de universele Gemeente (alle kerken ter wereld), ook wel Zijn lichaam genoemd. Zijn lichaam op aarde, zoals Hij zelf tweeduizend jaar geleden rondliep: goed doende en genezende (Handelingen 10:38). Dat is het mandaat en de blauwdruk van de Gemeente!

Hij is het begin van alles! Ja, Hij is de bron van ons bestaan, de Alfa en Omega, het begin en het einde. Zonder Hem bestaat er niets. Het universum wordt door Hem bij elkaar gehouden staat er in sommige Engelse vertalingen.

Hij ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. Bijzonder, als je de Bijbel leest kom je erachter dat er al vaker mensen uit de dood waren opgestaan... maar zij moesten op een dag toch weer sterven. Hier wordt mijns inziens dan ook niet bedoeld dat we lichamelijk uit de dood kunnen opstaan. Ik denk dat Paulus (de schrijver van de brief aan de Colossenzen) doelt op de woorden van Jezus: Ik ben zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is (Johannes 11:25). Jezus belooft eeuwig leven voor wie in Hem geloven!

In alles is Hij de eerste! In alles... wat we ook doen of verzinnen, Hij ging eraan vooraf. Zonder Hem zouden we niet eens bestaan. Ik hoop dat Hij ook de eerste in jouw leven mag zijn.