woensdag 25 november 2020

De goede wapenrusting (3)

Omsloten zijn door waarheid, wat een mooie gedachte uit mijn vorige blog. We kunnen staande blijven in een wereld vol leugens als we de waarheid hebben!

We lezen verder over de geestelijke wapenrusting in Efeziërs 6 en wel vers 14, daarin wordt gesproken over GERECHTIGHEID dat we als een harnas of als borstpantser moeten dragen.

Nou lopen wij over het algemeen niet meer in Middeleeuwse kledij rond, maar je snapt de beeldspraak wel dat gerechtigheid tegen een stootje (aanval) moet kunnen. 

Gerechtigheid (ook wel rechtvaardigheid genoemd) is een beetje een moeilijk woord. Eindelijk gerechtigheid! Dat zeggen we weleens als een langdurige onrechtvaardige situatie geëindigd is. 

De Bijbel zegt dat niemand van nature rechtvaardig is, niemand! (Romeinen 3:10). Alleen God is rechtvaardig. Jezus wordt ook wel de Rechtvaardige genoemd. Waarom? 👉Hij kwam naar de aarde om Zijn gerechtigheid aan ons aan te bieden, in ruil voor onze ongerechtigheid. We  hebben namelijk allemaal  gezondigd en zijn dus niet rechtvaardig in de ogen van God... hoe we ook ons best doen. 

Rechtvaardig betekent zoveel als billijk, braaf, correct, eerlijk, fair, juist, rechtschapen, behoorlijk, betrouwbaar... nou ja, jullie snappen het wel. Niet alleen in het Christendom, maar in alle grote wereldreligies, zie je dat mensen een vorm van gerechtigheid, van rechtvaardigheid, proberen te behalen door vreselijk hun best te doen en zich aan allerlei regeltjes te houden. Maar ja, hoe meer je je best doet, hoe meer je voelt dat je faalt.

Daarom is dat aanbod van Jezus zo cruciaal. Onze zonden in ruil voor Zijn gerechtigheid. Wat een deal! Hij biedt vergeving aan voor onze ongerechtigheid en verklaart ons daarmee rechtvaardig. 💓Die gerechtigheid (weten dat je vergeven bent!) is ons harnas; dat beschermt ons hele wezen. In Romeinen 3:22 staat het zo: God rechtvaardigt de mensen door hun geloof in Jezus Christus, hij spreekt allen vrij die geloven.

Niet door goede daden, maar door geloof kunnen wij rechtvaardig voor God staan. Daarmee vervalt schuld, schaamte, falen, angst en oordeel. Weten dat je vergeven bent, die vrijheid moeten we dragen als een ondoordringbaar harnas. Als je de keus voor Jezus hebt gemaakt, laat niemand je dan wijs maken dat het tussen jou en God niet goed zit. Juist daarin hebben we ook een geestelijke strijd te strijden.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (2 Korinthe 5:21).

woensdag 18 november 2020

De goede wapenrusting (2)

Fijn dat jullie allemaal meelezen. Er zijn veel manieren om je te wapenen in de strijd tussen goed en kwaad. Sommige mensen kiezen voor agressie anderen voor cynisme  en weer anderen voor actievoeren. Verdedigen, terugslaan of wegrennen, het kan allemaal.

De Bijbel spreekt ook over een wapenrusting waar we naar kunnen grijpen. Die wapenen zijn van een heel andere orde, een geestelijke orde.

De basistekst die ten grondslag ligt aan deze serie is Efeziërs 6:10-13. Het zal je helpen om die regelmatig door te lezen, als een 'reminder' zeg maar, dat er 1) een geestelijke strijd is, 2) dat God ons wapenen geeft, 3) dat we niet tegen mensen vechten en 4) dat we wel degelijk staande kunnen blijven in de strijd (yeah!).

Als we verder lezen komen we bij vers 14, dat begint met een appèl: Stel u zo op, staat er in de Groot Nieuw Bijbel. Maak u klaar! Houd stand! staat er in andere vertalingen. De boodschap is duidelijk lijkt me: kom van de bank af!

Het eerste dat God ons aanreikt, is de WAARHEID die we als riem of gordel moeten dragen. De waarheid zou ons moeten omgorden. Omgorden betekent omgeven, omramen, omringen, omsingelen, omsluiten, omvatten. Er zijn nog veel meer synoniemen.

👉We leven in een wereld waarin het tegengestelde gebeurt als we niet uitkijken, we worden namelijk omringd door leugens. Ik hoor het bijna dagelijks in gesprekken... wat is nu waar? Hoe weet ik nu of dit waar is? Waarom liegen mensen onder ede? etc. etc. Om een enigszins heldere kijk te kunnen hebben op de duizend dingen die dagelijks op ons afkomen, is het cruciaal dat we ons binnen de waarheid bevinden, dat we waarheid omarmd hebben.

Als we ons binnen de waarheid bevinden kijken we als het ware door een filter naar buiten. Een waarheidsfilter. En weet je, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Los van Hem, los van de waarheid, kunnen we niet staande blijven in de strijd. Als je in Hem gelooft zal Hij je de Geest van de Waarheid geven, die komt in je wonen en zal altijd bij je zijn.

PS: Ik heb een bijzonder mooi en helder boekje geschreven over leugen en waarheid: Spirit of Truth. Dat is via Amazon of www.marjameijers.com te bestellen.

woensdag 11 november 2020

De goede wapenrusting (1)

Dat we ons in een geestelijke strijd op wereldschaal bevinden is inmiddels wel duidelijk lijkt me. Overheden, machten en krachten van de duisternis vechten om heerschappij. Zo kan het soms ook in je eigen leven voelen.

Hoe vecht je nu eigenlijk tegen al die onrustbrengende berichten, belangen en gevoelens? Hoe houd je stand in het gevecht? Hoe blijf je als Christen positief en hoopvol naar je omgeving toe?

We worstelen daar allemaal in meer of mindere mate mee. Ik heb besloten een serie korte blogjes te schrijven over de geestelijke wapenrusting zoals die in de Bijbel omschreven wordt. Ja, we zijn geroepen om vredestichters te zijn, maar dat betekent niet dat we kunnen verzuimen om ons te wapenen in de geestelijke strijd.

Niemand wil strijd, niemand wil tegenstand, niemand zit te wachten op oorlog. Maar onze kop in het stand steken is niet het juiste antwoord. 👉 De Bijbel bereidt ons voor om staande te blijven in het soort tijden waar we nu doorheen gaan. Efeziërs 6 gaat daarover. Misschien heb je dat hoofdstuk al honderd keer gelezen, mischien nog nooit. Hoe dan ook, ik hoop dat je bemoediging, inzicht en openbaring haalt uit de komende blogjes. De basistekst voor deze serie is Efeziërs 6:10-13, ik heb het even in stukjes opgedeeld:

 • Zoek uw kracht in de Heer, in zijn sterke macht.
 • Rust u uit met de wapenrusting van God, om daarmee stand te houden tegen de krijgslisten van de duivel.
 • Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.
 • Grijp daarom naar de wapenrusting die God u geeft, om weerstand te kunnen bieden op de dag waarop het kwaad aanvalt.
 • Dan kunt u staande blijven, omdat u op die manier goed toegerust bent.
Ik hoop dat jullie weer allemaal meelezen. Voel je vrij om de posts te delen!


dinsdag 3 november 2020

Gastvrije mensen gezocht!


Vanacht kreeg ik een idee. Heerlijk als dat gebeurt, want dan weet ik dat de Heilige Geest aan het werk is 😁

We leven in een hoogst opmerkelijke, vreemde tijd. Dat zal niemand ontkennen. We gaan ook weer een donker winterseizoen tegemoet. Veel activiteiten en bijeenkomsten zijn er niet. Maar wat als...

Maar wat als we bijeenkomen in onze huizen? Bijeenkomen met twee of drie mensen (familie, buren, vrienden) rondom de Bijbel. Zoals jullie weten worden mijn Frisse Kijk boeken her en der gebruikt als leidraad voor gespreksgroepjes over geloof en God. Onlangs zijn er hier in de buurt weer nieuwe groepjes gestart, ook bij ons in huis.

Ik zag een kaart voor me van de Alblasserwaard waarop elk dorp, waar een groepje samenkomt, gemarkeerd stond. Heel ingewikkeld is het niet om met een paar mensen bij elkaar te komen en je aan de hand van de vragen en discussiepunten te buigen over de Bijbel.

Samenkomen in huizen is Bijbels, gastvrijheid is Bijbels, elkaar bemoedigen is Bijbels.

👉 Laten we ons niet concentreren op de beperkingen, maar op de mogelijkheden!

Heb jij zin om zo'n groepje te beginnen of ken je iemand die dat ziet zitten en ruimte heeft in huis? Deel deze blog dan even, dank je wel!

woensdag 28 oktober 2020

Geroepen om weerstand te bieden

Een van de bekendste uitspraken van Jezus gaat over de strijd tussen donker en licht, tussen het kwade en het goede, tussen Satan en God. Hij houdt het simpel:

De dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid/overvloed (Johannes 10:10).

Als Hij het simpel houdt, laten wij het dan niet ingewikkeld maken. Hoe weet je of de vijand aan het werk is? Als er gestolen, gedood en vernietigd wordt.  Hoe weet je of God aan het werk is? Als er leven en volheid zichtbaar wordt.

Het werk van de vijand is zichtbaar op grote schaal. Er wordt enorm veel gestolen op het moment: vrijheid, vreugde, rechten etc. Er wordt gedood door allerlei ziekten en ellende en er wordt vernietigd: relaties, cultuur, economie, ondernemerschap, familie- en vriendschapsbanden.

De Bijbel waarschuwt ons... let op: Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (1 Petrus 5:8). Het is een geestelijke strijd mensen, waarin we ons bevinden. Daar hoeven we geen politici, wereldleiders of deskundigen van te beschuldigen. Die mensen doen hun best om de boel onder controle te houden.

👉Maar het is niet de bedoeling dat we het werk van de duivel onder controle houden, we zijn geroepen om weerstand te bieden (als je Christen bent, tenminste)!

Ik verbaas me erover dat ik vanuit de christelijke wereld vrijwel geen woord hoor over hoe deze hele crisis het werk van de vijand is. Ja, ik lees prachtige, goedbedoelde sussende berichtjes over hoe we moeten leren omgaan met de huidge omstandigheden, over hoe we ons geloof moeten behouden en de stoelen in de kerk op 1,5 meter afstand kunnen zetten. Terwijl men in de kerken met een meetlat rondloopt, gaat de duivel rond als een briesende leeuw.

Ik denk dat de boodschap heel simpel is (lees het in Jacobus 4:7):

 1. Onderwerp u dus aan God,
 2. en verzet u tegen de duivel,
 3. dan zal die van u wegvluchten.
Het gevecht is nooit tegen mensen, in welke positie zij zich ook bevinden. Het gevecht van een gelovige is tegen de machten en krachten van de duisternis. Lieve mensen, als we niet bereid zijn ons aan Jezus Christus (die leven geeft) te onderwerpen, dan onderwerpen we ons aan de vijand (die leven rooft). Er is geen middenweg!

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden (Efeze 6:12-13).


dinsdag 20 oktober 2020

Doel en plan voor je leven

'God heeft een plan en een doel met je leven'. Ik weet niet hoe vaak ik die zin heb gehoord voordat ik het geloofde! Ik worstelde met de gedachte dat er een zogenaamde zin van het leven zou zijn voor individuele mensen in een wereld met bijna 7,8 miljard inwoners en onnoemelijk veel lijden.

Godzijdank weet ik nu beter. 👉God heeft een plan en een doel voor elk individu voordat we zelfs maar worden geboren. Meer over die kostbare baarmoederfase in mijn boek Levensadem trouwens.

Ik lees momenteel de Psalmen weer eens helemaal door in mijn Engelstalige NLT Bijbel (NLT= New Living Translation). Mijn oog viel op twee verzen die heel duidelijk maken dat 1) God degene is die het doel van ons leven vervult en dat 2) God degene is die de plannen voor ons leven uitwerkt. We moeten Hem ernaar vragen, we moeten ervoor bidden en op zoek gaan naar deze geheimen.

I cry out to God most high. To God who will fulfill His purpose for me  (Psalm 57: 2).

In veel Engelse Bijbelvertalingen is voor deze woorden gekozen. In onze Nederlandse vertalingen kan ik het niet vinden 😔Ik vind dat vers om verschillende redenen zo spannend en goed. 1) Er is een doel voor mijn leven. 2) Het is Zijn doel, niet het mijne. 3) Hij is degene die dat doel vervult en 4) Hij zal het doen, zelfs als ik het idee heb dat er niets gebeurt!

Ik heb die passage wel twintig keer achter elkaar hardop gelezen, totdat de woorden eindelijk diep in mijn hart wortelden. Toen kwam ik bij Psalm 138: 8.

The Lord will work out His plans for my life.

In de HSV staat 'De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien." Echt waar Heer? Zult U Uw plannen voor MIJN leven uitwerken? Ondanks mijn falen, ondanks mijn fouten, mijn angsten en twijfels? Hoe gaaf is dat! Mag ik jullie aanmoedigen om meer te weten te komen over Gods doel en plannen voor je leven? Zet de tijd apart, zet je tv uit, ga zitten, luister en lees de psalmen. Je zult rijkelijk gezegend worden als je begint te ontdekken waarom je hier op aarde bent!


maandag 5 oktober 2020

Variabele waarheid?

Nieuwsberichten, krantenkoppen, internetreacties, opiniepeilingen en persoonlijke meningen. Het is langzamerhand een dikke brij geworden die ons overspoelt als we niet uitkijken. Het welles, nietes spel wordt dagelijks door volwassenen gespeeld.

Hij heeft gelijk en zij niet. Dit is de waarheid en dat een leugen. Heb je de feiten wel gecheckt? Wie zegt dat wat jij denkt de waarheid is? Verwarring ten top.

Waarom? Omdat moderne waarheid een variabele is geworden, afhankelijk van gevoel en stemming. Zo van: mijn waarheid is de jouwe niet… door zo te redeneren is waarheid tevens een onzekerheid geworden.

👉Wat de ene dag je levensmotto is, is de andere dag verdwenen of niet meer populair. Dat is best lastig en eerlijk gezegd zou het fijn zijn om voor een waarheid te staan die onveranderlijk is, die nooit teleurstelt en die hoop en perspectief voor je leven biedt. Een fundament zeg maar, voor alle andere dingen die we zeggen en doen.

Ik schreef er een blogje over voor www.ikzoekgod.nl. Het is blijkbaar een thema dat veel mensen bezig houdt. Wat is waarheid en is er maar één waarheid dan? Het zijn vragen die je gedachten kunnen beheersen. Veel mensen zijn op zoek naar waarheid, naar ‘de’ waarheid misschien wel.

Dat blogje is veel gelezen, vooral via LinkedIn op een of andere manier. Misschien ken je iemand die meer over de waarheid wil weten. Deel dat blogje dan gerust. Wie weet helpt het iemand op de goede weg!


woensdag 23 september 2020

Alleen samen bestaat niet

Afgelastte evenementen, opgeschortte bijeenkomsten, stille kerkdiensten... wat moet je er mee? Als er ooit een tijd en behoefte was om samen te komen, dan is dat nu wel!

'Alleen samen' bestaat niet. Die twee staan lijnrecht tegenover elkaar, laat je niets wijs maken. Ik denk dat we elkaar juist op moeten zoeken in deze periode, dat kan heel goed op kleine schaal.

Een kennisje mailde me met de mededeling dat ze in huis een kleine groep wilde beginnen met daarbij als leidraad Frisse Kijk 1. Inmiddels komen ze met zes dames bij elkaar rondom Gods Woord. Ik werd door haar initiatief geïnspireerd en heb besloten om ook weer een groep op te starten in ons huis. Ik heb een uitnodiging op Instagram en Facebook gezet, en volgende week beginnen we.

Van de week kreeg ik ook een berichtje van een mevrouw uit de polder. Zij hebben als huisgroep vorig jaar Frisse Kijk 1 gedaan en daar kwamen heel verfrissende gesprekken en inzichten uit voort. Nu willen ze verder met Frisse Kijk 2. Heerlijk toch?

Zulke ontmoetingen rondom de tafel zijn zinvol, het gaat eens een keer ergens anders over en het is nog gezellig ook (zeker als er zelfgemaakte brownies zijn 😁).

En, is bij jullie al een kring gestart of zie je zoiets zelf zitten? Wat voor boekjes gebruiken jullie?

woensdag 9 september 2020

Hoop doet leven

Hoop doet leven. Daar moest ik van de week aan denken. Zonder hoop is er eigenlijk geen leven. We hebben allemaal hoop nodig.

Hoop op herstel, hoop op betere tijden, hoop voor de toekomst. Zonder hoop kwijnt een mens weg, dat zie je vaak als mensen ernstig ziek zijn en er niemand is die woorden van hoop durft uit te spreken.

Als je vandaag de dag de meeste nieuwsberichten leest/ziet, zou je bijna geloven dat het hopeloos gesteld is met de wereld. We bevinden ons op een overtreffende trap van waanzin; een roltrap lijkt het soms... die maar blijft bewegen, ook als wij stil staan. 

Maar weet je, het is niet de bedoeling dat we meegesleurd worden op die trap. Het is niet de bedoeling dat een mens zonder hoop leeft. We kunnen allemaal zelf de beslissing nemen om ons of door die trap mee te laten nemen of om zelf stappen te nemen.

De belangrijkste stap die een mens in het leven kan nemen om hopeloosheid de rug toe te keren, is de stap om je vertrouwen op God te stellen en niet langer op de wereld, haar systemen, leiders en programma's.

De hoop die God geeft is niet gericht op het aardse bestaan, maar op de eeuwige toekomst. 👉Bijbelse hoop is altijd gericht op Jezus de Messias, niet op een verbetering van wereldse omstandigheden.

De tijd waarin we nu leven, vraagt om een beslissing: wil je nog langer leven zonder hoop of besluit je je leven over te geven aan de God van alle hoop? Hij zal vrede en rust in je hart geven en bovenal hoop voor de toekomst, hier op aarde en in de wereld die komen gaat!

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven (Matteüs 11:28)


woensdag 29 juli 2020

Schrijverijen

In mijn blogje van 17 april jl. schreef ik dat dit het meest productieve jaar ooit zou worden, simpelweg omdat ik weiger het slachtoffer te worden van de spelletjes van de dief (nou ja, noem het maar spelletjes) die niets liever wil dan dat wij werkloos en passief toekijken hoe de wereld door draait.

Ik weet waartoe de Heer mij geroepen heeft, en dat is om Zijn betrouwbaar mondstuk (faithful mouthpiece) te zijn, ongeacht de omstandigheden. Ik las vanmorgen Psalm 57:2 in mijn NLT, daar staat: I cry out to God Most High, to God who will fulfill his purpose for me.

Daar word ik blij van...He will fulfill His purpose for me. Hij zal Zijn doel voor mij vervullen. Geen twijfel mogelijk. Hij zal het doen. Pfff, relax.

Maar goed, 2020. Op 1 mei kwam mijn nieuwe engelstalige boek True Worshipers uit. Er kwam in diezelfde maand ook een Russische editie van mijn boek In My Name uit en binnenkort komt van datzelfde boek ook een Italiaanse editie uit, die via CLC zal worden gedistribueerd.

Eerder deze week kreeg ik bericht dat In My Name ook als finalist geëindigd is in de 2020 International Book Awards, georganiseerd door American Book Fest. Daar merk je in Nederland weinig van, maar in de USA is dat toch een mooie opkikker en bemoediging.

Tijd voor een Nederlands boek Marja, denken jullie misschien. Ik heb een langzaam begin gemaakt met Frisse Kijk 4, maar dat ligt weer even stil doordat we met een verbouwing bezig zijn en het ook druk is op mijn werk.

Hoe dan ook, ik zie het nog steeds rooskleurig in, mede door die bemoedigende woorden uit Psalm 57!
Hoe zit het met jullie schrijverijen?

donderdag 16 juli 2020

Machtsspel

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij
(Handelingen 17:28)

'In Him we live, and move, and have our being...' Een van mijn favoriete Bijbelteksten. Wat een diepte in een paar woorden! 'Hem' is Jezus Christus zelf.

Het grootste deel van mijn leven (nou ja, tot nu toe) wist of begreep ik dit niet. Ik ging er vanuit dat ikzelf de baas was over mijn leven en mijn toekomst. Ik had één leven om te leven en wilde er het beste van maken. Niets mis mee natuurlijk, maar zonder degene die het leven geeft, zijn zulke doelen niet haalbaar 😉 dat weet ik nu!

Hoe goed en verheven onze bedoelingen ook zijn om iets moois van het leven te maken, we zullen tegenstand ondervinden. Zolang we degene die het universum in Zijn handen houdt niet erkennen, zullen we tegen obstakels aan blijven botsen in ons beperkt wereldje.

In mijn vorige blog schreef ik over het wrede slagveld waarin we ons bevinden, of we het nu leuk vinden of niet. We zien iedere dag hoe een enorm machtsspel wordt gespeeld in onze wereld. Politieke leiders, landen, organisaties ... ze handelen allemaal alsof de wereld zou ophouden te functioneren als zij er niet meer zouden zijn. Wat een arrogantie en misvatting.

De waarheid is: de hele wereld bestaat vanwege Jezus, het hele universum wordt ondersteund door Hem en door Zijn krachtige Woord. Dat is onze basis, dat is onze hoop voor vandaag en de toekomst. De wereld kan afbrokkelen, maar het Woord staat voor altijd. Ik hou ervan hoe het staat geschreven in Hebreeën 1:3,

Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. 

👉Lees het Woord, niet de wereld!

zaterdag 4 juli 2020

Een complot van alle tijden

Een complot is een conspiratie, een samenzwering of samenspanning. We worden tegenwoordig overspoelt met zogenaamde complottheorieën en minstens evenveel waarschuwingen om die vooral toch maar niet serieus te nemen omdat ze meestal in de categorie 'nepnieuws' vallen ... Tenminste, dat wordt ons verteld.

Hoe meer informatie we tot onze beschikking hebben, hoe moeilijker het wordt om al die verhalen op waarheid te filteren. Het lijkt erop dat tegelijk met elk onthuld geheim een ​​nieuw geheim opkomt. Het is een wreed slagveld waarin we ons bevinden, of we het nu leuk vinden of niet, of we complottheorieën volgen of niet.

👉Mag ik erop wijzen dat de Bijbel duidelijk spreekt over complotten en samenspanningen? De vraag daarbij is niet of een samenspanning waar of onwaar is, maar eerder waarom die bestaat. Laten we eens kijken naar een van de meest intrigerende vragen in de Bijbel, zoals te vinden in Psalm 2: 1,

Waarom komen de volken in opstand, smeden zij plannen zonder een kans van slagen?

Het zou een vraag kunnen zijn die ook vandaag door veel mensen wordt gesteld. WAAROM komen landen en volkeren in opstand? Waarom worden plannen gesmeed? Waarom kunnen we niet met elkaar in vrede leven? Waarom al deze opschudding? David beantwoordt de vraag in vers 2: De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde.

Koningen nemen hun posities in, vorsten en leiders spannen samen tegen Adonai, tegen God en tegen de Messias (Messias betekent gezalfde) ... Op de een of andere manier ontving David het inzicht, dat al het geweld, de oorlogen en de opschudding van natien in feite opstandige acties tegen God waren. Ik schreef in een van mijn vorige blogs: uiteindelijk is dit allemaal een strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, tussen God en satan. Het zou gevaarlijk onwetend zijn om dit te ontkennen, simpelweg omdat het zich elke dag voor onze ogen afspeelt!

Ja, er is een samenspanning, een complot, om alles wat waar, verheven, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk, eervol, deugdzaam en loffelijk is  omver te werpen. Ja, er was, is en zal een complot zijn tegen Jezus en waar Hij voor staat: liefde, genade, rechtvaardigheid, vrede, vergeving, zuiverheid en vreugde. De vroege gelovigen erkenden het: Ja, ze hebben samengespannen in deze stad tegen uw heilige dienaar Jezus, die u gezalfd hebt: Herodes en Pontius Pilatus, de heidense volken en het volk van Israël (Handelingen 4:27).

Onlangs zag ik een foto van een persoon in een grote demonstratie. Hij hield een bord omhoog waarop stond: 'Als Jezus terugkomt, dood hem dan opnieuw'. De pure haat tegen de Zoon van God (die rondging om goed te doen en allen die ziek en onderdrukt waren te genezen) speelt zich af op persoonlijk én op wereldniveau. Ja, er is een enorme samenzwering, het valt eigenlijk niet te ontkennen.

En wat zou onze reactie dan moeten zijn? Ik denk dat we kunnen bidden zoals de vroege gelovigen dat deden (Handelingen 4: 29-30): Nu bidden wij u, Heer, zie toch hoe ze ons bedreigen en help uw dienaars uw boodschap met alle vrijmoedigheid te verkondigen. Strek uw hand uit zodat er genezingen en wonderen en grootse dingen gebeuren door de naam van Jezus, uw heilige dienaar.

vrijdag 26 juni 2020

Als je één ding zou mogen vragen...

Als je één ding aan God zou mogen vragen, wat zou het dan zijn? Herstel van gezondheid of financiën? Vrede in je land of in je hart? Familieleden die zich tot God keren? Het antwoord op die vraag is waarschijnlijk voor iedereen verschillend.

Lang geleden stelde God koning Salomo die vraag en de koning antwoordde: 'Geef mij wijsheid en kennis, opdat ik Uw volk kan leiden'. En zo werd koning Salomo de wijste man die ooit had geleefd en God voegde daar rijkdom, bezittingen en eer aan toe zoals geen enkele andere koning ooit had (je kunt dat verbazingwekkende verhaal lezen in 2 Kronieken 1).

Gezondheid is belangrijk, maar dat geldt ook voor vrede en wijsheid. Ik las Psalm 19 in mijn New Living Translation en ik zag dat God eigenlijk alles wat we nodig hebben, aanbiedt in Zijn Woord. Kijk eens naar de verzen 8 en 9 (HB vertaling):
 • De wet van de Heer is feilloos en goed; zij verandert ons leven. Veranderen op eigen kracht lukt me niet, maar met behulp van de Bijbel lukt dat wel.
 • De woorden van de Heer zijn altijd betrouwbaar; zij geven wijsheid aan de onwetende. Ja, alstublieft, dat wil ik ontvangen.
 • Het bevel van de Heer is een vreugde voor ons hart. Ik weet dat de vreugde van de Heer mijn kracht zal zijn, ik heb het nodig.
 • Het gebod van de Heer is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht. Ik wil dit echt hebben in een steeds veranderende wereld waarin dwaasheid hoogtij viert.
Wat een rijkdommen in Gods Woord: wetten, woorden, bevelen en geboden. 👉Eerlijk toegeven, we zijn niet bepaald dol op zulke termen; maar ze zijn gevuld met geestelijke rijkdom. Ik ontdekte dat zelf toen ik aan mijn schrijfreis begon.

Toen ik aan de boekenreeks over de Tien Geboden begon te werken, kreeg ik een totaal ander perspectief op Gods wetten en voorschriften. Het zijn geen beperkingen, integendeel, ze bieden geweldige kansen om ons leven te veranderen, om wijs te worden, om vreugde te ontvangen en om ons duidelijk inzicht te geven daar waar we dat nodig hebben!

woensdag 17 juni 2020

Niets nieuws onder de zon...

Met het heviger worden van de eeuwenoude strijd tussen goed en kwaad, tussen duisternis en licht, zou je je af kunnen vragen of we wel enige invloed hebben op de wereldgebeurtenissen. Hoe kunnen onze stemmen worden gehoord? Hoe kunnen onze (re)acties waardevol zijn?

Enkele duizenden jaren geleden verzuchtte de filosoof en prediker: De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Niets is werkelijk nieuw (Prediker 1: 9). Nou, ik zou wel gek zijn om hem tegen te spreken. Over het algemeen leren we niet van het verleden en blijven we dus in herhaling vallen. Ik durf zelfs te beweren dat we als mensheid het verleden, als het ons zo uitkomt, liever willen vergeten en vervolgens pretenderen dat iedere huidige gebeurtenis een nieuwe kwestie is.

Ik las onlangs de psalmen  9, 10, 11 en 12. David roept het uit tot God over de toename van goddeloosheid en chaos in zijn tijd. In Psalm 11: 3 kunnen we lezen dat hij de volgende vraag stelt:

👉Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?

In mijn Engelse Bijbel staat: the foundations of law and order have collapsed (de grondslag voor de openbare orde is ingestort). Tsjonge, het lijkt wel over vandaag te gaan. Wat een geweldige vraag trouwens! Wat kunnen we als gelovigen doen? Hoe moeten we reageren? Wat wilt u, Heer, dat we doen in een tijd als deze?

Ik geloof dat gebed het antwoord is. En dan bedoel ik specifiek gebed! Persoonlijk denk ik niet dat bidden 'dat alles weer normaal wordt' effectief zal zijn. Er staan veel ​​grotere dingen op het spel dan ons persoonlijk comfort. Onthoud dit: Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens; de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen (Efeziërs 6:12). [Klinkt als een scene uit StarWars, toch?]

Als we echt gaan beseffen dat we ons niet in een natuurlijke strijd tussen mensen bevinden, maar in een geestelijke strijd tussen machten en krachten, dan kunnen we onze gebeden specifiek toespitsen en God en Zijn engelen vragen om voor ons te vechten. We zouden kunnen bidden dat:
 • het kwaadaardige complot zal worden blootgelegd (en daardoor aan kracht verliest)
 • de waarheid zal worden onthuld
 • misleiding zal worden vervangen door onderscheidingsvermogen, en
 • liefde onze taal zal zijn
Ik geloof echt dat specifieke gebeden een wapen zijn op het wereldtoneel. Ze helpen sowieso om frustratie over de huidige crisis tegen te gaan.

maandag 8 juni 2020

Massaal afgeleid

Ik herinner me nog dat ik jaren geleden mijn neefjes en nichtjes uitnodigde om naar de film te gaan, het was een Star Wars film. Ik ben vergeten welke. In die epische filmserie wordt de strijd tussen goed en kwaad uitgevochten. Uiteraard ontbreekt daarbij een messias-achtige hoofdpersoon niet.

De strijd tussen goed en kwaad en de tussenkomst van een verlosser is blijkbaar een geliefd thema, want we zien het terugkomen in onnoemelijk veel films en boeken. Maar nog veel meer dan dat, we zien het voor onze ogen gebeuren, iedere dag.

Al het rumoer in de wereld... het gaat ten diepste helemaal niet over zwart of wit, maar over goed en kwaad, over duisternis en licht. De strijd die we soms in het klein ervaren (ruzies, tegenstrijdige berichten, verwarring, boosheid, angst) speelt zich af op een veel grotere schaal: het wereldtoneel. 👉Geloof en ongeloof, slavernij en vrijheid, leugen en waarheid, haat en liefde... ze zijn in gevecht en we ervaren de gevolgen daarvan dagelijks.

Ik moet denken aan de woorden van Jezus: Wie niet met Mij is, die is tegen Mij (Mattheüs 12:30).

Ja, uiteindelijk gaat het, net als in de films, om keuzes. Bij wie hoor je? Bij het kwade of het goede? Niet kiezen is ook kiezen zegt Jezus. We worden massaal afgeleid om te 'kiezen' voor zwart of wit of wat anders. Maar de echte vraag is: Heb je voor God gekozen? Kies je voor de waanzin van de wereld of de vrede van God?

We hebben niet meer haat, wraak en scheiding nodig. We hebben Zijn genade, vergeving en overweldigende liefde nodig!

Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven! (Deuteronomium 30:19)