dinsdag 13 april 2021

30 dagen gebed voor de moslimwereld

Vandaag is voor miljoenen moslims weer de vastenmaand Ramadan
begonnen. Die periode wordt door Christenen wereldwijd gebruikt om specifiek te bidden voor moslims.

Misschien heb je dat nog nooit gedaan... misschien wil je het eens gaan doen.

👉Jezus Christus is de deur om tot God de Vader te komen. Dat is een openbaring die elk mens kan krijgen, ook Moslims. Zeker tijdens de ramadan als velen extra op zoek zijn naar de waarheid.

Daarom bidden christenen wereldwijd al 29 jaar tijdens de Ramadan voor moslims aan de hand van de 30 Dagen Gebedsgids (een initiatief dat ontstaan is in 1992).

Je kan op kleine schaal (voor je moslim collega of buren bijvoorbeeld) en op grotere schaal (voor specifieke steden en landen) bidden. Stichting Frontiers helpt je om aan de hand van een boekje of app per dag specifiek te bidden voor een stad of een land of iemand die je kent.

De boekjes zijn verkrijgbaar in dertig talen en worden in zo'n veertig landen verspreid. Wij doen weer mee, jullie ook?

We bidden dat iedereen de waarheid, Jezus Christus / Jesjoea / ישוע / Yasu' al-Masih يسوع المسيح , zal leren kennen!

zondag 4 april 2021

Geïrriteerd en... gezalfd

De berichten die ik deel op sociale media zijn een positieve mix over mijn dagelijks leven, geloof, schrijfreis en familie, zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten. 😀

Interesseert het mij dan helemaal niet wat er op dit moment wereldwijd gebeurt in de politiek, de maatschappij, het dagelijks leven? Stop ik als het ware mijn hoofd in het zand als ik actuele onderwerpen negeer?

Nauurlijk niet ... ik ben begaan met zulke dingen, maar ik heb er ook voor gekozen om mijn gedachten en frustraties over de huidige gebeurtenissen niet te ventileren op sociale media (uitzonderingen daar gelaten), simpelweg omdat ik irritatie en frustratie ervaar over de richting die mijn land (en deze wereld in het algemeen) op gaat.

Geïrriteerd, ja ik beken het. En wie wil er luisteren naar een geïrriteerd persoon?

Tegelijkertijd weet ik dat ik ook gezalfd ben ... gezalfd om Gods betrouwbare spreekbuis te zijn, om Zijn Woord te spreken en Zijn hart te delen met een wereld in nood. 👉Gezalfd betekent dat ik geroepen en bevestigd ben door de Heilige Geest om mijn mond te openen en mijn pen en toetsenbord te gebruiken om het goede nieuws van het koninkrijk van God te prediken.

Mijn ergernis over de huidige politiek, het liegen en manipuleren, de wetteloosheid en het zelfzuchtig gewin, is echt. Dus ik moet elke dag bewust de beslissing nemen om mijn irritatie over onze goddeloze samenleving opzij te zetten en juist de goedheid van God bekend te maken. Hij verdient mijn stem en mijn keuze!

PS: Ik begrijp dat sommigen van jullie ervaren dat je de huidige problemen juist wel aan de kaak moet stellen... doe dat vooral als je je daartoe geroepen voelt!


zondag 28 maart 2021

Laten we elkaar gewoon bij naam blijven noemen

Met verbazing verneem ik van dag tot dag de snelle opkomst van vreemde bijnamen die gegeven worden aan mensen die niet denken volgens de regels van de gevestigde orde...

Althans, daar lijkt de grens te liggen om in aanmerking te komen voor niet zo flatteuze bijnamen als wappie, gekkie, antivaxxer of complotdenker.

Het geven van bijnamen is niks nieuws. Dat gebeurde vroeger veelvuldig, bijvoorbeeld om aan te geven wat iemands beroep, hobby of karakter was. Kees de molenaar of Jaap de piepersnijer... wie kende hen niet?

Het gebruik om bijnamen te geven komt zelfs al in de Bijbel voor. Over Jezus staat geschreven: En Hij stelde de twaalven aan, en aan Simon gaf Hij de bijnaam Petrus (Marcus 3:16). En toen de discipelen een vervanger voor Judas zochten werden er twee kandidaten voorgesteld: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias (Handelingen 1:23).

Verderop in Het boek Handelingen valt te lezen dat de eerste gelovigen alles met elkaar deelden zodat niemand gebrek leed. Sommigen worden zelf apart genoemd: Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent (Handelingen 4:36).

Een bijnaam kan dus iets heel moois zijn. Ja, soms kan het zelfs een koosnaampje zijn. Helaas zie ik vandaag de dag steeds meer gebeuren dat bijnamen als scheld- of spotnamen worden gebruikt, waarbij degene die zo'n bijnaam in de mond neemt zich superieur opstelt en tegelijkertijd een oordeel velt over een ander. Zo gaan we toch niet met elkaar om, denk ik dan. Daar laat een helder en ruimdenkend mens zich toch niet toe verleiden?

👉Wat iemands politieke, maatschappelijke of religieuze ideeën ook zijn, laten we elkaar gewoon bij naam blijven noemen. We hebben daarbij de keus uit voornamen, doopnamen, roepnamen, achternamen en gehuwde namen. Dat lijkt me meer dan genoeg!


zaterdag 20 maart 2021

De psalmen als inspiratiebron

Het #apsalmaday videoproject dat ik eind januari ben begonnen, heeft meerdere mensen geinspireerd om de psalmen weer eens te gaan lezen en te overdenken... 'verfrissend' en 'verrassend' hoor ik van velen.

Ik heb al hele leuke reacties gekregen. Graag wil ik er een paar met jullie delen.

Collega blogster Danielle Hoogendijk schreef:

Door jouw project over de psalmen ben ik op het idee gekomen om voor mezelf de psalmen uit te gaan schrijven en wel in The Passion Translation en dat komt zo binnen! 👉Ik was me niet zo bewust van de kracht die er in de psalmen is.

Ook gewoon om mee in te stemmen, het geeft woorden aan onze emoties en gevoelens. Ik heb er een schrift voor gekocht met een harde kaft, om voor het leven te bewaren en eruit te lezen.


Wil Overbeeke geniet ook van de reis door de psalmen. Ze reageert vaak op Facebook op de dagelijkse video. Ze schreef me:

De reis door de psalmen geeft mij een nog groter besef dat ik Jezus elke dag nodig heb. Dat als ik dicht bij Het Woord van God blijf en bid, Hij de omstandigheden, die soms nog op een storm lijken, geheel ten goede kan keren. Dat ik nog dankbaarder wil zijn voor alles wat Hij in mijn leven doet. Hem wil ik loven en prijzen.

👉Verder leert de reis door de psalmen mij dat ik eerst moet bidden voor ik ergens ja op zeg.  In mijn enthousiasme om Jezus te volgen ben ik soms te snel met dingen op mij te nemen en vergeet ik van te voren te bidden. Van Hem komt alle wijsheid, niet van mijn eigenwijze ik .

Ook mijn dorpsgenote Josette Huisman heeft vanaf het begin met de psalmen meegelezen en steeds haar waardevolle bevindingen gedeeld op Facebook. Ze schrijft:

Wat betekent een Psalm per dag voor mij? Elke dag woorden van God die spreken. Ik zie elke keer andere aspecten over God. Woorden van troost, bemoediging, maar soms word ik ook aangesproken om aan de slag te gaan met mijzelf. Ik leer nieuwe aspecten en soms oude dingen opnieuw.

👉Het daagt me uit om te lezen en om er verder die dag (soms dagen) mee bezig te zijn. Het is bemoedigend om te weten dat je met meerdere mensen de psalm leest en leert ook van elkaars reactie. In de Psalmen lees je veel over menselijke gevoelens en over hoe God is. Dit bouwt me op en geeft dat ik verlang naar meer van God.

Ik word heel blij als ik de reacties van deze lieve vrouwen lees. Samen zijn we op reis... een reis door Gods Woord, de mooiste en kostbaarste reis van je leven!

Wil jij ook iets vertellen over wat #apsalmaday met je doet? Neem dan even contact op.

zaterdag 13 maart 2021

Mijn ziel, onrustig in mij

Nu ik voor mijn videoproject #apsalmaday weer dagelijks stil sta bij de psalmen, valt het me wederom op hoe actueel ze zijn. Hoe toepasselijk in deze tijd, hoe herkenbaar ook.

De ene dag kan je je als lezer identificeren met de vreugde van de psalmist, de andere dag met zijn verdriet of frustraties. 👉Hoe dan ook, het uitroepen naar God is de rode draad door alle liederen heen.

Vandaag zijn we aangekomen bij Psalm 42, een gouwe ouwe zou je bijna zeggen. Maar tegelijkertijd zo verfrissend! Vers 3:

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God...

Oh, dat herken ik, dat voel ik ook! Begrijp me niet verkeerd, God kent mij en ik ken Hem. Hij is in mijn leven, Hij is in mijn hart. Maar dat maakt het verlangen naar meer van Hem, naar meer van Zijn Geest, naar meer van Zijn Vaderhart alleen maar groter. Hoe gekker de wereld wordt, hoe meer ik Hem zoek, hoe meer ik van Hem wil leren, hoe meer ik luister...

De psalmist stelt een goede vraag: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Heb jij dat ook, dat je onrust in je ziel ervaart? Ik wel hoor. Maar ik heb ook geleerd (onder andere door de psalmen te lezen!) dat dat niet iets is om je zorgen over te maken. Die onrust, die dorst, in je ziel kan betekenen:

 • dat je quality time met de Heer moet doorbrengen, Hij wil met je spreken
 • dat je in een seizoen van verandering zit en God je nieuwe dingen of een volgende stap wil laten zien
 • dat je eens tijd moet inplannen om te vasten teneinde je focus terug te krijgen
 • dat God zichzelf op een nieuwe manier aan jou aan het openbaren is, met andere woorden: dat je iets nieuws over Zijn eeuwige karakter gaat leren
 • dat je je aanbidding eens kan verfrissen
 • dat je het bidden in tongentaal weer eens op moet pakken of najagen
Hopelijk helpt dit lijstje jullie. Ik ben wel benieuwd wat jullie aanspreekt in psalm 42.


dinsdag 9 maart 2021

Over bidden en frustraties...

Alles dat op dit moment in de wereld gaande is, maakt dat ik een beetje worstel met bidden (ja dus). Mijn eigen gebeden frustreren me. Ik geef het eerlijk toe en ik weet ook dat ik niet de enige ben 😁

Ik merk dat ik dagelijks voor een moeilijke uitdaging sta. Moet ik bidden zoals David bad? Heer, dood de goddelozen. Veeg ze van de aardbodem! Soms heb ik daar zin in, maar op de een of andere manier bevredigt het mijn ziel niet.

Wel, misschien is het beter om een ​​mooi gebed te bidden ... Heer, vergeef hen die U tegenwerken, want ze weten niet wat ze doen. Hm, nogal een nederig gebed, gebaseerd op de woorden van Jezus toen Hij bad voor Zijn aanklagers. Onder de huidige omstandigheden lijkt het mij echter ietwat passief.

Of misschien moet ik een liefdesgebed bidden, simpelweg omdat liefde nooit zal falen. Heer, dank U dat U liefde bent. Toon uw liefde aan degenen die u haten. Of zoiets dergeljks. Eerlijk gezegd vind ik dat best moeilijk als mijn hart onrustig is en frustratie en ergernis regelmatig de kop opsteken.

Ik weet niet hoe jij tegenwoordig omgaat met bidden voor de situatie in de wereld, maar ik heb besloten dat het Onze Vader misschien nog wel het beste proclamatiegebed is, 👉 en dan leg ik de nadruk op dit vers:

Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals het is in de hemel (Mattheüs 6:10).

Het maakt niet uit wat ik denk of hoe ik me voel. Dit is wat ik kan (en moet) bidden over elke mogelijke situatie. Ik hoop dat het ook jouw gebed is!

Heb jij een bepaald gebed dat je in deze tijd bidt?

dinsdag 23 februari 2021

Geschreven en gesproken woord

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen... (Matteüs 24:35).

Gods Woord is eeuwig, dat vind ik een heerlijke gedachte.

Het verandert niet omdat de omstandigheden in de wereld veranderen. Daarom lees ik het Woord graag, daarom schrijf ik graag over het Woord en daarom spreek ik graag over het Woord.

Ik doe dat zowel in het Nederlands als in het Engels. Op www.ikzoekgod.nl kun je regelmatig blogjes van mijn hand vinden. Deze week een blog over aanbidding. Waarom zou je God aanbidden? Waarom is dat belangrijk? 👉 Het aanbidden van God verlegt de focus van jezelf naar Hem, dat verandert je perspectief!


Over aanbidding gesproken... Vorig jaar kwam mijn nieuwste engelstalige boek uit: True Worshipers. Aanbidding wordt in dat boek bekeken in het licht  van het tweede gebod en de discussie tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw.

Het boek ontving vorige week een bronzen medaille in de categorie 'Christian Living' in de 2021 Illumination Book Awards in de USA. 


Als laatste wil ik nog een keer wijzen op een videoserie die ik deze maand begonnen ben. Begin februari schreef ik op deze blog al over #apsalmaday, de reis door de psalmen aan de hand van korte videos.

De videos zijn in het Engels, maar je kan heel eenvoudig Nederlandse ondertiteling aanzetten door in je YouTube scherm te klikken op cc, vervolgens op het knopje ernaast (settings) en dan te kiezen voor automatische vertaling in het Nederlands. 

👉Je wordt uitgedaagd om elke dag een Psalm te lezen en daar een vers of woord uit te halen dat jou persoonlijk erg aanspreekt.

vrijdag 12 februari 2021

Hoe standvastig ben jij?

In 2012 (!) schreef ik een column voor Opwekking Magazine over standvastigheid. Hoe actueel, denk ik nu! Hier komt ie:

Vrij kort na de afgelopen verkiezingen in ons land viel mijn blik op een internetartikel waarin somber werd geconstateerd dat de nieuwe formatie vermoedelijk niet lang stand zou kunnen houden. Dat is de goden verzoeken, dacht ik nog bij het lezen van die uitspraak. Je mag er toch wel vanuit gaan dat men vol goede moed een nieuwe regeringsperiode ingaat?

Doemscenario

Een onderzoekende blik op enkele frivolere nieuwsberichten bracht aan het licht dat dit doemscenario een bepaalde trend bleek te zijn. De prille liefdesband tussen twee filmsterren kreeg namelijk eenzelfde stempel: ‘relatie kan nooit standhouden’. Ja, zelfs het nederlandse weerbericht ging er in mee: ‘rustig herfstweer houdt geen stand’.

Wisselende stemming

Een beetje ontmoedigd liet ik de nieuwsberichten, met een druk op de knop, verdwijnen. Tsja, we leven in een wereld waarin niets of niemand meer stand lijkt te houden, De econome niet, relaties niet, vrede niet. Zelfs goede ideen en initiatieven blijken niet opgewassen tegen de sterk wisselende stemming van het publiek. Er worden steeds nieuwe producten en diensten verzonnen, die vervolgens ook weer even makkelijk de vuilnisbak in worden geveegd om plaats te maken voor de nieuwste trend van de dag of het seizoen.

Tegenstand

Soms vraag ik me wel eens af of die tendens ook het Christendom is binnengeslopen. 👉Hoeveel gelovigen zijn er niet die wankelen zodra er iets tegenzit? Die God de rug toe keren zodra er een gebed niet wordt verhoord of die terugwillen naar de wereld zodra de eerste tegenstand om de hoek komt kijken? Is dat stand houden? Is dat overeind blijven in de strijd om het evangelie? Is dat staan op de rots die Jezus Christus heet? Een ruzietje in de kerk of gemeente, een meningsverschil over onbelangrijke theologische zaken, een teleurstelling in de relatie met medegelovigen... dat kunnen en mogen toch geen redenen zijn om op te geven, om af te haken of om om te draaien?

Vijand de deur wijzen

Jezus voorzag dit probleem tweeduizend jaar geleden al. Over sommige gelovigen zegt Hij: Maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand (Markus 4:17). Bij die groep weiger ik te horen en ik hoop, lieve lezer, dat je die beslissing met mij wilt nemen. Als we echt willen groeien in ons geloof zullen we moeten leren om standvastig te zijn. Stand houden betekent de vijand de deur wijzen en niet bang zijn om op te staan voor de waarheid.

Herkenbaar

In Efeziers 6:13 worden we geadviseerd: Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Steeds meer ga ik ontdekken hoe belangrijk het is dat juist Christenen herkenbaar moeten zijn, en blijven, aan standvastigheid. Ja, juist nu, temidden van een wereld waarin iedere dag alles anders is. Temidden van een wereld waarin zovelen heen en weer worden geslingerd door steeds wijzigende standpunten en modegrillen.

Samen

De oproep om stand te houden is niet nieuw, die is al eeuwenoud en we kunnen hem door de hele Bijbel heen vinden. Maar de noodzaak om het praktisch gezien toe te passen is verrassend actueel. En weet je, we kunnen dat niet alleen, we hebben elkaar daarvoor meer dan ooit nodig. En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken (Prediker 4:12).


donderdag 4 februari 2021

Reis door de psalmen

In mijn vorige blogje schreef ik over mijn #oneword voor 2021: connect.

Eerlijk gezegd vind ik het best lastig om in deze gekke tijd in goed contact met mensen te blijven... familie, vrienden, lezers van mijn blogs en boeken. De een wil het niet, de ander juist wel, je moet altijd een beetje voorzichtig peilen hoe mensen in deze crisis staan.

Ik bid er dan ook steeds over; 'Heer, laat het me zien wat ik kan doen, hoe ik anderen en mezelf kan blijven bemoedigen'. Nou ja, zo begonnen we onze Frisse Kijk groep eind september, echt heel erg fijn!

En zo kreeg ik afgelopen weekend het idee om een serie videos op te gaan nemen over de psalmen. Er hing bij ons in de keuken jarenlang een bordje met de spreuk: 'An apple a day keeps the doctor away'. Dat had ik eens meegenomen uit Amerika. En ineens dacht ik 'A psalm a day...' Een psalm per dag...

Waarom niet mensen stimuleren om een psalm per dag te lezen en daar iets persoonlijks uit te halen? Een beetje als tegenhanger van al het negatieve nieuws eigenlijk. Ik plaats nu dus elke dag een hele korte bemoediging (2 minuten) over een psalm en de uitdaging om die psalm zelf hardop te lezen en te kijken welk vers jou aanspreekt.

De overdenkingen zijn wel in het Engels. Er lezen via Instagram en Youtube al mensen mee uit Georgië, Kazachstan, Macedonië, Oekraine, Slowakije en de USA. Heerlijk toch?!

Je kunt de videoserie volgen op mijn YouTube kanaal of via mijn IGTV.

woensdag 27 januari 2021

Mijn #oneword voor 2021

Aan het begin van een nieuw jaar vraag ik in gebed om een woord. Ja, één woord dat als een soort rode draad door de maanden heen geweven zal worden.

Een woord dat het jaar kleur en betekenis geeft. Na een aantal dagen bidden en luisteren kreeg ik een paar weken geleden mijn #oneword voor 2021: connect, oftewel verbinden, aansluiten, samenbinden.

In eerste instantie werd ik er een beetje opstandig van. Verbinden? Hoe zo dan? Er is juist een roep tot isolatie, extreme isolatie zelfs. Maar in die gedachte lag ook gelijk het antwoord. 'Connection contradicts isolation', verbinding is het tegenovergestelde van isolatie.

Gods gedachten zijn tegenovergersteld aan de gedachten van de mensen in deze wereld. Dat is altijd zo geweest, dat zal altijd zo zijn. De Bijbel waarschuwt tegen eenzaamheid (het is niet goed voor de mens dat hij alleen is en het schaap dat van de kudde afdwaalt loopt gevaar) en roept op om naar elkaar om te kijken en de gastvrijheid in ere te houden. Ja, in goede en slechte tijden.

Ik zie mijn #oneword voor 2021 dan ook als een reminder dat ik temidden van een wereld die aan waanzin ten onder gaat een ander geluid kan/moet laten horen, dat ik de uitnodiging van Jezus kan/moet verspreiden: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ik vertrouw erop dat Hij mij laat zien met wie ik van dag tot dag kan 'connecten' om het zo maar te zeggen.

Hebben jullie een woord voor 2021?

dinsdag 19 januari 2021

De goede wapenrusting (8)

In deze laatste post over de wapenrusting van God wil ik graag eens kijken naar de besproken verzen in de context, dat wil zeggen Efeziërs 6:10-17.

Ik doe dat even stapsgewijs voor alle duidelijkheid (de cursief gedrukte woorden zijn Bijbelverzen):

 • Ten slotte nog dit: zoek uw kracht in de Heer, in zijn sterke macht. 👉Met andere woorden, zoek je kracht bij God, al het andere is zwakte.
 • Rust u uit met de wapenrusting van God, om daarmee stand te houden tegen de krijgslisten van de duivel. 👉Wat is de bedoeling van die geestelijke wapenrusting? Standhouden. Staande blijven als al het andere wankelt!
 • Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad. 👉Vergeet dat nooit, de strijd is NIET tegen mensen, maar tegen machten!
 • Grijp daarom naar de wapenrusting die God u geeft, om weerstand te kunnen bieden op de dag waarop het kwaad aanvalt. Dan kunt u staande blijven, omdat u op die manier goed toegerust bent. 👉Nogmaals, we moeten zorgen dat we staande blijven!
 • Stel u zo op: doe de waarheid om als gordel en doe de gerechtigheid aan als borstpantser. Bind onder uw voeten de bereidheid om de vredesboodschap te brengen. Draag daarbij het schild van het geloof: daarmee kunt u alle brandende pijlen van de duivel doven. Draag de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen het woord van God. 👉Stel u zo op... verzin dus geen andere dingen, maar doe het zo!

En dan komen we bij vers 18. Niet echt een nieuwe regel, maar een vervolg op het stuk hierboven. Als we dit vers losknippen van de wapenrusting, missen we de essentie. Er staat:

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dat klinkt een beetje ouderwets misschien. In de Groot Nieuws vertaling staat het zo: Bid en smeek voortdurend en bij elke gelegenheid, geleid door de Geest. Daartoe moet u waakzaam zijn en zonder ophouden God smeken voor allen die hem toebehoren. 

We kunnen ons van top tot teen bewapenen... maar als we dat niet biddend doen, kunnen we de strijd niet aan. Altijd bidden, aanhoudend bidden. Kan dat? Ja, anders zou het niet zo genoemd worden. Bidden is praten met God, dat kan altijd en overal... daarvoor hoef je niet persé met je handen gevouwen aan tafel te zitten. Waakzaam zijn. Kan dat? Ja, dat geloof ik. Het betekent wel dat we dingen die ons afleiden aan de kant moeten schuiven.

Met de goede wapenrusting strijden wij een goede strijd (2 Timoteüs 4:7).

dinsdag 12 januari 2021

De goede wapenrusting (7)

Waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en redding, het kwam allemaal aan bod in de vorige blogjes. Wapens waarmee we vechten en ons kunnen beschermen tegen een vijandige wereld.

Als je vers 17 in het zesde hoofdstuk van de brief aan Efeziërs in zijn geheel leest, staat er:

U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.

Het zwaard van de Geest ofwel het Woord van God. Ja, wat is dat zwaard nu, denk je misschien, de Geest van God of het Woord van God, of allebei misschien? Je kan toch moeilijk iemand met Bijbelteksten om de oren zwiepen, alsof je je in een zwaardgevecht bevindt...

Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling denk ik. Wel laat deze tekst zien dat het Woord van God scherp is, krachtig is. De Bijbel is niet zomaar een boek vol letters, het is een boek vol leven. Jezus zei zelf tegen Zijn leerlingen: De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven (Johannes 6:63).

Daarin ligt de kracht. De woorden van Jezus zijn geestelijk en vol leven, daarom spreken ze nu (tweeduizend jaar later) nog steeds tot mensen! Zijn woorden zijn geen theorie of theologie, maar geestelijke waarheid. In Hebreeën 4:12 wordt het Woord zo omschreven:

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Het zwaard, we kunnen niet zonder. Het levende woord tot ons nemen is essentieel voedsel, elke dag!


dinsdag 5 januari 2021

De goede wapenrusting (6)

In het vorige blogje hebben we kunnen lezen hoe we geloofszekerheid (faith) als schild kunnen gebruiken om de aanvallen van de vijand te weren, af te ketsen eigenlijk.

Laten we verder lezen in Efeziërs 6, we komen aan bij vers 17a.

U zult niet zonder de helm van de redding kunnen... De helm van de zaligheid staat er in de HSV.

👉Een helm biedt bescherming tegen hoofdletsel. Dus eigenlijk is dit geen wapen, maar onderdeel van de wapenrusting. Net  zoiets als een muzikant die niet zonder z'n bladmuziek kan. Dat is geen instrument, maar wel essentieel voor de uitvoering.

De helm van redding, hoe moeten we dat zien? De Bijbel spreekt over redding van een eeuwige dood die het gevolg is van zonde.  Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief en heeft ons, die dood waren door onze overtredingen, samen met Christus het leven gegeven. Aan de genade van God hebt u uw redding te danken! (Efeziërs 2:4-5).

Gods liefde en genade overtreffen onze tekortkomingen. Hij biedt ons eeuwig leven in Zijn aanwezigheid aan, als we tenminste willen geloven in Zijn Zoon Jezus Christus. 100% zeker weten dat Hij je gered heeft uit de duisternis en in het licht heeft gebracht beschermt je tegen elke andere gedachte... Gedachten dat je het niet waard bent, dat je verloren bent, dat het niet voor jou is, dat je vreselijke dingen hebt gedaan...

In datzelfde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs staat in vers 8: De redding, die het geloof u bracht, hebt u te danken aan zijn genade, niet aan uzelf; het is een geschenk van God en niet het gevolg van uw prestaties. 

Ontvang dat geschenk en laat je denken daardoor leiden, dat kan je heel wat hoofdbrekens schelen!

maandag 14 december 2020

De goede wapenrusting (5)

Waarheid, gerechtigheid en de bereidheid om een boodschapper van vrede te zijn, het kwam allemaal aan bod in de vorige blogjes over de geestelijke wapenrusting.

We lezen verder in Efeziërs 6 en komen aan bij vers 16: In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarop alle brandende pijlen van de duivel afketsen. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen staat er in de HSV.

Brandende pijlen van de vijand? Het geloof als een schild? Hoe kunnen we zoiets praktisch zien? Geloof is de zekerheid van de dingen waarop we hopen en het bewijs van dingen die we niet kunnen zien (Hebr. 11:1). Geloofszekerheid (faith in het engels) betekent er niet aan twijfelen dat God bestaat, dat de Bijbel Zijn Woord is en dat Hij Zijn beloften nakomt. Als je dat soort geloof als een schild ziet, dan snap je dat je daarmee alles afketst wat tegen die zekerheid ingaat.

Alles ja, want brandende pijlen worden dagelijks afgeschoten. Gedachten die ineens in ons hoofd of ons hart binnendringen... Is het wel allemaal waar? Houdt God wel echt van mij? Ben ik wel vergeven? Is de Bijbel eigenlijk wel waar? etc. etc. Die vurige pijlen (die ons denken en voelen in brand willen zetten) kunnen we uitblussen met het geloof.

De geloofszekerheid die ons hardop doet zeggen: Jezus is de waarheid, God heeft mij lief met een eeuwig durende liefde, Jezus heeft mij volledig vergeven van alle zonde en Zijn Woord houdt eeuwig stand. Durf dat schild omhoog te steken als allerlei leugens en twijfels over God en Zijn Woord jouw kant op komen. Ga er recht tegenin, proclameer de waarheid. Zo strijden we de geestelijke strijd.


donderdag 3 december 2020

De goede wapenrusting (4)

'Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken' schrijft de apostel Paulus in 2 Corinthiërs 10:4. Hij begreep geestelijke strijd als geen ander. Gods wapens zijn er ook vandaag voor ons. In de vorige blogs schreef ik over waarheid en gerechtigheid.

We lezen verder over de wapenrusting en wel in Efeziërs 6:15, daar staat: Bind onder uw voeten de bereidheid om de vredesboodschap te brengen. In andere vertalingen wordt gesproken over schoenen of sandalen van de bereidheid om het goede nieuws van vrede bekend te maken.

👉Schoenen trek je aan als je naar buiten gaat, als je op pad gaat. In de kast hebben ze weinig waarde. Wéten dat je vrede in een situatie kan brengen is nog niet hetzelfde als het ook doen! De bereidheid om een boodschapper van vrede te zijn is veel meer dan een goed voornemen, het is iets dat we ook daadwerkelijk in de praktijk moeten brengen.

Dat betekent concreet dat we vredestichters in lastige situaties kunnen zijn of Gods vrede kunnen delen als iemand onrustig is of een ruzie bij kunnen leggen die er al veel te lang is. Makkelijk? Nee. Mogelijk? Ja.

Jezus zei het niet voor niks zeg: Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd (Matteus 5:9).

Ik wil gelukkig zijn, jij ook?