woensdag 13 september 2023

Slangen en duiven

Ben je er ooit op uit gestuurd om een bepaalde taak uit te voeren?

Misschien moest je loten verkopen, een groep mensen bijeenbrengen om vrijwilligerswerk te doen, iemand bezoeken om een boodschap over te brengen, of naar het buitenland gaan om Jezus te prediken.

Uitzenden

Hoe het ook zij, zo'n 'uitzending' gaat vaak gepaard met wensen en  waarschuwingen (wees voorzichtig, kom zo snel mogelijk terug) en natuurlijk veel advies. Toen Jezus Zijn twaalf discipelen uitzond, zei Hij dit:

Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo slim als slangen, en zo onschuldig als duiven [Matteüs 10:16].

Het één of het ander

Excuseer mij, Heer? Wilt U dat ik ben als een slang en als een duif? Ik denk niet dat dat goed samen gaat. Het is het een of het ander, toch? Je bent slim of dom, extravert of introvert, luid of stil, onvriendelijk of lief. Oh, wat houden we ervan om labels aan alles te hangen en mensen in hokjes te stoppen. We realiseren ons niet eens hoeveel we onszelf beperken als we dat doen.

Perfect voorbeeld

God is anders. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk en Hij zou God niet zijn als Hij zelf niet het perfecte voorbeeld had gegeven. Jezus is het Lam van God en de Leeuw van Juda. Ja, zowel het lam als de leeuw. Jezus toonde zowel teder medeleven als felle boosheid. Hij is zowel de rechter als de redder.

We hebben de neiging om alleen die kant van God te accepteren die we het meest waarderen en de rest te negeren. Maar laten we niet vergeten: God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig. Ja, God houdt van de zondaar, maar haat de zonde. Ja, God vergeeft, maar Hij corrigeert en disciplineert ook.

Puur in een corrupte wereld

Als Jezus zegt dat we zo slim moeten zijn als slangen en onschuldig als duiven, vraagt Hij niet om het onmogelijke. Hij wil dat we puur zijn in een corrupte wereld. Hij wil dat wij vastberaden zijn en toch afhankelijk van Hem. Hij wil we uitgesproken en toch diplomatiek zijn. Hij geeft ons zowel moed als zachtmoedigheid, zowel kracht als liefde, zowel alertheid als rust.

In Hem zullen we het perfecte evenwicht kunnen vinden en bewaren. In Hem zullen we spreken als dat nodig is en zwijgen wanneer Hij dat vraagt.

woensdag 30 augustus 2023

Gods aanwezigheid, een ontsnapping aan de chaos

Voortdurend lawaai

Ben je weleens in een hele drukke stad geweest waar het verkeer voortdurend voorbij vliegt, waar de trottoirs overvol zijn en waar voortdurend lawaai is?

Ik ben samen met mijn man in veel van dergelijke steden over de hele wereld geweest. Van New York tot Calcutta, van Mexico-Stad tot Caïro en van Kuala Lumpur tot Santiago de Chili.

Verandering van omgeving

Om aan de chaos te ontsnappen gingen we vaak een kerk binnen, zelfs in de tijd dat we niet echt op zoek waren naar God. De verandering van omgeving en sfeer als we een kerk of kathedraal binnenstapten was vaak dramatisch. Slechts één stap bracht ons van totale chaos naar serene stilte. Wonderlijk.

Koninkrijkssfeer

Ik heb eens ergens gelezen dat de architecten en bouwers van veel oude kerken en kathedralen doelbewust een Koninkrijkssfeer wilden creëren (in schril contrast met de buitenwereld) waar de vrede van God heerste en waar schoonheid en kunst de norm waren. Een beetje zoals in Bijbelse tijden toen David schreef:

Heer, het huis waar U woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft.

Dit kun je vinden in Psalm 26;8. Sommige vertalingen zeggen: de tempel, de woning, de tabernakel waar U woont. Ik weet niet wat David in gedachten had, er was toen nog geen tempel. Een heiligdom, een tabernakel... het maakt niet echt uit hoe we het ons voorstellen; het is de plaats waar Zijn glorie is, waar Zijn aanwezigheid woont (verblijft).

Ons lichaam, onze verantwoordelijkheid

Vandaag dacht ik erover na hoe gezegend we zijn om in een tijd en tijdperk te leven waarin Gods aanwezigheid altijd bij ons is... tenminste, als je in Jezus gelooft. Ons lichaam is dan een huis van God (een tempel) waar de Heilige Geest woont. We dragen Hem in ons, waar we ook gaan (1 Korintiërs 6:19). We hoeven niet tot zondag te wachten om Hem te ontmoeten 😁

Dit voorrecht geeft ons ook verantwoordelijkheid. We moeten goed voor onze tempel zorgen, omdat we van God zijn en niet langer van onszelf.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

👉In mijn boek 'In My Name' bespreek ik de aanwezigheid van God uitgebreider!

zaterdag 22 juli 2023

Kan het ook eens gewoon goed zijn?

Vanmorgen zaten we lekker tussen de wapperende was buiten te ontbijten terwijl ik mijn man wees op de weelderig bloeiende tomatenplanten 🍅🍃 in onze tuin. Mijn vroege morgenronde wandelen zat er al op en er stond vandaag niets op de agenda. Niets!

We dronken uitgebreid koffie en evalueerden de afgelopen week. Wat een heerlijk begin van de dag. Het gesprek kwam op de maak- en meetbare wereld waarin we leven. Neem nou het weer... te nat, te droog, te koud, te warm, te wisselvallig. Pfff, het is blijkbaar nooit gewoon goed, bedacht ik me.

Te dik, te dun, te groot, te klein, te verlegen, te druk, te rustig, te langzaam, te weet ik veel wat. Blijkbaar is het nooit eens gewoon goed. Waarom moet alles altijd vergeleken worden met iets wat beter, mooier, groter, meer begerenswaardig is?

Door dat te doen, ben je nooit tevreden, ben je nooit content met hoe de dingen zijn. Je wilt altijd iets anders, iets beters, iets duurders, iets groters. Wat een waanzin eigenlijk. Waarom niet 'gewoon' dankbaar zijn? 👉Waarom niet gewoon genieten van wat elke nieuwe dag te bieden heeft?

Ik zou zeggen, laat je niet gek maken door hoe het zou moeten zijn, hoe het beter zou kunnen of door hoe je je het had voorgesteld. De dag nemen zoals ie komt en dankbaar durven en kunnen zijn, dat is toch eigenlijk een grote rijkdom?

Ik moest zo denken aan wat er in de Bijbel staat, in Kolossenzen 2:7,

Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid.

zaterdag 1 juli 2023

Bronvermelding

Vakantietijd, dus... de hoogste tijd voor een column die ik schreef voor Opwekking Magazine.

✦✦✦✦✦✦✦✦

Als je statistieken, cijfers, een tekst of citaat aanhaalt, is het belangrijk de bron te vermelden zodat de lezer of toehoorder weet waar de informatie vandaan komt. Dat klinkt misschien logisch in de oren van een oudere generatie, maar vandaag de dag zien we toch wel dat informatie heel makkelijk en snel zonder bronvermelding en -toetsing wordt gedeeld.

Via social media worden plaatjes, spreuken en berichten de wereld in gegooid. Vervolgens duikt de meute er als hongerige wolven op. Delen, sharen, liken, linken en kopiëren, wie draait zijn of haar hand daar nog voor om?

Een bron is echter zoveel meer dan de plek waar iemand informatie vandaan haalt, zoveel meer dan het origineel. Een bron is de oorsprong van iets en dan bedoel ik niet alleen water. Als we de Bijbel erop naslaan kunnen we lezen dat er bijvoorbeeld een bron van angst bestaat, maar ook bronnen van ruzie, blijdschap, tranen, wijsheid, kracht en droefheid.

Je zou kunnen zeggen dat er zoete en bittere bronnen bestaan, bronnen van dood en van leven! In Spreuken 10:11 staat zo mooi: De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen. Met onze mond, onze woorden putten we uit de bron van ons hart.

In de Bijbel worden aardrijkskundige aanduidingen ook vaak gekoppeld aan een waterbron, dat was immers de plek waar mensen elkaar konden ontmoeten. De Bijbel spreekt onder andere over de bron aan de weg naar Sur, de bron van de wateren van Neftoah, de bron Rogel, de bron Harod en de bron van Bethlehem.

Die waterbronnen waren van levensbelang in een droog en dor land. Daarnaast erkende men toen ook het bestaan van een geestelijke bron. David schreef in Psalm 36:10, Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.

De bron van het leven, de oorsprong van ons bestaan, ligt bij God. De hele schepping dankt het leven aan Hem alleen. 👉Het is zo belangrijk dat we in een goddeloze wereld aan de juiste bronvermelding doen door God, de Schepper van hemel en aarde, alle eer te geven die Hem toekomt.

Als we dat verzaken, laten we ons in met andere theorieën en ideologieën. Ook dat is niets nieuws. In Jeremia 2:13 wordt dat een dubbel kwaad genoemd: Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. Een bak is geen bron!

Laten we dicht bij de ware bron blijven en daar uit putten, juist nu er zoveel informatie op ons afkomt. Hij is de echte bron van wijsheid en alleen bij Hem is werkelijk leven.

Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven (Johannes 4;14).

donderdag 22 juni 2023

Het belang van luisteren (5)

Vader God roept jou en mij vandaag op om te luisteren, net zoals Salomo duizenden jaren geleden zijn kinderen opriep om te luisteren.

Elke keer als ik 'Luister' in het boek Spreuken lees, is dat wat ik doe. Ik stop met lezen en ik luister. Ik wacht voordat ik verder lees en breng mijn geest tot rust.

Oh, we hebben zo vaak de neiging (ik in elk geval wel) om te snel te lezen, om ons als het ware door de bladzijden heen te haasten. Nou, met het boek Spreuken kan dat niet. Laten we eens kijken naar Spreuken 8;6-7, de Wijsheid roept...

Luister, ik heb een belangrijke boodschap voor u, ik spreek over eerlijke zaken. Mijn mond spreekt alleen maar waarheid, ik verafschuw leugens. Uit alles wat ik zeg, spreekt oprechtheid en niets gemeens of verkeerds.

Wijsheid, Jezus Christus, de wijsheid van God, roept ons op om te luisteren. Hij wil eerlijke zaken, belangrijke dingen met ons delen. Wat heerlijk, wat spannend! Ik fluister een kort gebed, als een ademzucht, voordat ik verder ga... Heilige Geest, praat tegen me!

We zouden alle 31 hoofdstukken van het boek Spreuken op deze manier kunnen doornemen om nog meer voordelen van luisteren te ontdekken, om onze oren nog beter af te stemmen op wijsheid. Maar je snapt het punt dat ik wil maken.

👉De waarde van luisteren is net zo groot als de waarde van lezen. Laten we beiden oefenen!

Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij (Spreuken 16:20).

woensdag 14 juni 2023

Het belang van luisteren (4)

Volgens het boek Spreuken heeft luisteren naar wijsheid (luisteren naar Jezus, naar Zijn Woord, naar de Heilige Geest) grote voordelen. Spreuken 1:33 zegt,

Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

Oh, om vrij van angst (onbezorgd) te zijn... vinden jullie dat geen geweldige gedachte?

Laten we verder gaan met hoofdstuk 4 in het boek Spreuken. Ik hou van dat hoofdstuk. Het spreekt zoveel over het leven 💖. De verzen 20,21 en 22 springen er, voor wat betreft het onderwerp 'luisteren', echt uit:

Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen, berg ze weg, diep in je hart. Want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam.

Luister naar mij. Vader God roept jou en mij vandaag op om te luisteren, net zoals Salomo duizenden jaren geleden zijn kinderen opriep om te luisteren.

Gods woorden geven leven aan degenen die hen vinden. We kunnen tegenwoordig overal woorden vinden; in de krant, op televisie, op internet, in boeken en in tijdschriften. En ja, deze woorden kunnen bemoedigend, inspirerend en opbeurend zijn. Maar die woorden hebben niet de kracht om leven te geven. Die woorden hebben niet de kracht om genezing te brengen aan ons hele lichaam.

Gods Woord wel! Ik heb een diep verlangen om naar Zijn woorden te luisteren. Ik hoop dat dat ook jouw diepste wens is. Zijn woorden zijn van het grootste belang om het leven werkelijk te kunnen leven.

maandag 5 juni 2023

Het belang van luisteren (3)

'Het belang van luisteren naar Gods wijsheid is enorm', schreef ik in mijn vorige blogpost.

In het boek Spreuken roept de wijsheid ons en omdat Jezus de wijsheid van God voor ons is (1 Korintiërs 1:30) voel ik me vrij om te zeggen dat het Jezus is die ons roept, die ons uitnodigt om te luisteren.

Luister - neem mijn berispingen ter harte, dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid (Spreuken 1:23).

Jezus wil Zijn geest over ons uitstorten en ons wijs maken. We zouden wel gek zijn om zo'n uitnodiging af te slaan, nietwaar?

Natuurlijk, we kunnen naar school gaan, studeren en alles leren wat we willen... maar in zekere zin zullen we dan alleen maar kennis vergaren en nog meer kennis. Daar is op zich niets mis mee, maar ware wijsheid is goddelijk van aard.

Volgens het boek Spreuken heeft luisteren naar wijsheid (luisteren naar Jezus, naar Zijn Woord, naar de Heilige Geest) inderdaad grote voordelen. Ik hou ervan hoe dat eerste hoofdstuk eindigt (Spreuken 1:33),

Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.

Dat vind ik gewoon geweldig en die woorden ontvang ik in mijn hart! Ze zijn zo toepasbaar op de tijd waarin wij leven. Luisteren naar alle stemmen in de wereld die om onze aandacht schreeuwen, zal ons rusteloos, bezorgd, bedroefd en angstig maken. Naar Hem luisteren brengt veiligheid en zal ons vrij maken van angst.

zondag 28 mei 2023

Het belang van luisteren (2)

Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven (Spreuken 1:5).

Het boek Spreuken gaat net zo goed over wijsheid als over luisteren. En daarmee bedoel ik luisteren naar Gods stem. Zijn stem in het geschreven Woord (de Bijbel) net zozeer als in het gesproken Woord (de Heilige Geest).

Koning Salomo schreef en verzamelde de meeste uitspraken in het boek Spreuken met als doel wijsheid, begrip en discipline te verschaffen. Vaak richtte hij zich tot zijn zoon(s) of zijn kinderen.

Het zou prachtig zijn als we deze woorden zouden lezen alsof God, onze Vader, zich tot ons richt (wat precies het geval is). Elke keer dat een zin begint met 'Mijn kind', moeten we voorover leunen en luisteren.

Het belang van luisteren naar Gods wijsheid is enorm. 👉In 1 Korintiërs 1:30 staat geschreven dat Jezus Christus de wijsheid van God voor ons is. Dus in werkelijkheid spreekt Jezus vanuit het boek Spreuken tot ons. Ik realiseer me dat dit een kleine aanpassing in ons denken nodig heeft, aangezien wijsheid in het boek Spreuken vrouwelijk is. Maar jullie begrijpen hopelijk wat ik bedoel.

Laten we teruggaan naar het eerste hoofdstuk, vers 23. Wijsheid roept, → Jezus roept!

Luister - neem mijn berispingen ter harte, dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

'Kom en luister naar mijn raad. Ik zal mijn hart met je delen en je wijs maken',  staat er in mijn Engelse Bijbel. Jezus wil Zijn hart met ons delen en ons wijs maken.

Wat een uitnodiging om aan Zijn voeten te zitten en te luisteren. Onze reactie zou eigenlijk niets anders kunnen zijn dan: 'Ja, hier ben ik, ik luister.'

woensdag 17 mei 2023

Het belang van luisteren (1)

'Te veel opperhoofden en geen indianen'. Oftwel, teveel mensen die orders uit delen en te weinig mensen die het werk doen. Ik zou aan dat gezegde een draai willen geven: teveel praters en te weinig luisteraars.

Als de wereld alleen maar luisteraars kende, zou het akelig stil worden (nou ja, misschien horen we dan eindelijk de vogels!). Er is natuurlijk niets mis met praten... maar we willen wel dat onze woorden van belang zijn, toch?

Laten we eerlijk zijn, er is genoeg dwaas en obsceen gepraat, er wordt teveel gelogen en gemanipuleerd en er worden te vaak nutteloze woorden gesproken. Laten het ons doel zijn om waarheid met kracht te spreken!

👉Ik geloof echt dat invloedrijk spreken, begint met luisteren. Dat wil zeggen, luisteren naar Gods stem, naar Zijn woorden (ik leer iedere dag!). En aangezien we de kunst van het luisteren over het algemeen een beetje aan het verliezen zijn, heb ik besloten een blogserie te maken over het belang van luisteren.

Ik zal deze serie baseren op verschillende verzen uit het boek Spreuken en ik hoop dat je mee wilt lezen. De korte posts zullen je zeker inspireren en bemoedigen en misschien zelfs een dieper verlangen aanwakkeren om aan Zijn voeten te zitten en te luisteren. In Spreuken 1:5 staat:

Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven.

maandag 1 mei 2023

Leven in de schuilpaats

In mijn vorige post (Vertrap die slang!) schreef ik dat Psalm 91 een van mijn favoriete psalmen is. Ik blijf daar nieuwe inzichten, waarheden en wijsheid in vinden 😁. Geweldig als dat gebeurt.

Laten we vers één eens bekijken... Als je de Bijbel regelmatig leest, zou je dit vers moeten kennen.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Sommige vertalingen zeggen 'kan rustig slapen...' Het is een vers van belofte, troost en veiligheid. Ik vind het heerlijk om op die woorden te mediteren.

Toen ik dat weer eens deed, kwam deze gedachte bij me op: 👉De schuilpaats van de Allerhoogste is geen plek waar we naartoe rennen als we in de problemen zitten, als we bang zijn of als er paniek toeslaat.

Nee! Het is een plek waar we gezeten zijn, een plek waar we continu vertoeven. In het engels staat er 'waar we leven'. Het is een vaste plek. Het is de enige plek waar we rust kunnen vinden, maar niet als we de gewoonte hebben om steeds in en uit te rennen.

In moeilijkheden, gevaar of pijn roept iedereen God aan (zelfs als het om scheld- of vloekwoorden gaat) en Hij is zo liefdevol en genadig dat Hij te hulp komt. Maar Zijn ware wil voor ons is dat we in Zijn beschutting leven, dat we in Zijn aanwezigheid wonen.

Het is eigenlijk een beetje wat ik een paar weken geleden schreef in mijn post Haasten of vertoeven?  Die gedachte wil ik je (weer) achterlaten: heeft Hij een vaste plek in je leven?

zaterdag 22 april 2023

Vertrap die slang!

Psalm 91 is een van mijn favoriete psalmen, ik heb hem honderden keren gelezen. De woorden bemoedigen me altijd, versterken mijn geloof en verlichten mijn zorgen.

Het mooiste is dat ik nog steeds nieuwe inzichten vind terwijl ik nadenk over de oude woorden van wijsheid. Onlangs trok vers 13 mijn aandacht:

Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Dit vers gaat natuurlijk over geestelijke strijd. Dit vers gaat over het tot zwijgen brengen van de stem van de vijand (in de Bijbel wordt Satan afgebeeld als een slang en vergeleken met een brullende leeuw). Dit vers roept ons allemaal op om actie te ondernemen. Ik heb het al zo vaak gelezen en evenzo vaak toegepast.

Maar deze keer viel het woord 'felle' mij op. We zullen niet zomaar een leeuw of slang verpletteren, maar felle, ofwel woeste, wrede, agressieve, meedogenloze vijanden. Het maakt niet uit wat voor soort aanval de duivel op onze weg brengt, we zullen met onze voet op hem trappen en hem vermorzelen.

Jezus zei tegen Zijn volgelingen: Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen. (Lucas 10:19). Ik vind het geweldig dat Jezus verwijst naar wat er al in de Tenach (wat wij het Oude Testament noemen) staat. De schrijver van Psalm 91 moet een profetisch inzicht hebben gehad over geestelijke oorlogsvoering.

Door de hele Bijbel heen zien we de kwestie van geestelijke strijd terugkomen, vergis je niet. De apostel Petrus heeft een behoorlijk ernstige waarschuwing voor alle gelovigen. Laten we het ter harte nemen.

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof... (1 Petrus 5:8-9).

We zijn geroepen om weerstand te bieden aan de vijand. Denk daar aan als je je aangevallen voelt door goddeloze situaties en omstandigheden. Jezus geeft de bevelen, niet de vijand!

woensdag 12 april 2023

Haasten of vertoeven?

Vorige week deed ik mee aan een workshop ademhalingsoefeningen op mijn werk. De lerares vroeg de deelnemers hoe ze die dag op het werk waren gearriveerd.

Tot mijn verbazing waren de meesten gehaast aangekomen. Sommigen vanwege chaos thuis, kinderen die op school moesten worden afgezet, of gewoon omdat ze te laat vertrokken. Anderen vanwege files, parkeerproblemen en de gedachte aan een volle agenda.

Voor velen is het leven haasten.

We haasten ons door onze taken, we haasten ons om boodschappen te doen tijdens de lunchpauze en we haasten ons naar huis. Ja, misschien haasten we ons zelfs bij het lezen van de Bijbel. Een tekst hier, een tekst daar, een snel gebed, en daar gaan we weer.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heer op zoek is naar mensen die durven stil te staan, die durven te vertoeven in Zijn aanwezigheid. Vertoeven is een beetje een ouderwets woord misschien, maar het betekent treuzelen, talmen, blijven hangen. Bij Hem willen zijn zonder agenda, zonder vragen, maar luisterend. Niet weg willen gaan... talmen. Ik vind het een bijzondere gedachte,

Wie durft te vertoeven?

Exodus 33:11 intrigeert me: De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Jozua bleef hangen in de tent van samenkomst, op de plaats waar Gods aanwezigheid zo tastbaar was. Hij was jong en hij wilde die nauwe band met God die Mozes had... van aangezicht tot aangezicht.

Over Zacharias de priester staat in Lukas 1:21 geschreven: En het volk was wachtende op Zacharías, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang vertoefde in den tempel. Hij was daar zo lang omdat de aanwezigheid van God daar was.

Zoek je Zijn aanwezigheid?

De keuze is aan ons en hoe chaotischer de wereld wordt, hoe meer we het nodig hebben om te vertoeven bij Hem, om bij Degene te zitten die van ons houdt. Degene die van ons houdt, zegt vandaag tegen jou en mij: 'Je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen.'

Maak je je druk over veel dingen?

Misschien is het tijd om te heroverwegen. Misschien is het tijd om de kunst van het talmen, het ontspannen vertoeven, onder de knie te krijgen. Niet alleen als we op vakantie zijn, maar misschien nog wel meer in tijden van onrust. Toen Jezus bij Maria en Martha in huis was (zie Lukas 10:41-42), legde Hij het zo uit aan Martha:

In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden afgenomen.’

Heb jij het al ontdekt?

woensdag 5 april 2023

Enthousiaste bloggers gezocht!

Je weet nooit wie je blogs leest! Dat maakt bloggen een avontuur, zeker als je blogt met potentiële lezers in gedachten.

Evenals bloggers Wendy Born en Erik Velema schrijf ik ook al jaren met regelmaat blogs voor www.ikzoekgod.nl. De onderwerpen worden vaak aangedragen en komen soms voort uit vragen van lezers. 

www.ikzoekgod.nl is onderdeel van www.jesus.net en uit het jaaroverzicht van 2022 blijkt dat hun websites ruim 112.000 bezoekers hebben gehad. Er werden 51 blogs door verschillende bloggers aangeleverd.

De meest gelezen blog in 2022 was mijn blog 'Hoe zit het met de terugkomst van Jezus'. Mooi, dan heb ik zeker niet voor niks zitten schrijven 😁

Bloggers met een hart voor evangelisatie en een heldere eenvoudige schrijfstijl zijn van harte welkom om zich aan te melden. Durf je zoekers te prikkelen? Schrijf je graag voor een brede doelgroep? Wil je dit als vrijwilliger doen? Stuur dan een mailtje naar contact@ikzoekgod.nl 

👉Als je de blogs die ik heb geschreven eens wilt lezen om een idee te krijgen wat voor onderwerpen aangesneden worden en hoe ik die bijvoorbeeld op mijn (eigen)wijze tackle, klik dan HIER!

woensdag 22 maart 2023

Alles wat je in geloof onderneemt...

Ik weet niet hoe jij aan de onderwerpen voor je blogs komt (als je blogger bent), maar ik raak tijdens het lezen van de Bijbel vaak geïnspireerd door teksten die als het ware van de pagina springen.

Ik vind het geweldig als dat gebeurt, het betekent dat Gods Geest tegen me praat!

Een dergelijke tekst is te vinden in Johannes 17:4 waar Jezus spreekt:

Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.

Jezus bracht eer aan God de Vader door het werk dat Hem was opgedragen te voltooien, het werk op aarde. Die tekst gebruikte ik in mijn blogserie 'Glorie aan de Vader'.

Die blogserie en jullie commentaar resulteerde in nog een paar posts over roeping. Gebaseerd op de woorden in Efeziërs 2:10, geloof ik oprecht dat we allemaal geroepen zijn om iets speciaals te doen, hier op aarde welteverstaan. Sommige mensen vinden dat moeilijk te geloven. Anderen denken dat die werken enorm groot en belangrijk moeten zijn... meer zoals de werken die beroemde mensen doen.

Kleine werken, grote werken... het maakt niet uit, als we maar doen waartoe we geroepen zijn! De Bijbel is daar zo duidelijk over. Laten we eens kijken naar 2 Tessalonicenzen 1:11,

Daarom blijven wij voor u bidden dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Wij bidden dat Hij u zijn kracht schenkt zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en u alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. 

Als je daar niet enthousiast wordt, weet ik het ook niet meer. Opnieuw zien we hier (zoals in Efeziërs 4:1) dat we een leven moeten leiden dat onze roeping waardig is. Wij zijn, net als Jezus, geroepen om eer aan de Vader te brengen door het werk te voltooien dat Hij ons opdraagt. Wat het ook is. We kunnen het niet in eigen kracht doen, Hij zal ons de kracht schenken!

👉... en alles wat u in geloof onderneemt...

'Alles waartoe het geloof u aanspoort' staat er in andere vertalingen. Waartoe spoort jouw geloof je aan? Ga ervoor, doe het! Waarom? Omdat...

Daardoor zal in u onze Here Jezus geëerd en geprezen worden, en u zelf ook, omdat u één met Hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Here Jezus Christus (2 Tessalonicenzen 1:12).

zaterdag 11 maart 2023

Ook jij bent geroepen om met Hem te wandelen

In mijn vorige blogpost schreef ik dat er een specifieke taak is die alleen jij kunt doen. Dank jullie wel voor de waardevolle reacties daarop. Het is blijkbaar een onderwerp wat ons bezig houdt.

God roept jou en mij om goede werken te doen die Hij van tevoren heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen (Efeziërs 2:10). Een heerlijke gedachte vind ik dat.

Zouden we niet allemaal op zoek moeten gaan naar wat dat dan is? In de Bijbel zien we dat leeftijd er niet toe doet, omstandigheden er niet toe doen en achtergrond er niet toe doet.

Een van de tips die ik in mijn vorige blog gaf, was om je te laten inspireren door het lezen van de Bijbel, door de mannen en vrouwen die ons voorgingen. Zo'n man was Paulus. Hij schreef in Efeziërs 4:1,

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,

Een levenswandel die je roeping waardig is. Wat mooi! Hij schreef dit aan de gelovigen in Efeze, niet aan een bepaalde persoon. Zijn aanmoediging was algemeen en we kunnen zijn woorden tot op de dag van vandaag ter harte nemen! 👉In feite, beste lezer: 'Ook jij bent bent geroepen door God.'

Misschien weet je niet of je geroepen bent om te schrijven, te zingen, te prediken of een bedrijf te beginnen. Geen paniek! De apostel Paulus vervolgde zijn schrijven hiermee: Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven. 

Dat is een roeping waar we allemaal JA tegen moeten zeggen. De werken die God voor ieder van ons heeft voorbereid, kunnen en mogen niet worden gedaan zonder daarbij ook aan een zuivere houding te werken. Wat heb je er aan om succesvol te zijn maar onuitstaanbaar in de omgang?

We leven in een gekke wereld waarin het mogelijk is om een negatief en naar karakter te hebben en toch succesvol te zijn. Maar Gods maatstaf is anders. Hij wil niet dat we altijd maar bezig zijn zonder aan karakteropbouw te werken. We zijn tenslotte geroepen voor iets groters. Efeziërs 4:4 zegt,

Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, wij hebben dezelfde Geest, wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen.