dinsdag 27 september 2022

Het belang van christelijke boeken

Sommige christenen zijn kritisch heb ik gemerkt. Vooral als het gaat om het beoordelen van andere christenen die op een of andere manier een bediening hebben.

Ik kom op social media vaak kritische en waarschuwende opmerkingen tegen over christelijke auteurs, predikers en muzikanten.  Behoorlijk triest en vermoeiend vind ik zelf (laat me weten of je het ermee eens bent of niet).

👉Als je iemands prediking, schrijven of zingen niet leuk vindt... zoek dan wat anders op! Maar alsjeblieft, bekritiseer het werk van anderen niet, zeker niet als je zelf nog nooit iets hebt geproduceerd. Ik zie niet in waarom dat zo moeilijk is.

Persoonlijk luister ik naar verschillende leraren en predikers en ik lees graag boeken die zijn geschreven door Christenen. Als ik aanmoediging, genezing of geloof in mijn eigen leven nodig heb, lees ik bepaalde auteurs. Ja, degenen waarvan ik weet dat hun schrijven me zal opbeuren en inspireren.

Laatst dacht ik na over de waarde en het belang van al die christelijke boeken. We zijn zo gezegend dat we kunnen kiezen uit een grote verscheidenheid aan auteurs wiens schrijven ons helpt in onze eigen geloofswandel. Boeken die me hebben geholpen, leen ik vaak uit aan anderen.Ook schrijf ik recensies op Goodreads en soms op deze blog.

En ja, natuurlijk word ik zelf ook bemoedigd als ik positieve berichten krijg van mensen die mijn boeken/blogs/columns hebben gelezen. Of we nu schrijven, prediken, bidden, aanmoedigen, motiveren of muziek maken, we dienen daarmee anderen. Soms een bepaalde persoon, soms een specifieke doelgroep en soms zelfs een groot publiek. Als we allemaal ons positieve steentje zouden bijdragen, bedekten we de aarde met Gods liefde.

Als jij geniet van mijn schrijverijen, bekijk dan zeker de promotievideo en de boektrailer van mijn nieuwste boek First Love! BEDANKT.

👉PS: Hebben jullie weleens een promotiefilmpje of -blog gemaakt of een boek trailer?

donderdag 15 september 2022

Verandering van omgeving

"Een verandering van plaats, een verandering van geluk."

Deze uitdrukking is te vinden in de Joodse Talmoed en weerspiegelt het idee dat wanneer we van omgeving veranderen, ons geluk (of in ieder geval ons perspectief) ook kan veranderen.

Daar kan ik volmondig ja op zeggen! Een verandering van omgeving kan heel verfrissend zijn. Het is een geweldig eenvoudige manier om meer vreugde en nieuwigheid in ons dagelijks leven te brengen.

Twee weken geleden huurden we een houten huisje in het bos. Het was een heerlijke plek, en hoewel we er maar een paar dagen waren, was het echt een betoverende en zeer inspirerende ervaring. Het was er vooral stil.

Een verandering van omgeving, hoe groot of klein ook, is als een stap achteruit doen en een schilderij vanuit een andere hoek bekijken. Iets dat ons echt een frisse blik geeft. In Genesis 15:5 kunnen we lezen hoe de Heer Abram uit zijn tent (zijn directe omgeving) leide en tegen hem zei: "Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn."

Abram moest zijn perspectief verbreden, zijn blik verruimen. Hij was teveel gefocust op de onmogelijkheden van het leven. Doen wij niet vaak hetzelfde? 👉We blijven maar dezelfde nieuwsberichten bekijken of lezen, dag in dag uit, en we zien gewoon niet hoe God de dingen zal gaan veranderen. Maar Hij kan en Hij zal dat doen.

Zet de tv uit. Ga naar buiten. Ga wandelen. Adem. Dank God. Maar vooral... Kijk omhoog. Onze hulp komt van de Heer, de Maker van hemel en aarde! Hij zal ons een fris en hoopvol perspectief geven!


dinsdag 6 september 2022

Wij bezitten niets, en toch...

'Je bezit niets en je zult gelukkig zijn'.

Het is een slogan die wordt toegeschreven aan de ideologie van een internationale elitegroep (ik zal je de details besparen). Een groep waarvan de leden boven de slogan staan. 'Je' in plaats van 'we'.

Of de slogan echt van hen is, maakt niet zoveel uit. Een van de voorspellingen op de agenda van deze organisatie is dat in 2030 alle producten door diensten zijn vervangen. Denk daar eens over na, wat je ook maar nodig hebt, iemand zal er voor zorgen dat het beschikbaar is. In eerste instantie klinkt dat geweldig, knip met je vingers en het zal naar je toe worden gebracht.

Maar in werkelijkheid zal het ons erg afhankelijk maken van de mensen die die diensten verlenen. In werkelijkheid is het een herformulering van de slogan waarmee ik begon. Een slogan rechtstreeks uit de mond van Satan. Waarom? Omdat het een verdraaide waarheid is en dus bedrog.

De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 6:10: Ons hart doet pijn, maar de Here geeft ons blijdschap. Wij zijn arm, maar geven anderen veel geestelijke rijkdom. Wij hebben niets, maar genieten van alles. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten staat er in de HSV.

Dat, beste mensen, is de waarheid. Alles is van God, de Schepper van het Universum. Dus in die zin bezitten we inderdaad niets, dat was altijd al zo. Zonder de adem in onze longen die de Heer ons elke dag geeft, zouden we niet leven, laat staan kunnen werken voor geld om een ​​auto of een huis te kopen.

Alle hemelen behoren toe aan de Here, uw God, ook de aarde met alles wat daarbij hoort (Deuteronomium 10:14).

God bezit alles en wij mogen ervoor zorgen, wat ons rentmeesters maakt. Dit geldt zowel voor de aarde en alles wat daarop is als voor de geestelijke rijkdommen die ons (gelovigen) zijn toevertrouwd. Het is ons allemaal gegeven om voor te zorgen, zolang deze aarde bestaat.

👉We kunnen ervoor kiezen om dit vreugdevol, eerlijk en productief te doen (hoe groot of klein onze invloed ook is) en dat zal ons inderdaad gelukkig maken, want we zullen God eer brengen!

Van U is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en op aarde is van U, Here. En dit is uw koninkrijk. Wij vereren U als degene die alles in handen heeft (1 Kronieken 29:11).

woensdag 24 augustus 2022

Geen ruimte voor wraak?

Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede (Romeinen 12:9).

Heb een afkeer van het kwade. Ja duh, wie heeft dat niet? Tenzij je een satanist bent, misschien.

Natuurlijk verafschuwen we het kwade. Maar het vers eindigt daar niet... Houd vast aan het goede.

'Wat is goed?' vraag je je misschien af, want we leven in een wereld waar veel verwarring is over wat Bijbels gesproken goed en kwaad is. Iedereen maakt inmiddels zo'n beetje z'n eigen regeltjes. De apostel Paulus vat het min of meer samen in de verzen 10-19 van datzelfde hoofdstuk:

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees vurig van geest. Dien de Here. Leg u toe op de gastvrijheid. Wees geduldig in de verdrukking. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.  Hij gaat maar door (zeer interessante en praktische verzen om te lezen en te doen trouwens!) en dan komt het... vergeld niemand kwaad met kwaad.

Wacht eens even... kunnen we kwaad niet vergelden met kwaad? Is er geen ruimte voor wraak? Hij maakt een grapje zeker, toch? 😕 Nou, nee dus. Dat is we degelijk wat er staat. Het hoofdstuk eindigt met vers 21:

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede.

Eenvoudig? Nee. Mogelijk? Ja, anders zou de Bijbel er niet toe oproepen. Dat is trouwens precies het vers waar ik mijn nieuwste Engelstalige videoserie op heb gebaseerd. Zestien video's (elk ongeveer 2 minuten) over 'How to stay positive in a negative world'.

'Het goede' in Romeinen 12:21 betekent niet noodzakelijk goede daden of goede werken (zoals we het zouden kunnen interpreteren), maar meer iets als een positieve attitude, een morele houding. Dat is wat het Griekse woord betekent. Met andere woorden: dagelijks goede keuzes maken. Niet meegaan in het kwade! Als we dat consequent doen, overwinnen we het kwaad!

👉Bekijk mijn videoserie op YouTube of mijn Instagram-kanaal. De korte en praktische overdenkingen zullen je bemoedigen en inspireren!

vrijdag 19 augustus 2022

Tot eer van Zijn naam (4)

Vind je dit onderwerp niet geweldig gaaf? Tot dusver hebben we in deze blogserie gezien dat God Zijn eigen naam eer aandoet door ons innerlijk te verfrissen, ons op het rechte pad te leiden, onze zonden te vergeven en ons te bevrijden van gevaar.

Onze reactie daarop zou dankbaarheid moeten zijn voor Zijn liefde en genade, bereidheid om ons getuigenis te delen, nederigheid om Zijn vergeving te ontvangen en anderen te vergeven, en vertrouwen dat Hij ons naar veiligheid zal leiden!

Laten we nog eens een situatie bekijken waar God iets doet to eer van Zijn naam. Ditmaal in Jesaja 48:9. Als we die tekst in context lezen, merken we dat God nogal boos is op Zijn volk omdat ze ongehoorzaam, koppig, ontrouw en al wat meer waren. En dan zegt Hij: Ter wille van Mijzelf en van de eer van mijn naam zal Ik mijn toorn bedwingen en u niet wegvagen.

Interessant, niet waar? God eert Zijn eigen naam door geduldig te zijn en genade te schenken aan de Israëlieten. 👉Hij is trouw aan Zijn aard als een goede, goede Vader. Natuurlijk zien we hetzelfde in het Nieuwe Testament... want God verandert niet, Hij is geduldig en Hij wil niet dat er iemand verloren gaat.

Is het niet logisch om te zeggen dat wanneer wij genade verlenen aan iemand, wanneer we boosheid bedwingen en wanneer we geduldig zijn, we ook Zijn naam eren?

vrijdag 12 augustus 2022

Tot eer van Zijn naam (3)

In de vorige blogposts in deze serie zagen we dat God goed voor ons is, wat Zijn eigen naam eer aandoet. Hij verfrist ons innerlijk, Hij leidt ons op het rechte pad en Hij vergeeft onze zonden.

Laten we in het boek van de Psalmen blijven en naar Psalm 79:8-9 gaan. Reken ons de zonden van vroeger niet aan, toon erbarmen en haast u, want onze ellende is groot. Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naamred ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.

Als je die hele Psalm leest, zie je dat het volk zowel fysiek in gevaar was (oorlog en bezetting) als geestelijk (zonden). En het is duidelijk, God is onze redder, onze beschermer en onze verdediger. In wezen is Hij onze Verlosser! In welk gevaar we ons ook bevinden (zelf toegebracht of niet), Hij staat klaar om ons naar buiten te leiden en ons terug in veiligheid te brengen. Dit is Zijn natuur, dit is wie Hij is en wanneer Hij handelt naar Zijn natuur, is dat tot eer van Zijn naam.

Dat is logisch, nietwaar? Een redder redt, een genezer geneest en een beschermer beschermt. God handelt altijd naar Zijn aard en dit brengt eer aan Zijn naam. Zo leren mensen Hem beter kennen.

Het is een taak van gelovigen, om Hem bekend te maken aan mensen die nog nooit van Hem hebben gehoord of een verkeerd idee hebben van wie God is. 👉Als we mensen wijzen op de Bevrijder, de Redder, de Beschermer... doen we dat tot eer van Zijn naam!

woensdag 3 augustus 2022

Tot eer van Zijn naam (2)

Leuk dat je deze nieuwe blogserie 'Tot eer van Zijn naam' volgt.

We zagen in de vorige post dat God ons innerlijk verfrist en ons langs rechte paden leidt (Psalm 23:3) en dat tot eer van Zijn naam. Dus in zekere zin brengt Hij met Zijn goedheid eer aan Zijn eigen naam :) Logisch eigenlijk, want God is goed en zo wil Hij zich ook bekend maken!

Dit is een concept dat we door de hele Bijbel heen kunnen vinden. Laten we eens goed kijken naar Psalm 25:11 waar staat geschreven: Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan! Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

Denk daar eens over na, de vergeving van zonden is ook tot eer van Gods naam. Jezus nam die taak op Zich (we zijn vergeven!) en deed dat dus om de naam van Zijn Vader te eren. Toen Hij stierf aan het kruis voor de vergeving van de zonden van de hele wereld, was dat een daad van gehoorzaamheid.

En Hij werd daarvoor geëerd. Filippenzen 2:8-10 zegt: Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen. De hoogste plaats... the highest honor staat er in het Engels, de hoogste eer.

De vergeving van zonden is tot eer van Zijn naam. Wanneer wij Zijn vergeving niet kunnen of willen ontvangen (of weigeren anderen te vergeven), onteren we in feite Zijn naam. Dat lijkt me wel een gedachte die tot nadenken stemt.

zaterdag 30 juli 2022

Tot eer van Zijn naam (1)

Vakantietijd, voor sommige bloggers een tijd om er even tussenuit te gaan, en voor anderen tijd om het schrijven weer op te pakken. Evenzo is het voor sommige lezers tijd om een ​​pauze te nemen van sociale media, voor anderen juist een tijd om lekker te lezen.

Hoe dan ook, ik heb besloten een blogserie😀te schrijven over het onderwerp: 'Tot eer van Zijn naam'

Hoe kom ik aan dat idee? Wel, in feite uit het Onze Vader, zoals te vinden is in Lukas 11:2, Jezus zei: ‘Als u bidt, zeg dan:“Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen.

Uw naam worde geheiligd staat er in de HSV. De naam van God eren is een gebed dat door miljoenen gelovigen wordt uitgesproken... met regelmaat (als alles goed is). Het is één ding om die woorden te bidden, maar hoe kunnen we zijn naam precies eren in ons dagelijks leven?

We kunnen bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium lezen dat het heel belangrijk was dat de naam van God geëerd werd op een specifieke plaats, een plaats waar Zijn aanwezigheid woonde. Ik heb daar een boek over geschreven (In My Name). In deze serie wil ik echter niet kijken naar waar Zijn naam wordt geëerd, maar naar hoe Zijn naam wordt geëerd.

👉Laten we beginnen met Psalm 23:3 (HTB), waar staat: Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam.

De HSV zegt 'omwille van Zijn naam'. Als we ons moe voelen, als we ons zwak voelen of een beetje de weg kwijt zijn... God wil ons verfrissen. Hij wil ons op de goede weg leiden. Als we Hem vragen en Hem toestaan ​​om ons weer te vullen, om ons opnieuw te leiden, om ons weer te ondersteunen, is dat tot eer van Zijn naam.

Als we Hem danken voor wat Hij doet in ons leven, als we daarvan getuigen, is dat tot eer van Zijn naam!

zaterdag 23 juli 2022

Schitter waar je bent

Laatst kwam ik,  in een van de boeken die ik momenteel aan het lezen ben, een zinnetje tegen dat bleef hangen... Ja, zo'n zin die de hele dag door je hooft gaat, als een liedje. 'Shine where you are'. 

Schitter waar je bent.

Vier simpele woorden die de gedachte in me op deden komen: 'Wat zou er gebeuren als we dat allemaal zouden doen?' Stel je eens voor... we zouden echt in een andere wereld leven!

Wat als we allemaal zouden schitteren op de plaats of positie waarin we ons nu bevinden? Niet als de omstandigheden beter worden, niet als we het allemaal voor elkaar hebben, niet als we genezen zijn, niet als we uit de problemen zijn, niet als onze regering verandert... maar nu, precies waar we zijn.

Misschien wil je niet schitteren, misschien hou je meer van klagen en mopperen. 👉 Maar voor gelovigen is het anders, wij hebben een mandaat om te schitteren! Denk maar eens na over de volgende Bijbeltekst:

Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen (Filippenzen 2:14-15).

zondag 3 juli 2022

IJdelheid en najagen van de wind

In mijn jonge jaren filosofeerden we als vrienden vaak over de zin van het leven. De discussies sloten we regelmatig af met de verzuchting 'Ach, alles is ijdelheid en najagen van de wind.'

Die woorden haalden we uit het Bijbelboek Prediker, waarin de schrijver ervaart dat al het menselijk zwoegen uiteindelijk tot niets leidt; we moeten immers allemaal sterven. Hij werd er zelfs depressief van.

Daarom kreeg ik een afkeer van het leven, want kwaad scheen mij het werk, dat onder de zon geschiedt: het is alles ijdelheid en najagen van wind (Prediker 2:17).

Er is werkelijk niets nieuws onder de zon als dat een fase in je leven beschrijft waarin jij je momenteel bevindt, een fase waar veel mensen doorheen gaan. Het najagen van de wind is immers vermoeiend en levert niets van waarde op, dat zullen we uiteindelijk allemaal ontdekken.

Maar hoe zullen we dan de jaren, die ons gegeven zijn, invullen? Want ja, dat jagen, dat willen werken aan en voor iets, dat zit toch wel in ons bloed. Je kan toch moeilijk heel de dag op de bank gaan liggen...

Nou, ik kan je gerust stellen. Op meedere plaatsen in de Bijbel wordt duidelijk een antwoord gegeven op de levensvragen zoals die in het boek Prediker aan de kaak worden gesteld. Bijvoorbeeld in Psalm 34:15,

👉 Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.

Ik lees in die Psalm een oproep tot bekering.... keer je af van het kwaad. Maar ook tot een nieuwe manier van leven... doe het goede. En heel specifiek betekent dat... zoek de vrede. Dat is werkelijk een zoektocht om Jezus zelf, de Vredevorst, (beter) te leren kennen.

En dan niet alleen de vrede zoeken, maar vervolgens ook nog najagen! Dat is een avontuur dat zoveel meer voldoening geeft dan het najagen van de wind!

Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert (Romeinen 14:19).

zaterdag 25 juni 2022

De dingen waar we zo druk mee bezig zijn

De Bijbel staat vol mooie, inspirerende, maar ook onbegrijpelijke en soms bizarre uitspraken. Daarmee vertel ik niets nieuws natuurlijk :)

Eén van de pittigste waarschuwingen in simpele bewoordingen komt van de Meester zelf. Het was tijdens het onderwijs over de wijnstok en de ranken dat Jezus Zijn volgelingen opriep om toch vooral met Hem verbonden te blijven, zeker als ze productief wilden zijn.

Hij voegde eraan toe: Maar zonder Mij kun je niets doen (Johannes 15:5).

Ik heb dat altijd een vreemde radicale uitspraak gevonden. Er zijn immers miljoenen mensen die dagelijks van alles en nog wat doen zonder God erbij te betrekken, mensen die op eigen houtje aan het werk zijn, mensen die Hem er soms zelfs bewust buiten willen houden. Wat bedoelt Jezus dan als Hij zegt 'zonder Mij kun je niets doen?' Ja, ik snap dat als Hij ons de adem niet geeft, we niet kunnen leven.

👉Maar toch, ik denk dat de nadruk in Jezus' woorden niet lag op het 'doen', maar op het vrucht dragen. Brengt hetgeen waarmee wij zo druk bezig zijn vrucht voort? Steken we energie in dingen die volgend jaar weer verdwenen zijn of in relaties die van eeuwigheidswaarde zijn?

Investeren we geld in zaken die van tijdelijke aard zijn of in projecten die het Koninkrijk bouwen? Werken we voor aards succes of om anderen te dienen? Reflectievragen om over na te denken.

'Zonder Mij kun je niets doen'. Dat is geen negatieve uitspraak, maar een positieve belofte. Zo'n uitspraak bezegelt namelijk onze verbondenheid met en afhankelijkheid aan God. Het herinnert ons eraan dat we leven, bewegen en bestaan in Jezus Christus alleen! For in Him we live and move and have our being.

Het herinnert ons eraan dat kennis, opleiding, positie en succes uiteindelijk niet belangrijk zijn, maar de mate waarin wij vrucht dragen voor Gods Koninkrijk... een zaak van eeuwigheidswaarde!

zondag 12 juni 2022

Geheimen rond Drie

Altijd leuk én bijzonder als bloggers een boek schrijven. Collega schrijfster en blogster Wendy Born - van den Brink heeft reeds een boekje over het belang van stille tijd op haar naam staan alsmede twee kinderboeken.

Onlangs kwam haar derde(!) kinderboek uit: Geheimen rond Drie. Ik weet me te herinneren uit eerdere blog post van Wendy dat ze weleens twijfelde of ze weer een kinderboek zou gaan schrijven... maar het bloed kruipt waar het niet gaan gaan kan 😀(gelukkig maar) en haar nieuwe boek ligt hier inmiddels op tafel!

Geheimen rond Drie gaat over familie Landgraaf die hun vakantie op een camping in het bos doorbrengen. De vrienden Thijs en Siem doen een bijzondere ontdekking die te maken heeft met iets wat tijdens de Tweede wereldoorlog is gebeurd. Vanuit die ontdekking schrijft Wendy haar spannende kinderverhaal.

Het leuke is dat je al lezend van alles en nog wat te weten komt over de omgeving rond Ermelo, de natuur en de Tweede wereldoorlog. Dat alleen al maakt het  een heel goed boek om te bespreken op school.

Het boek is bestemd voor kinderen van 9-12 jaar en is dus gebaseerd op waargebeurde feiten die de familie van de schrijfster ook nog eens persoonlijk aan gaan en dat is toch best bijzonder! 

Zoek je een leuk kado voor iemand in genoemde leeftijdscategorie? Bestel dan Wendy's nieuwste boek. Dat kan via Bravenewbooks en het kost 12,95 (hardback) of 4,95 (e-book).

Wendy schrijft regelmatig

zondag 5 juni 2022

Andere dingen aan je hoofd?

In de Bijbel staat geschreven dat Jezus gedurende veertig dagen na Zijn kruisiging en sterven van tijd tot tijd bij de apostelen was en hen op allerlei manieren bewees dat Hij werkelijk leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.

Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft, zei Hij. Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.

De apostelen hadden echter andere dingen aan hun hoofd, net als wij zo'n beetje tegenwoordig. Ze hadden geen idee wat er bedoeld werd met de doop in de Heilige Geest. Ze veranderden het onderwerp van gesprek en vroegen aan Hem: Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning? Ze waren de bezetting van hun land zat en verlangden ernaar dat alles weer zo goed zou worden als vroeger.

Jezus laat zich echter niet afleiden door de waan van alle dag en zegt tegen hun: Dat hoeven jullie niet te weten..., ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Oké, helder, einde verhaal. Maak je niet zo druk over aardse zaken!

Jezus brengt het gesprek weer terug op de doop met Heilige Geest. Hij licht een tipje van de sluier op en verklapt de bedoeling van de uitstorting van de Geest op hen als gelovigen: Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.

👉En ja, dat geldt nog steeds voor iedere gelovige die met de Heilige Geest gedoopt wordt; je zal kracht ontvangen om de waarheid over Jezus te vertellen, waar dan ook. Je kunt er op rekenen dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn!

📖 Handelingen 1:3-8

woensdag 25 mei 2022

Machthebbers van deze wereld

Eigenlijk zou het me niet meer moeten verbazen dat de machthebbers van deze wereld vooral zichzelf verhogen en God negeren. Dat is iets van alle tijden. Er is niets veranderd.

Leiders van landen, ja zelfs piepkleine landjes als Nederland, en wereldse organisaties vinden zichzelf geweldig ondanks dat de een na de ander rijen schandalen aan broek of rok heeft hangen zonder daar enige verantwoordelijkheid voor te nemen.

Ze vertegenwoordigen niet het volk, maar zichzelf. De Psalmist had duizenden jaren geleden al door hoe het in zijn werk ging: 

Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Here op te staan! Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn! De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde (Psalm 2:1-2).

Het is dwaas om in eindeloze hoogmoed samen te spannen tegen God. Als we in de geschiedenis kijken, is het met niemand van hen goed afgelopen. Koning David (zelf een leider) schreef hierover: 

Een dwaas zegt bij zichzelf: ‘Er bestaat helemaal geen God.’ De mensen begaan de ergste misdaden. Niemand doet wat goed is (Psalm 14:1).

Wat misschien nog wel dwazer is dat deze 'machthebbers' alleen kunnen blijven functioneren dankzij slaafse onderdanen; mensen die precies doen wat zij voorschrijven. Wij kunnen slechts één heer dienen: God of de wereld. Die keuze moet uiteindelijk ieder mens maken! Ik moest vanmorgen aan Opwekkingslied 465 denken:

Ik prijs U Heer, God van 't heelal; de Vredevorst, die komen zal. Ik breng U eer, want U regeert in mij. En ik dien geen and're heer; geen afgod en geen koning. Ik verlang alleen naar U; mijn hart is U tot woning. En met mijn hart, hef ik ook mijn handen op.

maandag 25 april 2022

Schrijverij nieuws

Soms verbaas ik me erover hoelang ik kan worstelen met het schrijven van een boek. Maanden kijk ik soms niet naar m'n manuscript en dan ineens lukt het weer. Het is en blijft een kwestie van discipline en strakke deadlines stellen. Hoe dan ook, er ligt er weer eentje op de plank 😏

Vorige week kwam mijn negende Engelstalige boek uit: First Love. Het is het op 1 na laatste deeltje in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw en het is een uitwerking van het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken.

Niet echt het makkelijkste onderwerp natuurlijk, maar ik geloof zeker dat het een mooie en inspirerende boodschap is geworden over Gods trouw en liefde. Zijn liefde voor Israël, voor de mensheid en voor jou als lezer. Het boek kost een tientje, mail me even als je interesse hebt

Het schrijven van blogs gaat me over het algemeen makkelijker af, maar ook dat is afhankelijk van het onderwerp natuurlijk. Voor www.ikzoekgod.nl schreef ik onlangs een blog over de terugkomst van Christus, een 'hot topic' in deze tijd. Er kwamen enorm veel reacties op. Wellicht kan zo'n eenvoudige blog je helpen in gesprekken met mensen die er vragen over hebben.

Voor Opwekking Magazine schreef ik vorige week mijn 165e column. Poeh, dat kost me soms ook bloed, zweet en tranen hoor. Je kan het magazine tegenwoordig online lezen. Een aantal columns heb ik overigens van tijd tot tijd op deze blog geplaatst, die kun je HIER vinden. Misschien handig als je eens een spreekbeurt of studie moet voorbereiden.

In mijn serie Frisse Kijk boekjes heb ik steeds twaalf columns verzameld en daar vragen en discussiepunten aan toegevoegd. Ze worden veel gebruikt in kleine groepen. Je kunt ze via de boekhandel bestellen of door een mailtje naar mij te sturen.