dinsdag 8 januari 2019

God, een mysterie geopenbaard (5)

'Jezus was er altijd al, Hij is de eeuwige God, en alles heeft zijn bestaan te danken aan Hem' schreef ik in mijn vorige blogje.

Ik doelde daarmee op het gedeelte in de brief aan de Colossenzen dat we in deze blogserie onder de loep nemen, een gedeelte dat gaat over de superioriteit van Christus.

Laten we eens kijken naar Colossenzen 1:18, daar staat geschreven:

Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste.

Wow, zoveel openbaring over wie Hij is in één zin, geweldig! Jezus Christus is het hoofd van de universele Gemeente (alle kerken ter wereld), ook wel Zijn lichaam genoemd. Zijn lichaam op aarde, zoals Hij zelf tweeduizend jaar geleden rondliep: goed doende en genezende (Handelingen 10:38). Dat is het mandaat en de blauwdruk van de Gemeente!

Hij is het begin van alles! Ja, Hij is de bron van ons bestaan, de Alfa en Omega, het begin en het einde. Zonder Hem bestaat er niets. Het universum wordt door Hem bij elkaar gehouden staat er in sommige Engelse vertalingen.

Hij ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. Bijzonder, als je de Bijbel leest kom je erachter dat er al vaker mensen uit de dood waren opgestaan... maar zij moesten op een dag toch weer sterven. Hier wordt mijns inziens dan ook niet bedoeld dat we lichamelijk uit de dood kunnen opstaan. Ik denk dat Paulus (de schrijver van de brief aan de Colossenzen) doelt op de woorden van Jezus: Ik ben zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is (Johannes 11:25). Jezus belooft eeuwig leven voor wie in Hem geloven!

In alles is Hij de eerste! In alles... wat we ook doen of verzinnen, Hij ging eraan vooraf. Zonder Hem zouden we niet eens bestaan. Ik hoop dat Hij ook de eerste in jouw leven mag zijn.

donderdag 20 december 2018

God, een mysterie geopenbaard (4)

Laatst had ik een gesprekje met iemand die niet geloofde dat Jezus God is. Daar kan je natuurlijk hele interessante discussies over voeren en die ga ik echt niet uit de weg hoor. Maar het is zeker ook belangrijk om te kijken wat de Bijbel er eigenlijk over zegt.

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Zo begint het Bijbelgedeelte dat we in deze blogserie onder de loep nemen (Colossenzen 1:15-20). Een gedeelte waarin de apostel Paulus schrijft over de superioriteit van Jezus. Hoe vaker je dat stuk leest, hoe meer je over Hem te weten komt. Doe het maar eens!

We zijn aanbeland bij vers 17 waarin Paulus wederom een tipje van de sluier oplicht:

Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem.

Jezus was er altijd al, Hij is de eeuwige God, en alles heeft zijn bestaan te danken aan Hem... Wij zijn er dankzij Hem, omdat Hij het wilde en zo bedacht had! Dat geeft zin aan ons bestaan, dat geeft doel aan ons leven.

Ergens anders in de Bijbel wordt die connectie met God zo beschreven: Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” (Handelingen 17:28). In Him we live, and move and have our being, staat er in het Engels. Als je besluit om dat te geloven gaat er een totaal nieuwe wereld voor je open. Dan komt die mysterieuze God ineens heel dichtbij. Prachtig toch?

woensdag 21 november 2018

God, een mysterie geopenbaard (3)

In deze blogserie wil ik stilstaan bij Colossenzen 1:15-20. We hebben al gezien welke diepe waarheid er in vers vijftien ligt: In de persoon van Jezus Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon.

We kunnen God niet zien, maar Jezus liet Hem tijdens Zijn leven op aarde zien in de dingen die Hij deed en zei. Er waren duizenden en duizenden ooggetuigen en velen van hen hebben hun ervaringen van generatie op generatie doorverteld en later aan papier toevertrouwd. De Bijbel lezen is één manier om God te leren kennen.

Als we verder lezen in dat eerste hoofdstuk van de brief die de apostel Paulus aan de gemeente in Kolosse (dat ligt nu in Turkije) schreef, lezen we het volgende:

Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en het onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regereringen en andere authoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer.

Poeh, wat is er dan fout gegaan, vraag je je misschien af. Er zijn nogal wat wereldheersers en regeringen geweest die er een potje van hebben gemaakt, zelfs nu nog. Het lijkt wel erger te worden in plaats van minder. Dictaturen, duivelse regimes en onderdukking... dat kan toch niet tot eer van God zijn?

Nee, zeker niet. Persoonlijk lees ik in die tekst dat niets of niemand kan bestaan zonder dat Jezus hem/haar geschapen heeft en Hij heeft alles en iedereen (dus ook leiders en mensen in authoriteit) geschapen met een doel. Namelijk om eer te brengen aan Hem als Schepper van hemel en aarde. Het gaat dus fout als mensen dat niet erkennen en zichzelf boven God stellen door Hem te negeren of Zijn bestaan te ontkennen.

Die arrogantie heeft geleid en leidt nog steeds tot afschuwelijke situaties waarin persoonlijk gewin en macht boven het welzijn van een volk worden verheven. Dat is nooit de bedoeling geweest. In Psalm 2:10-12 staat: Koningen van alle volken, wees dus verstandig. Leiders​ van alle landen, wees dus gehoorzaam. Dien de Heer, heb ​eerbied​ voor hem. Juich voor hem en breng hem ​eer. En ​eer​ ook de ​koning, zijn zoon. Anders wordt de Heer woedend. Dan loopt het slecht met jullie af! Gelukkig zijn mensen die hulp zoeken bij de Heer.

Misschien vind je dat wel streng klinken, maar blijkbaar heeft elke leider en elke regering [en uiteindelijk ieder mens] een keus.

zaterdag 3 november 2018

God, een mysterie geopenbaard (2)

'Als er geen God is, is er geen reden voor ons bestaan en als daarvoor geen reden is, is er geen hoop', schreef ik in mijn vorige blogje als inleiding op deze nieuwe blogserie waarin we de superioriteit van Christus onder de loep gaan leggen.

Het Bijbelgedeelte dat ik daartoe gebruik is Kolossenzen 1: 15-20. Vers 15 begint prachtig: In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. In die ene zin vinden we de sleutel tot het wel of niet geloven in God... Jezus Christus heeft God zichtbaar gemaakt, bekend gemaakt. We moeten bij Hem zijn met al onze vragen over God, eeuwigheid en het doel van ons betaan.

Er staat nog meer in dat vers, namelijk:

Hij was er al voordat God aan de schepping begon.

Jezus was er altijd al. Zijn tijd op aarde (zo'n 2000 jaar geleden) was slechts een heel klein stukje van Zijn eeuwig bestaan. Alsof we even mochten binnenkijken in Zijn leven, zeg maar. Hij was er altijd al, dat zei Hij ook toen Hij hier op aarde was. Vlak voor Jezus gevangen werd genomen, bad Hij tot de Vader voor alle gelovigen en zei: Vader, U hebt hen aan Mij gegeven. Ik wil dat zij bij Mij zullen zijn om mijn schitterende majesteit te zien. U hebt Mij die majesteit gegeven, omdat U al van Mij hield voor het ontstaan van de wereld (Johannes 17:24).

Wat een bijzonder gebed he? De liefde van God was er ook altijd al. Eigenlijk wel logisch als je bedenkt dat de Bijbel zegt dat God liefde is! Het is met diezelfde liefde dat Hij de wereld (alle mensen dus) liefheeft 💖... ja, zelfs als je hem afwijst!

maandag 22 oktober 2018

God, een mysterie geopenbaard (1)

De dwaas zegt in zijn hart: "Er is geen God." [Psalm 14: 1]

Hoe vaak is het niet gezegd dat de atheïst feitelijk juist de God ontkent op wie hij/zij boos is? De ontkenning van een God die de hemelen, de aarde en de mensheid heeft geschapen, laat veel (jonge) mensen in een existentiële crisis achter. Als er geen God is, is er geen reden voor ons bestaan en als daarvoor geen reden is, is er geen hoop.

Maar laten we eens zeggen dat God wel bestaat, wie is Hij dan? Heeft Hij Zichzelf bekend gemaakt aan Zijn schepping of moeten we ons eigen godsbeeld verzinnen? Dat laatste heeft geresulteerd in een smörgåsbord van meningen, ideeën en impressies over God. Het lijkt er wel op dat des meer vooruitgang  in tijd en kennis we boeken, des te minder we begrijpen wie Hij werkelijk is.

Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Dat betekent niet dat ik automatisch een duidelijk beeld van God had. Hij was echt, maar ook afstandelijk. Toen ik op latere leeftijd serieus mijn Bijbel ging lezen, begon ik Hem beter te leren kennen. In deze blogserie wil ik graag enkele dingen delen die de Bijbel ons over God leert. Ik zal daartoe één van mijn favoriete Bijbelgedeeltes onder de loep leggen: Kolossenzen 1: 15-20. In het Engels staat dat gedeelte bekend als 'The Supremacy of Chirst' ofwel de superioriteit van Christus. Hopelijk lees je mee!

Dat Bijbelgedeelte begint als volgt [en ik gebruik de vertaling van Het Boek zodat iedereen het begrijpen kan]:

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden.

Zo'n diepte in één simpele zin, fantastisch! Dit is de sleutel tot het kennen van God. Jezus Christus heeft de onzichtbare (mysterieuze) God geopenbaard. We hoeven niet ons eigen beeld te maken, we kunnen gewoon naar het leven van Jezus kijken als we willen weten wie God werkelijk is. Als je dat nog nooit hebt gedaan, pak dan een Bijbel en lees het Johannes evangelie eens of bekijk de prachtige film The Gospel of John. Je kunt dan zelf ontdekken of bovenstaande woorden waarheid zijn of niet.

maandag 24 september 2018

Waarom hebben jullie zo weinig moed?

Hoogste tijd weer voor een column uit de oude doos. Deze keer eentje die in 2012 in Opwekking Magazine verscheen, het gaat over moed...

Ze had zich opgegeven voor de training en kwam aarzelend binnen. Haar verslagen houding ademde zichtbaar teleurstelling en ontmoediging uit. Ik sloeg haar een paar minuten nieuwsgierig gade; eerst met verbazing, toen met medelijden en uiteindelijk met liefde. Later op de avond vertelde ze mij stukje bij beetje over haar leven, over haar ziekte en haar vervlogen dromen.

In mijn grenzeloos optimisme en verlangen een bemoedigend woordje te spreken probeerde ik haar wat ideeen aan te reiken. Ik wilde haar zo graag laten weten dat haar leven nog niet voorbij was, dat er zeker nog wel een lichtpuntje aan de horizon zou verschijnen. Ik deed m’n best haar op te beuren, maar uiteindelijk schudde ze haar hoofd en zei zacht de woorden die tot het schrijven van deze column zouden leiden: ‘nee, ik heb de moed opgegeven.’

Met zekere regelmaat kom ik ze tegen, mensen die de moed hebben opgegeven. Helaas moet ik bekennen dat zich daaronder nogal eens Christenen bevinden. Misschien moet ik zelfs zeggen dat zich daaronder juist nogal eens Christenen bevinden. Mensen die, ondanks de beloften in de Bijbel, ondanks de bemoedigende woorden van anderen, uiteindelijk de moed hebben opgegeven. Misschien is het jou ook wel overkomen, heb je de moed opgegeven dat het ooit nog goed komt, dat genezing ooit nog zal komen of dat een geliefde ooit nog eens zal gaan geloven.

Misschien ben jij het wel die de moed heeft opgegeven als het om verandering in een bepaalde situatie gaat of om een project of plan dat succes had moeten voortbrengen. Hoe vaak gebeurt het niet dat we vol enthousiasme ergens aan beginnen en een aantal jaren later moet afhaken omdat schijnbaar alles tegen zit. Met zulke situaties krijgen we allemaal vroeg of laat te maken, zeker als we uitstappen in geloof. Bijbels gezien is er, ook in dit opzicht, natuurlijk niets nieuws onder de zon 🌞. Om de haverklap zat er wel iemand snotterend op zijn of haar knieën voor de Heer, ervan overtuigd dat het allemaal nooit meer goed zou komen, ervan overtuigd dat de situatie onomkeerbaar was.

Gelukkig wist God al eeuwig dat we met teleurstellingen, moeilijkheden en ontmoedigingen te maken zouden krijgen en daarom is er door de hele Bijbel heen een strijdkreet te vinden: houd moed! Geen slap advies of een goedbedoelde suggestie, zoals ik aan de hierboven beschreven dame probeerde te geven, maar een gebod: Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen (Jozua 1:8). Straffe woorden tegen Jozua die voor een onmogelijke opgave stond. Durven wij die woorden persoonlijk te nemen?

Eeuwen later sprak Jezus erover met zijn beste vrienden. Hij verbaasde zich over hun angst en twijfel die steeds weer opdook en vroeg hen op de man af, Waarom hebben jullie zo weinig moed? (Matteus 8:26). Persoonlijk vind ik dat een van de meest uitdagende vragen van de Heer aan ons, een vraag die je hart als het ware kan doorboren. Wat zouden we zeggen als Hij die vraag vandaag aan ons stelde? Wat maken we voor excuses? Vlak voor zijn kruisiging profeteerde Jezus, Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed... (Johannes 16:33). Als gelovigen nemen we Zijn woorden serieus, willen we leven naar zijn voorbeeld. Waarom doen we dan soms zo verbaasd als het tegen zit? Waarom komt het soms in ons op om de moed op te geven?

Ik ken je situatie niet, maar ik zou een Bijbelse oproep willen doen om de moed niet op te geven! Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk (1 Korintiers 16:13).

zaterdag 15 september 2018

Erkenning is goede impuls

Coby Poelman voor de Sanders Law Library
Als blogger/schrijver hoop je allemaal wel dat je werk gewaardeerd wordt, dat je artikelen gelezen worden en dat je op een dag misschien een boek kan uitgeven. Erkenning is heel bemoedigend en zeker een impuls om door te gaan!

Misschien heeft nog nooit iemand wat leuks gezegd over je werk, misschien sta je elke week in het nieuws... ik weet het niet. Maar wat ik wel weet: geef niet op! Ga door en bovenal: bemoedig onderweg anderen!

Van de week las ik een bijzonder bericht op de blog van collega schrijfster en dichteres Coby Poelman. Zij was te gast op de Erasmus Universiteit in Rotterdam voor de onthulling van een kunstwerk waarin haar gedicht 'Diploma - uitreiking' verwerkt is in neon letters en aangebracht op de wand in de  Sanders Law Library.

Wijlen kunstenaar Toni Burgering verwerkte haar gedicht op deze sprekende wijze. Coby heeft al aardig wat gedichtenbundels op haar naam staan, maar dit is toch wel een heel bijzondere eer voor haar werk. Coby, we zijn trots op je, van harte gefeliciteerd met deze erkenning!


Wat mijn eigen werk betreft zijn er ook weer leuke dingen te melden. Mijn nieuwste engelstalige boek 'In My Name' werd finalist in de 2018 Reader's Favorite Awards in de categorie Christian - Devotion & Bible study. Geen prijs dus, maar toch erkenning, met name in de USA dan.


Eerder dit jaar werd mijn boek 'Grace of Giving' uitgegeven in het Slovaaks. Inmiddels heeft de uitgever besloten de hele boekenreeks te vertalen en uit te geven, in elk geval de zeven boeken die ik heb geschreven en dan nog drie te gaan :)

Momenteel werk ik samen met vertaler/editor Martin Podolak aan de Slovaakse versie van 'Spirit of Truth'. Afgelopen week kreeg ik een flyer waarop de serie-in-wording gepresenteerd wordt. Wat bijzonder he? Ik ben heel blij en dankbaar voor deze erkenning en het helpt mij zeker om weer verder te schrijven.


En, hebben jullie nog nieuws te melden of heb je een werk-in-wording?

woensdag 22 augustus 2018

Frisse Bijbelstudies voor groepen

De vakantie zit er voor de meeste mensen weer op. De scholen zijn in sommige delen van het land alweer begonnen en langzaam maar zeker keert het 'gewone' leven weer terug. Nou ja, voor zover er een 'gewoon'  leven bestaat, denk ik dan.

Wat wij als 'gewoon' beschouwen kan elders in de wereld iets heel bijzonders zijn: 3x per dag eten op tafel, een nieuwe fiets, feestjes...

Maar over die 'gewone' dingen gaat deze blog niet, alhoewel ik daar wel graag over schrijf, bijvoorbeeld in de columns die iedere maand in Opwekking Magazine worden gepubliceerd. Mijn onderwerpen komen altijd uit het dagelijks leven, uit de gesprekken die ik voer en de ontmoetingen die plaatsvinden.

👉Er is eerder dit jaar een derde bloemlezing van die columns uitgekomen, Frisse Kijk 3.

In die bundel komen weer 12 onderwerpen aan de orde, waar je zomaar mee te maken kunt krijgen. Onderwerpen die zich lenen om er de Bijbel op na te slaan en zelf op onderzoek uit te gaan. Alleen, tijdens je stille tijd, of met elkaar in een groep of kring.

Een aantal onderwerpen zijn: Vrees, vrijheid, onkruid, lijden en het Koninkrijk van God. Elk hoofdstuk is voorzien van
  • 10 studie- en gesprekspunten
  • een praktische toepassing
  • heel veel ruimte om te schrijven!

Ben je op zoek naar een verfrissend en verdiepend boekje dat goed bruikbaar is voor zelfstudie én groepsgebruik... overweeg dan eens om het nieuwe seizoen met een Frisse Kijk te starten!

Het boekje kost 12.50 en is te bestellen bij de christelijke boekhandels, online en via mij natuurlijk.

maandag 13 augustus 2018

Wachten op de wederkomst (5)

Mijn vorige blogje eindigde ik met de vraag 'is Zijn terugkomst iets om naar uit te zien of niet?'

De Bijbel is er duidelijk over dat de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde omringd zal worden door allerlei gebeurtenissen die wereldwijd waarneembaar zijn; van oorlogen tot natuurrampen tot tekenen aan de hemel tot de verharding van mensenharten (verkoeling van liefde).

Poeh, niet iets om halsreikend naar uit te kijken, denk ik dan. Toch is ook in de Bijbel te lezen dat het goed is naar Zijn terugkomst uit te kijken, en ons niet te laten afleiden door de gebeurtenissen eromheen. In Titus 2:11-13 wordt gesproken over het geluk waarop wij hopen, namelijk de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder ​Jezus​ ​Christus.

Maar wat doen we in die tussentijd? 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw' zongen we vroeger. Een mooi liedje natuurlijk, maar ik ben er inmiddels wel achtergekomen dat het niet zo Bijbels is. We worden namelijk niet opgeroepen om in die tussentijd passief af te wachten (wees eerlijk, dat kunnen we gewoonweg niet maken temidden van een wereld in nood).

Nee, we worden opgeroepen om juist actief te zijn (dat schreef ik ook al in deel 3). We kunnen dat eenvoudigweg terug lezen in het boek Handelingen (de titel alleen al). Dat boek begint namelijk zo: Het eerste ​boek​ heb ik gemaakt, o ​Theofilus, over alles wat ​Jezus​ begonnen is te doen én te onderwijzen, tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de ​Heilige​ Geest​ aan de ​apostelen, die Hij ​uitgekozen​ had, opdrachten had gegeven.

Is het werk dat Jezus kwam doen dan niet af? Hij riep toch aan het kruis 'het is volbracht'? Dat klopt, Hij heeft de zonden van de hele mensheid vergeven. We kunnen leven zonder schuld en schaamte. Maar tijdens Zijn leven op aarde begon Hij ook allerlei dingen te doen (mensen genezen, bevrijden, herstellen etc.) en te onderwijzen (over het Koninkrijk, over de Heilige Geest etc.) En daarin mogen wij nu nog steeds verder gaan... tot Hij terugkomt. 👉Daar hebben we de gaven van de Geest voor gekregen!

In 1 Korintiërs 1:5-7 staat het duidelijk uitgelegd, wellicht beter dan ik ooit kan doen:
Door hem [Jezus] bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over ​Christus​ bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

zaterdag 28 juli 2018

Wachten op de Wederkomst (4)

In mijn vorige blogje schreef ik 'Jezus kwam naar de aarde om de mensheid alle zonden te vergeven en Hij ging weer weg. Hij stuurde vervolgens de Heilige Geest die mensen overtuigt van zonde én gerechtigheid. In die tijd leven wij nu...'

Jezus keerde terug naar de Vader, de Heilige Geest is nu bij ons om ons te helpen, in de volle waarheid te leiden en te onderwijzen en dat is genoeg reden om vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien! 👉Maar, wie zegt nu dat Jezus terug al komen, waar komt dat idee vandaan?

Ten eerste sprak Jezus er zelf over in Zijn zeer indrukwekkende rede over het einde van alle dingen. Je kunt dat lezen in Matteüs 24. Ik licht de verzen 29 en 30 er even uit:

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 

Tsjonge, wat een evenement zal dat zijn zeg. Ik vind het best moeilijk om me daar een voorstelling bij te maken, maar ik geloof dat het zo zal gebeuren. De leerlingen van Jezus (in die tijd) waren getuigen van alles wat Hij zei. Ja, zelfs van zijn afscheid... In Handelingen 1:9-11 lezen we het volgende:

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.

Nogmaals die belofte dat Hij terug zal komen, nu door engelen (Gods boodschappers) uitgesproken. Of je dat wel of niet gelooft is aan jou. Maar ik heb een vraag: is Zijn terugkomst iets om naar uit te zien of niet?

dinsdag 17 juli 2018

Wachten op de Wederkomst (3)

"Nadenken over de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde, begint eigenlijk met nadenken over de eerste keer dat Hij kwam" schreef ik in mijn vorige blogje. Jezus werd naar de aarde gezonden met een bijzondere missie. In Johannes 3:17 staat: Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden.

Hij voltooide die missie in Zijn 33e levensjaar. 'Vergeef het hun Vader', riep Hij aan het kruis 'want zij weten niet wat zij doen' en daarna 'het is volbracht.' Is Zijn missie geslaagd, vraag je je misschien af. Er is zoveel pijn en ellende en geweld, hoezo is de wereld gered?

Misschien is het beter te zeggen dat Jezus redding van de ondergang aanbiedt, aan ieder mens! Hij wacht op onze respons. Het is helaas zo dat nog niet iedereen dat kan of wil geloven.

Toch is het de wens van God dat alle mensen tot inkeer komen en geweld en zonde de rug toe keren. In die zin gaat de missie nog door. Vlak voor Jezus terug zou gaan naar de Hemel zei Hij iets bijzonders tegen zijn leerlingen: Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan jullie helper, de ​heilige​ Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben (Johannes 16:7). Het is beter voor jullie dat Ik wegga, staat er in een andere vertaling.

Beter? Hoezo beter? Kan er iets beter zijn dan Jezus dichtbij je te hebben?

Ja dus, in elk geval zolang we hier nog op aarde leven! Jezus beloofde dat de Heilige Geest in en op gelovigen zou komen. Waarom? Om de missie verder uit te voeren! De helper komt om alles duidelijk te maken. Hij maakt duidelijk wat zonde is: dat mensen niet in mij willen geloven. Hij maakt duidelijk wat Gods goedheid is: dat ik naar de Vader ga. (Daarom zullen jullie mij dus niet meer zien.) En hij maakt duidelijk wat het oordeel is: dat Satan, de heerser van deze wereld, gestraft wordt (Johannes 16:8-11).

Jezus kwam naar de aarde om de mensheid alle zonden te vergeven en Hij ging weer weg. Hij stuurde vervolgens de Heilige Geest die mensen overtuigt van zonde én gerechtigheid. In die tijd leven wij nu... Het lijkt me wel duidelijk dat er nog veel moet gebeuren voor Jezus terugkomt, denken jullie ook niet?

zaterdag 30 juni 2018

Wachten op de wederkomst (2)

'Komt Hij wel terug?' Zomaar een vraag van een collega blogger. Nou ja, zomaar... het is best een indringende vraag die ook nog eens een 'hot topic' raakt. De wederkomst, of terugkomst, van Jezus naar de aarde.

Nadenken over de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde, begint eigenlijk met nadenken over de eerste keer dat Hij kwam. Want ook die eerste komst naar de aarde was en is een omstreden onderwerp van discussie.

Dat Jezus 2000 jaar geleden in Israel leefde staat vast, daar zijn honderen ooggetuigenverslagen van. De boeken van Matteus, Markus, Lukas en Johannes geven een uitgebreid verslag van het leven van Jezus op aarde; de woorden die Hij sprak, de dingen die Hij deed. Als we zouden ontkennen dat deze man werkelijk geleefd heeft, zouden we een stuk geschiedenis ontkennen.

Nee, de controversie zit 'm niet in Zijn leven, maar in Zijn afkomst. Jezus kwam naar de aarde als mens (werd zelfs als baby geboren), maar Hij was (en is) de Zoon van God. Sommigen van zijn tijdsgenoten geloofden dat wel, anderen niet.

Nathaniël wist het zeker:
'Rabbi, u bent de ​Zoon van God, u bent de ​koning​ van Israël!’ zei Natanaël. (Johannes 1:49)

Paulus was in Syrië en stak zijn overtuiging niet onder stoelen of banken:
Hij bleef enkele dagen bij de ​leerlingen​ in ​Damascus​ en ging onmiddellijk in de ​synagogen​ verkondigen dat ​Jezus​ de ​Zoon van God​ is. (Handelingen 9:20)

De meeste Joden echter vonden het idee dat Jezus de Zoon van God zou zijn, een zondige gedachte:
De ​Joden​ zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de ​Zoon van God​ heeft genoemd.’ (Johannes 19:7)

Ook vandaag de dag is die discussie er nog steeds in de grote wereldgodsdiensten. Binnen het Judaisme en de Islam bijvoorbeeld geloven de meesten niet dat de Jezus die op aarde leefde, de Zoon van God is. Zij erkennen niet de eerste komst en dus ook niet de terugkomst zoals dat in de Bijbel staat geschreven. Jezus was een goede leraar, een profeet, maar niet de beloofde Messias (gezalfde).

Het is heel mooi om te zien dat vandaag de dag tien en tienduizenden Joden en Moslims wel tot de conclusie komen dat Jezus de Zoon van God is. 

Om dus iets van de voorzegde wederkomst te kunnen begrijpen, is het wel belangrijk Zijn eerste komst te erkennen. Dat is logisch toch? Om de tijd waarin wij leven te kunnen begrijpen en vol goede moed en hoop de toekomst tegemoet te kunnen zien, is het van cruciaal belang te geloven in Jezus Christus (Christus betekent 'gezalfde). In dat geloof ligt namelijk een belangrijke sleutel:

Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5)


maandag 11 juni 2018

Wachten op de wederkomst (1)

Een tijdje geleden vroeg ik jullie om interessante onderwerpen aan te dragen voor een nieuwe blogserie. Met de vakantie in het vooruitzicht vind ik het leuk om aan een nieuwe serie te beginnen.

Het wordt dan namelijk soms zo stil in bloggerland, terwijl sommige mensen juist tijd hebben of nemen om te lezen.

Aritha schreef "Ik zou eigenlijk zo graag een frisse Bijbelstudie willen lezen over 'Komt Hij wel terug?' Het duurt zo lang, wat te doen terwijl wij wachten etc. Een serie bemoedigende frisse blogs over dat onderwerp voor de tijd van nu, voor de christen van nu."

Nou, eerlijk gezegd heb ik daar best even over na moeten denken. Ik ben geen expert als het gaat over de terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde. Er zijn hele wijze mensen die daar dikke boeken over hebben geschreven.

Een fris blogje met korte meditaties, dat is toch weer even wat anders. En dan ook nog bemoedigend... je daagt me wel uit Aritha :)

Maar ik denk wel dat dit een heel mooi onderwerp is om een frisse (eenvoudige) blik op te werpen. Ik wil het wel proberen.

Ik heb daar jullie commentaar wel bij nodig. Lezen jullie mee?

woensdag 30 mei 2018

Zit schrijven in de familie?

Vorig week werd weer een blogje van mij gepubliceerd op www.ikzoekgod.nl. Ik krijg steeds een onderwerp toegestuurd om over te schrijven. Persoonlijk vind ik dit erg prettig, want dan kan ik beter focussen en dwaal ik dus niet af 


Poeh, nog best moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen, zonder partij te kiezen. Maar goed, ik denk dat het een mooie blog is geworden; zeker ook om te delen!

Blogjes schrijven is inmiddels wel een uit de hand gelopen hobby geworden 😏Ik doe het al sinds 2006. Gelukkig heb ik ook de discipline op kunnen brengen om weer een Engelstalig boek te schrijven: In My Name kwam op 1 mei uit. Daarover vertel ik binnenkort nog wat meer op deze blog.

A.s. vrijdagavond organiseer ik samen met mijn jongere broer Jan P. en neef Elmer een Meet & Greet op de hooizolder van Landwinkel de Fruitheerlijkheid in Papendrecht.

We hebben alledrie in de afgelopen maanden gewerkt aan een productie: een roman, een mini-cd en een Engelstalig boek. Drie totaal verschillende dingen, maar superleuk om met elkaar te vieren dat we iets af hebben gemaakt. Hopelijk kunnen we tijdens deze avond ook anderen inspireren.

Er verscheen vorige week een leuk interview over ons in de krant. 'Een grandioos familieportret' noemde een lezer het op FB.

👉Hebben jullie gezins- of familieleden waarin je je talenten terug ziet komen? Schrijven, dichten, fotograferen, muziek maken etc.

Ik ben benieuwd.

woensdag 23 mei 2018

Bijbellezen, nadenken, schrijven, praten

Vinden jullie het ook zo heerlijk om je gedachten aan papier toe te vertrouwen? Ik ben een echte 'boekjes' freak. Je kan mij heel blij maken met aantekenboekjes, schriften en journals! Ik heb hele stapels liggen die wachten op mijn pennevrucht.

Uiteraard gebruik ik de computer om boeken, blogs en columns te schrijven. Maar toch begint het vaak met gedachten, ideeën en gebeden die ik (ouderwets) aan papier toevertrouw. Ik doe dat overigens op verschillende manieren:
  • Persoonlijk journal, waarin ik mijn gedachten en gebeden aan God toevertrouw
  • Aantekeningen journal, waarin ik aantekeningen en gedachten naar aanleiding van preken/lezingen opschrijf
  • Gebeden journal, waarin ik impressies en proclamaties opschrijf die we tijdens gebedsavonden ontvangen.
Herkennen jullie jezelf daarin of verwerk je je gedachten op een andere manier?

Het derde deel in de Frisse Kijk serie is een mooie en praktische combinatie van Bijbelstudie, persoonlijke overdenking, journaling, discussie en niet te vergeten toepassing. De onderwerpen lenen zich prima voor zelfstudie én gebruik in kringen en Bijbelstudiegroepen.

Neem nou zo'n hoofdstuk over het 'Koninkrijk', dat levert prachtige en diepgaande gesprekken én nieuwe inzichten op!

Mocht je op zoek zijn naar een pittig en fris boek voor je kring voor het komende seizoen, denk dan eens aan Frisse Kijk. Ze zijn te verkrijgen bij je plaatselijke christelijke boekhandel en online. De prijs is 12,50 euro.

Opwekking Magazine recenseerde: "... een vrolijk, prikkelend en praktisch werkboek!"

Als je meerdere exemplaren wilt bestellen, kun je dat beter via mij doen, dan krijg je namelijk korting!
Mail me even op meijers.marja(at) gmail.com.