dinsdag 23 november 2021

Hopeloos of hoopvol naar deze wereld kijken?

De duivel is een verslagen vijand, hij heeft geen macht meer. Dat hoor ik Christenen vaak zeggen. Vervolgens kijk je om je heen en kan je niet anders concluderen dan dat de werkelijkheid toch net even iets anders in elkaar zit.

Jazeker, Jezus heeft de vijand verslagen, dat staat vast. Maar de duivel probeert nog wel degelijk macht uit te oefenen in deze wereld, dat zien we immers elke dag om ons heen. Er is moord, misbruik, geweld en ellende... overal.

Hij heeft macht omdat mensen hem dat geven. Satan zoekt altijd mensen door wie hij zijn vernietigende werk kan doen. Dat klinkt natuurlijk niet zo bemoedigend.

En eerlijk gezegd zou dat ook heel deprimerend zijn als we niet begrijpen (of weten) dat God ook altijd op zoek is naar mensen door wie Hij Zijn reddende werk  kan doen! Die twee dingen moeten we allebei begrijpen. In 1 Johannes 5:19 staat het zo: Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is.

Ja, de hele wereld is in de macht van de duivel. Dat klinkt misschien heel beangstigend, maar daarom is het juist zo belangrijk om te weten dat je een kind van God bent! We zijn allemaal schepselen van God, maar niet automatisch een kind van Hem.

In Johannes 1:12 staat dat ons het recht gegeven is om kinderen van God te worden. 👉Hoe? Door Jezus te aanvaarden en te geloven in Zijn naam, staat er. Dat is niet heel ingewikkeld. En dan is het heel mooi om verder te lezen in 1 Johannes 5:20,

Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God, Hem te kennen, is het eeuwige leven.

Vanuit dat perspectief kunnen we hoopvol naar deze wereld kijken!

zaterdag 13 november 2021

Week van het Leven 2021

Het is inmiddels alweer meer dan 10 jaar geleden dat mijn boekje Levensadem uitkwam in Nederland. In het boekje beschrijf ik de schepping van de mens, de samenvoeging van geest, ziel en lichaam tot één menselijk wezen. Juist ja, naar het evenbeeld van God zelf.

Het boekje is een ode op het leven 💓. Ik heb geprobeerd op creatieve wijze het proces in de baarmoeder te beschrijven, gezien vanuit het kind zelf. Indertijd heb ik er veel reacties op gekregen; mooie, bezorgde, bemoedigende en verontwaardigde reacties.

Wat ik heb geschreven, blijft geschreven. Ieder mensenleven is kostbaar, ieder mens is geliefd en gewild door God. De mensheid blijft bestaan omdat God het zo heeft gewild... ga heen en vermenigvuldig u.

Er is een vijand die het gemund heeft op onze kinderen, ja op het ongeboren leven zelfs. Er is een vijand die ieder mensenleven haat. In de Bijbel is te lezen hoe er door de geschiedenis heen kinderoffers werden gebracht... en helaas gebeurt dat nog steeds.

Tijdens de Week van het Leven wordt aandacht gevraagd voor de positie van ongeboren kinderen én voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn.

👉Mocht je mijn boekje willen lezen, stuur me dan even een berichtje, ik heb er nog een paar op voorraad en stuur je met alle plezier een gratis exemplaar toe!


zaterdag 30 oktober 2021

De tegenwoordigheid van God (3)

Mijn vorige blogje eindigde ik met de zin: 'Gods glorieuze tegenwoordigheid ingezoomd van het heelal en de hemelen tot ons binnenste.'

Het is een groot wonder dat God tweeduizend jaar geleden onder de mensen kwam wonen. Misschien is het nog wel een groter wonder dat Hij nu in alle mensen wil wonen met Zijn Geest. 👉Hij is altijd nabij en wij hoeven er niet meer voor naar een bepaalde plek te reizen.

Dat was ook hetgeen Jezus beloofde toen Hij op het punt stond terug te gaan naar Zijn hemelse Vader. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen (Mattheus 28:20). Alle dagen, altijd, overal. Een troostrijke belofte, hoe we ons ook voelen, waar we ons ook bevinden.

God met ons en in ons, op individuele basis zeg maar. Toch is de Bijbel er duidelijk over dat de tegenwoordigheid van God, de aanwezigheid van God, ook iets is dat we kunnen ervaren als we in groepsverband bij elkaar zijn. Tijdens een gebedsbijeenkomst, een Bijbelstudie of een kerkdienst bijvoorbeeld.

Daarvoor zijn overigens niet persé overvolle zalen nodig, want Jezus zei: Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Als er één goede reden is om bij elkaar te blijven komen, dan is dat het wel!

woensdag 13 oktober 2021

De tegenwoordigheid van God (2)

'God is alomtegenwoordig' schreef ik in mijn vorige blogje. Hij is overal, ook al ervaren wij dat misschien niet altijd zo en kunnen we ons soms heel alleen voelen.

Anderzijds kan het zo zijn dat jou vroeger juist angst is aangepraat over het feit dat Hij overal aanwezig is... 'Denk erom, God ziet alles en Hij weet alles.' 

Alsof Hij altijd zit te kijken of Hij ons ergens op kan betrappen. De psalmist voelde dat misschien ook wel een beetje, want hij schreef:

Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw Geest, waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten (Psalm 139:7-8). Hij wilde zich verstoppen voor God, maar besefte dat dat niet mogelijk was. 

Eigenlijk vind ik het idee dat God alomtegenwoordig is juist heel fijn! Hij is Immanuel, God met ons (Mattheüs 1:23). Hij is altijd bij ons en met ons, Hij is voor ons en niet tegen ons. Ik vind dat eerlijk gezegd een heel prettige gedachte. Ongeacht hoe ik mij voel, ik ben nooit alleen.

👉God om ons heen, God met ons... én God in ons, zo is het ook nog eens een keer. Iedereen die in Jezus Christus gelooft, ontvangt de Heilige Geest. Jezus belooft het: En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn (Johannes 14:16-17).

Gods glorieuze tegenwoordigheid ingezoomd van het heelal en de hemelen tot ons binnenste. Wat een wonder is dat!

woensdag 6 oktober 2021

De tegenwoordigheid van God (1)

God, de Schepper van hemel en aarde, is alomtegenwoordig. Wat een deftig woord! Simpelweg betekent het dat Hij overal is. Logisch eigenlijk, want Hij is niet gebonden aan plaats, tijd of dimensie.

Als God alomtegenwoordig is, waarom praten Christenen dan soms over het ervaren van de tegenwoordigheid van God? Moeten we Hem niet altijd en overal kunnen ervaren? Zijn er speciale momenten, plaatsen of gelegenheden waar Zijn aanwezigheid meer merkbaar is?

Anderzijds hebben heel veel mensen de vraag 'waar was God' als het bijvoorbeeld over oorlog, terrorisme, geweld, misbruik of andere ellende gaat. Waar was Hij toen ik Hem zo nodig had? Misschien is dat ook wel een herkenbare vraag voor je.

Ik heb besloten er een paar korte, eenvoudige blogjes over te schrijven in een nieuwe serie: 'De tegenwoordigheid van God.' Soms nemen we dat soort termen zo makkelijk in de mond, maar wat betekent het nou echt? En waar zijn al die mensen dan die Gods tegenwoordigheid om de haverklap ervaren? Ik merk soms eerlijk gezegd helemaal niets van Hem.

Goed om eens even stil te staan bij dit onderwerp dus. Lezen jullie weer mee?

maandag 20 september 2021

Schrijven als liefdestaal

Als klein kind kreeg ik een keer een dagboek voor mijn verjaardag. Hoe oud ik was, weet ik niet meer... misschien 8 of 9. Het was zo'n dagboek met een slotje erop. Je kon je geheimen aan papier toevertrouwen en niemand die erbij kon. Heerlijk!

Jarenlang schreef ik van me af in zo'n dagboek. Tijdens de een of andere verhuizing heb ik ze allemaal weggegooid. Wat moet je ermee? Kindergedachten uitlopend in de puberteit, best om te lachen eigenlijk.

Toen ik zo tegen mijn veertigste tot levend geloof kwam, ben ik weer gaan schrijven. 'Journallen' heet dat tegenwoordig. Ik heb al aardig wat schriften vol geschreven. En ja, ik lees zeker weleens terug. Het is best bijzonder om te zien waar ik me tien jaar geleden druk om maakte, waar ik vragen over had of waar ik voor bad. Vaak zijn de dingen allemaal op hun pootjes terecht gekomen 😁

In de loop van de jaren is mijn schrijven eigenlijk praten met God geworden. Het is de liefdestaal tussen Hem en mij. Ik begin met schrijven, met praten over wat me bezig houdt en na verloop van tijd merk ik dat ik niet meer op schrijf wat ik zelf denk, maar wat God tegen mij wil zeggen.  Je ziet die verandering van persoonsvorm ook wel terug in de psalmen.

👉 Mijn pen wordt Zijn instrument in mijn handen, als het ware. Als ik Hem moeilijk kan horen, ga ik schrijven. Herken je dat?

Al zou je niet van schrijven houden, alleen al om die mooie journals van Flame Tree zou je ermee moeten beginnen!

maandag 23 augustus 2021

Al dat praten...

Nou, ik had er beter gelijk een blogserie van kunnen maken 😏 Een serie over de keuzes die we maken in ons denken, zien en horen.

Vandaag voeg ik daar aan toe ons spreken. De keuzes in ons spreken. Waar praten we over? Waar gaat het heel de dag over?

Jezus zei: Uit de overvloed van het hart spreekt de mond (Mattheus 12:34). 👉We spreken dus over de dingen die zich overvloedig in ons hart bevinden.

Laten we dat eens omdraaien.... Als we dus willen dat er goede, mooie, wijze, opbouwende en bemoedigende woorden uit onze mond komen, dan is het niet meer dan logisch dat we ons hart eerst daarmee moeten vullen. 

En ja, dan kom ik even terug op de vorige drie blogjes. Door bewust te kiezen waar we aan denken, naar kijken en naar luisteren, vullen we ons hart.

Door bewust te kiezen wat we wel of niet 'binnen laten', voeden we ons hart. Net zo goed als we bewust kiezen om bepaalde dingen wel of juist niet te eten of drinken om ons lichaam gezond te houden.

Vraag jezelf eens af, 'waar ben ik vol van?' Van sport, werk, vakantie, politiek, krantenkoppen, angst, twijfel of boosheid? Waar kun je uren enthousiast, gepassioneerd, zorgelijk of negatief over praten? De dingen waar we dagelijks over spreken, zeggen namelijk iets over de toestand van ons hart...

[Lees ook mijn blogje over hartbewaking eens!]

maandag 16 augustus 2021

Wie oren heeft...

In mijn vorige twee blogjes schreef ik over het sturen van onze gedachten en het verruimen van ons kijken door te zien op de dingen die onzichtbaar zijn. In één van de commentaren schreef iemand 'dat geldt ook voor je oren.'

En inderdaad, ons horen... daar heeft de Bijbel ook wel wat over te zeggen! Jezus zei 'wie oren heeft, die hore.' Klinkt logisch zou je zeggen, tenzij je een gehoorbeperking hebt of helemaal doof bent.

We hebben oren om te kunnen horen, om geluiden waar te nemen, gesprekken te kunnen volgen en dus ook om te luisteren De vraag is: waar luisteren we naar? 

Niet alles wat binnen gehoorafstand tot ons komt, is nuttig. Niet alles is aangenaam, zuiver, lieflijk, eervol, deugdzaam en loffelijk... ja, juist die dingen waar we ons denken mee zouden moeten vullen. 👉Bewust luisteren, betekent keuzes maken.

In Romeinen 10:17 staat: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. Als je dat hele hoofdstuk leest, zul je zien dat het gaat over het luisteren naar en gehoorzamen aan het evangelie dat gepreekt wordt. Geloof is het gevolg van het horen van het goede nieuws van Jezus Christus.

Er zijn mensen die altijd slecht nieuws 'preken', in de kerk en op het werk. Daar wordt ons geloof dus niet door opgebouwd. Geloof komt door het horen van het woord van Christus en Zijn woorden zijn geest en leven!

Zorg dat je Zijn Woord hoort. Hoe dan? Lees de Bijbel zelf hardop! Luister naar een audiobijbel! Luister naar Bijbelgetrouwe preken! Luister naar de Heilige Geest! Geloof komt door het horen.

Wie ore heeft, die hore.


zaterdag 7 augustus 2021

Ons kijken is te klein

Mijn vorige blogje 'Baas over je gedachten' werd veel gelezen en gedeeld. Blijkbaar was de inhoud herkenbaar voor veel lezers.

Vandaag schrijf ik er een vervolg op, want het is niet alleen belangrijk waar we over denken, maar ook waar we naar kijken, want daar begint het zo'n beetje.

De mensen achter de moderne media begrijpen dat als geen ander. Het maakt eigenlijk niet uit waar een artikel over gaat, als er maar een passend plaatje bij staat dat de aandacht trekt. 👉Beelden spreken immers luider dan woorden.

Ga zelf maar eens na waar je oog naartoe getrokken wordt als je een nieuwspagina opent, hetzij in de krant of op internet.

Ja, krantenkoppen schreeuwen, maar de combinatie met een (stock)afbeelding die  mensen emotioneel moet raken, maakt het af! Een afbeelding kan in je geheugen gegrift staan, een artikel niet... denk daar maar eens over na.

Het zal jullie niet verbazen dat de Bijbel oproept om, naast onze gedachten, ook onze ogen te sturen. In 2 Korintiërs 4:18 staat het zo: Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Uh, ja dus. Je ogen richten op dingen die je niet ziet... Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De dingen die we om ons heen zien zijn werkelijkheid, de realiteit van de dag. Dat zal niemand ontkennen. Maar die dingen zijn ook tijdelijk... ze gaan weer voorbij (soms vraag je je af waar we ons allemaal zo druk om maken).

De dingen die we niet kunnen zien, zijn waarheid en dus eeuwig. Liefde, genade, vergeving, adem, God zelf. Lees dat hele hoofdstuk 4 maar eens door dan zul je zien hoe de schrijver alles wat hij meemaakt afzet tegen de eeuwigheid.

Ons kijken is te klein, denk ik weleens. De afstand tot een beeldscherm of krant is hooguit 60 cm. Het zou ons goed doen regelmatig naar buiten te stappen om de oneindige sterrenhemel te bekijken. Een simpele stap die alles weer in het juiste perspectief kan zetten.

Als ik ʼs nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van uw handen zie, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de mens, dat U zoveel om hem geeft? (Psalm 8:4).

vrijdag 30 juli 2021

Baas over je gedachten

Mijn gedachten zijn niet altijd goed en vriendelijk. Ja, dat geef ik maar gewoon toe. Soms merk ik dat er ergernis is of wantrouwen of een stukje negativiteit. Wellicht herken je dat wel...

Niets menselijks is ons vreemd. Toch zegt de Bijbel dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken en dat we onze gedachten een andere kant op moeten sturen. Lees even mee in Filippenzen 4:6-8,

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Oké, dat is niet bepaald een opsomming die we in de hedendaagse media terug kunnen vinden. Daar kunnen we ook beter niet zoeken als we de vrede willen ontvangen die ons hart én gedachten bewaart. Die vrede is Jezus zelf. Vredevorst, Prince of Peace staat er zo mooi in het Engels.

Vervolgens staat er 'schenk aandacht aan...' In andere vertalingen: bedenk hetgeen, overweeg... Met andere woorden: vul je gedachten met. En dan volgt er een prachtig rijtje! Bedenk alles wat waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, deugdzaam en loffelijk is.

Er zijn genoeg dingen te verzinnen, daar twijfel ik niet aan. Merk je toch dat nare en negatieve gedachten door je hoofd gaan? 👉Misschien is het dan een goed idee om een lijstje met alles wat mooi en zuiver is te maken en dat te gebruiken om je gedachten een andere kant op te sturen!

woensdag 21 juli 2021

Reis door Psalm 119

Misschien ga je deze zomer niet op reis en blijf je lekker thuis. Misschien ga je er juist wel even tussenuit. Hoe dan ook, mag ik je een reis door Psalm 119 aanraden?

Psalm 119, de langste van de 150 psalmen en wist je dat het ook het langste hoofdstuk in de Bijbel is? 176 verzen, dat is nogal wat.

Je gaat niet zomaar even aan tafel zitten om Psalm 119 te lezen 😀Maar gelukkig is deze psalm onderverdeeld in 22 paragrafen van elk 8 verzen. Elke paragraaf correspondeert met een letter van het Hebreeuwse alfabet.

Ik ben bezig met een videoserie (in het Engels) van 22 afleveringen waarin ik de kijker uitnodig om per dag een paragraaf uit deze prachtige en wijze Psalm 119 te lezen. Mooi is dat je gelijk het Hebreeuwse alfabet kunt leren!

Met nieuwsberichten die 24/7 uit alle hoeken en gaten op ons afkomen, kan het moeilijk zijn om ons te concentreren op het Woord van God. Daarom is zo'n reis door de psalmen aan de hand van videomeditaties (die ongeveer 2 minuten duren) een mooie manier om je dag te beginnen (of te eindigen).

Dat je niet zo goed in Engels bent, hoeft geen probleem te zijn. Ik heb van meerdere mensen gehoord dat hun Engels beter is geworden door de #apsalmaday serie die ik eerder dit jaar heb gedaan. Je kan uiteraard gewoon in je Nederlandstalige Bijbel meelezen.

👉Dus zoek een plek van stilte, nodig de Heilige Geest uit om je te onderwijzen, pak je Bijbel en journal, bekijk de introductievideo en je bent klaar om op reis te gaan. Je zult gezegend, bemoedigd en geïnspireerd worden. Ik beloof het!

Abonneer je op mijn YouTube-kanaal, kijk op Instagram TV of volg op FB, Mewe of Twitter.


dinsdag 6 juli 2021

150 korte overdenkingen bij de psalmen

Ik kan nog niet geloven dat ik het echt heb gedaan, maar de afgelopen maanden heb ik 150(!)🤩korte video-overdenkingen (van twee minuten) opgenomen, één bij elke psalm, en deze op mijn YouTube-kanaal en IGTV geplaatst.

Zoals ik al eerder schreef, mijn oneword voor 2021 is connect (verbinden) en om dat praktisch te maken ben ik aan dit project begonnen, #apsalmaday. De gedachten in mijn achterhoofd waren: 'We hebben allemaal aanmoediging nodig en we moeten verbonden blijven om isolement te voorkomen. Het Woord bemoedigt én verbindt.'

Dus begon ik korte berichten over de psalmen op te nemen. Onbewerkte, rauwe, spontane en eenvoudige gedachten, die de kijker aanmoedigen om de psalmen zelf te lezen en de Heilige Geest om nieuwe inzichten te vragen. Mijn vriend Martin Podolák zorgde voor Engelse (en Slowaakse) ondertitels, waardoor het gemakkelijker te volgen is voor mensen die Engels als tweede of derde taal hebben.

Ik kan een reis👣door de psalmen ten zeerste aanbevelen, vooral in de tijd waarin we nu leven. Je zult merken hoe herkenbaar de gedachten, gebeden en emoties van de psalmisten zijn. Je zult gezegend worden, je geloof zal groeien, dat beloof ik! En het beste is, je kunt elke dag aan de serie beginnen of gewoon een willekeurige psalm kiezen, hoe je het ook wilt doen.

📌Link naar de afspeellijst

Meld je aan als je mijn blogartikelen in je mailbox wilt ontvangen!maandag 21 juni 2021

Deelnemen aan een parallelle samenleving?

Oh, deze wereld waarin we leven! Verbazingwekkend mooi en tegelijkertijd best vermoeiend en frustrerend de laatste tijd, toch? Het is geen wonder dat mensen manieren zoeken om te ontsnappen aan de harde realiteit van onmenselijke maatregelen en beperkingen die ons dagelijks leven steeds meer tekenen.

Je hoort steeds meer over zogenaamde parallelle samenlevingen waar mensen proberen vrijheid en tegelijkertijd bescherming te zoeken, een soort alternatieve woongemeenschappen zeg maar.

Een parallelle samenleving, het is tegenwoordig misschien een modewoord, maar in werkelijkheid heeft God het uitgevonden. Ja dus.

Het wordt het Koninkrijk van God genoemd. Het is de bovennatuurlijke dimensie waar Zijn wil wordt gedaan, Zijn principes heersen en Jezus wordt geëerd als de hoogste macht en autoriteit.

Tweeduizend jaar geleden wachtte het volk in Israël op de vestiging van een vrije samenleving, niet langer geregeerd door Romeinse onderdrukkers maar door hun God. De geleerden vroegen Jezus ernaar. Zijn antwoord toen is nog steeds het antwoord voor vandaag: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u (Lukas 17:20).

Poeh, dat is wel even iets om over na te denken, toch? Het Koninkrijk van God, Zijn wil op aarde zoals in de hemel, is onder ons en zelfs in ons?! De Bijbel is er duidelijk over, gelovigen zijn niet van deze wereld, zij behoren tot een andere wereld. Ja, we leven dan wel in deze wereld, maar we zijn er niet meer van. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u (Johannes 15;19).

De wereld zal je haten. Oké, het zij zo. Een burger van Gods Koninkrijk zijn betekent dat we vreugde kunnen hebben temidden van pijn, vrede temidden van problemen en liefde temidden van haat. Het is de enige echte parallelle samenleving zolang we hier op aarde zijn.

Hoe kunnen we dit Koninkrijk zien, hoe kunnen we deel gaan uitmaken van dit Koninkrijk? Jezus geeft wederom een duidelijk antwoord: Niemand kan het Koninkrijk van God zien tenzij hij wedergeboren is (Johannes 3:3).

Lees ook eens mijn blogserie over het Koninkrijk.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Meld je aan als je mijn blogartikelen in je mailbox wilt ontvangen!maandag 14 juni 2021

Blijven bloggen?

Google heeft aangekondigd dat de Feedburner-service per 1 juli stopt. Dat is de service die ervoor zorgt dat de blogberichten die ik schrijf worden verzonden naar de e-mailadressen van mensen die zich voor mijn blog(s) hebben aangemeld.

Toen ik dat las, dacht ik 'wat nu?' 😕 Is dit het moment om te stoppen met bloggen? Mijn blogberichten plaats ik op social media (Facebook, Twitter, Mewe, Pinterest en soms LinkedIn) maar ze worden ook per e-mail naar lezers gestuurd die zich daarvoor hebben ingeschreven. De email service is een redelijk betrouwbare manier om verbonden te blijven, vooral nu lezers soms van sociale media wegblijven (vanwege censuur bijvoorbeeld).

Ik heb me even afgevraagd of het schrijven van blogs nog wel de moeite waard zou zijn en op internet naar nieuws en statistieken gezocht over bloggen. Ik vond een aantal interessante feiten. Zo schrijft marketingadviseur en spreker Neal Schaffer op zijn website:

“Bloggen is anno 2021 absoluut nog relevant. Sterker nog, zo’n 409 miljoen internetgebruikers lezen maandelijks zo’n 20 miljard blogpagina’s. Mensen lezen nog steeds blogs! Sterker nog, 77% van de internetgebruikers wereldwijd leest ze graag. Alleen al in de Verenigde Staten worden blogs 3 keer meer gelezen dan e-mails. Bloggen is niet dood, blogs zijn krachtig en het is de 5e meest betrouwbare bron van informatie op internet. Bloggen is altijd de moeite waard, vooral als je een niche vindt waar je gepassioneerd over bent."

Dus, ik blijf bloggen 💚en ik hoop dat jij, lieve lezer, blijft lezen! Ik heb inmiddels een nieuwe feedservice (follow.it) toegevoegd aan mijn blogs. 👉Je moet je dus even opnieuw aanmelden voor je favoriete blog als je die in je mailbox wilt ontvangen. Dat kan in de rechterzijbalk (zichtbaar op je laptop of desktop) van mijn blogs. Ik post ongeveer een keer per week:

Nederlandstalige blogs:

Frisse Kijk op Oude Waarheden: frisse-kijk.blogspot.com 

Stichting Traveling Light: janenmarja.blogspot.com 

Engelstalige blogs:

Non-profit Traveling Light: janandmarja.blogspot.com 

Fresh Insights on Ancient Truths: sacredsabbath.blogspot.com 


dinsdag 8 juni 2021

De vreze des Heren (5)

Zoals we in de vorige berichten hebben gelezen, roept de Bijbel gelovigen op om de Heer te vrezen  en dat betekent respect en eerbied voor Hem hebben. Ten eerste omdat Hij respect verdient, en ten tweede omdat het veel zegeningen zal brengen!

Er is nog een voordeel dat ik graag wil benadrukken. God vrezen is gezond voor ons lichaam!

Pardon?

Laten we Spreuken 3:7-8 eens lezen waar staat: Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in de botten door. Amen! Ik wil dat, ik heb dat nodig. Wie niet?

Misschien heb je deze blogserie gelezen en vraag je je af hoe we dit precies praktisch kunnen maken. De Heer vrezen in het dagelijks leven, hoe doe je dat?

De Bijbel leert ons  in Psalm 34:12-14 hoe we de Heer moeten vrezen: Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien?

  • Behoed je tong voor het kwaad
  • en je lippen voor het spreken van bedrog
  • keer je af van het kwaad
  • en doe het goede
  • zoek de vrede
  • en jaag die na

Hallo! Als dit niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer. De Heer vrezen heeft veel te maken met onze woorden, onze daden en ons zoeken. Dit is echt een fundament van wijsheid. Laten we teruggaan naar de basis, als gelovigen, als kerk, als wereldwijde beweging. Soms hebben we Gods Woord te ingewikkeld gemaakt als je het mij vraagt.

Laten we de waarheid spreken, het goede doen en vrede najagen!