zaterdag 28 januari 2023

Glorie aan de Vader (2)

'Jezus wil de Vader glorie geven', schreef ik in mijn vorige post. Hoe weten we dit? Laten we eens kijken naar Zijn woorden zoals opgeschreven in Johannes 14:12-14,

Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader. En ik zal alles doen wat jullie met een beroep op mij zullen vragen; dan zal de glorie van de Vader openbaar worden in de Zoon. Als jullie mij iets vragen, met een beroep op mij, zal ik het voor jullie doen.

Als we iets vragen in de naam van Jezus, zal Hij het doen. Waarom? 👉Omdat op die manier de glorie van de Vader in Hem openbaar wordt. In mijn Engelse vertaling staat dat Jezus op die manier glorie aan de Vader kan brengen. Denk daar eens over na, het beantwoorden van onze gebeden stelt Jezus in staat om eer aan zijn Vader te brengen.

Dat vind ik een fascinerende gedachte. Het moet Jezus' vreugde zijn om onze gebeden te beantwoorden en te doen wat de Vader wil dat Hij doet! Nogmaals, je kunt je afvragen waarom. De Bijbel zegt dat het Gods verlangen is dat Zijn wil op aarde wordt gedaan, zoals in de hemel. Geen verschil, gewoon hetzelfde.

Wel, Jezus deed alleen maar de wil van de Vader. Maar stel je eens voor dat wij hier op aarde de wil van de Vader zouden doen? Wij, als zijn zonen en dochters, zouden dan ook glorie brengen aan onze hemelse Vader. Wat een genot zal dat zijn, voor ons allemaal 😁

Zijn wil is Zijn Woord (de Bijbel). Tsja, waar begin je dan? Ik heb een hele korte samenvatting voor je:

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u (1 Tessalonicenzen 5:16-18).

dinsdag 24 januari 2023

Glorie aan de Vader (1)

Op mijn Engelstalige blog ben ik een nieuwe serie begonnen, de allereerste blogserie van dit jaar, en die gaat over de glorie die we God de Vader kunnen brengen.

Een boeiend onderwerp dat een nadere beschouwing verdient. Meestal schrijf ik mijn blogs eerst in het Engels en dan in het Nederlands.

Tot mijn verbazing ontdekte ik echter dat het woord 'glorie' in de HSV niet in het Nieuwe Testament voor komt (of er moet iets mis zijn met mijn zoekmachine). Ik ga dus de GNB (Groot Nieuws Bijbel) gebruiken voor deze serie, want die komt goed overeen met de Engelse versies die ik gebruik.

👉Ik hoop dat je de komende weken met me meeleest.

Het woord 'glorie' zoals in de Bijbel te vinden, heeft een breed scala aan betekenissen, zoals lof, pracht, eer en schittering, allemaal vanuit de basisbetekenis van het ontzagwekkende licht dat uitstraalt van Gods aanwezigheid en wordt geassocieerd met Zijn daden van macht, eer en lof (bron: Strongest Concordance).

Nu horen (of zeggen) we binnen het christendom vaak: 'Alle glorie aan Jezus', en terecht. Maar de Bijbel spreekt ook over Jezus die juist glorie brengt aan de Vader. Het was Zijn verlangen om dat te doen en ik denk dat hetzelfde verlangen zou moeten leven in de harten van alle andere kinderen van God!

In deze blogserie wil ik specifiek ingaan op glorie aan God de Vader zoals genoemd in Johannes, hoofdstukken 14, 15, 16 en 17. In deze hoofdstukken wordt duidelijk hoe Jezus glorie wil geven aan zijn Vader en ik geloof dat zijn daden ons enorm kunnen bemoedigen en aanzetten om hetzelfde te doen.

Ik zal mijn berichten kort houden en ik hoop dat je mee leest!

donderdag 12 januari 2023

Mijn #oneword voor 2023

Waarom één woord kiezen voor een heel jaar? Ik heb geen idee hoe het begon of wie het begon, maar voor zover ik weet, kiezen of ontvangen veel bloggers een woord voor het komende jaar. Ja, slechts één woord.

Een specifiek woord kan het hele jaar door nuttig blijken, vooral als de Heilige Geest het in ons hart heeft gefluisterd, want Hij weet wat het jaar zal brengen.

Een specifiek woord helpt zeker om gefocust te blijven, het levert blogonderwerpen op, en het kan heel bemoedigend zijn, zoals het geval was met mijn #oneword in 2022 (dat was 'vernieuwing'). Ik kwam er steeds op terug in mijn gebeden en tijdens het journallen. Het was Gods belofte aan mij.

Ergens tegen het einde van 2022 kreeg ik het gevoel dat mijn #oneword voor dit nieuwe jaar TRUST (VERTROUWEN) zou zijn. Psalm 28:7 zegt:

De HERE geeft mij zijn kracht, Hij is het schild waarachter ik schuil. Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.

Mijn hart heeft op Hem vertrouwd. Zo makkelijk gezegd, zo moeilijk om van dag tot dag te doen... of misschien heb ik dat gewoon 😇

Heb jij een woord voor 2023? Ik hoor graag jouw verhaal!

vrijdag 30 december 2022

Overzicht schrijfjaar 2022

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb nog steeds wat moeite om weer in een goed en productief ritme te komen met schrijven en posten... nou ja, eigenlijk met alles, eerlijk gezegd.

Na bijna drie jaar van grote onrust en rare toestanden wereldwijd (die iedereen en alles troffen, maakt niet uit waar je staat in de discussie) heb ik mijn flow nog steeds niet hervonden.

👉Ik vind het echter altijd leuk om te reflecteren en terug te kijken op een jaar, gewoon om er zeker van te zijn dat ik nog steeds vooruit ga. Zoals je kunt zien heb ik een infographic gemaakt van mijn schrijf- en (s)preekwerkzaamheden in 2022.

Hm, ik denkdat ik wel tevreden ben, hoewel ik sommige van mijn schrijfdoelen vooruit heb geschoven. Nou ja, 2023 zal nieuwe kansen en mogelijkheden brengen.

Schrijvers/bloggers... Kijken jullie terug op je jaar? Zijn jullie tevreden? Nog nieuwe doelen of plannen? Zijn jullie met iets nieuws bezig? Ik hoor het graag. Wat mijn werk betreft:

WEBSITE: www.marjameijers.com

YOUTUBE: @MarjaVerschoorMeijers

PODCAST: Fresh Insights on Ancient Truths

TWITTER: @marjameijers

INSTAGRAM: Marja Verschoor-Meijers

FACEBOOK: marja.meijers

zaterdag 24 december 2022

Vredesgeschenk

In deze tijd van het jaar herdenken en vieren we het grootste geschenk dat ooit aan de mensheid is gegeven: God die naar de aarde kwam om onder ons te leven!

De Bijbel vertelt dat Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes.

Rond die tijd arriveerden enkele wijze mannen (koningen, magiërs) uit oostelijke landen in Jeruzalem en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? We zagen zijn ster toen hij opkwam en we zijn gekomen om hem te aanbidden.” En vervolgens staat er in Mattheüs 2:11,

En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Wat een teken van vrijgevigheid! Ze openden hun schatkisten. Stel je eens voor dat wij dat zouden doen. Ze aanbaden Jezus door Hem dure geschenken te geven... misschien niet eens wetend dat Jezus naar de aarde kwam met een geschenk voor hen, in feite met een geschenk voor de hele mensheid.

👉Jezus gaf het geven door (zoals het hoort) en gaf het geschenk van vrede aan de mensheid.

Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig (Johannes 14:27).

🎄Ik wens je fijne kerstdagen en hoop dat je je hart zal openen om Zijn geschenk van VREDE te ontvangen!

zondag 18 december 2022

We hoeven niet in duisternis te leven

Nog even en de dagen worden weer langer! Ja ja, ik ben een optimist 😀 Ondertussen brengen we wat licht in de donkere dagen met behulp van kerstlampjes en kaarsen in het raamkozijn.

👉Duisternis duurt niet eeuwig, nooit. Na elke nacht is er immers weer een nieuwe ochtend. Na elke winter komt de lente weer. Dat zijn de seizoenen van het leven.

Misschien bevind je je wel in de nacht van je leven, omringd door duisternis die steeds dichterbij lijkt te komen. Misschien door ziekte, verlies of pijn. Er kunnen veel redenen zijn waarom we het gevoel hebben dat duisternis de overhand krijgt.

Maar... duisternis heeft geen macht over licht, duisternis heeft niet het laatste woord! In het eerste hoofdstuk van de Bijbel kunnen we lezen hoe God het licht van de duisternis scheidde en hoe Hij het licht "dag" en de duisternis "nacht" noemde. We hebben de belofte dat er na de nacht een nieuwe dag zal komen.

Dit is ook de belofte van Kerstmis zoals beschreven door de profeet Jesaja:

Het volk dat in de duisternis leeft, zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar de dood heerst, zal een Licht opgaan (Jesaja 9:2).

Zelfs in onze diepste duisternis zal een licht schijnen. Zoveel mensen zijn ons voorgegaan en schreven over hun ervaringen. Hun woorden zijn nog steeds een troost voor ons. David schreef in Psalm 18:29,

U zorgt ervoor dat mijn lamp blijft branden. U, Here, mijn God, bent het Licht in de duisternis.

Jezus kan en zal het doen, zoals niemand anders dat kan. Hij is het licht van de wereld. Hij roept ieder mens tot Zichzelf met een prachtige belofte:

Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat Leven geeft (Johannes 8:12).

Waarom zou je Zijn uitnodiging afslaan?


maandag 5 december 2022

Een gebalanceerd Christenleven

Zaken als extremisme, radicalisme en polarisatie (welke naam we er ook aan geven) lijken mij grotendeels het resultaat van een gebrek aan balans. Ja, op elk gebied van het leven, of dat nu over politiek, religieuze opvattingen, sociale kwesties of ideologieën gaat.

Soms lees of hoor ik dingen waarvan ik me afvraag hoe mensen zo ver zijn gekomen, een beetje zoals de schildpad middenop de snelweg 😏

Het lijkt steeds moeilijker te worden om een leven vol keuzes te leiden zonder meteen in een hokje te worden geplaatst. Mijn hemel, het is mogelijk om te genieten van vlees en vegetarisch eten, zon en sneeuw, sport en lezen, om maar eens wat te noemen.

Het is triest om te zien dat zelfs christenen worstelen om balans in het leven te vinden. We doen alsof alles perfect is terwijl dat niet zo is of we hebben verdriet over alles alsof er geen Trooster is. Nou ja, misschien ligt het aan mij...

Onlangs werd ik herinnerd aan wat er staat geschreven in Prediker 3:1-8,

Voor alles bestaat een bepaalde tijd: een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te oogsten, een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om te verwoesten en een tijd om te herbouwen, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te treuren en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen bij elkaar te zoeken, een tijd om te omhelzen en een tijd om niet te omhelzen, een tijd om te vinden en een tijd om te verliezen, een tijd om iets te bewaren en een tijd om iets weg te gooien, een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken, een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.

Ik realiseer me dat ik ook best radicaal ben als het om mijn wereldbeeld gaat, gelukkig brengt de Bijbel er balans in. 👉De wetenschap dat God wil dat ik leer om goed te leven onder ALLE omstandigheden helpt me enorm. De apostel Paulus schreef in Filippenzen 4:11-13,

Ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.

Ik ben benieuwd, hoe bewaren jullie de balans?

woensdag 30 november 2022

In maar niet van de wereld (4)

Het is onze roeping, wat de omstandigheden ook zijn, om in deze bedorven wereld als sterren het licht van God uit te stralen (Filippenzen 2:14-15) schreef ik in mijn vorige post.

Is dat mogelijk? Hebben we Gods belofte dat het mogelijk is om te schitteren in een duistere wereld?

Ja hoor. In 1 Johannes 5:4-5 staat geschreven: Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen.

We hebben de overwinning over deze duistere wereld door ons geloof, door op God te vertrouwen. In sommige vertalingen staat 'wij behalen de overwinning'. We zullen actie moeten ondernemen  teneinde ons niet te laten beïnvloeden door deze boze wereld die ons wil overweldigen.

We zullen dagelijks keuzes moeten maken om te schitteren als sterren. Bewuste keuzes in ons:

  • DENKEN - U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt (Romeinen 12:2)
  • PRATEN - Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden (Kolossenzen 4:6)
  • HANDELEN - Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten (Psalm 1:1)

Eenvoudig? Nee. Mogelijk? Ja. Anders zou het niet van ons worden gevraagd. We kunnen gewoonweg niet denken zoals iedereen denkt (angst, crisis, zorgen, boosheid enz.). We kunnen gewoonweg niet praten zoals iedereen praat (negatief, hopeloos, paniekerig, het nieuws herhalen) etc. En last but not least, we kunnen gewoonweg niet handelen zoals iedereen handelt (egoïstisch, hebzuchtig, trots, wetteloos etc.)

De Bijbel leert ons duidelijk om een ​​ander leven te leiden, om in deze wereld te zijn, maar haar manieren niet over te nemen!

donderdag 17 november 2022

In maar niet van de wereld (3)

Jezus zei: Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u (Johannes 15:18-19).

Jezus heeft ons uit de wereld gekozen, maar tegelijkertijd vroeg Hij aan God om ons niet uit de wereld weg te nemen (Johannes 17:15). Hoe moeten we dit interpreteren?

Zoals ik in mijn vorige blog schreef,  dit is nou juist het reddingsplan: Hij wil ons redden van de door het kwaad beheerste wereld. Het is mogelijk om in deze wereld te leven maar er niet bij te horen, omdat we tot het Koninkrijk van God behoren (Galaten 1:4-5).

Deze door het kwaad beheerste wereld... is het zo erg? Ja, en we moeten ophouden te doen alsof dat een grote verrassing voor ons is. 1 Johannes 5:19 zegt: We weten dat we uit God zijn geboren en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. 👉De wereld is in de macht van de duivel. Eng misschien... maar laten we niet vergeten dat het Koninkrijk van God niet in zijn macht is.

Dit is het verschil tussen duisternis en licht. Op de een of andere manier zijn beiden aanwezig in de wereld waarin we leven. We kunnen de werken van de duisternis om ons heen duidelijk zien, dagelijks zelfs. Maar hoe zit het met het licht? Stralen wij in deze donkere wereld? Zijn we zichtbaar als kinderen van het licht?

In Filippenzen 2:14-15 staat geschreven: Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen.

Dit is onze roeping, dit is onze opdracht, ongeacht de omstandigheden. In mijn volgende post zullen we kijken hoe we dit praktisch kunnen maken!

zondag 30 oktober 2022

In maar niet van de wereld (2)

In mijn vorige blogpost noemde ik het gebed van Jezus: Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel (Johannes 17:15).

Het is Gods wil dat Zijn discipelen/volgelingen in deze wereld zijn, maar tegelijkertijd... er niet bij horen (Johannes 17:16). Ik hoop dat je de tijd hebt genomen om Johannes 17:10-20 een paar keer te lezen. Het is zo'n interessant gebed.

Misschien denk je: 'Nou, ik heb nooit bij de wereld gehoord. Ik ben geboren in een christelijk gezin en ben altijd naar de kerk geweest.' Of we bij de wereld horen (of niet) heeft niets te maken met de manier waarop we zijn opgegroeid, maar alles met ons antwoord op Gods roeping.

In Johannes 15:18-19 zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Omdat Ik jullie van hen heb weggeroepen staat er in een andere vertaling. Jezus riep de discipelen uit de wereld in Zijn Koninkrijk en Hij roept vandaag nog steeds mensen. In feite heeft Jezus de hele mensheid uitverkoren om uit deze goddeloze wereld te komen en Zijn Koninkrijk binnen te gaan. We hoeven alleen maar ja te zeggen tegen Hem en dat reddingsplan.

Is het zo simpel, Marja? Jazeker. Laten we eens kijken naar Galaten 1:4-5 waar staat geschreven, Christus heeft Zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Daarmee deed Hij de wil van God, onze Vader, aan wie alle eer toekomt, voor altijd en eeuwig. Amen.

Dit is het reddingsplan! Het is mogelijk om in deze wereld te leven (zolang we ademen) maar tegelijkertijd tot het Koninkrijk van God te behoren. Ja, met onze voeten op de grond en ons hoofd in de wolken, zeg maar 😀

vrijdag 21 oktober 2022

In maar niet van de wereld (1)

We leven in een vreemde wereld, een wereld vol tegenstellingen... mooi en hartverscheurend, adembenemend en tenenkrommend, prachtig en wreed. We houden van deze plek, maar we hebben verdriet over wat er gaande is. We verlangen naar de hemel en toch willen we hier blijven.

In deze nieuwe blogserie wil ik eens stil staan bij deze geweldige, gekke, verbazingwekkende, goddeloze, fantastische wereld waarin Jezus ons erop uit stuurt... om het goede nieuws te delen!

Het komt misschien niet zo overeen met de gebeden die veel Christenen bidden, maar Jezus bad tot God de Vader en vroeg Hem om ons niet uit deze wereld te halen. Het is nooit de bedoeling geweest dat we op een geestelijk eilandje zouden gaan leven, veilig binnen onze kleine christelijke kringen. Het is Gods wil dat we in deze wereld zijn, maar niet zonder bescherming.

Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel (Johannes 17:15).

Neem ze niet weg uit deze wereld, bad Jezus, want de wereld moet Mijn discipelen zien. Zorg er wel voor dat U ze veilig houdt, Vader. 👉Denk daar maar eens over na, we horen in deze wereld te zijn. Wij zijn er echter niet van. Jezus maakte dat heel duidelijk toen Hij bad: Zij horen net zo min bij de wereld als Ik (Johannes 17:16).

Lees Johannes 17:10-20 eens een paar keer goed door (bij voorkeur in verschillende Bijbelvertalingen) en laat dat kostbare gebed echt tot je spreken. Het is een gebed voor ons allemaal, voor vandaag.

Als we in deze wereld zijn, maar er niet bij horen, hoe zullen we dan leven? In een spagaat? Hoe voorkomen we dat we 'besmet' worden met werelds gedachtengoed, met wereldse dingen? Een vriend van deze wereld is immers een vijand van God, zegt de Bijbel.

Ik hoop dat jullie weer meelezen en -denken in deze nieuwe blogserie! Voel je vrij om je gedachten en opmerkingen te delen.

donderdag 6 oktober 2022

Oorsprong, bestaan, doel...

De belangrijkste levensvragen worden beantwoord in het Woord van God; dat wil zeggen... als je besluit om de tijd te nemen de aloude woorden van wijsheid en profetie te lezen.

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik heen? Wat is mijn doel hier op aarde? Zomaar een paar vragen die generaties na generaties hebben geïntrigeerd. Ik las ergens dat heel veel jongeren tegenwoordig worstelen met existentiële vragen.

Laatst kwam ik een tekst tegen die ik minstens drie of vier keer achter elkaar heb zitten lezen. Geweldig, zoveel waarheid en openbaring in één vers dat eigenlijk heel eenvoudig klinkt! Ik heb het over Romeinen 11:36,

Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. Voor Hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen.

Daar heb je het, drie in één.

  • Oorsprong: alles komt van God. Dat doet me denken aan Johannes 1:3 waar over Jezus staat geschreven,  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Onze oorsprong ligt bij God, hoe geweldig is dat?!
  • Bestaan: alles bestaat door God. Dat doet me denken aan Kolossenzen 1:17 waar over Jezus staat geschreven: En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. In het engels staat er 'and in him all things hold together'. Zonder Hem zou alles al lang geleden uit elkaar zijn gevallen!
  • Doel: alles heeft zijn doel in God. En dat doet me denken aan 1 Korintiërs 8:6 waar staat geschreven: Er is maar één God: de Vader, door wie alles is en voor wie wij leven. En er is ook maar één Heer: Jezus Christus, door wie alles is gemaakt en die ons het leven heeft gegeven. Onze levens zijn geen toeval, niet willekeurig, en niet om zonder doel geleefd te worden. We leven voor God door Jezus en dat brengt grote vreugde en voldoening.

Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben super bemoedigd door de rijkdom van dit vers.

dinsdag 27 september 2022

Het belang van christelijke boeken

Sommige christenen zijn kritisch heb ik gemerkt. Vooral als het gaat om het beoordelen van andere christenen die op een of andere manier een bediening hebben.

Ik kom op social media vaak kritische en waarschuwende opmerkingen tegen over christelijke auteurs, predikers en muzikanten.  Behoorlijk triest en vermoeiend vind ik zelf (laat me weten of je het ermee eens bent of niet).

👉Als je iemands prediking, schrijven of zingen niet leuk vindt... zoek dan wat anders op! Maar alsjeblieft, bekritiseer het werk van anderen niet, zeker niet als je zelf nog nooit iets hebt geproduceerd. Ik zie niet in waarom dat zo moeilijk is.

Persoonlijk luister ik naar verschillende leraren en predikers en ik lees graag boeken die zijn geschreven door Christenen. Als ik aanmoediging, genezing of geloof in mijn eigen leven nodig heb, lees ik bepaalde auteurs. Ja, degenen waarvan ik weet dat hun schrijven me zal opbeuren en inspireren.

Laatst dacht ik na over de waarde en het belang van al die christelijke boeken. We zijn zo gezegend dat we kunnen kiezen uit een grote verscheidenheid aan auteurs wiens schrijven ons helpt in onze eigen geloofswandel. Boeken die me hebben geholpen, leen ik vaak uit aan anderen.Ook schrijf ik recensies op Goodreads en soms op deze blog.

En ja, natuurlijk word ik zelf ook bemoedigd als ik positieve berichten krijg van mensen die mijn boeken/blogs/columns hebben gelezen. Of we nu schrijven, prediken, bidden, aanmoedigen, motiveren of muziek maken, we dienen daarmee anderen. Soms een bepaalde persoon, soms een specifieke doelgroep en soms zelfs een groot publiek. Als we allemaal ons positieve steentje zouden bijdragen, bedekten we de aarde met Gods liefde.

Als jij geniet van mijn schrijverijen, bekijk dan zeker de promotievideo en de boektrailer van mijn nieuwste boek First Love! BEDANKT.

👉PS: Hebben jullie weleens een promotiefilmpje of -blog gemaakt of een boek trailer?

donderdag 15 september 2022

Verandering van omgeving

"Een verandering van plaats, een verandering van geluk."

Deze uitdrukking is te vinden in de Joodse Talmoed en weerspiegelt het idee dat wanneer we van omgeving veranderen, ons geluk (of in ieder geval ons perspectief) ook kan veranderen.

Daar kan ik volmondig ja op zeggen! Een verandering van omgeving kan heel verfrissend zijn. Het is een geweldig eenvoudige manier om meer vreugde en nieuwigheid in ons dagelijks leven te brengen.

Twee weken geleden huurden we een houten huisje in het bos. Het was een heerlijke plek, en hoewel we er maar een paar dagen waren, was het echt een betoverende en zeer inspirerende ervaring. Het was er vooral stil.

Een verandering van omgeving, hoe groot of klein ook, is als een stap achteruit doen en een schilderij vanuit een andere hoek bekijken. Iets dat ons echt een frisse blik geeft. In Genesis 15:5 kunnen we lezen hoe de Heer Abram uit zijn tent (zijn directe omgeving) leide en tegen hem zei: "Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn."

Abram moest zijn perspectief verbreden, zijn blik verruimen. Hij was teveel gefocust op de onmogelijkheden van het leven. Doen wij niet vaak hetzelfde? 👉We blijven maar dezelfde nieuwsberichten bekijken of lezen, dag in dag uit, en we zien gewoon niet hoe God de dingen zal gaan veranderen. Maar Hij kan en Hij zal dat doen.

Zet de tv uit. Ga naar buiten. Ga wandelen. Adem. Dank God. Maar vooral... Kijk omhoog. Onze hulp komt van de Heer, de Maker van hemel en aarde! Hij zal ons een fris en hoopvol perspectief geven!


dinsdag 6 september 2022

Wij bezitten niets, en toch...

'Je bezit niets en je zult gelukkig zijn'.

Het is een slogan die wordt toegeschreven aan de ideologie van een internationale elitegroep (ik zal je de details besparen). Een groep waarvan de leden boven de slogan staan. 'Je' in plaats van 'we'.

Of de slogan echt van hen is, maakt niet zoveel uit. Een van de voorspellingen op de agenda van deze organisatie is dat in 2030 alle producten door diensten zijn vervangen. Denk daar eens over na, wat je ook maar nodig hebt, iemand zal er voor zorgen dat het beschikbaar is. In eerste instantie klinkt dat geweldig, knip met je vingers en het zal naar je toe worden gebracht.

Maar in werkelijkheid zal het ons erg afhankelijk maken van de mensen die die diensten verlenen. In werkelijkheid is het een herformulering van de slogan waarmee ik begon. Een slogan rechtstreeks uit de mond van Satan. Waarom? Omdat het een verdraaide waarheid is en dus bedrog.

De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 6:10: Ons hart doet pijn, maar de Here geeft ons blijdschap. Wij zijn arm, maar geven anderen veel geestelijke rijkdom. Wij hebben niets, maar genieten van alles. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten staat er in de HSV.

Dat, beste mensen, is de waarheid. Alles is van God, de Schepper van het Universum. Dus in die zin bezitten we inderdaad niets, dat was altijd al zo. Zonder de adem in onze longen die de Heer ons elke dag geeft, zouden we niet leven, laat staan kunnen werken voor geld om een ​​auto of een huis te kopen.

Alle hemelen behoren toe aan de Here, uw God, ook de aarde met alles wat daarbij hoort (Deuteronomium 10:14).

God bezit alles en wij mogen ervoor zorgen, wat ons rentmeesters maakt. Dit geldt zowel voor de aarde en alles wat daarop is als voor de geestelijke rijkdommen die ons (gelovigen) zijn toevertrouwd. Het is ons allemaal gegeven om voor te zorgen, zolang deze aarde bestaat.

👉We kunnen ervoor kiezen om dit vreugdevol, eerlijk en productief te doen (hoe groot of klein onze invloed ook is) en dat zal ons inderdaad gelukkig maken, want we zullen God eer brengen!

Van U is al de macht, de glorie, de overwinning en de majesteit. Alles in de hemel en op aarde is van U, Here. En dit is uw koninkrijk. Wij vereren U als degene die alles in handen heeft (1 Kronieken 29:11).