donderdag 29 oktober 2009

Verfrissende communicatie met God

Gesprek van geest tot geest
In een recent nummer van Christianity Today stond een artikel over de gave van het spreken in tongen, of klanktaal zoals de NBV zegt. De kop luidde ongeveer als volgt ‘Assemblies of God vraagt zich af of haar kenmerkende leer verloren gaat in evangelisatie pogingen’. Een interessant artikel en een van de vele actuele discussies over dit onderwerp.
Ik hou de dingen graag simpel en heb een aantal dingen die de bijbel hierover zegt (in 1 Korintiers 14) op een rijtje gezet. In de eerste paar verzen van dat 14e hoofdstuk vallen namelijk een aantal essentiele dingen op en die wil ik graag met je delen:

1. Wanneer we in tongen spreken spreken we alleen tot God!
Wie wil dat nou niet zeg, communiceren met de Schepper van het Heelal op een 1 op 1 basis, Geest tot geest zeg maar. We zouden wel gek zijn om die gelegenheid aan ons voorbij te laten gaan! Miljoenen zoekers en twijfelaars over de hele wereld proberen wanhopig in contact te komen met een God die ze nooit hebben gezien door middel van natuuraanbidding, het brengen van offers, meditatie etc. Tegelijkertijd bekritiseert en lacht men om de enige methode die volgende de Bijbel werkt!
2. Wanneer we in tongen spreken, spreken we een onbegrijpelijke taal.
Een taal die intellectueel niet te begrijpen is, of zoals de NBG vertaling zegt ‘we spreken geheimenissen'. Geheimen die alleen door God geopenbaard kunnen worden. 1 Korintiers 4:1 zegt dat we dienaren van Christus zijn aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Heb je er ooit over nagedacht wat dat betekent? Elke keer als we onze mond openen en in een klanktaal spreken zetten we geheimen vrij, maken we gebruik van het beheer dat ons toevertrouwd is. Je vraagt je misschien af wat we daar in vredesnaam aan hebben. Niets! Tenzij God de geheimen voor ons vertaalt. 1 Korintiers 14:13 zegt, daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. De geheimen worden dan als het ware omgezet in een openbaring, kennis, profetie of onderwijs.
3. Wanneer we in tongen spreken zijn we daar zelf bij gebaat.
Sommige vertalingen zeggen we stichten onszelf, we bouwen onszelf op. Natuurlijk is het goed om kerkdiensten bij te wonen, conferenties te bezoeken, boeken te lezen en zo te leren van anderen, maar de bijbel zegt duidelijk dat we ook onszelf moeten opbouwen. Als we dat persoonlijk onderhoud achterwege laten begint ons geestelijk huis te vervallen en zal het uiteindelijk op instorten staan.

Het spreken of bidden in een tongentaal of klanktaal is een gave die de Heilige Geest maar al te graag aan de gelovigen wil geven. God wil niet alleen op intellectueel en emotioneel niveau met ons communiceren, maar zeer zeker ook op geestelijk niveau, want God is Geest! Hij alleen weet hoeveel geheimen er nog vrijgezet moeten worden door degenen die Hij daartoe het beheer heeft gegeven. Geheimen die, na vertaling, nodig zijn voor de opbouw en het onderhoud van de individuele gelovige, maar ook voor Zijn gemeente! Laten we niet onwetend blijven over de geestelijke gaven en laten we ook niet in de verleiding worden gebracht er ellenlange discussies over te voeren.
Laten we streven naar de gaven!

donderdag 22 oktober 2009

Meer, meer, meer...

Iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen

Wij hebben het voorrecht om op twee continenten te mogen wonen en werken. Reeds jaren verdelen we onze tijd tussen Nederland en Zuid California, twee totaal verschillende werelden. Niet alleen van elkaar gescheiden door duizenden kilometers maar ook door onnoemelijk veel kulturele verschillen.
Ons huis in Nederland is wellicht het kleinste in het dorp. Veel spullen hebben we niet, simpelweg omdat de ruimte ertoe ontbreekt veel dingen te verzamelen. In Zuid California echter, wonen we in een gigantische ranch, met vele kamers. In de loop van de jaren raakten die kamers vol, er is geen leeg plekje in huis! Ik denk niet dat we bewust zoveel spullen bijeen hebben vergaard, het is er langzaam ingeslopen, meer, meer, meer...
Jezus heeft hier, zoals gewoonlijk, wel wat wijze woorden over gesproken. In Lucas 12:15 zegt Hij,
Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.
En weet je, Hij heeft natuurlijk gelijk! We leven in een maatschappij waarin de hoeveelheid bezittingen aangeven of we wel of niet geslaagd zijn in het leven. Maar Jezus zegt juist dat het daar NIET vanaf hangt. Het gaat er niet om wat we hebben, maar wie we zijn in Hem en wat we kunnen delen met anderen!

Onderzoek je hart
Vereenvoudig je leven
Deel je bezit

zaterdag 17 oktober 2009

Uit mijn persoonlijk dagboek...

Opdracht om blijvende vrucht te dragen
Wat een kostbare schat is uw Woord, Heer. Het is elke morgen nieuw, elke dag verfrissend. Dank U wel dat U me stil liet staan bij Jesaja 27:6 waarin gesproken wordt over het herstel van Israel. Maar als ik die woorden persoonlijk maak spreken ze ook over mijn herstel: de omslag van een zelfgericht, doelloos leven naar een leven dat ervoor bestemd is om het Koninkrijk nabij te brengen. Als ik die woorden persoonlijk maak staat er: “Marja zal uitbotten en bloeien en de vruchten van haar oogst zullen de hele aardbodem bedekken.” Wat een prachtige verwijzing naar de woorden van Jezus in Johannes 15:16 waarin Hij mij opdracht geeft om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Ik moet de aarde vullen met vrucht, vrucht van mijn lippen, vrucht van mijn pen, vrucht van mijn werk en liefde. Dat begint in mijn eigen huis en breidt dan uit naar mijn straat, mijn stad, mijn land en uiteindelijk de hele wereld! Vul de aarde met blijvende vrucht; liefde, vreugde, wijsheid en waarheid.

woensdag 7 oktober 2009

Hoog aanzien bij mensen

Alle dingen van aardse materiele waarde zijn onbelangrijk voor God
Wat bij mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
Lucas 16:15
Au! Jesus weet altijd de vinger op de zere plek te leggen! De mensen moeten versteld hebben gestaan toen Hij bovenstaande woorden sprak. Het was het einde van een lange discussie over geld en macht. De Bijbel vertelt ons niet of de menigte er over door praatte, maar ik kan me zo voorstellen dat iedereen diep in gedachten naar huis keerde; wat moesten ze met deze radicale woorden van Jezus aan? Ik geloof dat Zijn woorden vandaag de dag nog hetzelfde effect hebben: ze zetten ons tot nadenken.
Wat staat bij ons mensen eigenlijk in hoog aanzien? Opleiding, carriere, een titel, geld, een groot huis? Eigenlijk maakt het niet uit waarmee we op de proppen komen, want alle dingen van aardse materiele waarde zijn onbelangrijk voor God. Je vraagt je af waarom een mens zich afslooft om datgene te bereiken wat door mensen wordt geprezen, maar een gruwel is in de ogen van God? Natuurlijk, opleiding, carriere, geld... dat zijn allemaal gezonde onderdelen van ons leven hier op aarde, maar ze mogen nooit ons hoofddoel worden! Laat je niet meeslepen in de zucht naar roem en eer. De Bijbel leert ons in 1 Timoteus 4:7 dat we onszelf moeten oefenen in een vroom leven, want het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Vroom leven klinkt misschien een beetje oudbollig, maar in het engels wordt gesproken over een godly life, een leven dat God pleziert! Het is wel eens goed om onze doelstellingen opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen!