donderdag 29 oktober 2009

Verfrissende communicatie met God

Gesprek van geest tot geest
In een recent nummer van Christianity Today stond een artikel over de gave van het spreken in tongen, of klanktaal zoals de NBV zegt. De kop luidde ongeveer als volgt ‘Assemblies of God vraagt zich af of haar kenmerkende leer verloren gaat in evangelisatie pogingen’. Een interessant artikel en een van de vele actuele discussies over dit onderwerp.
Ik hou de dingen graag simpel en heb een aantal dingen die de bijbel hierover zegt (in 1 Korintiers 14) op een rijtje gezet. In de eerste paar verzen van dat 14e hoofdstuk vallen namelijk een aantal essentiele dingen op en die wil ik graag met je delen:

1. Wanneer we in tongen spreken spreken we alleen tot God!
Wie wil dat nou niet zeg, communiceren met de Schepper van het Heelal op een 1 op 1 basis, Geest tot geest zeg maar. We zouden wel gek zijn om die gelegenheid aan ons voorbij te laten gaan! Miljoenen zoekers en twijfelaars over de hele wereld proberen wanhopig in contact te komen met een God die ze nooit hebben gezien door middel van natuuraanbidding, het brengen van offers, meditatie etc. Tegelijkertijd bekritiseert en lacht men om de enige methode die volgende de Bijbel werkt!
2. Wanneer we in tongen spreken, spreken we een onbegrijpelijke taal.
Een taal die intellectueel niet te begrijpen is, of zoals de NBG vertaling zegt ‘we spreken geheimenissen'. Geheimen die alleen door God geopenbaard kunnen worden. 1 Korintiers 4:1 zegt dat we dienaren van Christus zijn aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Heb je er ooit over nagedacht wat dat betekent? Elke keer als we onze mond openen en in een klanktaal spreken zetten we geheimen vrij, maken we gebruik van het beheer dat ons toevertrouwd is. Je vraagt je misschien af wat we daar in vredesnaam aan hebben. Niets! Tenzij God de geheimen voor ons vertaalt. 1 Korintiers 14:13 zegt, daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. De geheimen worden dan als het ware omgezet in een openbaring, kennis, profetie of onderwijs.
3. Wanneer we in tongen spreken zijn we daar zelf bij gebaat.
Sommige vertalingen zeggen we stichten onszelf, we bouwen onszelf op. Natuurlijk is het goed om kerkdiensten bij te wonen, conferenties te bezoeken, boeken te lezen en zo te leren van anderen, maar de bijbel zegt duidelijk dat we ook onszelf moeten opbouwen. Als we dat persoonlijk onderhoud achterwege laten begint ons geestelijk huis te vervallen en zal het uiteindelijk op instorten staan.

Het spreken of bidden in een tongentaal of klanktaal is een gave die de Heilige Geest maar al te graag aan de gelovigen wil geven. God wil niet alleen op intellectueel en emotioneel niveau met ons communiceren, maar zeer zeker ook op geestelijk niveau, want God is Geest! Hij alleen weet hoeveel geheimen er nog vrijgezet moeten worden door degenen die Hij daartoe het beheer heeft gegeven. Geheimen die, na vertaling, nodig zijn voor de opbouw en het onderhoud van de individuele gelovige, maar ook voor Zijn gemeente! Laten we niet onwetend blijven over de geestelijke gaven en laten we ook niet in de verleiding worden gebracht er ellenlange discussies over te voeren.
Laten we streven naar de gaven!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten