dinsdag 30 juli 2013

Blogging buzz.....

Na het afronden van zo'n mooie blogserie als Wet & genade, een ongelijke strijd? is het altijd weer even moeilijk om de draad op te pakken. Velen van jullie zijn aan het genieten van vakantie, maar voor de thuisblijvers heb ik toch wat leuke nieuwtjes op een rij gezet, daar gaat ie:

  • Over een paar weken komt de Italiaanse versie van mijn boek Grace of Giving uit: La Grazia del Donare. Weer een mooie mijlpaal in de schrijverij, eentje om heel dankbaar voor te zijn. In september hopen wij naar Italië te gaan en het boek op diverse plaatsen te presenteren. Ik hoop dat deze mijlpaal een inspiratie mag zijn voor de schrijvers en dichters onder jullie. Beperk je dromen niet! Geloof dat alle dingen mogelijk zijn...
  • Het aantal christelijke webloggers begint nu ook in Nederland aardig toe te nemen. Op Christelijke Webloggers vind je de nieuwste aanmeldingen en een duidelijk overzicht van alle blogs die je kunt bezoeken. Natruurlijk is het niet mogelijk om alle blogs te lezen of bezoeken, maar zoek er een paar uit die je aanspreken en laat je commentaar achter, zo bemoedigen en inspireren we elkaar!
  • Kennen jullie de website Schrijven Online al? Een nuttig website met veel tips voor schrijvers, bloggers en dichters. Persoonlijk vind ik het overzicht van de schrijfwedstrijden leuk. Als je je schrijven wilt blijven oefenen en verfijnen is het echt nuttig aan schrijfwedstrijden mee te doen. Ik heb onlangs nog een tweetal gedichten ingestuurd.... of het wat wordt? Ik weet het niet, maar ik hou jullie op de hoogte.
  • Nog zo'n nuttige site is Blogtrommel. Boordevol tips over schrijven en bloggen. Misschien ben je net met je blog begonnen of misschien blog je al jaren... het kan geen kwaad eens te lezen hoe de pro's er over denken. 
Fijne week allemaal, geniet van het mooie zomerweer! Happy blogging!

dinsdag 23 juli 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (6)

Hartelijk dank allemaal voor de commentaren, emails en gesprekken die er naar aanleiding van dit onderwerp zijn ontstaan. Vandaag wil ik de blog serie over wet & genade aflsuiten met deel 6. Als je alles nog eens wilt nalezen kan dat via het tabje Bijbelstudies hierboven. Heel in het kort samengevat:
  • Deel 1: het is niet wet of genade, maar wet en genade
  • Deel 2: het gaat niet meer zozeer om het houden of gehoorzamen van de wet, maar om het vervullen van de wet
  • Deel 3: Anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, dat is het hart van de Wet en de Profeten
  • Deel 4: Door genade hebben wij de rechtvaardigheid van Jezus Christus ontvangen en kunnen wij de werken doen die Hij deed
  • Deel 5: Liefde is de vervulling van de wet
Zoals ik al eerder schreef, Paulus was een man die als geen ander zowel wet als genade kende. Hij sprak en schreef er veelvuldig over. In Romeinen 6:10-14 legt hij duidelijk uit dat zonde niet over ons moet heersen (want dan zijn we slaven) maar genade (want dan zijn we vrij). Vers 14:  De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. De wet heerst niet meer over ons (maar bestaat natuurlijk nog wel), de wet is dus niet meer onze baas. Wij leven onder genade, onder leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt ons in het vervullen van de wet, want de vrucht van de Heilige Geest in ons leven is LIEFDE.... en liefde is de vervulling van de wet (Romeinen 13:10).

Leven onder genade betekent niet alleen het einde van ons oude, zondige leven, maar het begin van een nieuw vrij leven onder leiding van de Heilige Geest. Leven onder (uit, door) genade betekent niet dat er niets meer te doen valt tot Hij ons komt halen. Integendeel! Lees maar eens mee wat Paulus tegen Timoteus zegt, Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus (2 Timoteus 1:9). We zijn geroepen tot een heilige taak! Taak = werk. Niet de werken van de wet, maar de werken van de liefde: anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Bij alles wat je doet kun je jezelf die vraag stellen: hoe wil ik behandeld worden? Met liefde, respect, humor, aandacht, gulheid, goedheid? Doe dat dan ook voor een ander.

Goed, ik kan hier nog wel maanden over doorschrijven, maar uiteraard is het Woord van God zelf veel krachtiger dan enige uitleg. Ik wil deze serie aflsuiten met Romeinen 8:3-4 (ik citeer de Groot Nieuws Bijbel voor alle duidelijkheid), Wat de wet van Mozes niet kon, omdat ze machteloos was door ons zondige bestaan, dat deed God. Hij heeft zijn Zoon in datzelfde zondige bestaan gestuurd als een offer voor de zonde, en daarmee de zonde juist binnen dit bestaan zelf veroordeeld. Zo kunnen wij nu volbrengen wat de wet van ons eist: want we leiden geen leven meer zonder God, maar we leven volgens de Geest van God.

zaterdag 20 juli 2013

Gouwe ouwe....

Wat denken jullie van een gouwe ouwe? Koptelefoon op en lekker hard meeblèren!


Matthew Ward - To the King

Prettig weekend

dinsdag 16 juli 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (5)

Misschien hebben jullie tijd genomen om te luisteren naar mijn preek van 7 juli jl. over dit onderwerp en weet je al een beetje waar ik met deze serie naartoe wil. Misschien ook niet... hoe dan ook, ik vind het heel leuk dat jullie via deze blog meelezen en -denken over wet & genade. We pakken de draad weer op...

Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden, dat is het hart van de wet en de profeten volgens Jezus (Matteus 7:12). Als wij zo gaan leven zetten wij het werk van Jezus Christus voort. Het vervullen van de wet was niet een eenmalige actie, het vindt dagelijks plaats. Genade heeft dus niet de plaats van de wet ingenomen, genade maakt het mogelijk voor ons om de wet te vervullen. De apostel Paulus begreep dat heel goed en heeft het ook heel duidelijk uitgelegd.

Zijn lange, en soms moeilijke, betogen over wet en genade worden mijns inziens samengevat in Romeinen 13:10 (HSV), De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dat lijkt me een heel duidelijke uitspraak. Als wij beweren dat we als gelovigen de wet niet kunnen of hoeven te vervullen zeggen we eigenlijk dat we niet kunnen liefhebben, want liefde is de vervulling van de wet. Iedere keer als wij in liefde handelen, vervullen wij de wet! Misschien heb je dat nooit zo gezien of geleerd, maar ik zou je aan willen sporen hier eens dieper over na te denken en te bidden.

Voor alle duidelijkheid; in Romeinen 3:21-31 beschrijft Paulus dat we alleen de rechtvaardigheid van Christus kunnen ontvangen door genade en geloof, niet door het houden of gehoorzamen van de wet. Echter, als we uit die wetenschap gaan leven schuiven we de wet niet opzij, maar doen we juist wat de wet zegt. Stellen wij dan door dit geloof de wet buiten werking? Helemaal niet! Wij bevestigen juist de betekenis van de wet staat er in Romeinen 3:31 (GN en HSV).

Dus: niet langer anderen vertellen wat ze wel en niet mogen doen (wetticisme), maar anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden (liefde). Het uitgangspunt is niet langer de wet, maar de genade/liefde die in ons is uitgestort. Als we zo gaan leven (leven onder leiding van de Heilige Geest die in ons woont), gaan er pas echt dingen veranderen.

In de volgende blog post zal ik nog een aantal uitspraken van Paulus onder de loep nemen.

Blijf meelezen en stuur deze blog alsjeblieft door naar iemand die hier wat aan kan hebben!

dinsdag 9 juli 2013

30 dagen gebed 2013

De serie wet & genade, een ongelijke strijd? onderbreek ik even voor de aankondiging van het 30dagen gebed voor de Islamitische wereld.

Vandaag begint voor miljoenen moslims de vastenmaand Ramadan. Die periode wordt door Christenen wereldwijd gebruikt om specifiek te bidden voor moslims. Je kan bidden op kleine schaal (voor je moslim collega of buren bijvoorbeeld) en op grotere schaal (voor de onlusten in Egypte bijvoorbeeld). Aan de hand van een digitaal overzicht (dat je HIER kunt downloaden) kun je elke dag voor iets of iemand anders bidden. Dit jaar ligt de nadruk echt op het bidden voor vrijheid in de Islamitische landen. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid om te kiezen of je Moslim of Christen wilt zijn.

Er is momenteel ontzettend veel onrust in de Islamitische landen, en niemand weet of de situatie nu beter of slechter wordt voor de bevolking. Maar laten wij onze medemens (Moslims en Christenen in die landen) massaal de vrede toebidden die alle verstand te boven gaat! Vrede die alleen door Jezus Christus / Jesjoea ישוע / Yasu' al-Masih يسوع المسيح  gegeven kan worden.

Momenteel lees ik het boekje Ontwapenend Gebed van Anne van der Bijl en Al Janssen, een geweldige inspiratie die je nodig zult hebben als je effectief wilt bidden voor Moslims.

Kom in actie, ga deze maand bidden en vasten voor een wereld in nood!

(Je kan bijvoorbeeld vasten van koffie, tv kijken, alcohol, of suiker etc.)

PS2: Afgelopen zondag sprak ik in Christengemeente De Hoeksteen in Etten-Leur over wet & genade, je kunt hier de preek beluisteren.

dinsdag 2 juli 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (4)

Fijn dat jullie meelezen en meedenken over dit onderwerp. Het is zo belangrijk een helder beeld te hebben van Gods oneindige genade in verhouding tot Zijn wet. Het zal ons helpen in vrijheid te leven binnen het kader van zijn regels. Want vrijheid is niet een leven zonder regels, dat is anarchie (als je daar meer over wilt lezen kan dat in de serie je vrijheid vasthouden die ik vorig jaar op deze blog schreef).

Maar goed, Jezus kwam dus niet om de wet van de tafel te vegen, maar om er betekenis aan te geven, om de wet te vervullen. Hij laat met vele voorbeelden zien hoe het leven naar de letter (het houden van of gehoorzamen aan de wet) plaats maakt voor het leven door de geest (het vervullen van de wet). Ons hart van steen (wetticisme) moet gebroken worden zodat we een hart van vlees (geleid door de Heilige Geest) kunnen ontvangen! De wet wordt dan niet langer gebruikt om anderen te vertellen wat ze wel en niet mogen doen, maar als richtlijn om anderen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Persoonlijk heb ik ook altijd gedacht dat alleen Jezus Christus de wet kon vervullen omdat Hij de enige mens zonder zonde was. Maar daar komt genade nou juist om de hoek kijken. In 2 Corintiërs 5:21 staat (ik citeer voor alle duidelijkheid uit Het Boek), Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Dat is pure genade. Onze zonden in ruil voor Zijn rechtvaardigheid. Dezelfde rechtvaardigheid die Jezus had toen Hij op aarde rondliep en de mensen deze dingen leerde, hebben wij nu. We hebben geen excuus om niet te doen wat Hij deed.

In het licht daarvan is het ineens ook veel begrijpelijker dat Jezus zegt, Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader (Johannes 14:12). Ik vond dat altijd zo'n moeilijke tekst, maar nu begrijp ik wel waarom Hij er achteraan zegt (vs. 15) 'Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht'... Anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Volgens Jezus is dat gebod (een gouden regel mogen we wel zeggen) het hart van de Wet en de Profeten. Daarmee zegt Hij dus dat het uitleven of vervullen van de wet een dagelijkse bezigheid voor de gelovigen zou moeten zijn. Wij kunnen dat ALLEEN maar doen door te leven uit de wetenschap dat Zijn genade genoeg is voor ons.

Mijn vraag aan jou is, heb je nog een hart van steen (goedbedoeld wetticisme misschien) of heb je de Here God al gevraagd om je een hart van vlees (geleid door de Heilige Geest) te geven?

In de volgende post zullen we stilstaan bij wat de apostel Paulus over het vervullen van de wet zegt...

Blijf meelezen en stuur deze blog alsjeblieft door naar iemand die hier wat aan kan hebben!