dinsdag 16 juli 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (5)

Misschien hebben jullie tijd genomen om te luisteren naar mijn preek van 7 juli jl. over dit onderwerp en weet je al een beetje waar ik met deze serie naartoe wil. Misschien ook niet... hoe dan ook, ik vind het heel leuk dat jullie via deze blog meelezen en -denken over wet & genade. We pakken de draad weer op...

Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden, dat is het hart van de wet en de profeten volgens Jezus (Matteus 7:12). Als wij zo gaan leven zetten wij het werk van Jezus Christus voort. Het vervullen van de wet was niet een eenmalige actie, het vindt dagelijks plaats. Genade heeft dus niet de plaats van de wet ingenomen, genade maakt het mogelijk voor ons om de wet te vervullen. De apostel Paulus begreep dat heel goed en heeft het ook heel duidelijk uitgelegd.

Zijn lange, en soms moeilijke, betogen over wet en genade worden mijns inziens samengevat in Romeinen 13:10 (HSV), De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dat lijkt me een heel duidelijke uitspraak. Als wij beweren dat we als gelovigen de wet niet kunnen of hoeven te vervullen zeggen we eigenlijk dat we niet kunnen liefhebben, want liefde is de vervulling van de wet. Iedere keer als wij in liefde handelen, vervullen wij de wet! Misschien heb je dat nooit zo gezien of geleerd, maar ik zou je aan willen sporen hier eens dieper over na te denken en te bidden.

Voor alle duidelijkheid; in Romeinen 3:21-31 beschrijft Paulus dat we alleen de rechtvaardigheid van Christus kunnen ontvangen door genade en geloof, niet door het houden of gehoorzamen van de wet. Echter, als we uit die wetenschap gaan leven schuiven we de wet niet opzij, maar doen we juist wat de wet zegt. Stellen wij dan door dit geloof de wet buiten werking? Helemaal niet! Wij bevestigen juist de betekenis van de wet staat er in Romeinen 3:31 (GN en HSV).

Dus: niet langer anderen vertellen wat ze wel en niet mogen doen (wetticisme), maar anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden (liefde). Het uitgangspunt is niet langer de wet, maar de genade/liefde die in ons is uitgestort. Als we zo gaan leven (leven onder leiding van de Heilige Geest die in ons woont), gaan er pas echt dingen veranderen.

In de volgende blog post zal ik nog een aantal uitspraken van Paulus onder de loep nemen.

Blijf meelezen en stuur deze blog alsjeblieft door naar iemand die hier wat aan kan hebben!

2 opmerkingen:

  1. Mooi om te zien dat de Geest op verschillende plaatsen tegelijk werkt. Ook ik heb een stukje geschreven over Paulus en het houden van de wet. Mooi geschreven trouwens.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Harry, bedankt voor je bezoek en commentaar. Ik ga je blog meteen even lezen. Gek eigenlijk, ik dacht vand e week: waar zou Harry zijn, tijdje niets van gehoord, en nu sta je ineens hier :) Maar goed, misschien was je op vakantie.

      Verwijderen