donderdag 30 oktober 2008

Kies voor het leven!

Belangrijk moment in Amerikaanse geschiedenis
"Frisse lucht inademen en stil worden"
De commotie rond de verkiezingen van volgende week, hier in Amerika, gaat aan niemand voorbij. Zelfs niet aan mij, terwijl ik toch meestal kranten en televisie schuw. Ik denk dat de verkiezingstijd een goed moment is om eens na te denken over de keuzes die we maken, niet alleen elke 4 jaar, maar elke dag. In alles wat we doen en zeggen onderschrijven we de dingen waar we in geloven, of dat nou God is, zwarte koffie of een boek dat we zo geweldig vinden. In Europa zijn we gewend om overal onze mening over te geven, de politiek, religie, het huwelijk, de baas of simpelweg het weer.
Dagelijks geven we onze stem als we een magazine kopen of een film bekijken. Het is goed om onze opinie te vormen en na te denken over de voor- en nadelen. Op mijn engelstalige blog heb ik opgeroepen eens eens wat 'time-out' te nemen deze week. De tv de tv te laten, de krant niet te openen en gewoon eens naar het strand of park te gaan voor een wandeling. Heerlijk, even uitwaaien, de frisse lucht inademen en stil worden om zo in staat te zijn God's stem te verstaan. Hij helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen als we Hem daarom vragen.

Het huidige verkiezings spektakel in Amerika doet me denken aan een toespraak die Mozes hield voor het volk Israel. In het Boek Deuteronomium kun je in het 30e hoofdstuk bij vers 19 de volgende oproep lezen: Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen.

dinsdag 28 oktober 2008

Lifenews.com

Pro-life nieuwsbrief adverteert Breath of Life
De verkiezingen in de USA staan voor de deur, nog een week! Het abortus debat is politiek nieuws, iedere dag. Het lijkt wel of alles en iedereen zich heeft uitgesproken over het recht op leven, behalve degene waarover het nu eigenlijk gaat: de ongeboren baby. In Breath of Life heb ik juist dat kind een stem gegeven. Dit is je kans het verhaal nu eens van een echte insider te horen. Misschien moeten we er gewoonweg eens voor gaan zitten en luisteren...
Ga ook eens naar http://www.lifenews.com/ als je in de Amerikaanse politiek bent geinteresseerd. Je kunt daar de laatste berichten vinden over het abortus debat. Lifenews.com zendt dagelijks een e-mail nieuwsbrief uit door heel Amerika en deze week is daarin ook een advertentie te vinden voor Breath of Life.

woensdag 22 oktober 2008

Wees Creatief!

Maak eens iets voor je Maker
Breath of Life is een niet alledaags verhaal over God's scheppende kracht. Het is geestelijke poezie, een schreeuw om leven, een ode aan God's liefde voor de mensheid. De stem van het ongeboren kind vraagt je aandacht, luister maar:
Als mens krijg ik eindelijk de gelegenheid de dingen die God gemaakt heeft met eigen ogen te zien en ook aan te raken. Het schijnt dat die ervaring kan leiden tot grote dankbaarheid en bewondering voor de Schepper en geuit kan worden in woorden, muziek, schilderijen en dans. Althans, zo heb ik het begrepen. Dat is wat ik bedoel met iets toevoegen aan je aanbidding. Ik krijg eindelijk de kans om iets te maken voor mijn Maker."
Wanneer heb jij voor het laatst iets gemaakt voor je Schepper? Gebruik je handen (en voeten) en maak een lied, een tekening, een foto of een dans. Draag het op aan Hem en deel het met een ander!

dinsdag 14 oktober 2008

Financiele Zekerheid

Investeer in dingen met eeuwigheidswaarde!
De media in de USA zendt dagelijks haar klaagzang betreffende de financiele en economische crisis het land rond. Ik weet niet of het in Nederland ook zo erg is, maar hier word je er niet goed van. Ik kan het niet laten om steeds te denken: als het slecht gaat in de wereld, gaat het goed in het Koninkrijk! Jezus heeft ons eeuwen geleden al gewaarschuwd voor het maken van verkeerde investeringen. In Matteus 6:19 staat, Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel... Nou, eenvoudiger kan het toch niet worden? Als we goed naar Hem hebben geluisterd en ons geld hebben gestoken in christelijke projecten hebben we niets te vrezen. God belooft zegen in overvloed op ons neer te laten dalen in ruil voor 10% van ons inkomen volgens Maleachi 3:10! De Bijbel geeft verstandig financieel advies. Jezus voegde trouwens nog wat aan Zijn speech toe, Vraag je dus niet bezorgd af: wat zullen we eten of drinken of waarmee zullen we ons kleden- dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

donderdag 9 oktober 2008

Center for Bio-Ethical Reform beveelt boek aan

Pro-Life organisatie tipt Breath of Life
In de afgelopen weken heb ik verschillende pro-life organisaties in de USA aangeschreven met het verzoek mijn nieuwste boek aan te bevelen of te adverteren. Het Center for Bio-Ethical Reform in California was de eerste die reageerde en ze hebben een link naar Breath of Life op hun website gezet. Je kunt de website bekijken via www.abortionNO.org en de link vinden onder de kop "recent additions'.