zaterdag 30 juni 2012

De doop ontrafeld (2)

In mijn vorige post maakte ik al melding van het feit dat de Bijbel enerzijds over één doop spreekt, anderzijds over verschillende dopen. Wat moeten we daar mee? Als baby hebben mijn ouders mij gedoopt. Het heeft bijna veertig jaar geduurd eer ik de belofte, die zij aan God maakten, zelf kon en wilde bevestigen. Nadat ik in 2001 tot levend geloof kwam, heb ik mij laten dopen. Was nou die ene doop niet goed genoeg en moest het daarom over?

Nee, natuurlijk niet! Om eerlijk te zijn hebben de verschillende dopen zoals ze in de Bijbel voorkomen helemaal niets met leeftijd te maken. Hoe meer ik erover lees in Gods woord, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat er inderdaad maar één doop is die voor alle mensen belangrijk is en dat is de doop in het lichaam van Christus. Uit die ene doop volgen er meer, zoals we in de volgende posts zullen zien. Ik heb er voor alle duidelijkheid een heel eenvoudig schema van gemaakt.

Alles begint met die ene doop, de doop in het lichaam van Christus. In 1 Corinthiërs 12:13 staat, Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt,  hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Twee dingen vallen in dit verband direct op. 1) we zijn door de Geest gedoopt (en dus niet door mensen, zoals in het geval van de waterdoop) en 2) we zijn gedoopt tot één lichaam, dat is het lichaam van Christus, ofwel de wereldwijde gemeente/kerk van alle gelovigen.

Mijn eerste reactie toen ik deze tekst las was: Oke, dit gaat dus niet over de waterdoop, maar over de doop in het lichaam van Christus. Hoe treedt iemand eigenlijk toe tot het lichaam/de kerk van Christus? Niet door een lidmaatschap of theologische studie... ook al hebben we dat er misschien wel van gemaakt. Nee, we treden toe tot dat ene lichaam door de wedergeboorte. In Titus 3:4-5 staat het heel eenvoudig uitgelegd, Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest.

Prachtig vind ik dat, het bad van de wedergeboorte... dat is natuurlijk geen waterbad of doop, maar het moment waarop we ons leven aan Jezus Christus geven en Hij dat moment bezegeld door de Heilige Geest te geven die in ons komt wonen, voor altijd. Daar komt meestal geen water aan te pas, of het moeten tranen zijn :) Door de wedergeboorte worden wij tot één lichaam gedoopt, worden we een lid van de grote familie van God. In 1 Corinthiërs 12:27 zegt de apostel Paulus tegen de gelovigen, Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

De allerbelangrijkste en meest bijzondere keuze die we ooit in ons leven kunnen maken is de keuze om bij Jezus Christus te horen. Dat is een kwestie van leven of dood, dat is een kwestie van een stap maken... vanuit de duisternis naar het licht. Persoonlijk geloof ik dat dat die ene doop is waar de Bijbel over spreekt in bijv. Efeziërs 4:5. Jezus als fundament... vanuit die positie kunnen we verder kijken naar de andere dopen die daaruit voortkomen.


woensdag 27 juni 2012

De doop ontrafeld (1)

Jaren geleden kwam er eens een boekje uit van Maarten 't Hart over de tegenstellingen in de Bijbel, over teksten die elkaar schijnbaar tegenspreken. Maarten's manier om daarmee om te gaan was sceptisch en kritisch; een begrijpelijke houding voor een ongelovige. Maar hoe ga je nou als Christen met die vraagstukken om?

Zelf kom ik ze regelmatig tegen... schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel. Voor mij is dat geen reden om cynische opmerkingen te maken over Gods woord, maar eerder een duw in de rug om op nader onderzoek uit te gaan. Neem nou de doop; een onderwerp waarover gelovigen elkaar al eeuwenlang in de haren vliegen. Een onderwerp dat heeft geleid tot kerksplitsingen en familieruzies. De Bijbel doet er nog een schepje bovenop door enerzijds te spreken over één doop, Voor ons is er maar één Heer, één geloof en één doop (Efeziërs 4:5) en anderzijds te spreken over verschillende dopen (of een leer der dopen zoals er in sommige vertalingen staat), Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel (Hebreeën 6:2).

Tsja, wat is het nou? Eén doop of verschillende dopen? Ik twijel er niet aan of de geleerden en dominees er een mooi antwoord op hebben gevonden, maar toch wil ik een poging wagen op deze blog een frisse kijk te bieden op een oud gegeven. Niet vanuit een bepaalde theologische invalshoek, maar gewoon vanuit de Bijbel zelf! Ik zal dat doen aan de hand van een aantal korte posts over:
 • de doop in het lichaam van Christus
 • de doop in water
 • de doop in de Heilige Geest, en
 • de doop in het lijden
Hopelijk vinden jullie het net zo interessant als ik :) Hou deze blog dus in de gaten!

zaterdag 23 juni 2012

Zorgen moet je doen, niet maken (Loesje)


Vooruit dan maar, op verzoek... een column van mijn hand uit de oude doos, zoals eerder verschenen in Opwekking magazine...

‘Weet je, ik maak me zo’n zorgen’. Ze keek me bijna smekend aan en even leek het of ze verwachtte dat ik met een magisch handgebaar haar last zou kunnen verlichten. Ze zuchtte en ging op haar andere been staan, alsof ze het juk verplaatsen wilde. Haar goedbedoelde zorgelijkheid was een beetje besmettelijk, want ik voelde een frons over m’n voorhoofd trekken. Wat moest mijn reactie hierop zijn? Negeren was onbeleefd, wegwuiven niet echt aardig en meepraten van weinig nut. Ik wilde koste wat het koste een cliche voorkomen en knikte uiteindelijk een beetje medelevend terwijl ik vriendelijk Mattheus 6:34 citeerde in een poging haar op te beuren, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Ze scheen het niet te horen.

Toen ik even later verder fietste, bedacht ik  hoe vreemd het eigenlijk is dat ‘je zorgen maken’ volledig geaccepteerd is in onze maatschappij. Het is zo’n beetje standaard onderdeel van ons bestaan geworden. Zorgen over de kinderen, over geld, criminaliteit, de toekomst en het milieu. Je zorgen maken is verheven tot een teken dat je begaan bent met de dingen of dat je van iemand houdt. Als je je geen zorgen maakt, leef je niet echt. Sterker nog, als iemand zou beweren zich nooit zorgen te maken, echt nergens over, dan zouden we hem waarschijnlijk het stempel flierefluiter geven en een beetje schamper op hem neerkijken. Mensen die zich geen zorgen maken, hebben geen weet van wat er echt in de wereld gaande is. Mensen die zich geen zorgen maken, zijn roekeloos en misschien zelfs wel een beetje gewetenloos. Of toch niet?

In Jezus’ tijd was het waarschijnlijk niet anders en Hij wilde er best een paar pittige preekjes aan wijden. Hij schudde de mensen uit hun zorgelijke toestand wakker met de volgende vraag: Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Ja, toen stonden ze natuurlijk allemaal met hun mond vol tanden. Ze waren niet eens in staat die vraag met een wedervraag te beantwoorden volgens de joodse traditie. Jezus wilde met zijn vraag aangeven dat je zorgen maken geen toegevoegde waarde heeft, het verandert de bestaande situatie niet. Jezus ontkende het bestaan van zorgen overigens niet. Hij hield een emotioneel betoog over het onderwerp en prees daarin de liefde en zorg van de Vader voor zijn kinderen. Lees het nog maar eens na in Matteus 6:25-34.

Als zorgen ons weer eens proberen te bekruipen, kunnen we onze woorden wijzigen aan de hand van 1 Petrus 5:7; ik mag mijn zorgen op Hem afwentelen, want ik lig Hem na aan het hart.

woensdag 20 juni 2012

Blogging buzz....

Hartelijk dank iedereen voor de lieve, nuttige, kritische en leuke reacties op de blogartikelen over de Heilige Geest. Het heeft mij bemoedigd en geinspireerd om binnenkort een aantal verhelderende posts over de doop in de Heilige Geest te schrijven. Maar nu is het de hoogste tijd voor wat nieuwtjes en updates, kris kras door elkaar :)

 • Collega blogger Wendy Born van Christenleven heeft op Facebook de groep Christelijke webloggers in het leven geroepen, een heel leuk en interessant initiatief. Het is een besloten groep, dus je moet je wel eerst aanmelden. Je kunt er kennismaken met andere bloggers en Wendy stelt regelmatig hele praktische punten ter discussie, zoals: back-up maken van je blogs, wat vindt je partner van je blog etc. Als je een Facebook account hebt is een kijkje nemen zeker de moeite waard!
 • We hebben nu ook een echte brocante winkel in Papendrecht! Marja (nee, niet ik, maar mijn vriendin) en Anja zijn samen een handeltje begonnen, je kunt alles bekijken op hun weblog Maranja Since 1964. Als je wilt  kun je daar ook bestellingen doen, de winkel is alleen op bepaalde dagen open.
 • Mijn man Jan Verschoor heeft in Christengemeente De Hoeksteen te Etten-Leur een aantal interessante en leerzame spreekbeurten gegeven over geloof (faith). Je kunt ze beluisteren via de website, deel 1 was op 4 maart 2012. Ik hoop dat ze je zullen bemoedigen.
 • Afgelopen week heb ik de laatste wijzigingen inzake mijn nieuwste boek, My Neighbor's House, naar Tate Publishing gestuurd. Dit engelstalige boek is alweer het vijfde deeltje in een bijzondere serie over de Tien Geboden en is gebaseerd op het laatste gebod: Gij zult niet begeren.... Oke, niet de vrouw of de auto van een ander, maar wat dan wel??
 • Vanmiddag heb ik een planningsgesprek met uitgeverij Merweboek, want ja.... ook in Nederland gaat er binnenkort weer een boek van de persen rollen. Frisse Kijk (een prikkelend en praktisch werkboek over het Christelijk geloof) zal na de zomervakantie worden uitgegeven. Wat kunnen jullie verwachten? Twaalf columns (zoals ze eerder in Opwekking Magazine verschenen) waaraan ik vragen voor individuele bijbelstudie en vragen voor groepsdiscussie heb toegevoegd. Een echt leer- en doeboek dus, met veel ruimte om aantekeningen te maken. Hou deze blog in de gaten voor het laatste nieuws!

zaterdag 16 juni 2012

Mountain of God

Deze CD kocht ik voor een paar euro's in de Christelijke boekenwinkel, TRAVELING LIGHT, leuk... want zo heet onze stichting :) En ik vind dat er nog mooie songs op staan ook!
Fijn weekend allemaal!


woensdag 13 juni 2012

De Heilige Geest praktisch bekeken (4)

Natuurlijk is het niet mogelijk om in een klein aantal blog posts de persoon en het werk van de Heilige Geest uiteen te zetten en begrijpelijk te maken. Dat lukt ook niet volledig in een aantal workshops zoals we die hier en daar geven.

Tijdens zo'n workshop lezen we met elkaar teksten over de Heilige Geest, vertellen we  hoe Hij in ons eigen leven aan het werk is en bidden we met mensen voor de doop in de Heilige Geest. Ook vragen we de Hemelse Vader dan om bijvoorbeeld woorden van kennis en wijsheid (zoals beschreven in 1 Korintiërs 12:8) te geven aan de aanwezigen. We moedigen mensen aan om uit te spreken wat ze van God ontvangen. We hopen dat mensen in een veilige en vertrouwde omgeving de Heilige Geest en Zijn werk beter leter kennen.

Vandaag wil ik de tekst herhalen waarmee ik de vorige post heb afgesloten, maar nu uit de Groot Nieuws vertaling, Maar wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet op eigen gezag spreken, hij zal alleen vertellen wat hij hoort, en de dingen die komen gaan, bekendmaken. Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij. Alles wat de Vader heeft, is van mij; daarom zeg ik jullie dat hij alles wat hij jullie bekendmaakt, van mij heeft (Johannes 16:13-15). Geweldig om hier de drie-eenheid weer terug te zien. Jezus legt uit wat de Heilige Geest hier op aarde wil doen in ons leven en geeft tegelijkertijd aan dat de Geest alles van Jezus weet, die op Zijn beurt weer alles van de Vader weet. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Heilige Geest heeft vele taken, maar Jezus noemt er hier een aantal die ik er even uit wil laten springen:

 • Hij zal jullie de weg wijzen naar de volle waarheid, zonder Hem kan ik de volle waarheid dus niet vinden, dan blijft mijn zoeken tevergeefs. Ik heb hem nodig.
 • Hij zal niet op eigen gezag spreken, Hij zal mij nooit iets vertellen wat niet via Jezus bij de Vader vandaan komt.
 • Hij zal alleen vertellen wat hij hoort, ook voor Hem is communicatie belangrijk, gemeenschap met Jezus en de Vader en uiteindelijk ook met mij.
 • en de dingen die komen gaan, bekendmaken, Hij kan mijn angsten en onzekerheden wegnemen door Gods plan voor mijn leven te openbaren, stap voor stap.
 • Hij zal mij [dat is Jezus] verheerlijken, Als ik de Heilige Geest belemmer wordt Jezus niet verheerlijkt in mijn leven. Dat alleen al is een reden voor mij om Hem beter te leren kennen.

zaterdag 9 juni 2012

God is niet boos

God is liefde
en omdat Hij liefde is houdt Hij GEEN lijstje bij met onze fouten.

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
Psalm 103:12

woensdag 6 juni 2012

De Heilige Geest praktisch bekeken (3)

In de vorige twee posts hebben we gezien dat de Heilige Geest de plaatsvervanger van Jezus op aarde is. Hij leeft in miljoenen mensen tegelijk en kan zo over de hele aarde werkzaam zijn, door mensen heen. Hij is onze leraar en zal ons steeds herinneren aan de woorden van Jezus. In deze post wil ik wat dieper ingaan op de relatie die wij met de Heilige Geest kunnen hebben.

Veel mensen hebben moeite om zich een voorstelling te maken van God de Heilige Geest. Een idee of beeld van God de Vader en God de Zoon, dat lukt nog wel. Maar God de Heilige Geest? De derde persoon van de Godheid blijft voor de meeste Christenen iets heel vaags, en dat is jammer. In de Bijbel wordt de Heilige Geest onder andere omschreven als een vuur, een duif, olie en wind. Maar let op: de Heilige Geest is niet een duif of een vuur, dat zijn slechts symbolen om hem te omschrijven. Jezus is toch ook niet een brood, een wijnstok of een waterbron? Dat zijn vergelijkingen, symbolen, om Hem en het werk dat Hij doet te beschrijven. De Heilige Geest is ook niet een soort vage kracht, Hij komt met kracht. Daarbij moeten we niet denken aan menselijke krachtuitingen, maar aan bovennatuurlijke kracht.

Paulus begreep de relatie met de Geest heel goed. Hij eindigt zijn tweede brief aan de gemeente in Corinthie bijvoorbeeld met de volgende woorden, De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. De gemeenschap met de Heilige Geest, we lezen daar zo makkelijk over heen, maar wat betekent dat eigenlijk? In het Engels staat er fellowship of communion. Laten we eerlijk zijn, we kunnen toch geen gemeenschap of vriendschap hebben met de wind of met olie? Paulus geeft hier het persoonlijke aspect van een relatie met de Geest duidelijk weer. Hij is het waar we dagelijks mee omgaan, Hij is het die bij en in ons is. Het feit dat de Bijbel Hem de HEILIGE Geest noemt geeft al aan dat Hij goddelijk is. Er bestaan vele geesten, maar er is maar één Heilige Geest. Hij brengt de heiligheid van God in ons voort (vruchtdragen) en zorgt ervoor dat we meer en meer op Jezus gaan lijken.

Om een relatie met de Heilige Geest op te bouwen is het belangrijk het volgende in gedachten te houden: we bidden tot de Vader in Jezus naam, dat kan over van alles en nog wat gaan. Maar onze dagelijkse gesprekken zouden we veel meer en praktischer moeten richten tot de Heilige Geest. Stel dat je geconfronteerd wordt met iemand die een hele onaardige opmerking tegen je maakt. Op zo'n moment heb je geen tijd om tot de Vader te bidden in de naam van Jezus. In zo'n situatie is het veel praktischer om direct de Geest aan te spreken die in je woont: 'Hoe wilt U dat ik hierop reageer?' Dat hoeft en kan niet altijd hardop, dat kan ook binnensmonds of in gedachten. Ik zou je aan willen moedigen om dat eens te gaan proberen deze week, je zal zien dat Hij je wijsheid geeft, de juiste woorden op het juiste moment en dat daardoor Jezus altijd wordt verhoogd.

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.
[Johannes 16:13-15]