woensdag 6 juni 2012

De Heilige Geest praktisch bekeken (3)

In de vorige twee posts hebben we gezien dat de Heilige Geest de plaatsvervanger van Jezus op aarde is. Hij leeft in miljoenen mensen tegelijk en kan zo over de hele aarde werkzaam zijn, door mensen heen. Hij is onze leraar en zal ons steeds herinneren aan de woorden van Jezus. In deze post wil ik wat dieper ingaan op de relatie die wij met de Heilige Geest kunnen hebben.

Veel mensen hebben moeite om zich een voorstelling te maken van God de Heilige Geest. Een idee of beeld van God de Vader en God de Zoon, dat lukt nog wel. Maar God de Heilige Geest? De derde persoon van de Godheid blijft voor de meeste Christenen iets heel vaags, en dat is jammer. In de Bijbel wordt de Heilige Geest onder andere omschreven als een vuur, een duif, olie en wind. Maar let op: de Heilige Geest is niet een duif of een vuur, dat zijn slechts symbolen om hem te omschrijven. Jezus is toch ook niet een brood, een wijnstok of een waterbron? Dat zijn vergelijkingen, symbolen, om Hem en het werk dat Hij doet te beschrijven. De Heilige Geest is ook niet een soort vage kracht, Hij komt met kracht. Daarbij moeten we niet denken aan menselijke krachtuitingen, maar aan bovennatuurlijke kracht.

Paulus begreep de relatie met de Geest heel goed. Hij eindigt zijn tweede brief aan de gemeente in Corinthie bijvoorbeeld met de volgende woorden, De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. De gemeenschap met de Heilige Geest, we lezen daar zo makkelijk over heen, maar wat betekent dat eigenlijk? In het Engels staat er fellowship of communion. Laten we eerlijk zijn, we kunnen toch geen gemeenschap of vriendschap hebben met de wind of met olie? Paulus geeft hier het persoonlijke aspect van een relatie met de Geest duidelijk weer. Hij is het waar we dagelijks mee omgaan, Hij is het die bij en in ons is. Het feit dat de Bijbel Hem de HEILIGE Geest noemt geeft al aan dat Hij goddelijk is. Er bestaan vele geesten, maar er is maar één Heilige Geest. Hij brengt de heiligheid van God in ons voort (vruchtdragen) en zorgt ervoor dat we meer en meer op Jezus gaan lijken.

Om een relatie met de Heilige Geest op te bouwen is het belangrijk het volgende in gedachten te houden: we bidden tot de Vader in Jezus naam, dat kan over van alles en nog wat gaan. Maar onze dagelijkse gesprekken zouden we veel meer en praktischer moeten richten tot de Heilige Geest. Stel dat je geconfronteerd wordt met iemand die een hele onaardige opmerking tegen je maakt. Op zo'n moment heb je geen tijd om tot de Vader te bidden in de naam van Jezus. In zo'n situatie is het veel praktischer om direct de Geest aan te spreken die in je woont: 'Hoe wilt U dat ik hierop reageer?' Dat hoeft en kan niet altijd hardop, dat kan ook binnensmonds of in gedachten. Ik zou je aan willen moedigen om dat eens te gaan proberen deze week, je zal zien dat Hij je wijsheid geeft, de juiste woorden op het juiste moment en dat daardoor Jezus altijd wordt verhoogd.

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.
[Johannes 16:13-15]

13 opmerkingen:

 1. Wat mooi verwoord Marja. Toch blijft het altijd moeilijk hé om je iets voor te stellen bij de Heilige Geest. Toch hebben we Hem zo hard nodig elke dag bij alles wat we zeggen, doen en denken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is mijns inziens moeilijk omdat Hij geest is, we kunnen Hem niet zien. Maar toch... God de Vader kunnen we ook niet zien en toch geloven we in Hem. Jezus maakte Hem zichtbaar op aarde. Dat doet de Heilige Geest nu.
   Fascinerend onderwerp he?!
   Dank voor je trouwe reacties.

   Verwijderen
 2. Ik maak in mijn korte gebedjes (die ik vaak heb overdag) eigenlijk nooit zo'n onderscheid, merk ik. Het is meer een soort van stille zucht: "God, geef me kracht!" Of: "Lieve Jezus, help me!" Ik zeg geloof ik niet zo gauw: "Lieve heilige Geest"... Maar ik mérk Hem wel! Want God antwoordt met kracht als ik bid (dus blijkbaar werkt 't zo ook is mijn ervaring :-)). En die kracht is een werking van de Geest.
  Het maakt m.i. helemaal niet uit aan wie we precies bidden, ze zijn samen zó'n sterke eenheid! Het is Gods eigen Geest die Hij uitstort in de harten, dezelfde Geest die ook in Jezus was tijdens zijn leven op aarde. Wie een relatie heeft met Jezus heeft direct ook een relatie met God en met de heilige Geest! Ik hoef niet 3 aparte relaties te 'onderhouden' :)
  En het maakt ook niet precies uit wát we bidden op zo'n moment - als we de juiste harteinstelling hebben, dan bidt en pleit de heilige Geest voor ons! Hij communiceert met de hemel. Want zelf weten we immers niet zo goed wát te bidden, maar God weet precies wat wij nodig hebben!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt Annemieke voor je reactie. Ik heb het idee dat deze post misschien een beetje dwingend op jou overkomt, alsof je iets zou MOETEN. Dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Ik schrijf vanuit eigen ervaring en hoop daarmee anderen te helpen die ook verlangen naar een diepere relatie met God, in al Zijn volheid, dus ook met de Heilige Geest. Het is mijn bedoeling het 'vage' rondom Hem wat helderder te maken, niet om mensen te vertellen wat ze moeten doen.
   Groetjes,

   Verwijderen
  2. Ha Marja, bedankt voor je verheldering :) Ik begrijp je punt dat voor velen de Heilige Geest iets 'vaags' is, en het is goed dat je dat duidelijker probeert te maken. Ik reageerde alleen op de regel: "Maar onze dagelijkse gesprekken zouden we veel meer en praktischer moeten richten tot de Heilige Geest" - dat ervaar ik dus niet zozeer als béter of zoiets, voor mij is het 'praktisch' net zo goed om God of Jezus aan te spreken in zulke situaties, de relatie met de één of de ander leidt er niet onder (want ze zijn immers een volmaakte eenheid!). Sommige mensen zeggen in hun gebed heel vaak "God", andere weer heel vaak "Jezus", anderen weer "Heiland" etc. Maar dat verschil mag natuurlijk, God is niet te vangen in een aanspreekvorm, gelukkig maar!
   Ik zat er vandaag even op te letten, ik merk dat ik ook heel vaak "Here..." zeg en denk (met een vervolggebedje). Vrij universeel dus, haha :) En soms gebruik ik geen aanspreekvorm. Soms zucht ik alleen maar: "Help mij!" Hij kent mijn hart immers en weet wat ik bedoel...

   Verwijderen
  3. En oh ja (sorry nogal lang): die gemeenschap met de HG betekent voor mij vooral in praktische zin: luisteren en gehoorzamen - met behulp van Zijn kracht! Me door Hem, mijn leraar, laten opvoeden, onderwijzen en troosten... Zijn ingevingen opvolgen en me buigen wanneer mijn leraar zegt: "Dat was niet zo goed!" Zo getuigt mijn geest met Gods Geest dat ik een kind van God ben.

   Verwijderen
 3. Voor mijzelf kan ik het niet beter verwoorden dan Annemieke hierboven al gedaan heeft. Ik ervaar het net zo. Ik communiceer niet met de heilige Geest, maar voel Hem wel. Soms de hele dag door..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, dat is heel herkenbaar. Maar dan blijft toch de vraag: leven we bij gevoel?

   Verwijderen
  2. Nee, ik leef niet bij gevoel, tenminste niet in Geestelijke zin. Gevoel kàn volgen op geloof, maar dat is niet altijd zo of vanzelfsprekendheid.
   Geloven is veel meer dan gevoelens. Wanneer we dicht bij God willen leven gaat het veel meer om Gehoorzaamheid, meen ik. Hoewel niets fijner 'voelt' dan Jezus' liefde.. :) All the Way my Savior leads me!

   Verwijderen
 4. Eigenlijk staat er geen letterlijk gebed tot de Heilige Geest in de bijbel. Ik zie meer aanwijzingen in de bijbel dat de Geest voor ons bidt dan dat de wij bidden tot de Geest.
  Ik zie mijn gebed meer als bidden in/onder de werking van de Heilige Geest, zoals het staat in Efeze 6: 18.

  Echt goed dat je dit schrijft. Het zorgt ervoor dat we communiceren ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, geen gebed inderdaad, maar wel gewoon communiceren en dat bestaat grotendeels uit luisteren :) maar ook vragen stellen denk ik. Groetjes, dank voor je reactie.

   Verwijderen
 5. Ik ervaar eerder dat Hij door mij heen spreekt. Bijvoorbeeld als ik bid en dan zeg ik iets waarvan ik denk: dit slaat toch nergens op, dat ik dit zeg? Maar dan gewoon vertrouwen dat het wel ergens op slaat, omdat het niet uit mijn eigen koker kwam;)
  Vooral bij mannen merk ik soms veel ratio. Je kan het niet beredeneren dus ...Ik denk dan aan alle verhalen uit de bijbel, die niet te verklaren zijn, nog steeds niet. Maar ze gebeurden wel. En Jezus die werd aangevallen dat Hij heel andere dingen dan Mozes leerde en de wet overboord gooide...
  Wat ik soms wel lastig vind is dat er ook enorm gemanipuleerd kan worden. Het is allemaal van de Geest,want dat is dan een waarheid die iemand krijgt terwijl ik zeker weet dat Jezus soms niet zo met mensen zou omgaan, en dat is voor mij wel een maatstaf. Er gebeuren een hoop goede dingen in de Geest, maar het wordt soms ook een beetje opgewekt, en dan doet iedereen heel opgewekt maar in de praktijk voelen veel mensen zich alleen. Ik heb er veel moeite mee als er gesproken wordt; een geest van kritiek, een geest van dit een geest van dat, als je bijv. ergens je vraagtekens bij zet. De "geest" is altijd te toetsen aan Gods woord, en ik geloof er dus zeker in omdat ik merk dat Hij in mn leven aan het werk is;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja Mirjam, dat manipuleren... dat is zo jammer en helemaal nergens voor nodig, en toch gebeurt het vaak. Ik kijk altijd naar de vrucht in iemands leven, niet naar wat hij/zij zegt of beweert, dat is meestal toch de beste graadmeter. Zoals de Bijbel zegt, al sprak ik in tongen en kon ik bergen verzetten... maar ik had geen liefde...

   Verwijderen