donderdag 26 oktober 2006

We hebben genade nodig!

In eenheid met Jezus zijn we rechtvaardig voor God
We kunnen over de Tien Geboden debateren en discussieren zoveel we willen, maar als we er niet naar kunnen kijken zoals Jezus deed, leidt het nergens toe. Sacred Sabbath gaat niet over de Wet, maar over de vervulling daarvan. Ik zie niet hoe de houding van een gelovige af kan wijken van de houding van de Meester zelf! Jezus kwam om de Wet te vervullen, wij kunnen dat ook. Nou, nou, Marja, zeg je misschien, dat is niet waar, wij zijn tenslotte Jezus niet en bovendien zijn we zondig.
Een Christen zijn betekent simpelweg 'zijn zoals Christus'. Jesus is het voorbeeld van een Christelijk leven. Simpelweg Hem imiteren zonder Zijn genade te accepteren is een doodlopende weg. Proberen Hem te gehoorzamen zonder Zijn vergeving te accepteren leidt alleen maar tot frustratie. De bijbel spreekt heel duidelijk over de positie van de gelovige, bijvoorbeeld in Handelingen 15:11

We geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden.
We hebben Zijn genade nodig! Met onze zondige natuur kunnen we niet eens in de buurt komen van de vervulling zoals Jezus dat deed. Nooit! Dat is de reden waarom Jezus onze zonde heeft gedeeld, opdat we kunnen en mogen delen in God's rechtvaardigheid. Hij heeft afgerekend met onze zondige natuur toen Hij stierf aan het kruis. We kunnen onze oude natuur echt niet meer als excuus gebruiken om niet in Zijn voetstappen te volgen. 2 Korinthiers 5:21 zegt hierover

God heeft Hem [Jezus] die de zonde niet kende voor ons een gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.
Wow! Voor ons heeft Hij dat gedaan! Zodra we God's genade en vergeving hebben geaccepteerd blijkt het een eer te zijn de Wet te vervullen in liefde, precies zoals Jezus ons heeft voorgedaan!

donderdag 19 oktober 2006

Verlichting

Over de leiding van de Heilige Geest
Soms vragen mensen me wel eens 'Marja, is het niet heel moeilijk om te schrijven over toepassing en uitleg van bijbelgedeeltes? Moet je daar niet jaren voor studeren? Ik begrijp die gedachte heel goed, we zijn tenslotte geprogrammeerd om te denken dat kennis alleen maar verkregen kan worden door studie. Begrijp me niet verkeerd, het vergt heel veel lezen en studie om meer te leren over bepaalde zaken. Persoonlijk lees en bestudeer ik de bijbel heel intensief, elke dag! Maar we mogen niet vergeten dat we als Nieuw Testamentische gelovigen een gift, een helper, een leraar, hebben ontvangen in de vorm van God's Geest. Als ik de bijbel lees vertrouw ik volledig op de leiding van de Heilige Geest, dezelfde Geest die de schrijvers destijds inspireerde. De Geest laat me zien wat God me wil leren. Wellicht moeten sommigen glimlachen om het kinderlijke geloof dat ik heb in de beloftes van de bijbel, maar ik vraag simpelweg aan God of Hij m'n ogen wil openen, precies zoals de psalmist dat deed in Psalm 119:18

Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi Uw wet is
Ik besef dat het noodzakelijk is dat mijn geestelijke ogen open zijn teneinde de geheimen in de bijbel te ontdekken. Jesus deed hetzelfde voor de discipelen, dat kunnen we lezen in Lucas 24:45
Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Dat was echt een keerpunt in de bijbel. Jesus vertelt de discipelen te wachten op de Heilige Geest die hen met kracht uit de hemel zal bekleden. We weten dat na Jezus' vertrek het inderdaad de Heilige Geest was die de ogen van velen opende. Hij kan en wil hetzelfde nog steeds doen voor de gelovigen vandaag!

donderdag 12 oktober 2006

Medicijn voor de ziel

Sacred Sabbath heeft genezende uitwerking
Zo nu en dan komt er een boek uit dat de remedie bevat voor onze welvaartziektes. Sacred Sabbath ziet er niet bepaald uit als het gemiddelde medicijn dat verkrijgbaar is bij de apotheek, maar het bevat wel zeker een genezende werking. Gek genoeg zijn de mensen die dit recept nodig hebben ook de mensen die het moeilijk vinden de pil te slikken. In een snel bewegende wereld, waarin velen in eindeloze cirkels lijken rond te gaan, is het moeilijk geworden om tijd te vinden en eens na te denken over....tijd. Drukke agenda's en hectische schema's hebben het welhaast onmogelijk gemaakt na te denken over de dagen die een week vormen, de weken die een jaar vormen en de jaren die ons leven vormen. De Schepper heeft echter ook onze tijd ontworpen en Hij wil dat we dat doelmatig gebruiken. Ik daag je uit om, de eerstvolgende keer dat je het gevoel hebt onderweg naar nergens te zijn, een hoofdstuk te lezen en eens echt te pauzeren...

vrijdag 6 oktober 2006

Eindeloze inspiratie

'Want Hij sprak en het was er'
'Want Hij sprak en het was er'.
Je kunt deze woorden vinden in Psalm 33:9. Hij sprak en de wereld was geschapen, staat er in het engels. Behalve de wereld, schiep God ook jou en mij en Hij legde zijn creatieve kracht in ons. Creatief zijn is een goddelijk trekje om het zo maar te zeggen. Ja, we ontwerpen, bouwen, berekenen en stellen samen, we laten graag onze voetsporen achter op aarde. Schrijven is creatief bezig zijn. Toen ik aan Sacred Sabbath begon kon ik niet vermoeden dat het mogelijk was zoveel te schrijven over slechts twee bijbelverzen. Dat zegt wel wat over de enorme impact van God's woorden. Als twee verzen genoeg inspiratie kunnen geven voor een boek, stel je dan eens voor hoeveel boeken er verscholen zitten in de hele Bijbel! Iedere dag worden er mensen over de hele wereld geinspireerd door de Bijbel. Denk eens na over dat woord inspiratie, het betekent 'in-spirit', in-de-geest. Ik word niet geinspireerd omdat ik zo goed en geweldig ben, maar omdat de Geest in mij leeft. Hij laat me dingen zien die ik voorheen echt niet zag.
God's woord lezen moet zo'n beetje hetzelfde zijn als wandelen met Jezus. Het evangelie van Johannes eindigt met deze woorden:

Jezus heeft nog veel meer gedaan; als al Zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Wow, ik kan verzekerd zijn van eindeloze inspiratie! Is dat niet waar elke schrijver naar verlangt?!