donderdag 19 oktober 2006

Verlichting

Over de leiding van de Heilige Geest
Soms vragen mensen me wel eens 'Marja, is het niet heel moeilijk om te schrijven over toepassing en uitleg van bijbelgedeeltes? Moet je daar niet jaren voor studeren? Ik begrijp die gedachte heel goed, we zijn tenslotte geprogrammeerd om te denken dat kennis alleen maar verkregen kan worden door studie. Begrijp me niet verkeerd, het vergt heel veel lezen en studie om meer te leren over bepaalde zaken. Persoonlijk lees en bestudeer ik de bijbel heel intensief, elke dag! Maar we mogen niet vergeten dat we als Nieuw Testamentische gelovigen een gift, een helper, een leraar, hebben ontvangen in de vorm van God's Geest. Als ik de bijbel lees vertrouw ik volledig op de leiding van de Heilige Geest, dezelfde Geest die de schrijvers destijds inspireerde. De Geest laat me zien wat God me wil leren. Wellicht moeten sommigen glimlachen om het kinderlijke geloof dat ik heb in de beloftes van de bijbel, maar ik vraag simpelweg aan God of Hij m'n ogen wil openen, precies zoals de psalmist dat deed in Psalm 119:18

Neem de sluier van mijn ogen - dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi Uw wet is
Ik besef dat het noodzakelijk is dat mijn geestelijke ogen open zijn teneinde de geheimen in de bijbel te ontdekken. Jesus deed hetzelfde voor de discipelen, dat kunnen we lezen in Lucas 24:45
Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
Dat was echt een keerpunt in de bijbel. Jesus vertelt de discipelen te wachten op de Heilige Geest die hen met kracht uit de hemel zal bekleden. We weten dat na Jezus' vertrek het inderdaad de Heilige Geest was die de ogen van velen opende. Hij kan en wil hetzelfde nog steeds doen voor de gelovigen vandaag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten