donderdag 26 oktober 2006

We hebben genade nodig!

In eenheid met Jezus zijn we rechtvaardig voor God
We kunnen over de Tien Geboden debateren en discussieren zoveel we willen, maar als we er niet naar kunnen kijken zoals Jezus deed, leidt het nergens toe. Sacred Sabbath gaat niet over de Wet, maar over de vervulling daarvan. Ik zie niet hoe de houding van een gelovige af kan wijken van de houding van de Meester zelf! Jezus kwam om de Wet te vervullen, wij kunnen dat ook. Nou, nou, Marja, zeg je misschien, dat is niet waar, wij zijn tenslotte Jezus niet en bovendien zijn we zondig.
Een Christen zijn betekent simpelweg 'zijn zoals Christus'. Jesus is het voorbeeld van een Christelijk leven. Simpelweg Hem imiteren zonder Zijn genade te accepteren is een doodlopende weg. Proberen Hem te gehoorzamen zonder Zijn vergeving te accepteren leidt alleen maar tot frustratie. De bijbel spreekt heel duidelijk over de positie van de gelovige, bijvoorbeeld in Handelingen 15:11

We geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden.
We hebben Zijn genade nodig! Met onze zondige natuur kunnen we niet eens in de buurt komen van de vervulling zoals Jezus dat deed. Nooit! Dat is de reden waarom Jezus onze zonde heeft gedeeld, opdat we kunnen en mogen delen in God's rechtvaardigheid. Hij heeft afgerekend met onze zondige natuur toen Hij stierf aan het kruis. We kunnen onze oude natuur echt niet meer als excuus gebruiken om niet in Zijn voetstappen te volgen. 2 Korinthiers 5:21 zegt hierover

God heeft Hem [Jezus] die de zonde niet kende voor ons een gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.
Wow! Voor ons heeft Hij dat gedaan! Zodra we God's genade en vergeving hebben geaccepteerd blijkt het een eer te zijn de Wet te vervullen in liefde, precies zoals Jezus ons heeft voorgedaan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten