maandag 21 april 2014

Wedergeboorte onder de loep (4)

Uit de voorgaande blogjes over dit onderwerp blijkt wel dat opnieuw geboren worden helemaal niet zo'n rare term is als we soms denken. Er wordt veelvuldig over gesproken in de Bijbel.

Dat de wedergeboorte vragen oproept is overigens wel begrijpelijk, het is namelijk iets dat we met ons menselijk verstand niet goed kunnen bevatten. Zelfs een bestudeerd man als de Joodse leider Nicodemus snapte het niet: Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? (Johannes 3:4). Uit zijn vraag blijkt overigens dat de wedergeboorte plaatsvindt op een later tijdstip in ons leven. Dat kan dus als we 10, 20, 30 of 80 zijn.

Nicodemus begreep het verschil tussen natuurlijke en geestelijke geboorte niet. Hij kende alleen maar het nieuwe leven dat uit de mens voortkomt. De Bijbel spreekt echter ook over een nieuw leven dat uit God voortkomt. We worden namelijk niet opnieuw geboren uit een mens, maar uit God. Hoe dat precies gebeurt begrijp ik ook niet, maar ik weet wel dat het zo is! In 1 Johannes 5:1 staat het zo: Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren... Dat is toch niet heel ingewikkeld :) 

De hamvraag (hm, dat is bij nader inzien niet zo kosher) is dus: geloof jij dat Jezus de christus (de gezalfde, de messias) is? Dat is een vraag die miljoenen en miljoenen mensen dagelijks bezig houdt, zeker ook binnen bijvoorbeeld de Joodse religie en de Islam. Het is een uiterst actuele vraag die alleen met ja of nee beantwoord kan worden. Als je antwoord JA is kan je de wedergeboorte ervaren. Durf het hardop te zeggen: ik geloof dat Jezus de christus is, Hij is de zoon van God. Als je dat echt meent, zal je leven gegarandeerd beginnen te veranderen!

Wellicht is het nuttig in de volgende blog post eens stil te staan bij de noodzaak tot wedergeboorte; namelijk de blokkade tussen God en mens: zonde.