woensdag 29 juni 2011

Flaptekst en give away

Nu in de boekwinkels verkrijgbaar
Laatst las ik op Aritha's wekelijkse schrijfblog de flaptekst van haar boek dat binnenkort verschijnt. Ik vond dat eigenlijk een heel leuk idee, zo kan je namelijk de nieuwsgierigheid van de lezers opwekken. Ik volg haar voorbeeld en deel bij deze de flaptekst van Levensadem met jullie. Levensadem is vorige week bij uitgeverij Merweboek verschenen en verkrijgbaar in de boekhandel en via het internet.

"Als menselijke wezens zijn we gemaakt naar het beeld van God, naar Zijn gelijkenis. We zijn uniek geschapen drie-enige wezens: geest, ziel en lichaam, en toch één persoon. In Levensadem neemt auteur Marja Meijers de lezer mee op een reis naar ons aardse begin. Door de ogen van het ongeboren kind wordt de lezer een unieke kijk geboden op de natuurlijke én geestelijke dimensie van de schepping. Gebaseerd op bijbelse principes en een verrassend assortiment aan bijbelteksten heeft ze een artistiek portret geschilderd van een kleurrijk en liefdevol God, die de bron van alle leven is.

Levensadem is de vertaling van het boek ‘Breath of Life’, het derde deeltje in een serie engelstalige boeken over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Met de woorden ‘Gij zult niet doodslaan’ als onderlegger voor haar gedachten behandeld Meijers in dit boek de ware kern van ons bestaan: het leven vóór en na de conceptie. Op bijna speelse wijze beschrijft zij het weefproces; het samensmelten van geest, ziel en lichaam tot één menselijk wezen. De hoofdpersoon in haar verhaal  staat in nauw contact met de Schepper van het universum en heeft een belangrijke boodschap voor de lezer; je bent niet alleen uniek, maar ook heel kostbaar!

In haar voorwoord schrijft Meijers: “Om te kunnen begrijpen waarom het leven zo belangrijk is voor God, om iets te kunnen begrijpen van de liefde van God, zullen we het scheppingsproces weer eens goed moeten bekijken. Niet vanaf een afstand, maar van binnen uit!”

Het lijkt me leuk om het verschijnen van Levensadem te vieren met een give-away, zoals dat zo mooi heet in het engels. Als lezer van deze blog maak je kans op een gratis exemplaar van Levensadem. Wat moet je doen om mee te dingen naar een gratis boek?
  1. Commentaar achterlaten onderaan deze post
  2. Deze post delen op je eigen blog of via Twitter, Facebook of Hyves.
Makkelijk toch?!
Volgende week zal ik vragen of Jan een naam wil trekken uit de grote doos :)

PS: zie ook dit artikel in het Kompas.

zaterdag 25 juni 2011

De wil van God...

Een algemene opdracht, maar een persoonlijke verantwoordelijkheid
Een paar weken geleden waren we in Noord Oost Duitsland om een aantal work shops te geven tijdens een (jongeren)conferentie. Mijn man en ik vinden het leuk om dat samen te doen en we hebben de volgende onderwerpen de revue laten passeren: de wil van God, het plan van God, de stem van God en de kracht van God in je leven. De respons was heel positief, dus het lijkt me wel aardig om iets van deze work shops op deze weblog te delen. In vogelvlucht uiteraard :) Laten we maar eens beginnen met de wil van God voor ons leven.

De wil van God is een algemene instructie of opdracht voor alle gelovigen. Er is eigenlijk niet zo iets als God's wil voor je persoonlijke leven; daarmee wordt het plan van God voor je leven bedoelt. Heel vaak worden die twee door elkaar gehaald. De wil van God = het Woord van God = de wet van God. Zijn wil is Zijn systeem, Zijn testament voor de glovigen. Jezus zegt in Matteus 12:50, Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Zijn wil is iets dat wij doen, niet iets dat Hij voor ons doet. We proclameren dat in onze gebeden: Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel (Matteus 6:10). God verlangt ernaar dat Zijn wil hier op aarde wordt uitgevoerd zoals dat ook in de hemel gebeurt. Hij  leert ons om dat steeds te proclameren. Het is onze rol, onze taak om Zijn wil (Zijn testament) hier op aarde uit te voeren. De opdracht is dus algemeen, maar de verantwoordelijkheid persoonlijk.

Het vergt een verandering van gedachten om te zien en begrijpen hoe God's wil op aarde kan worden uitgevoerd. In Romeinen 12:2 staat, Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En wat is die wil van God dan wel?  De Bijbel laat ons een aantal basis principes zien:
  • Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u (1 Thessalonicenzen 5:16-18). Nou, daar kunnen we de rest van ons leven wel mee vooruit zou ik zeggen.
  • Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht (1 Thessalonicenzen 4:3). Nou, om dat te begrijpen is ook geen opleiding theologie nodig.
  • Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe (Johannes 6:40). Hier zien we God's wil naar de aarde gebracht door Jezus, die de opdracht weer door heeft gegeven aan de gelovigen.
Is alles wat wij op aarde zien gebeuren Gods wil? NEE! De hiervoor genoemde teksten laten zien hoe God's wil eruit zou moeten zien op aarde. Helaas zien we juist vaak het tegenovergestelde. Dit is echter geen reden tot paniek of zwaarmoedigheid, integendeel; het is een oproep tot actie. Er is werk te doen voor de gelovigen.

Laten we ophouden met vragen om God's wil, maar beginnen met het doen van Zijn wil!

woensdag 22 juni 2011

Zing in de Polder

Fantastisch programma voor jong en oud
Aankomend weekend vindt er een groots evenment plaats in Polsbroek, een jaarlijks evenement met concerten, themabijeenkomsten en nog veel meer. Kijk maar eens op de website van Zing in de Polder voor meer informatie en het complete programma.

Het weekend begint op vrijdag met een vrouwenmorgen, waar Esther Vosterman zal spreken over het thema waardevol. Tijdens die ochtend krijg ik ook de gelegenheid om mijn nieuwe boek Levensadem aan het publiek te presenteren. Verder is er zaterdag een mannenontbijt, spreekt Ivar van der Sterre over liefde en vriendschappen, kun je genieten van het poppentheater van Matthijs Vlaardingerbroek en luisteren en meezingen met muziek van o.a. Reni en Elisa Krijgsman. Kortom, een fantastisch programma voor jong en oud. Iedereen is welkom.

Wat is Zing in de Polder?
Vanuit verschillende kerkelijke achtergronden is er in 2008 het initiatief ontstaan om een Sing-in te organiseren. Een jaar later volgde een weekend, een evenement waartoe een tent werd opgezet. Daarvoor werd een stichting in het leven geroepen. De stichting groeide opnieuw uit met Z!P jongeren avonden en met diverse kinder- en jongerenactiviteiten. De stichting bruist van de vele ideeën.

Doel van de stichting is om de Here Jezus bekend te maken aan hen die Hem nog niet kennen als hun Verlosser en Redder. Daarnaast is het doel om de geestelijke eenheid tussen christenen te bevorderen. ‘Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.’ (Joh. 17:21)

vrijdag 17 juni 2011

Jarsons, community voor talent ontwikkeling

Wat doe jij met je talent?
Naast het schrijven van boeken, columns and blogs hou ik me ook bezig met het schrijven van web content. Bijvoorbeeld voor de website van Jarsons, een internet community voor talent ontwikkeling.

Vanuit een Christelijke visie hebben wij ongeveer een jaar geleden Jarsons BV opgericht. Wij, dat zijn 5 ondernemers uit Papendrecht die stuk voor stuk besloten hebben hun Godgegeven talenten te gebruiken voor het bouwen van God's Koninkrijk. In samenwerking met IT bedrijf Total Profile is er een website gebouwd die echt het bezoeken waard is. Je hoeft niet eens direct een account aan te maken om toch op de site rond te kunnen struinen. Ga maar eens naar Jarsons en lees meer over de vier stappen, over talent ontwikkeling, over gratis tests die je kunt doen en een visieformulier dat je kunt downloaden. Door rechts bovenaan op talenten of ateliers te klikken kun je een kijkje nemen in een aantal online portfolio's van mensen die reeds hebben besloten met hun talent aan de slag te gaan.

Je kunt meer dan alleen je talent kwijt op Jarsons, je kunt er ook je competenties, ervaringen, dromen en ideeen opsommen en contact zoeken met andere mensen. Kijk ook gerust eens in mijn online atelier.

dinsdag 14 juni 2011

vrijdag 3 juni 2011

Medio juni 2011: Levensadem

Bewerking Breath of Life eindelijk in Nederland te koop!
Bijna is het zover! Nog twee weken wachten en dan is mijn boekje Levensadem in de Nederlandse boekhandels verkrijgbaar. Levensadem (Creatieve gedachten over de menswording) is de bewerking van mijn engelstalig boekje Breath of Life, dat in 2008 in de USA uitkwam. Vele malen bereikte mij de vraag of ik dat boekje niet wilde vertalen en zodoende ben ik eerst op zoek gegaan naar een uitgever

Uiteindelijk vond ik die heel dicht bij huis, namelijk in Sliedrecht. Uitgeverij Merweboek zal het boekje medio juni 2011 op de markt brengen. Via hun website kun je alvast wat meer lezen over de inhoud en ook bestellingen mag je daar plaatsen.

Uiteraard zal ik in de komende weken wel een tipje van de sluier oplichten over dit bijzondere verhaal. Momenteel zit ik in Noord Oost Duitsland, waar Jan en ik een aantal work shops geven tijdens een conferentie van verschillende kleine Duitse Christen gemeentes. Maar daarover later meer op onze blog Traveling Light.