zaterdag 25 juni 2011

De wil van God...

Een algemene opdracht, maar een persoonlijke verantwoordelijkheid
Een paar weken geleden waren we in Noord Oost Duitsland om een aantal work shops te geven tijdens een (jongeren)conferentie. Mijn man en ik vinden het leuk om dat samen te doen en we hebben de volgende onderwerpen de revue laten passeren: de wil van God, het plan van God, de stem van God en de kracht van God in je leven. De respons was heel positief, dus het lijkt me wel aardig om iets van deze work shops op deze weblog te delen. In vogelvlucht uiteraard :) Laten we maar eens beginnen met de wil van God voor ons leven.

De wil van God is een algemene instructie of opdracht voor alle gelovigen. Er is eigenlijk niet zo iets als God's wil voor je persoonlijke leven; daarmee wordt het plan van God voor je leven bedoelt. Heel vaak worden die twee door elkaar gehaald. De wil van God = het Woord van God = de wet van God. Zijn wil is Zijn systeem, Zijn testament voor de glovigen. Jezus zegt in Matteus 12:50, Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Zijn wil is iets dat wij doen, niet iets dat Hij voor ons doet. We proclameren dat in onze gebeden: Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel (Matteus 6:10). God verlangt ernaar dat Zijn wil hier op aarde wordt uitgevoerd zoals dat ook in de hemel gebeurt. Hij  leert ons om dat steeds te proclameren. Het is onze rol, onze taak om Zijn wil (Zijn testament) hier op aarde uit te voeren. De opdracht is dus algemeen, maar de verantwoordelijkheid persoonlijk.

Het vergt een verandering van gedachten om te zien en begrijpen hoe God's wil op aarde kan worden uitgevoerd. In Romeinen 12:2 staat, Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En wat is die wil van God dan wel?  De Bijbel laat ons een aantal basis principes zien:
 • Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u (1 Thessalonicenzen 5:16-18). Nou, daar kunnen we de rest van ons leven wel mee vooruit zou ik zeggen.
 • Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht (1 Thessalonicenzen 4:3). Nou, om dat te begrijpen is ook geen opleiding theologie nodig.
 • Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe (Johannes 6:40). Hier zien we God's wil naar de aarde gebracht door Jezus, die de opdracht weer door heeft gegeven aan de gelovigen.
Is alles wat wij op aarde zien gebeuren Gods wil? NEE! De hiervoor genoemde teksten laten zien hoe God's wil eruit zou moeten zien op aarde. Helaas zien we juist vaak het tegenovergestelde. Dit is echter geen reden tot paniek of zwaarmoedigheid, integendeel; het is een oproep tot actie. Er is werk te doen voor de gelovigen.

Laten we ophouden met vragen om God's wil, maar beginnen met het doen van Zijn wil!

4 opmerkingen:

 1. Merci voor je inspirende woorden Marja, ik had ze even nodig ,was verdwaald en dit zet me weer op koers,

  lievegr en Gods zegen
  ~Bibje~

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Fijn Bibje, het is altijd goed te horen dat ik het woord ook echt voor iemand heb geschreven. God's zegen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dat heb je prachtig verwoord, maar ook mooie teksten aangehaald. Helemaal waar. Ben ook best benieuwd wat de reacties van de jongeren waren. Want het zijn nogal onderwerpen waar je het over hebt.

  Lieve groet,
  Gerreke

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dank je wel Gerreke. De meesten vonden deze teksten gewoonweg een heel goed handvat, een stuk gereedschap waar iedereen mee aan de slag kan!
  Vanmorgen heeft mijn man erover gepreekt in een kerk, zodra die preek online is zal ik een link geven, echt de moeite waard!

  BeantwoordenVerwijderen