donderdag 22 februari 2007

Tijdloos Onderwijs

Vernieuw je denken
Het is niet meer dan menselijk dat ons denken en handelen grotendeels gebaseerd is op wat er in het verleden in ons leven is gebeurd of gezegd. Er zijn mensen die nog steeds boosheid hebben omdat iemand 20 jaar geleden iets verkeerds heeft gezegd. Sommige mensen hebben vandaag de dag angst als het gevolg van iets dat heel lang geleden is gebeurd. In Respectfully Yours is het vernieuwen van ons denken het hoofd motief. Niet langer zou ons denken en handelen gevolg moeten zijn van ervaringen in het verleden maar gebaseerd op de verwachting van toekomstige veranderingen. In hoofdstuk 2 schrijf ik onder andere het volgende.
Jezus bleef niet in het verleden hangen, Hij keek altijd vooruit. Toen hij de menigte onderwijs gaf over de Wet (in Mattheus 5) bleef Hij zeggen, "Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd..." Op die manier probeert Hij de mensen aan het denken te zetten, waarom doe jullie de dingen die je doet? Hij vervolgt dan met "en Ik zeg jullie" en vanaf dat moment vertelt Hij hen hun gedachten en handelen te vernieuwen. Hij zegt niet dat de Wet er niet meer is, Hij geeft hen de manier om die te vervullen.
Het onderwijs van Jezus is niet veranderd. Hij wil nog steeds dat we ons denken en handelen vernieuwen. Hij zegt nog steeds tegen ons allemaal "en Ik zeg jullie". Hij moedigt ons aan tot vernieuwing, elke dag opnieuw! We kunnen vandaag de beslissing maken om ons leven te leven vanuit Zijn gezichtspunt, vanuit Zijn filosofie. Misschien is 'destijds' dit of dat tegen je gezegd, misschien zit er ergens nog wat oud onderwijs in je geheugen. Het is de hoogste tijd voor een frisse kijk op de bijbelse wijsheid. Luister naar Jezus' woorden "en Ik zeg jullie", vecht het niet langer aan op basis van verouderde argumenten! Jezus wil onze ogen voor Zijn woord openen, precies zoals in Mattheus 5.
Destijds vond men Zijn kijk op de dagelijkse dingen best moeilijk te verteren, net als nu! Proberen de Wet te gehoorzamen was eigenlijk makkelijker dan het vervullen daarvan. Vervulling betekende namelijk liefhebben, inclusief vijanden! Ja, de komst van Jezus veranderde alles waarvan men dacht dat het normaal was en dat is vandaag nog steeds zo.
Liefde is de vervulling van de wet. We moeten liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad.

zaterdag 17 februari 2007

Liefde is de sleutel

Hoe wil ik behandeld worden?
In mijn nieuwste boek Respectfully Yours worden veel vragen gesteld om de lezer aan het denken te zetten. The sleutelvraag is steeds: hoe wil ik behandeld worden?
God verwacht van ons dat we een bepaalde houding hebben tegenover onze ouders en anderen, niet als reactie op wat zij eventueel voor ons hebben gedaan (positief of negatief), maar als een gevolg van God's liefde in ons. Jezus leert ons hoe we een liefdevolle en respectvolle houding kunnen ontwikkelen. We moeten onszelf niet langer afvragen: wat heeft hij of zij voor mij gedaan. We kunnen onszelf een andere vraag stellen, namelijk: hoe wil ik behandeld worden? Als ik wil dat anderen me liefhebben, zal ik eerst zelf moeten liefhebben. Als ik met respect behandeld wil worden, zal ik dat eerst voor anderen moeten doen. Als ik wil dat anderen me gehoorzamen, zal ik dat eerst zelf moeten doen.

Onze houding ten opzichte van anderen zou niet langer het resultaat moeten zijn van ervaringen uit ons verleden; maar de sleutel tot het ontvangen van toekomstige zegeningen.

vrijdag 9 februari 2007

Het Hart van de Wet

Liefde is de vervulling van de Wet
Luister eens naar wat Jezus ons leert in Matteus 7:12

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Hhmm, behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen, dat is het hart van de Wet. Heb je dat ooit zo bekeken? Eerlijk gezegd moest ik er even over nadenken en toch is het zo simpel: ik wil dat mensen me liefhebben, dus moet ik zelf anderen liefhebben. Als ik dat doe vervul ik de Wet. Eeuwenlang heeft men over de Wet gediscussieerd en gebakeleid en het komt allemaal neer op een simpele vraag: hoe wil ik behandeld worden? Het antwoord daarop bepaalt mijn houding tegenover anderen. De vraag is dus niet langer: hoe kan ik mensen respecteren die me op een of andere manier hebben teleurgesteld? Hoe kan ik degenen gehoorzamen die ik niet mag? Hoe kan ik dit doen? Het is tijd om dat vanuit een ander oogpunt te bekijken.
Onze houding kan niet langer afhangen van wat anderen mensen ons wel of niet hebben aangedaan, maar zou het resultaat moeten zijn van wat Jezus voor ons heeft gedaan! Hij heeft ons lief en Hij verwacht dat wij diezelfde houding tegenover anderen zullen innemen. Dat is geen uitzondering, het zou de regel moeten zijn. We kunnen niet langer denken dat we God een plezier doen als we aardig zijn tegen iemand-we doen gewoonweg onze plicht!

donderdag 1 februari 2007

Relatie Check-up

'Respectfully Yours' biedt uitgebreid zelfonderzoek
Het eerste hoofdstuk van het nieuwste boek in de Tien Geboden Serie, Respectfully Yours, begint met een krachtige tekst uit de bijbel; om de gedachten van de lezer op gang te brengen zeg maar! 1 Petrus 1:23 spreekt over opnieuw geboren zijn. Persoonlijk vind ik de engelse tekst veel sterker en duidelijker dan de nederlandse; dus kijk zelf maar wat je er van vindt. Deze tekst mag gezien worden als de openingsrede voor de studie over relaties, waarin we niet alleen natuurlijke, maar ook geestelijke relaties nader bekijken. We zijn kinderen van een hemelse vader maar ook van een aardse vader, waar die zich dan ook bevinden mag. In Respectfully Yours bekijken we familierelaties van dichtbij. We bekijken ze vanuit ons gezichtspunt, maar ook vanuit God.
Al snel is merkbaar dat Hij ons cirkeltje wil vergroten. Als we onze gedachten mee kunnen laten gaan met de principes zoals in de bijbel beschreven, zullen we vrijheid beginnen te ervaren in onze houding tegenover God en tegenover andere mensen. Ik geloof dat de tijd rijp is om enthousiast op zoek te gaan naar God's methode die ons welzijn en een lang leven belooft. Zijn plan voor de Nieuw Testamentische generatie is vrijheid! Niet vrij zijn van regels (dat is anarchie) maar vrijheid in het vervullen van die regels.
Dit boek zal je zeker op weg helpen. Om je gedachten nog wat verder te prikkelen eindigt ieder hoofdstuk weer met vragen om over na te denken en is er ruimte om je meditaties aan papier toe te vertrouwen. Bijvoorbeeld:

# Welke relatie zou ik graag willen verbeteren/veranderen in mijn leven?
# Zou ik mezelf een kind van God noemen? Waarom wel of niet?
# Wat betekenen de woorden 'totaal welzijn' voor mij? Ervaar ik dat?