donderdag 22 februari 2007

Tijdloos Onderwijs

Vernieuw je denken
Het is niet meer dan menselijk dat ons denken en handelen grotendeels gebaseerd is op wat er in het verleden in ons leven is gebeurd of gezegd. Er zijn mensen die nog steeds boosheid hebben omdat iemand 20 jaar geleden iets verkeerds heeft gezegd. Sommige mensen hebben vandaag de dag angst als het gevolg van iets dat heel lang geleden is gebeurd. In Respectfully Yours is het vernieuwen van ons denken het hoofd motief. Niet langer zou ons denken en handelen gevolg moeten zijn van ervaringen in het verleden maar gebaseerd op de verwachting van toekomstige veranderingen. In hoofdstuk 2 schrijf ik onder andere het volgende.
Jezus bleef niet in het verleden hangen, Hij keek altijd vooruit. Toen hij de menigte onderwijs gaf over de Wet (in Mattheus 5) bleef Hij zeggen, "Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd..." Op die manier probeert Hij de mensen aan het denken te zetten, waarom doe jullie de dingen die je doet? Hij vervolgt dan met "en Ik zeg jullie" en vanaf dat moment vertelt Hij hen hun gedachten en handelen te vernieuwen. Hij zegt niet dat de Wet er niet meer is, Hij geeft hen de manier om die te vervullen.
Het onderwijs van Jezus is niet veranderd. Hij wil nog steeds dat we ons denken en handelen vernieuwen. Hij zegt nog steeds tegen ons allemaal "en Ik zeg jullie". Hij moedigt ons aan tot vernieuwing, elke dag opnieuw! We kunnen vandaag de beslissing maken om ons leven te leven vanuit Zijn gezichtspunt, vanuit Zijn filosofie. Misschien is 'destijds' dit of dat tegen je gezegd, misschien zit er ergens nog wat oud onderwijs in je geheugen. Het is de hoogste tijd voor een frisse kijk op de bijbelse wijsheid. Luister naar Jezus' woorden "en Ik zeg jullie", vecht het niet langer aan op basis van verouderde argumenten! Jezus wil onze ogen voor Zijn woord openen, precies zoals in Mattheus 5.
Destijds vond men Zijn kijk op de dagelijkse dingen best moeilijk te verteren, net als nu! Proberen de Wet te gehoorzamen was eigenlijk makkelijker dan het vervullen daarvan. Vervulling betekende namelijk liefhebben, inclusief vijanden! Ja, de komst van Jezus veranderde alles waarvan men dacht dat het normaal was en dat is vandaag nog steeds zo.
Liefde is de vervulling van de wet. We moeten liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten