maandag 31 januari 2011

Een ongewoon huis

Deel je hart...
Jaren geleden bezochten we tijdens een van onze rondreizen door het Wilde Westen Canyon de Chelly en Mesa Verde National Monuments. We waren heel erg onder de indruk van de zogenaamde cave dwellings, dat zijn huizen die door de Native Americans (Indianen) werden uitgehouwen in de rotsen, een prachtig gezicht! Ik kende het woord 'dwelling' toendertijd niet echt en moest dat later opzoeken in een woordenboek: woning, residentie, huis, adobe...

Meer nog dan dat is het een bijbels woord. De apostel Johannes schreef over de komst van Jezus naar de aarde het volgende: het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (Johannes 1:14). Honderden jaren eerder riep de Psalmist uit: laat mij altijd wonen in uw tent (Psalm 61:4). In het Oude Testament verlangden de mensen ernaar om in Gods Huis (de reizende tabernakel of tent, en later de tempel in Jeruzalem) te wonen teneinde zo Zijn aanwezigheid te ervaren. Nu is dat precies omgekeerd: God verlangt ernaar om in de mensen te wonen! Wow, wat een wonderlijk iets is dat! De Zoon van God kwam om die reden, om onder te mensen te wonen, om toegang tot onze harten te krijgen en om Zijn residentie in onze aardse lichamen te maken.

In 2 Samuel 7:5 vraagt God aan David of hij misschien de man is die een huis voor Hem wil bouwen om in te wonen. Ik geloof dat God diezelfde vraag vandaag nog steeds stelt. Bouw jij een huis voor mij zodat ik bij je kan wonen? Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in je woont en die je ontvangen hebt van God? (1 Korintiers 6:19-20). Ik hoop dat ons antwoord ja zal zijn! We kunnen God eren met ons lichaam door het een plek te maken waar Hij zich thuis kan voelen.

Het laatste hoofdstuk in mijn boek GRACE OF GIVING gaat over het opofferen van ons lichaam, over het geven van ons lichaam aan God zodat Hij er Zijn woning kan maken. Het gaat mijn verstand te boven dat God in mij wil wonen, maar ik zie het ook als een eer en ik verlang ernaar Hem een schoon en opgeruimd huis aan te bieden waar Hij met plezier wil verblijven. Is dat ook jouw verlangen?

Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart! (Efeziers 3;16-17).

zaterdag 29 januari 2011

Het geheim van voortuitgang...

Soms zijn er maar een paar woorden nodig die je weer net dat duwtje in de rug geven... ik geef ze door, in het engels weliswaar, in de hoop dat er iemand mee geholpen is:
"The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex, overwhelming tasks into small, manageable tasks, and then starting on the first one."
[Mark Twain]

dinsdag 25 januari 2011

Officiele uitgifte GRACE OF GIVING

Zoveel boeken, zo weinig tijd
Iedere dag worden er wereldwijd duizenden boeken uitgegeven. Het aanbod is enorm. Soms vraag ik me wel eens af: hebben we echt meer boeken nodig? En zo ja, hoe kan mijn boek in deze jungle zijn weg naar de lezer vinden? Persoonlijk kies ik de boeken die ik wil lezen heel zorgvuldig uit. Ik lees graag iets nieuws, iets prikkelends, iets waar ik wat van kan leren, maar soms ook gewoon iets waar ik om kan lachen of omdat ik de kaft mooi vind. Ik lees over het algemeen non fictie, heel, heel soms een roman, maar dan moet het echt iets bijzonders zijn. Wat jouw favoriete genre ook mag zijn, we hebben als bloggers in elk geval een ding gemeen: een liefde voor boeken en schrijven!
Maar goed, inmiddels is de dag dan toch aangebroken voor de officiele uitgifte van het 4e deeltje in de Tien Geboden serie: Grace of Giving. Als je wel eens engelstalige boeken leest is dit zeker een aanrader. Het is in eenvoudig engels geschreven, geen hoogdravende taal, geen theologische hoogstandjes, wel bijbels gefundeerd! Grace of Giving is gebaseerd op het 8e gebod: Gij zult niet stelen. Wat betekent de letter van de wet in het leven van de gelovige die door de Geest leeft? Niet stelen is slechts gehoorzamen aan de wet, GEVEN is de wet vervullen, dat gaat een stap verder! Dat klinkt misschien en beetje vaag, maar in GRACE OF GIVING wordt echt stap voor stap uitgelegd hoe
  • we vreugde en vrijheid kunnen ervaren in geven
  • we ons geen zorgen meer hoeven te maken over te kort komen
  • de genade van God ook in geven een rol heeft
  • we vrij kunnen worden gezet van persoonlijke problemen door onszelf aan God te geven; geest, ziel en lichaam!
Het boekje is uitgegeven in de USA en dus verkrijgbaar via de Bookdepository, Amazon en andere grote internet boekenverkopers. Meestal gaat er een paar weken overheen eer het verkrijgbaar is via bol.com Voor wie het echt niet ziet zitten om engelstalige boeken te lezen... In het voorjaar komt mijn eerste boek via Merweboek uit. Daarover binnenkort meer!

maandag 17 januari 2011

Verwend Christendom

Hoe groot is ons doorzettingsvermogen?
Het is wellicht meer dan 20 jaar geleden dat we de televisie hebben weggehaald uit ons huis in Nederland. Hier in California hebben we zo'n bijzettertje uit een caravan, zonder bril valt het niet mee om letters op het scherm te lezen :) We kijken weinig tv, maar een goede film op de laptop is voor ons echt genieten. Vorige week heben we samen naar de film A Cry From Iran gekeken, niet bepaald een film waarbij het woord 'genieten' past trouwens. Het is een indrukwekkende documentaire van Open Doors over het leven en sterven van pastor Haik Hovsepian in Iran, een documentaire die je niet alleen aan het denken zet maar die ook heel bemoedigend is.
Als Christen word je namelijk enorm aangeraakt en geinspireerd door de moed, het doorzettingsvermogen en het krachtige en levendige geloof van onze broeders en zusters in Iran. Het enige wat je eigenlijk kunt denken is: wat hebben wij het makkelijk zeg! Wij leven in een land waar je vrij de Bijbel kunt lezen, de kerk bezoeken, bijbelstudies volgen, conferenties bijwonen, enz. enz. In Nederland zijn er gospel concerten, koor uitvoeringen, muziek festivals, noem maar op. Via de Christelijke boekhandels zijn alle denkbare producten te koop: boeken, dvd's, cd's, tijdschriften, sieraden, te veel om op te noemen. Hoe is het mogelijk denk ik dan, dat wij wel eens denken dat we het moeilijk hebben, dat we strijden met ons geloof, dat we als kerken onderling elkaar aanvallen op theologische standpunten, dat we ons misschien wel schamen om in het openbaar voor ons geloof uit te komen? Beseffen we wel echt wat godsdienstvrijheid betekent?
Momenteel ben ik het boek Jeremia aan het lezen en juist deze week viel mijn oog op een bijzondere tekst, te vinden in hoofdstuk 12, vers 5:
Als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, kun je het dan tegen paarden opnemen? Jij struikelt al op het vlakke land, wat kun je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan?
Het is God's antwoord op het klagen van de profeet. Natuurlijk had Jeremia het moeilijk, maar God laat hem de situatie in een wijder perspectief zien. Zijn moeilijkheden zijn slechts een test, een oefening om later, in het heetst van de strijd, echt sterk te kunnen staan! Jeremia is niet het makkelijkste Bijbelboek om te lezen, maar toch werd ik heel erg aangesproken door deze woorden van God. Het is een oproep om karakter te ontwikkelen, om niet te snel op te geven en om standvastig te zijn. De apostel Paulus schrijft in zijn 2e brief aan de Korintiers (hoofdstuk 4, vers 17), De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
Ik zou willen oproepen om zo naar je huidige problemen of obstakels te kijken; als een karaktertest om te zien of je onder druk ook werkelijk rechtop zal blijven staan. Als we in vrijheid niet sterk in geloof kunnen staan, kunnen we het dan wel onder druk?

woensdag 5 januari 2011

Oproep tot volharding

Hoop doet leven...
Aan het begin van een nieuw jaar hebben sommige mensen goede voornemens en weer anderen maken nieuwe plannen. Een nieuw begin geeft goede moed, laten we het daar maar op houden. Ik las onlangs een oproep tot volharding in het boek Hebreeen en die zou ik graag met je willen delen voor 2011. Misschien ben je met iets moeilijks bezig en denk je er aan om op te geven, misschien sta je wankel in je geloof of ben je gewoon een beetje uitgeblust. De schrijver van de brief aan de Hebreeen geeft aan waar zijn hoop en moed voor de toekomst, dus ook voor een nieuw jaar, vandaan komt: "Jezus heeft voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand!" Dat enthousiasme voor het nieuwe leven doet hem een oproep tot volharding schrijven, die nu, 2000 jaar later, nog steeds heel inspirerend is:
  1. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof
  2. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen
  3. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en
  4. Laten we, in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, elkaar juist bemoedigen.
Je kunt dit zelf nog eens nalezen in het 10e hoofdstuk vanaf vers 19. Het kan best zijn dat het wereldgebeuren soms zwaar op je schouders rust of dat je teleurgesteld bent in kerk of Christenen... Laat je niet ontmoedigen door omstandigheden, maar geef gehoor aan de aloude oproep. De schrijver zegt: We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God (vers 21). Die hogepriester is Jezus zelf en het huis van God ben jij als je Hem uitnodigt om bij je te wonen. In Hebreeen 3:6 staat zo mooi: Wij vormen dat huis.
Als Hij bij je woont kan een nieuw jaar een heel nieuw leven worden!