woensdag 24 december 2014

Aanbidding voor de Koning

Schilderij: Mattia Preti (1613-1699)
Sta op, mijn volk
 Laat uw licht schijnen,
zodat alle volken het zien!
Want de glorie van de Heer
stroomt over u heen.
Een duisternis,
zwart als de nacht,
zal alle volken van de aarde omhullen,
maar de glorie van de Heer
zal van u afstralen.
Alle volken
zullen op uw licht afkomen;
machtige koningen zullen komen
om te zien
hoe de glorie van de Heer
op u rust.

[Jesaja 60:1-3]

Jezus was het langbeloofde licht. Hij kwam om de mensen te verlichten. Nu zijn wij Zijn licht in de wereld. Sta op en laat uw licht schijnen!

1 opmerking: