dinsdag 25 juni 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (3)

Heel fijn dat er zoveel mensen meelezen, dat maakt het voor mij nog leuker om bijbelse onderwerpen uit te diepen en er een frisse kijk op te geven. Hartelijk dank voor jullie reacties.

In de vorige post zagen we hoe Jezus over zichzelf zegt dat Hij kwam om volle betekenis aan de wet te geven, om de wet te vervullen. Ik denk dat wij (het christendom, de kerk, de gelovigen) de fout hebben gemaakt om te veronderstellen dat dat een eenmalige gebeurtenis was, een soort afgerond hoofdstuk, dat wet plaats maakt voor genade. Het is volbracht, toch? Maar als we verder lezen wat Jezus er allemaal over te zeggen heeft, zien we een heel ander beeld. In het vijfde hoofdstuk van Matteus legt Hij namelijk uit wat dat 'vervullen van de wet' betekent voor de gelovigen.

Kijk bijvoorbeeld eens mee naar vers 21 en 22, daar zegt Jezus: U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is: U mag niet doden. Wie iemand doodt, moet zich verantwoorden voor de rechtbank. Maar ik zeg u: ieder die kwaad is op een ander, moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Jezus zegt 'maar IK zeg u...' Spreekt Hij hiermee de wet van God tegen? Gaat Hij tegen het hemelse gebod van Zijn Vader in? Dat kan toch niet?

Hij geeft nog veel meer voorbeelden, bijvoorbeeld in vers 27 en 28, U hebt gehoord dat er gezegd is: Pleeg geen echtbreuk. Maar ik zeg u: wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Weer zegt Jezus, 'maar IK zeg u...' Met andere woorden: Hij luidt een ander tijdperk in. Hij veegt de wet niet van tafel, maar laat zien hoe de wet in ons hart zou moeten werken. Hij laat hier zien hoe we van gehoorzamen aan de wet of het houden van de wet (dat is leven naar de letter) gaan naar het vervullen van de wet, het betekenis geven aan de wet (dat is leven door de Geest). Het gaat niet langer om het uiterlijk vertoon van gehoorzaamheid, maar om de innerlijke gesteldheid van ons hart.

Jezus zegt nog veel meer in die eerste hoofdstukken van Matteus om aan Zijn toehoorders duidelijk te maken wat er met Zijn komst gaat veranderen. En dan komt Hij ineens met de meest sublieme samenvatting van Zijn hele toespraak over wet en genade, in één enkele zin. Matteus 7:12,

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

De Herziene Statenvertaling zegt: want DAT is de Wet en de Profeten. Wow, anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, dat is het hart van de wet, dat is de volle betekenis, dat is het vervullen van de wet. Hoe simpel kan het zijn? We hoeven niet te kiezen tussen wet en genade, Jezus heeft ze bij elkaar gebracht en ze komen samen in het leven van iedere gelovige. 

Misschien heb je het zo nooit eerder gezien. Misschien heb iets heel anders geleerd. Het kan best zijn dat je zegt: 'ja maar Marja, alleen Jezus kon de wet vervullen, want Hij was zonder zonde...'
Daar ga ik verder op in in de volgende post.

Blijf meelezen en stuur deze blog alsjeblieft door naar iemand die hier wat aan kan hebben!

5 opmerkingen:

 1. "Hij laat zien hoe de wet in ons hart zou moeten werken." Mooi ja. Hij maakt in de bergrede de essentie van Gods wil duidelijk - de volheid ervan, niet de 'uiterlijke' gedragscode die het hart niet raakt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nou, jij kan er ook wat van Annemieke: korte, bondige samenvattingen maken van een lang stuk :) DANK!

   Verwijderen
  2. Haha, ik denk dat we er gewoon sterk op dezelfde manier over nadenken ;)

   Verwijderen