dinsdag 1 september 2015

N = Naam

Op mijn zomervakantieleesplankje staat N voor Naam.

En om precies te zijn voor de Naam boven alle namen. Uiteraard gaat dat niet over de naam die wij aan onze kinderen geven, over onze voornaam, achternaam of doopnaam. Het gaat hier over de naam die God aan zijn Zoon schonk... Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat (Filippenzen 2:9).

Wat is er zo bijzonder aan die naam? Wat is de kracht die daar vanuit gaat? Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ (Filippenzen 2:10) Dat lijkt nu moeilijk voor te stellen misschien, maar op een dag zal iedereen erkennen dat Hij de hoogste God is, de Vredevorst.

De naam van Jezus is de enige naam die de mensheid kan redden. Niet een president, niet een politiek leider, niet een voorzitter van de VN, maar alleen Jezus kan werkelijk verandering brengen: Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ (Handelingen 4:12).

Alle kracht van hemel en aarde zit in die ene Naam. De kracht om te genezen, de kracht om te getuigen, de kracht te redden en vergeven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het al meer dan tweeduizend jaar in vele landen en onder vele volken verboden is om die Naam te noemen, om over die Naam te spreken of in die Naam te bidden. In Handelingen 4:17-18 staat het zo: Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten.

Door mensen te verbieden die Naam te gebruiken of in die Naam te geloven gaan ze het natuurlijk juist doen! Er zijn wereldwijd inmiddels meer dan twee miljard christenen en het worden er elke dag meer. Zo'n honderd miljoen daarvan worden vervolgd, gemarteld en gedood om hun geloof in die Naam. Ondanks dat weten wij dat alleen die ene Naam eeuwig leven biedt!

Het evangelie van Johannes eindigt met deze woorden: Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

2 opmerkingen: