zaterdag 17 maart 2007

Hart en Verstand, Verstand en Hart

Alleen kennis is niet voldoende!

Waarom heeft God zoveel woorden nodig om ons uit te leggen wat goed en kwaad is? Ik bedoel, de Bijbel is een enorm dik boek en eigenlijk weten we toch het verschil tussen goed en kwaad wel?

Persoonlijk denk ik dat alleen kennis niet voldoende is om evenredig te handelen, we hebben overtuiging in ons hart nodig. Weten dat pizza slecht voor de lijn is weerhoudt ons er niet van het te eten. Weten dat roken kanker kan veroorzaken weerhoudt miljoenen mensen er niet van het toch dagelijks te doen. Kennis alleen is niet voldoende, we moeten echt begrijpen, we moeten overtuigd zijn! Volgens de Bijbel hebben we als mensen kennis van goed en kwaad. In Genesis 3:22, nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, zegt God, Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad.

Die kennis was blijkbaar niet voldoende want God besloot ons richtlijnen voor een beter leven te geven. Hij wil niet alleen ons verstand bereiken, maar ook ons hart. In Hebreeen 10:16 zegt Hij, In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. Hart en verstand, verstand en hart! Als God's onderwijs zich eenmaal op beide plaatsen bevindt zal het steeds makkelijker worden een leven te leven waar Hij zich in kan verheugen, en wij dus ook!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten