dinsdag 23 december 2008

Licht voor de mensen

Verzoening tussen God en mensen
Werelwijd vieren miljoenen en miljoenen mensen deze week de geboorte van Jezus Christus, een overweldigende gedachte. Elk jaar wordt het aantal mensen dat Zijn verjaardag viert groter, en dat is een nog mooiere gedachte! In vele kerken wordt het evangelie, het goede nieuws, zoals de apostel Lucas dat beschreef, voorgelezen. Zijn boek is bijzonder gedetailleerd; de herders, de engelen, de kribbe, het geeft een levendige weergave van het hele gebeuren. De apostel Johannes heeft ons een andere versie gegeven, een meer geestelijke versie. Persoonlijk vind ik hem heel mooi.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Boek van Johannes, 1:1-5

Het leven, dat is het leven van Jezus, was het licht voor de mensen en dat is vandaag de dag nog steeds zo! Jezus brengt nog steeds licht in het leven van mensen die in duisternis wandelden en besloten Zijn naam aan te roepen. Zijn licht heeft nog steeds de kracht om mensenlevens radicaal te veranderen. Het is veel meer dan een verjaardag die we vieren, het is de verzoening tussen God en mens!
Als je ernaar verlangt om vrede te hebben met je Schepper, vraag dan of Jezus Zijn licht in je leven wil schijnen. Vertel Hem dat je wilt ervaren waarover de apostel Johannes zo enthousiast schreef. Dat is een eenvoudig, maar levensveranderend gebed!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten