maandag 7 maart 2011

Over het nieuws...

Wat voor boodschapper ben jij?
Dankzij de moderne media is het mogelijk om snel en eenvoudig te communiceren met familie en vrienden over de hele wereld. Ik maak dankbaar gebruik van de telefoon, e-mail, Facebook, Skype en blogging. De berichten die we over en weer uitwisselen gaan over het weer, de vakantie, mijn boeken, reisplannen en de laatste tijd ook wel over het nieuws. "Heb je het nieuws gehoord? Heb je het nieuws gelezen?" zijn vragen die ik regelmatig hoor, meestal gevolgd door het uiten van zorgen en angst voor de toekomst. Vorige week moest ik ineens denken aan de woorden in Psalm 112.  Sorry dat ik even overga op het engels, maar ik las daar: Blessed is the man who fears the Lord...He will have no fear of bad news... In the King James Bijbel staat, He shall not be afraid of evil tidings (vers 7). De mens die de Heer vreest hoeft het slechte nieuws niet te vrezen.

Slecht nieuws overspoelt ons leven. Berichten over burgeroorlogen, oproer, politieke machtsstrijd, recessie en natuurrampen kunnen we dagelijks in de krant lezen, op de radio horen of op televisie zien. Er gaat geen dag voorbij of er wordt slecht nieuws verspreid. Al deze dingen zijn realiteit, maar ze zijn niet de Waarheid. De Waarheid is God's Woord en God's Woord zegt dat we  niet bang hoeven te zijn voor slecht nieuws. Mag ik dat nog een stapje verder nemen? De Bijbel zegt dat we goed nieuws moeten verspreiden, het goede nieuws! Jezus gaf daarin het voorbeeld en ging rond en verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk (Mattheus 4:23). In Lucas 4:43 zegt Hij: Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk brengen. Na Zijn opstanding uit de dood was dat eigenlijk alles waarover Jezus sprak. In het boek Handelingen is te lezen, Gedurenden 40 dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God (Handelingen 1:3).

Jezus was een boodschapper van het goede nieuws. Hij kende de woorden van de profeet Jesaja, ' hoe welkom is de vreugdebode, die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt'. Ik geloof werkelijk dat wij meer dan ooit gehoor moeten geven aan de opdracht het goede nieuws over Jezus Christus te verkondigen in plaats van te luisteren naar al het slechte nieuws dat de wereld te bieden heeft. Zie het maar als een tegen offensief! De apostel Paulus geeft aan wat het goede nieuws over het Koninkrijk eigenlijk inhoudt, Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest (Romeinen 14:17). Laat dat het nieuws zijn dat we verspreiden, laat dat de boodschap zijn die we doorgeven. Ik weet zeker dat deze dag, deze week, ja ons hele leven, zoveel beter zal worden als we besluiten boodschappers van het goede nieuws te worden!

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen... (Lucas 16:16, NBV)

1 opmerking:

  1. Prachtig. Ik vind het trouwens fijn dat je het in het Engels hebt geschreven. Soms kan het mooier in het Engels worden uitgedrukt dan in het Nederlands.

    Prachtige verzen. Goed stuk ook. We kunnen de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien omdat Hij onze begeleider is!

    BeantwoordenVerwijderen