woensdag 10 augustus 2011

De Kracht van God

In de afgelopen weken heb ik blog posts geschreven over de Wil van God, het Plan van God en de Stem van God. We hebben gezien dat de wil van God niet zozeer iets is waar we om moeten vragen, maar iets dat we moeten doen. Het is een algemene instructie voor alle gelovigen. Het plan van God echter  is meer specifiek per persoon, afhankelijk van je karakter en omstandigheden, en zal meestal stap voor stap worden geopenbaard. Wat de stem van God betreft hebben we gezien dat die op vele manieren tot ons spreken kan, lang niet altijd via woorden. Deze week wil ik nog een stapje verder gaan en het hebben over de kracht van God. 

Als wij God’s wil gaan leven (met andere woorden, als we Zijn Woord gaan gehoorzamen) zal Hij langzaam maar zeker Zijn plan voor ons leven openbaren. Het is daarbij heel belangrijk dat we leren om Zijn stem te verstaan zodat we Zijn instructies kunnen opvolgen. Maar er is meer. We hebben zeer zeker ook de kracht van God nodig in ons leven. God’s kracht is een eindeloze bron van voorziening, maakt niet uit wat er op een bepaald moment nodig is. God’s kracht is beschikbaar voor ons door Zijn Heilige Geest. Let er alsjeblieft wel op: De Heilige Geest zelf is een persoon, niet een kracht. 

Als de Heilige Geest in ons leeft is Hij bij ons om ons te helpen, vandaar Zijn naam de Helper. Maar al te vaak denken we in dat verband alleen aan hulp in geval van problemen, maar Hij is ook aanwezig om ons in het dagelijks leven te helpen met ons werk, in onze relaties en met het nemen van beslissingen bijvoorbeeld.  Als wij doen wat we kunnen, in het natuurlijke, zullen we moeten vertrouwen op de bovennatuurlijke hulp van de Heilige Geest om ons werk ook echt effectief te laten zijn. Vele dingen kunnen worden bereikt door middel van pure wilskracht, maar alleen de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest kan ons zwoegen omzetten in effectief werk voor God’s Koninkrijk. De Bijbel laat duidelijk zien dat God Zijn kracht met ons wil delen, via de Geest: 
  • Handelingen 1:8, Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen...
  • 2 Petrus 1:3, Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderlijke kracht
  • 2 Timoteus 1:7, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Bij God’s kracht denken we meestal aan geweldige gebeurtenissen zoals de opening van de Rode Zee, of de zon die stil stond of aan Daniel redding uit de Leeuwenkuil. Maar dat zijn zaken die de meesten van ons niet dagelijks meemaken. Toch is God’s kracht nog steeds hetzelfde en kan het de wereld doen schudden, maar om het praktisch te houden zullen we eens kijken naar Zijn kracht op kleinere schaal: namelijk in ons eigen leven. 

We hebben Zijn kracht nodig, elke dag, en dan niet perse om zeeën te openen en bergen te verzetten maar om moeilijke situaties aan te kunnen, nieuwe dingen te leren, gevaren te signaleren of gewoonweg om ons werk te doen. God's kracht geopenbaard in ons dagelijks leven betekent niet dat er geschreeuwd hoeft te worden, of geduwd en gemanipuleerd. Nee, het betekent dat we op elk moment aan de Heilige Geest mogen vragen of Hij ons te hulp komt, soms gaat dat muisstil. Laten we eens kijken naar de kracht die dagelijks beschikbaar is:
  • De kracht om verleiding te weerstaan 
  • De kracht om te volharden 
  • De kracht om te proclameren 
  • De kracht om te overwinnen 
  • De kracht om te redden 
  • De kracht om te genezen 
Dit zijn zo maar wat voorbeelden waarin we God's kracht nodig hebben en kunnen gebruiken, maar we moeten er wel om vragen. Ik zou een oproep willen doen aan alle gelovigen om zo veel mogelijk voortdurend de Heilige Geest te betrekken bij alles wat we doen. Vraag het gerust: Heilige Geest, ik heb uw hulp echt nodig bij dit of dat...

De Heilige Geest is onze Helper en Hij verlangt ernaar God's kracht door ons heen te openbaren, opdat we Zijn getuigen zullen zijn... tot aan de uiteinden van de aarde!

2 opmerkingen: