vrijdag 8 juni 2007

Wat gij niet wilt....

God dienen betekent mensen liefhebben
Iedere week kijken we weer uit naar de woensdagavond, dan komen we namelijk in kleine groep bij elkaar om samen Sacred Sabbath te lezen en te praten over de dingen die daarin aan de orde komen. Deze week hebben we stil gestaan bij een bijbels principe dat aangestipt wordt in het 7e hoofdstuk. Je kunt het ook vinden in Mattheus 7:12, Behandel de mensen zoals u door hen behandeld wilt worden. Want daar komt het volgens de wet van Mozes en volgens de profeten op neer. Deze woorden heb ik aangehaald om aan te geven wat het betekent om God te dienen. God dienen klinkt een beetje ouderwets, alsof Hij iets van ons nodig zou hebben. Hij heeft niets nodig van ons, maar Hij verwacht wel iets en dat heeft Jezus mooi en simpel verwoord daar in Mattheus 7:12. Behandel elkaar nou eens even normaal, heb elkaar lief en help elkaar. We hebben ons voorgenomen daar deze komende week extra alert op te zijn! Wat denk je, zou de wereld veranderen als we dat allemaal zouden doen?!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten