donderdag 20 december 2007

Kerstfeest Onder de Loep

Vrede op aarde haalbaar?
Geloof het of niet, als je deze week kerstfeest viert doe je dat ter herdenking aan de geboorte van Jezus, de Zoon van de levende God. Zijn komst op aarde heeft de wereld voor altijd veranderd; reden waarom we het nu, 2000 jaar later, nog steeds vieren. Jezus kwam naar de aarde voor een reden, niet zo zeer als staaltje van Goddelijke macht maar meer als boodschapper van vrede. God zat er natuurlijk achter met een plan zoals we kunnen lezen in Colossenzen 1:20
God heeft alles door Hem [dat is Jezus] en voor Hem met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis.
Wow, God heeft alles op aarde en alles in de hemel met Zichzelf willen verzoenen, door Jezus. Dat is de vrede die God in gedachten heeft. Geen vredesverdrag, geen machtiging of ondertekening, maar de wonderbaarlijke geboorte van Zijn Zoon onder de mensen. God verlangt naar verzoening. Hij verlangt naar een geestelijke relatie met elk mens persoonlijk. Dat is de reden waarom we geschapen zijn met een leegte, een leegte die nooit door menselijke liefde opgevuld kan worden. Geen enkele menselijke relatie zal ooit genoeg zijn, zal ooit perfect zijn. Als menselijke relaties perfect waren, zou nooit iemand op zoek gaan naar God, we zouden Hem niet nodig hebben. We weten allemaal dat dat niet de werkelijkheid is, we hebben God nodig, of je dat nou toe wilt geven of niet. Zonde heeft ons verwijderd van God sinds Adam en Eva, gelukkig had God een plan om alles op aarde en alles in de hemel terug te brengen naar Hem. De vrede waarover we in de kerstliedjes zingen is daarom niet de afwezigheid van oorlog, maar de verzoening tussen God en mensen door Jezus, de Messias. Vier je kerst zonder verder na te denken of besluit je te geloven in het vredesplan van God?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten