woensdag 9 oktober 2013

GEEF jezelf aan God (3)

"Ik geef mezelf aan U volkomen..." Ja, dat zingen we wel eens. Jezelf volkomen geven; alles, helemaal, wat betekent dat eigenlijk?

Het bijbelgedeelte dat ik als basis voor deze blogserie wil gebruiken staat in Romeinen 6:12-14, Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Jezelf in dienst stellen, jezelf aan God geven (give yourself to God staat er in het engels), dat is je hele persoon, je hele wezen, aan Hem aanbieden als werktuig. Volgens de Bijbel is dat geest, ziel en lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23). Helaas zijn er heel veel Christenen die enorm tobben met geestelijke, emotionele en lichamelijke problemen. Problemen die alle aandacht opslokken zodat we er nooit aan toe komen om ons als werktuig in dienst van God te stellen. Dat hoeft niet zo te zijn, dat kan veranderen! Houd dus goede moed en blijf meelezen!

In deel 2 van deze serie hebben we gezien dat de overgave van ons geest aan God (als we in Jezus Christus gaan geloven) het belangrijkste moment is in een mensenleven. Gods Geest komt dan in ons wonen en wekt onze geest tot nieuw leven, we worden een nieuwe mens. In deze post willen we kijken naar onze ziel, hoe geven we onze ziel aan God, hoe stellen we onze ziel in dienst van God?

Bijbels gezien wordt onze geest opnieuw geboren, maar onze ziel wordt juist gered en dus bewaard. Heil of behoudenis noemen we dat. In 1 Petrus 1:8-9 (HSV) staat dat de behoudenis van onze ziel (ook wel zaligheid genoemd) het doel is van het geloof, Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. In het Engels staat er: de salvation of your souls.

Onze ziel vergaat niet, maar wordt juist bewaard, behouden. Dat betekent dat we, ondanks dat we door wedergeboorte een nieuwe mens worden, toch met die oude ziel bllijven zitten. De ziel met al haar pijntjes en verwondingen, teleurstellingen en strijd. Op deze blog heb ik nu niet de ruimte om uitgebreid in te gaan op de menselijke ziel (dat is hoofdstuk 8 in mijn engelstalige boek Grace of Giving), maar de ziel bestaat o.a. uit onze emoties.

We krijgen geen nieuwe, schone ziel... Soms hoor je mensen zeggen, bekeer je nu maar tot Christus, dan zijn al je zorgen over. Dat is een beetje te simpel gezegd. JA! In Hem kunnen we waarlijk vrij worden van alles wat ons belast (zonden, ziekten, schuld, schaamte, verdriet en noem maar op), maar dat gebeurt niet automatisch. Het is enorm belangrijk dat we Jezus Christus ook aanvaarden als degene die toegang heeft tot onze ziel, om er aan te sleutelen als het ware!  Hij wil de herder, de opziener zijn staat er in 1 Petrus 2:25, Want u was  als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

GEEF je ziel aan Hem zodat Hij er over kan waken, zodat Hij je richting kunt geven, je kunt voeden en beschermen. Leg je geheimen bloot en zeg het tegen Hem: Heer, dit is mijn moeite, ik heb Uw hulp hard nodig. Wilt U de herder van mijn ziel zijn? De heling en genezing van de ziel is een levenslang proces (we maken immers steeds weer nieuwe dingen mee) en zeker niet altijd makkelijk, maar het zal je echt vrijzetten!

PS: als deze serie je helpt, stuur 'm dan ook door naar een ander!

8 opmerkingen:

 1. Mooi om te lezen weer, we denken over veel dingen hetzelfde. Inderdaad, die ziel is niet opeens 'nieuw'. En daarom is het ook logisch dat we ons níet ineens na wedergeboorte nooit meer bang, of boos, of verdrietig, of gekwetst voelen - zulke emoties zullen we opmerken. Belangrijk is om bewust te worden van waardoor (door Wie!) we onze ziel laten beïnvloeden! Als ik mij overgeef aan Jezus als Herder van mijn ziel, dan ben ik onder de juiste, goede, veilige beïnvloeding en kan het nooit zo zijn dat ik overgeleverd word aan wrok, bitterheid en alles wat mij emotioneel 'te gronde' richt - maar dan helpt Jezus mij uit zulke negatieve gevoelens naar het positieve en hemelse!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Als ik mij overgeef aan Jezus als Herder van mijn ziel, dan ben ik onder de juiste, goede, veilige beïnvloeding..." dat is heel mooi omschreven Annemieke. Als we ons laten beinvloeden en leiden door Hem ipv door onze emoties zullen we geestelijk groeien en nare dingen kunnen overwinnen.
   Hartelijk dank voor je waardevolle reactie.

   Verwijderen
 2. Giving it all to go Your way!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ën God blies de adem in hem en het werd een levende ziel. Als we onze laatste adem uitblazen, blijft er toch geen ziel meer in ons over en gaat onze geest naar God terug (Jezus en Stephanus) en ons stoffelijke lichaam wordt in de aarde gelegd. Wat bedoelt u met onze zielen behouden?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Onze ziel en onze geest zijn twee verschillende dingen (die beiden bewaard blijven), dat blijkt wel uit de tekst in 1 Thes. 5:23 (HSV) "En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus."
   Ook in Hebreeen 10:39 staat dat: "Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel."
   Onze ziel wordt behouden. Ziel en geest zijn haast niet van elkaar te scheiden (Hebr. 4:12), dat kan alleen door het Woord.

   Lucas 9:56: "want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp."

   Nou ja, er zijn nog veel meer teksten waaruit op te maken is dat onze ziel en geest eeuwig zullen leven. Alleen het lichaam vergaat.

   Persoonlijk (dit is zeker geen theologie) denk ik dat wij elkaar in de hemel zullen herkennen aan onze zielen (karakters), want geestelijk zijn we allen een met Christus, dus allemaal gelijk. Ik denk niet dat God ons allemaal uniek geschapen heeft om ons later op 1 hoop te gooien.

   Hopelijk is het zo wat duidelijker, ik hou me aanbevolen voor correcties en opmerkingen.

   Hartelijk dank alvast voor je commentaar.

   Verwijderen
 4. By the way... in mijn nederlandstalige boek Levensadem ga ik hier ook op in!
  http://www.gospel.nl/boeken/levensadem.html

  BeantwoordenVerwijderen