zaterdag 21 juni 2014

Vrucht van de Geest (1)

Naar aanleiding van verschillende gesprekken rondom het Pinksterfeest heb ik besloten een tweetal blogseries te schrijven over de Heilige Geest. Er blijkt toch nog altijd veel vaagheid rondom de persoon en het werk van de Heilige Geest te bestaan; onder Christenen en onder mensen van andere religies.

In 2012 schreef ik de serie de Heilige Geest praktisch bekeken, dus voor basiskennis over wie Hij is kun je het beste die blogjes nalezen (of de Bijbel natuurlijk!). In deze zomermaanden wil ik een serie schrijven over de vrucht van de Geest en een serie over de gaven van de Geest. Korte, heldere blogjes zonder al te veel poespas en ingewikkelde taal. Ik hoop dat de series duidelijkheid in je geloofsleven en houvast in je gesprekken met anderen zullen bieden.

De Heilige Geest komt in mensen wonen die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is die uit de dood is opgestaan. De Heilige Geest overtuigt de mens van zonde en wijst de weg naar de waarheid. Daarnaast is een van de eerste dingen die Hij gaat doen zodra Hij in een mens komt wonen het voortbrengen van vrucht, het produceren van goddelijk karakter. Hij doet dit zodat we meer en meer op Jezus zullen gaan lijken.

Waarom is het nodig dat we meer op Jezus gaan lijken? We zijn over het algemeen toch best aardige mensen? Helaas pindakaas... onze menselijke natuur brengt veel zondige dingen voort. Het nieuws en de krantenkoppen bevestigen dit dag in, dag uit. De Bijbel zegt het zo: Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen (Galaten 5:19-21, HB).

Poeh, dat is een vervelende opsomming. Gelukkig stopt de Bijbel daar niet. In vers 22 staat: Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. In de meeste Bijbelvertalingen staat er 'de vrucht van de Geest is...'

Over die vrucht (met negen smaken) gaan de volgende negen blogjes, beginnend met de LIEFDE.

Lezen jullie mee?

6 opmerkingen: