dinsdag 17 mei 2011

Basiskennis over het Koninkrijk (2)

Waar is het Koninkrijk te vinden?
In deel 1 van basiskennis over het Koninkrijk hebben we naar een aantal bijbelteksten gekeken die het Koninkrijk van God beschrijven. Het is geen plaats of land, maar een geestelijke dimensie waarin gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht regeren, en dit alles door de Heilige Geest. De logische volgende vraag zou zijn: waar vinden we dit Koninkrijk? Waar en wanneer kunnen we dit Koninkrijk zien en beleven?

Dit zijn vragen die de schriftgeleerden en theologen uit Jezus’ tijd ook stelden. Jezus vertelde hen, Het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! (Lucas 17:20). Zoals ik in deel 1 al schreef, het Koninkrijk is geen natuurlijk iets, het is onzichtbaar omdat het geestelijk is. Misschien waren de Farizeeen best wel teleurgesteld over dit antwoord. Zij hoopten immers dat zo’n krachtig tijdperk spoedig aan zou breken teneinde Israel van buitenlandse onderdrukking te redden. Jezus gaat echter verder, Het Koninkrijk Gods is bij u (Lucas 17:21). Nou, daar waren ze sprakeloos over, en velen van ons vandaag de dag nog. Het Koninkrijk van God, Zijn wil op aarde zoals in de hemel, hier bij ons?

Sommige vertalingen zeggen, het Koninkrijk ligt binnen uw bereik of is binnenin u... Hoe we er ook naar kijken, het is altijd bereikbaar, het is nooit ver weg voor de gelovigen. Gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht is in ons als we alleen zijn maar ook onder ons als we als gelovigen bij elkaar zijn. Dit is zo’n geweldig geheim. De New Age heeft geprobeerd dit concept te stelen en leert dat de mens altijd binnenin moet zoeken naar oplossingen. Maar laat me je waarschuwen: er is geen koninkrijk zonder de Koning! Het Koninkrijk van God is alleen dan binnen in je als Jezus daar ook woont. Wat nog meer zo geweldig is aan het Koninkrijk is dat het binnenin ons is en tegelijkertijd buiten ons, we leven er in. Kolossenzen 1:13 laat duidelijk zien dat we het Koninkrijk mogen binnengaan hier op aarde, Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde... Dit is verleden tijd, dit heeft reeds plaatsgevonden op het moment dat je vanuit de duisternis het licht bent ingestapt!

Het Koninkrijk is dus binnenin ons te vinden en tegelijkertijd buiten ons. Met andere woorden, we kunnen gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht, door de Heilige Geest, van binnen ervaren, maar het omringt ons ook als we op weg gaan. Jezus gaf ons het Koninkrijk van binnen zodat we naar buiten kunnen gaan om het te verspreiden in een gebroken, vermoeide en belaste wereld. Is dit mogelijk voor iedereen? Hoe qualificeer je voor zoiets? De volgende vraag die opkomt is: voor wie is dit Koninkrijk?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten