zondag 29 mei 2011

Basiskennis over het Koninkrijk (3)

Voor wie is het Koninkrijk?
In deel 1 en 2 van deze serie hebben we gekeken naar een aantal interessante en belangrijke feiten over het Koninkrijk van God. We hebben gezien dat het geen zichtbare plaats of land is, maar een geestelijke dimensie waarin rechtvaardigheid, vrede en vreugde regeren met kracht, in en door de Heilige Geest. We hebben ook gezien dat het Koninkrijk in ons is, maar tegelijkertijd onder ons, met andere woorden, we leven erin. De logische volgende vraag is: voor wie is dit Koninkrijk? Wie kunnen  er binnengaan?

Om te leren wat iets is, laat de Bijbel ons soms juist zien wat het niet is. Dat lijkt een vreemde methode, maar ik heb gemerkt dat het echt wel helpt. De Bijbel laat bijvoorbeeld duidelijk zien welke mensen het Koninkrijk niet kunnen binnengaan (tenzij ze veranderen, natuurlijk):
 • Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het Koninkrijk van God? (1 Korintiers 6:9). Met andere woorden, we moeten ons bekeren van ons oude leven en een nieuw leven in Jezus Christus ontvangen.
 • Wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het Koninkrijk van God (1 Korintiers 15:50). Het is niet iets dat we intellectueel of emotioneel kunnen begrijpen met ons menselijk verstand. We leven dan wel fysiek hier op aarde, maar het Koninkrijk kunnen we alleen geestelijk aanvaarden, in geloof.
 • Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.... wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God (Galaten 5:20-21).

Het is vrij duidelijk, als we niet leven met en voor God, behoren we niet tot Zijn Koninkrijk. We zullen niet eens in staat zien om het te zien of begrijpen. Jesus sprak hierover met geleerde en lid van het religieus bestuur Nicodemus, die dacht dat kennis hem wel toegang zou verschaffen. Jezus vertelde hem: Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien (Johannes 3:3). Later in de discussie voegde Hij er aan toe: Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

Een studie theologie, een doopcertificaat, lidmaatschap van een kerk of een leven vol goede werken kunnen ons nooit toegang verschaffen tot het Koninkrijk van God. We kunnen op geen enkele manier de toegang verdienen. Jezus wees naar een groepje kinderen, babies zelfs, en zei: Het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij (Lucas 18:16). Hij liet daarmee zien dat het Koninkrijk toebehoort aan mensen die puur en onschuldig zijn, iets wat we alleen kunnen zijn door een nieuw leven in Christus te ontvangen. Laten we het alsjeblieft niet moelijker maken. Laten we niet worden zoals de theologen en geleerden uit Jezus’ tijd die de deur van het Koninkrijk in het gezicht van de mensen dichtgooiden en hun de toegang versperden (Mattheus 23:13).

Jezus kwam naar de aarde om zijn Koninkrijk te introduceren en op te zetten. Het is Zijn diepste verlangen dat iedereen daar naar binnen zal gaan en die gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht van binnen zal ervaren en naar buiten toe zal uitdragen. We moeten worden als kleine kinderen en onze vooringenomen ideeen laten varen, onze theologieen, dogma’s en theorieen opzij zetten. We zullen al onze kennis, trots en menselijke wijsheid af moeten leggen. Met lege handen voor God staan, dat is de juiste plaats. Het gebed is dan eenvoudig: Heer, ik zoek U en uw Koninkrijk, leid mij!

Wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan (Lucas 18:17).

2 opmerkingen:

 1. heel fijn om dit te lezen marja,mijn moeder is weer als een kind geworden,en gelooft weer in onze lieve heer zoals zij dit zegt.
  groetjes van sjanie

  BeantwoordenVerwijderen
 2. dat is heel fijn om te horen Sjanie, laten we het inderdaad niet te ingewikkeld maken!

  BeantwoordenVerwijderen