vrijdag 30 maart 2018

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Deze week verscheen een blogje van mijn hand op www.ikzoekgod.nl met als titel 'Waarom laat God zich niet zien?'

Een vraag die iedereen misschien weleens heeft gesteld in zijn/haar leven. Misschien onlangs nog... bij het zien van de zoveelste ramp of bij weer een overlijden als gevolg van kanker. Waarom grijpt God niet in? Waarom zien we niet meer van Zijn macht?

Dit weekend wordt over de hele wereld weer Pasen gevierd. Het lijden, sterven én opstaan van Jezus Christus staat daarbij centraal. Jezus overwon de dood, het graf kon Hem niet tegenhouden. De opstanding is het bewijs dat Jezus leeft. Hij verstopte zich niet, Hij liet zich zien aan honderden ooggetuigen.

God laat zich nog steeds zien, soms op bovennatuurlijke wijze door wonderen en tekenen. Soms heel gewoon door mensen heen. 'Ik zag God in naastenliefde, geduld en vergeving',  schrijf ik in het artikel. 'Ik zag God in radicaal veranderde levens van verslaafden, daklozen en criminelen.' Hij laat zich wel degelijk zien, maar we moeten vragen of Hij onze ogen wil openen voor de waarheid.

Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig (Romeinen 5:10).

6 opmerkingen: