dinsdag 12 januari 2021

De goede wapenrusting (7)

Waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof en redding, het kwam allemaal aan bod in de vorige blogjes. Wapens waarmee we vechten en ons kunnen beschermen tegen een vijandige wereld.

Als je vers 17 in het zesde hoofdstuk van de brief aan Efeziërs in zijn geheel leest, staat er:

U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.

Het zwaard van de Geest ofwel het Woord van God. Ja, wat is dat zwaard nu, denk je misschien, de Geest van God of het Woord van God, of allebei misschien? Je kan toch moeilijk iemand met Bijbelteksten om de oren zwiepen, alsof je je in een zwaardgevecht bevindt...

Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling denk ik. Wel laat deze tekst zien dat het Woord van God scherp is, krachtig is. De Bijbel is niet zomaar een boek vol letters, het is een boek vol leven. Jezus zei zelf tegen Zijn leerlingen: De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven (Johannes 6:63).

Daarin ligt de kracht. De woorden van Jezus zijn geestelijk en vol leven, daarom spreken ze nu (tweeduizend jaar later) nog steeds tot mensen! Zijn woorden zijn geen theorie of theologie, maar geestelijke waarheid. In Hebreeën 4:12 wordt het Woord zo omschreven:

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Het zwaard, we kunnen niet zonder. Het levende woord tot ons nemen is essentieel voedsel, elke dag!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten