woensdag 11 juli 2012

De doop ontrafeld (4)

In de vorige posts heb ik geschreven over de doop in het lichaam van Christus, die ene doop waardoor alle mensen tot de familie van God kunnen toetreden. We worden eenmaal in een natuurlijke familie geboren en we worden nogmaals geboren in een geestelijke familie. Bij die wedergeboorte ontvangen we als bewijs de Heilige Geest die in ons en bij ons is. De doop in water is een uiterlijke bevestiging van wat er van binnen is gebeurd, een stap in gehoorzaamheid, zoals Jezus dat zegt.

Als Christen zouden we kunnen denken, 'wat kan ik me nog meer wensen? Ik ben een kind van de hemelse Vader, en Jezus woont met zijn Heilige Geest in mij'. Toch is er een volgende stap, en dat noemt de Bijbel de doop in of met de Heilige Geest. Dat is niet een term die de Pinksterbeweging heeft bedacht, maar eentje die Johannes de Doper introduceerde toen hij de nieuwe gelovigen in water doopte, Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij [Jezus] zal jullie dopen met de heilige Geest (Markus 1:8). Het is duidelijk dat Johannes de mensen wilde voorbereiden op wat er nog meer zou komen. Ik vind het fascinerend dat Johannes over de doop in de Heilige Geest wist lang voor het gebeuren zou, hij spreekt hier duidelijk profetische woorden.

Een aantal jaren later, vlak voor zijn vertrek naar de hemel, bevestigt Jezus zelf deze woorden van Johannes, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen (Handelingen 1:5). Jezus laat met deze woorden duidelijk zien dat de doop in de Heilige Geest iets anders is dan het ontvangen van de Heilige Geest bij de wedergeboorte. Zijn eigen discipelen hadden niet lang daarvoor namelijk al de Heilige Geest in hun leven ontvangen en wel op een heel bijzondere manier, Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest (Johannes 20:21-22). Klaar, zou je denken, ze kunnen gelijk de wereld in! Toch zegt Hij hun om te wachten totdat de Heilige Geest op hen komt en ze met kracht zullen worden bekleed (Lucas 24:49 en Handelingen 1:8).

De Heilige Geest was er altijd al, Hij is evengoed God zoals Jezus en de Vader dat zijn. Zij zijn één! Hij komt veelvuldig voor in het Oude Testament. We zien Hem op mensen komen voor een bepaalde periode of speciale taak, bijvoorbeeld bij Mozes, Simson, Elia en Saul. We zien Hem in mensen leven, zoals bij Jozef (Genesis 41:38) en Daniël (Daniël 5:14) en Hij zweefde over de wateren in Genesis 1. De Heilige Geest is dus niets nieuws, maar de manier waarop Hij met kracht op de gelovigen in het Nieuwe Testament komt is nieuw. Eigenlijk zien we dat al in het leven van Jezus. Jezus hoefde niet wedergeboren te worden, want Hij was al geboren uit de Geest, maar Hij werd wel gedoopt in/met de Heilige Geest nadat hij uit de rivier omhoog kwam, Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan (Lucas 4:1). Later blijkt ook dat Hij die speciale kracht nodig had om de verleiding van satan te weerstaan.

Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). Het gaat bij de doop in de Heilige Geest dus niet zozeer om de Heilige Geest zelf, want die hebben we als gelovigen immers al in ons, maar om de kracht van de Geest die vrijkomt. Bij kracht moeten we niet denken aan menselijke kracht (die vaak geuit wordt in roepen, schreeuwen, duwen etc.) maar aan bovenmenselijke (bovennatuurlijke) kracht. Dat is bijvoorbeeld de kracht om
 • verleidingen te weerstaan,
 • vrijmoedig te zijn,
 • te volharden,
 • te genezen
 • te overwinnen
De apostel Petrus legt het fenomeen als volgt uit: Deze Jezus is door God opgewekt en wij allen zijn daarvan getuigen. Hoog verheven, aan Gods rechterzijde, heeft hij van de Vader de heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. En deze heeft hij nu over ons uitgestort. Dat is het wat u ziet en hoort (Handelingen 2:32-33). De uitstorting van, de vervulling met, de doop in, hoe we het ook willen noemen, is iets dat zichtbaar en hoorbaar is. Met andere woorden... onze wedergeboorte kunnen we misschien nog wel stiekem verbergen en voor onszelf houden, maar de doop in de Heilige Geest niet!

19 opmerkingen:

 1. Mooi Marja, vooral je laatste zin;)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Mirjam, als die dan maar blijft hangen :) Ik zit net jouw blog te lezen.... schitterend!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De laatste zin doet het hem inderdaad. Prachtig! Alleen is het prachtig te zien hoe in de bijbel de discipelen de heilige geest ontvangen, maar dat verlangen heeft elke Christen toch? Ik in ieder geval wel.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jezus die de Heilige Geest inblies bij de disciplen en dan 40 dagen later nog de algemene uitstorting met vuur.... dat was inderdaad aardig spectaculair.
   Persoonlijk weet ik niet meer wanneer de Heilige Geest precies in mij kwam wonen, maar ik weet wel dat Hij vrucht voort ging brengen in mijn leven. Wanneer ik gedoopt ben in de Heilige Geest weet ik ook niet meer precies, het was zeer zeker niet spectaculair (want dan had ik het wel onthouden), maar ik weet wel dat ik enkele gaven heb ontvangen (zoals het spreken in tongen, vertaling daarvan en onderscheiding van geesten).
   Het zal bij iedereen anders gaan denk ik, anders hebben we weer de neiging om er een wet van te maken :)

   Verwijderen
 4. Ja, dat geloof ik ook: de heilige Geest als een kracht! Niet alleen om extra bijzondere dingen te doen als genezen (dat kan ook, maar dat kan ook een gave van de Geest zijn die niet aan iedereen wordt uitgedeeld) - maar vooral in mijn dagelijks leven: om verleidingen te weerstaan en te overwinnen in verzoekingen - en daarin te volharden!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Correctie: Als een Geest die mét kracht komt, zoals je schrijft :) (Ik bedoelde niet als een vage 'power' zonder communicatiemogelijkheid ofzo - Hij woont in mij en geeft ook aanwijzingen)

   Verwijderen
  2. De Heilige Geest MET kracht ja, daarin zit het verschil. Als de Heilige Geest in ons komt wonen bij de wedergeboorte gaat dat soms heel stil en heel voorzichtig, bijna onopmerkzaam zou je zeggen. maar bij de doop in de Heilige Geest merk je dat er iets anders gebeurt, dat je kracht ontvangt, dat de inwonende geest naar buiten toe wil gaan werken en je daartoe gaven geeft (die ik altijd m'n gereedschapkistje noem).
   Dank voor je commentaar Annemieke

   Verwijderen
 5. Interessant stukje weer Marja, maar...je had het vast al verwacht: ik wil er graag nog iets over zeggen.
  Het boek Handelingen geeft een inspirerend verslag van het leven van de eerste gemeente en vermeldt daarin dan ook de doop. Dit boek laat ons vier verschillende groepen van gelovigen zien, maar de gebeurtenissen i.v.m. hun bekering en doop zijn steeds verschillend.
  De JODEN (Hand 2:38-40). Er werd hun gezegd, dat zij zich moesten bekeren, daarna dopen en daarna ontvingen zij de Heilige Geest(vs.38).
  De SAMARITANEN (Hand 8:12-17) Zij namen het Woord aan (vs 14), zij werden gedoopt(vs 16), Petrus en Johannes legden hun de handen op(vs 17) en daarna ontvingen zij de Heilige Geest(vs 17).
  De HEIDENEN (Hand. 10:47-48) Zij hoorden en geloofden het Woord (vs. 44), zij ontvingen de Heilige Geest (vs. 44) en zij werden gedoopt (vs. 48).
  De DISCIPELEN VAN JOHANNES (Hand 19:5) Paulus bracht hen de boodschap van de Here Jezus (vs. 5) en zo blijkt, zij nemen die boodschap aan want zij werden gedoopt (vs. 5), Paulus legde hun de handen op (vs. 6) en zij ontvingen de Heilige Geest(vs6).

  Wanneer ik deze vier dopen die genoemd zijn op een rijtje zet denk ik persoonlijk dat God heden ten dage werkt zoals het bij de HEIDENEN ging die tot geloof kwamen. Deze gebeurtenis is in overeenstemming met Efeze 1:13 '...in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte'.

  Het blijft een moeilijk onderwerp maar persoonlijk ben ik van mening dat we zowel de Heilige Geest zelf als de kracht van de Heilige Geest dus al ontvangen hebben bij onze wedergeboorte. Dat we die kracht van de Heilige Geest nodig hebben in ons leven, dat is een ding dat zeker is!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Wendy, hartelijk dank voor je commentaar weer en je toevoegingen...
   Ik denk juist dat die verschillende groepen worden genoemd om aan te geven
   1) dat het voor iedereen is
   2) dat het bij iedereen anders gaat
   3) dat er geen excuus is om de dopen niet te ondergaan
   Bovendien hebben we met al die verschillende groepen niets meer te doen als we ons leven aan Jezus geven, want dan is er geen onderscheid meer tussen Joden of Grieken, slaven en vrijen...

   Ik heb bewust ook niets geschreven over de volgorde waarin deze dingen dienen te gebeuren, want de Bijbel laat inderdaad zien dat het steeds anders ging. Voor mezelf kijk ik naar Jezus, die is mijn voorbeeld in alles. Omdat Hij Joods is was het bij hem opdragen, bar-mitzwa, waterdoop en geestesdoop. Dat zou je kunnen vergelijken met onze westerse gewoonte om kinderen te dopen of op te dragen, belijdenis te doen, in water gedoopt te worden en de geestesdoop te ontvangen.

   Als het ontvangen van de Heilige Geest bij de wedergeboorte hetzelfde zou zijn als het gedoopt worden in de Geest, dan zouden alle wedergeboren Christenen behalve kracht en vrijmoedigheid ook gaven van de Geest moeten bezitten, is dat zo? Ik ken persoonlijk geen Christenen die gaven van de Geest hebben ontvangen en daarmee werken zonder in de Geest gedoopt te zijn.... maar daar wil ik zeker ook geen wet van maken hoor!

   Verwijderen
  2. Persoonlijk denk ik dat iedere christen bij zijn wedergeboorte de Heilige Geest ontvangt (en de kracht van de Heilige Geest). Ik ben het met je eens dat niet iedereen direct weet wát die gaven zijn. Hier kom je soms heel geleidelijk achter in je leven. Soms moet je eerst een bepaalde geestelijke groei/volwassenheid meemaken om er achter te komen welke gaven dat precies zijn. Maar ik denk wel dat iedere gelovige ze ontvangt bij zijn/haar wedergeboorte of we dat nu ervaren hebben of niet. Maar zoals jij ook zegt....ik wil er ook geen wet van maken.

   Verwijderen
 6. Hoi in reactie op Wendy: toen ik gelovig werd had ik wel door dat Jezus gestorven was voor mijn zonden maar de Heilige Geest was helemaal niet in de picture. Daar werd gewoonweg niet over gepreekt en ik had geen idee dat Hij in me woonde tot iemand het uitlegde. Ik geloof dus ook dat ik hem ontvangen heb bij wedergeboorte maar pas toen iemand het uit legde en hoe de HG werkt, heb ik dat van harte aangenomen;)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mirjam, vaak is het onwetendheid van onze kant, ja. Ondanks dat ik in de kerk ben opgegroeid wist ik helemaal NIETS over de Heilige Geest en Zijn werk. Ik heb heel veel geleerd van Gods Woord, van preken, van boeken, en uit eigen ervaring uiteraard :)

   Verwijderen
 7. Interessant om ook de andere reacties te lezen :) Ik denk net als Wendy dat er niet per se één vaste manier hoeft te zijn, geen 'strikte volgorde' van berouw & bekering - wedergeboorte - doop water - doop HG (hoewel berouw en bekering als eerste gebeurt, uiteraard). Dat heeft vaak ook te maken met de manier waarop je met het geloof in aanraking bent gekomen (zie ook het verhaal Mirjam). Vaak gebeuren deze dingen in dezelfde periode, maar ook dat loopt wel eens anders. Gelukkig is onze God niet afhankelijk van een strak stramien!

  Zelf ervaar ik ook de kracht van de HG, zonder dat ik een zeer bijzondere 'ervaring' heb gehad (in tongen spreken of visioenen ofzo). Als ik kracht mis, dan weet ik wat ik moet doen: mijzelf opnieuw onderdompelen in die Geest door te lezen en te zoeken in Gods Woord! Dan drink ik van die Geest, en vul ik me ermee - en dan kan ik vervolgens het Woord gehoorzamen door de kracht van de Geest.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Eigenlijk bedoelde ik te zeggen dat er in de tijd van Handelingen niet een vaste volgorde was, dat kun je zien aan de verschillen tussen de vier groepen van gelovigen die ik noemde. Na de Handelingentijd, is dat juist anders geworden en is de volgorde denk ik als die bij de Heidenen. ( Geloof, ontvangen Heilige Geest, doop).
   Het kan bv. vandaag de dag ook niet meer zo zijn dat God de Heilige Geest tijdelijk geeft en ook weer afneemt zoals bij Saul. Als je Hem ontvangt, neemt Hij je Hem niet meer af. Dit gebeurde in een andere bedeling in Gods Woord.
   (Ik heb al wel vaker iets gedeeld over de bedelingenleer. Een periode waarin God op een specifieke manier met Zijn volk of met de Gemeente omgaat).

   Verwijderen
  2. Ja, ik denk ook dat de heilige Geest direct 'inwoning' maakt wanneer men tot levend geloof komt in het evangelie (en je laat je pas dopen als je tot dat geloof bent gekomen). Dus in die zin heb je helemaal gelijk!
   Alleen met de 'doop in de heilige Geest' wordt ook wel eens een bijzondere ervaring bedoeld, een extra vuur uit de hemel op een bepaald moment? Ik geloof (maar corrigeer me Marja als het niet zo is) dat Marja hier wel op doelt, vandaar die laatste zin van haar blog. Sommigen ervaren dat zó, anderen weer anders...

   Overigens kan het m.i. goed zijn dat God zijn heilige Geest weer moet terugtrekken uit iemand vanwege ongehoorzaamheid (dooft de Geest niet uit, staat er - en de vermaning in Heb 10:29 is ook een ernstige!). Maar dat is inderdaad niet de bedoeling, het is de bedoeling dat de Geest bij je blijft als een verzegeling tot de dag dat Hij verenigd wordt met zijn gemeente.

   Verwijderen
  3. Ik ben blij met de uitgebreide reacties van iedereen, dat maakt zo'n blog post nog interessanter.
   Ik ben met je eens Annemieke dat een bijzondere ervaring bij de doop in de Heilige Geest lang niet altijd voorkomt. Persoonlijk weet ik er niets meer van, toch heb ik het ontvangen... misschien wel terwijl ik gewoon op m'n stoel zat in een bijeenkomst, wie zal het zeggen?
   Maar wat veel belangrijker is dan de ERVARING, zijn de BEWIJZEN... ik begon op de fiets in vreemde tongen te zingen en later ook te bidden, ik begon vetaling daarvan te ontvangen (zo schrijf ik mijn boeken en columns), ik merkte dat ik onderscheiding van geesten had en dat ik woorden van wijsheid kreeg. Ik wil ook graag verlangen en streven naar de gave van profetie. Niets van deze dingen was mogelijk in het eerste jaar na mijn wedergeboorte. Ze zijn voor mij een duidelijk bewijs van bovennatuurlijke kracht die ik heb ontvangen.

   Wat betreft je laatste opmerking, ik denk niet dat de Heilige Geest weggenomen kan worden, het is immers een zegel van God. We kunnen de HG wel negeren en uitdoven, dan trekt Hij zich zeker terug, in een hoekje van ons hart zeg maar... maar Hij blijft in ons.

   Verwijderen
  4. Dat laatste denk ik ook niet Marja. Jezus zegt in Johannes 10 dat 'niemand Zijn schapen uit Zijn hand zal kunnen roven'. Misschien dooft het vuur, of zet je je christenleven op een laag pitje, Hij zal je nooit loslaten. Volgens mij is de enige manier waarop Hij je zal laten gaan het feit dat je zondigt tegen de Heilige Geest. Dat doe je als je heel bewust de keuze maakt niets meer met Hem te maken wilt hebben. Maar goed....dat ik misschien weer stof voor een nieuw blogje.

   Verwijderen
 8. Wat mooi/ goed om dit zo allemaal mee te volgen. Ik ben persoonlijk heel dankbaar dat ik de kracht mag merken om verleidingen te weerstaan, te overwinnen en vrijmoedig te zijn. Darr waar ik eerst dacht, dit lukt me nooit, ik wordt hier b.v. Nooit geduldig, merk ik dat ik kracht mag ontvangen om juist in die voor mij onmogelijk lijkende situatie geduldig te zijn.
  Hier wil ik ook waakzaam zijn, ik heb geen reden om b.v. Toe te geven aan verleidingen, omdat ik kracht heb ontvangen, ik wil er ook op toezien, dat mijn christenleven niet op een laag pitje komt te staan.

  Dineke

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Heel fijn om te lezen Marja,ik heb dat natuurlijk al eens gehoord,maar het geeft voor mij een bevestiging,van hoe ik dat oppakte.
  bedankt van Sjanie

  BeantwoordenVerwijderen