woensdag 18 juli 2012

De doop ontrafeld (5)

In de vorige posts hebben we gekeken naar 'de leer der dopen', zoals dat zo deftig heet. We hebben die ene doop, die het beginpunt van alles is, nader bekeken, namelijk de doop in het Lichaam van Christus, ofwel de wedergeboorte. Daarna heb ik geschreven over de doop in water en de doop in/met de Heilige Geest. In de Bijbel wordt nog een doop genoemd die toch weer anders is dan de zojuist genoemde dopen: de lijdensdoop.

Er heeft zich een grote menigte om Jezus heen vergaard terwijl Hij zijn discipelen voorbereidt op wat er komen gaat. Tussen alle praktische instructies door, zegt Jezus ineens, Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is... (Lucas 12:49-50). Het kan niet anders of Hij doelt hier op zijn lijden. Jezus verlangt er hevig naar dat het vuur van de Heilige Geest op aarde ontstoken zal worden, maar eerst zal Hij zijn taak moeten volbrengen: het lijden voor de zondige mensheid.

De Bijbel vertelt ons ook over een gesprek dat Jezus met zijn discipelen had en waar hetzelfde onderwerp ter sprake kwam. Jakobus en Johannes wilde graag een plaats naast Hem hebben...  Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ (Marcus 10:38). Daar heb je die doop weer. Hier verbindt Jezus de lijdensdoop met de beker die Hij drinken moet. De beker die symbool staat voor het nieuwe verbond, maar ook voor het lijden. Vlak voor de gevangeneming in Getsemane bidt Jezus ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Matteus 26:39).

Het lijden van Jezus was vreselijk. Hij onderging de martelingen en kruisiging om voor altijd af te doen met de zonden van de mensheid. Dankzij zijn lijden hebben wij allen vergeving ontvangen. Zijn lijden bracht ons verlossing van zonde, schuld en ziekte. De taak van Jezus is volbracht. Toch voorspelde Hij dat er ook voor de gelovigen een vorm van lijden zou komen. In zijn gesprek met Jakobus en Johannes zegt Hij namelijk: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan (Marcus 10:39). Jezus waarschuwt zijn volgelingen als het ware: Let op, je zal lijden. Het moge duidelijk zijn dat Jezus hier niet spreekt over lijden als gevolg van zonde of ziekte, want daarvoor ging Hij juist aan het kruis. Hij spreekt hier over een lijden omwille van het evangelie. Wereldwijd zijn er honderduizenden Christenen die weten wat dat is.

De discipelen kwamen er vanzelf achter wat die zogenaamde lijdensdoop was, die ze zouden ondergaan, want ze schreven er later veelvuldig over, bijvoorbeeld:
 • Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God (1 Petrus 4:12-16).
 • Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft (2 Timoteus 1:6-8).
Het is niet toevallig dat Bijbelgedeeltes die over Christenvervolging en lijden gaan, ook vaak over het VUUR gaan, het vuur en de kracht van de Heilige Geest. Laten we nooit vergeten dat met het vuur van de Heilige Geest ook een lijden meekomt!

6 opmerkingen:

 1. prachtig om te lezen,toch is het voor mij heel moeilijk om een getuige te zijn,mijn naasten willen er niets van weten,en mijn gebed is ook wijsheid om te weten wanneer spreken en wanneer zwijgen.liefs van sjanie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat herken ik Sjanie, tegen vreemden praten over God is makkelijker dan tegen je eigen familie.

   Verwijderen
 2. Om eerlijk te zijn had ik nog nooit van deze lijdensdoop gehoord! Je hebt het duidelijk omschreven! Wel weet ik dat er in de Bijbel staat dat je een 'Kroon' ontvangt wanneer je lijdt ter wille van het evangelie.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jaren geleden heb ik er eens over horen preken, het verbaasde mij ook. Toch staat het er...
   En die kroon, tsja, we willen niet lijden, toch is er een beloning voor!

   Verwijderen
 3. Ik geloof dat er naast 'de smaad van Christus dragen' (variërend in ernst van onbegrip tot vervolging) nog iets anders daarmee verbonden is, namelijk 'lijden naar het vlees' - d.w.z. lijden dat te maken heeft met onze oude, verkeerde natuur die verloochend moet worden in de situaties van alledag. Dagelijks je kruis opnemen en Jezus volgen. Hij nam zelf ook dagelijks dat kruis op: Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde. En dat doet pijn, niet fysiek, maar aan mijn 'ego'. Zónder dát lijden heeft al het andere lijden geen waarde en dient het ons tot geen nut. Zonder dát lijden zou ook Jezus' kruisdood geen waarde hebben gehad, want dan zou Hij als zondaar zijn gestorven, nu stierf Hij als een volmaakt Lam. Hij had vele lijdensbekers te drinken, die laatste was alleen de zwaarste en de meest zichtbare voor de buitenwereld.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Persoonlijk lijden omdat we ons oude leven af moeten leggen valt daar zeker onder, ja. Dat geloof ik ook. Dat is lang niet altijd makkelijk en we kunnen daar soms echt mee strijden.
   Dank voor je toevoeging Annemieke!

   Verwijderen