zaterdag 7 mei 2016

Frisse kijk op drie-eenheid (2)

Leuk dat jullie in grote getale meelezen. Daaruit blijkt dat ook de drie-eenheid een mooi onderwerp is voor een blogserie.

De term drie-eenheid is een samenvoeging van twee woorden: 'drie' en 'eenheid' en heeft betrekking op God. Hij is drie (Vader, Zoon en Geest) en tegelijkertijd één God. Het mooiste voorbeeld daarvan is te vinden in Matteus 3:16-17, Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'

God de Vader bevestigt Zijn liefde voor God de Zoon door God de Geest op Hem te laten komen.

Dat God zowel Vader, Zoon als Geest is wordt in de Bijbel op meerdere plaatsen bevestigd, bijvoorbeeld:
  • Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd... (1 Korintiërs 8:6)
  • In het 1e hoofdstuk van het evangelie van Johannes wordt de komst van Jezus naar de aarde beschreven, Jezus wordt daar het Woord genoemd: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
  • God is Geest staat er in Johannes 4:24 en in 2 Korintiërs 3:17 staat: Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
De Vader, Zoon en Geest zijn God, Zij vormen een eenheid en werken altijd in samenhang. Los van elkaar kunnen Zij niets doen. Het mooie is dat God de mens naar dat beeld maakte: geest, ziel en lichaam en toch één wezen. Zo staat het in 1 Thessalonicenzen 5:23, Wij vragen dat God, die een God van vrede is, u in alle opzichten heiligt, en dat heel uw persoon, naar geest, ziel en lichaam, onberispelijk bewaard blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus.

Ook als mensen moeten wij in samenhang werken. Je ziet dat bijvoorbeeld mooi beschreven in de Psalmen waar David tegen zijn ziel spreekt om in actie te komen. Misschien heb je 't zelf ook weleens: Gods Geest spreekt tot je geest om iets te doen (bijvoorbeeld iemand vergeven), maar je ziel zegt nee (ik wil het niet), maar uiteindelijk besluit je om het toch te doen en uit te spreken (actie van het lichaam). Zo zou ons wezen moeten functioneren... naar Gods voorbeeld.

Daarover meer in het volgende blogje!

6 opmerkingen: